Kontrola pravopisu a gramatiky v pošte pomocou čítačky obrazovky

Kontrola pravopisu a gramatiky v pošte pomocou čítačky obrazovky

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Pošta pre Windows 10 pomocou klávesnice a čítačky obrazovky môžete pri písaní automaticky kontrolovať prípadné pravopisné a gramatické chyby a prejsť na ne chyby a odstrániť ich. Otestovali sme ju s moderátorom, ale mohlo by to fungovať s inými čítačkami obrazovky, kým sa riadia bežnými normami a metódami zjednodušenia ovládania.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Kontrola pravopisu v e-maile

Skontrolujte pravopisné chyby v e-maile a potom sa rozhodnite, či s kontrolou pravopisu súhlasíte.

 1. V e-maile, v ktorom chcete skontrolovať pravopisné chyby, stlačte kláves F7. Ozve sa: "korektúra", za ktorou nasleduje Prvá navrhnutá oprava. Zameranie sa nachádza na navrhovanej oprave v kontextovej ponuke.

 2. Ak chcete prehľadávať zoznam návrhov opráv, stlačte kláves so šípkou doprava. Návrh vyberiete stlačením klávesu Enter.

 3. Ak chcete návrhy ignorovať, stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve "ignore All" (Ignorovať všetko), a potom stlačte kláves ENTER.

Skrytie a odkrytie značiek korektúry

Značky korektúry môžete skryť, aby čítačka obrazovky počas práce s e-mailom neoznámila pravopisné chyby. Po dokončení môžete značky odkryť a skontrolovať pravopis pomocou čítačky obrazovky.

 1. Stlačením klávesu F6 presuňte zameranie na riadok kariet na páse s nástrojmi. Počujete aktuálne vybratú kartu na páse s nástrojmi.

 2. Stláčajte kláves so šípkou doľava, kým sa neozve: "Selected, item Options Tab."

 3. Ak sa chcete presunúť na pás s nástrojmi, stlačte raz kláves so šípkou nadol. Na páse s nástrojmi sa ozve prvá možnosť, napríklad "Vyp, vysoká dôležitosť".

 4. Stláčajte kláves so šípkou doľava alebo doprava, kým sa neozve "korektúra a jazyk, tlačidlo zbalené", a potom stlačením kombinácie klávesov ALT + kláves so šípkou nadol rozbaľte ponuku.

 5. Ak chcete skryť značky korektúry, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "nezačiarknuté, skryť všetky značky korektúry", a potom stlačte medzerník.

  Tip: Ak chcete skryť značky korektúry pre určitú časť textu, najprv vyberte text v e-maile a potom podľa uvedených pokynov prejdite na ponuku Korektúra a jazyk. V ponuke stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "nezačiarknuté, skryť značky korektúry vo vybratom texte", a potom stlačte medzerník.

 6. Ak chcete odkryť značky korektúry, prejdite do ponuky korektúra a jazyk podľa pokynov uvedených vyššie. V ponuke stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "checked, Hide All Proofing Marks" (začiarknuté, skryť všetky značky korektúry), a potom stlačte medzerník.

Pozrite tiež

Základné úlohy pri používaní čítačky obrazovky s aplikáciou Pošta

Formátovanie e-mailových správ v pošte pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v pošte

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Používanie čítačky obrazovky na skúmanie a navigáciu v pošte

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office