Kontrola pravopisu a gramatiky v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Kontrola pravopisu a gramatiky v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí s poruchami zraku, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Pomocou Outlook klávesnice a obrazovky čítačky automatické zisťovanie potenciálne pravopisné a gramatické chyby pri písaní a prejsť chýb a ich vyriešenie. Máme skúšať s moderátorom a JAWS, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Kontrola pravopisu a gramatiky v e-maile

 1. Stlačte kláves F7 v e-maile, v ktorom chcete skontrolovať pravopisné alebo gramatické chyby. Ak chcete použiť príkaz na páse s nástrojmi, stlačte kombináciu klávesov Alt + V, S. Otvorí sa okno Pravopis a gramatika.

  Kontrola pravopisu sa presunie na prvé nesprávne napísané slovo a navrhovaný pravopis alebo prvú možnú gramatickú chybu a navrhované opravy. Pri nájdení gramatickej chyby sa ozve dôvod, prečo bola daná časť označená ako nesprávna, napríklad „Consider using concise language“ (Použite stručnejší výraz) alebo „Remove extra space between words“ (Odstráňte nadbytočné medzery medzi slovami).

  Tip: Ak chcete skontrolovať pravopis a gramatiku iba vo vete alebo v odseku v e-maile, vyberte text, ktorý chcete skontrolovať, a potom stlačte kláves F7.

 2. Stlačením klávesu Tab sa presuniete na prvú položku v zozname Návrhy.

 3. Ak si chcete vypočuť návrhy, stláčajte v zozname Návrhy kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve požadovaný pravopis alebo alternatívna fráza.

 4. Ak chcete na zistenú chybu reagovať, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve požadovaná možnosť, napríklad „Change“ (Zmeniť), a potom stlačte kláves Enter.

  Informácie o klávesových skratkách, ktoré môžete použiť, nájdete v časti Klávesové skratky v okne Pravopis a gramatika.

 5. Po opravení alebo ignorovaní chyby sa zameranie presunie na nasledujúcu chybu. Proces zopakujte pre každú chybu.

 6. Keď Outlook dokončí kontrolu e-mailu, ozve sa: „Microsoft Outlook dialog, OK button“ (Dialógové okno Microsoft Outlook, tlačidlo OK). Stlačením medzerníka sa vrátite k e-mailu.

  Ak ste skontrolovali iba vybratú časť textu a chcete sa vrátiť k e-mailu, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „No button“ (Tlačidlo Nie), a potom stlačte medzerník. Ak chcete skontrolovať zostávajúcu časť e-mailu, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Yes button“ (Tlačidlo Áno), a potom stlačte kláves Enter.

Klávesové skratky v okne Pravopis a gramatika

Nasledujúca tabuľka obsahuje súhrn klávesových skratiek v okne Pravopis a gramatika.

Požadovaná akcia

Stlačte klávesy

Ignorovanie zisteného slova raz, ale opätovné kontrolovanie

Alt + I

Ignorovanie zisteného slova v celom e-maile

Alt + G

Pridanie zisteného slova do slovníka programu

Alt + A

Zmena zisteného slova na navrhované slovo v zozname Návrhy

Alt + C

Zmena všetkých zistených výskytov slova na navrhované slovo

Alt + L

Otvorenie dialógového okna Možnosti a výber spôsobu, akým má program opravovať pravopis a gramatiku vo všetkých e-mailoch

Alt + O

Zapnutie automatických opráv

Alt + R

Začiarknutie alebo zrušenie začiarknutie políčka Kontrolovať gramatiku

Alt + K

Opätovná kontrola pravopisu a gramatiky v e-maile

Ak chcete opätovne skontrolovať slová a gramatiku, ktoré ste predtým ignorovali, potrebujete obnoviť kontrolu pravopisu a gramatiky.

 1. Stlačte kombináciu klávesov Alt + F, T v e-maile, ktorý chcete skontrolovať. Zameranie sa presunie na kartu Pošta v okne Možnosti programu Outlook.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Spelling and autocorrect button“ (Tlačidlo Kontrola pravopisu a automatické opravy), a potom stlačte medzerník. Ozve sa: „Editor options window, Proofing“ (Okno Možnosti editora, Kontrola pravopisu a gramatiky).

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Recheck E-mail button“ (Tlačidlo Znova skontrolovať e-mail), a potom stlačte medzerník.

 4. Otvorí sa dialógové okno s potvrdením a zameranie sa bude nachádzať na tlačidle Áno. Ak chcete obnoviť kontrolu pravopisu a gramatiky, stlačte kláves Enter.

 5. Ak chcete zatvoriť okno Možnosti editora, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „OK button“ (Tlačidlo OK), a potom stlačte kláves Enter. Zameranie sa vráti do okna Možnosti programu Outlook.

 6. Ak chcete zatvoriť okno Možnosti programu Outlook, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „OK button“ (Tlačidlo OK), a potom stlačte kláves Enter. Zameranie sa vráti na e-mail.

 7. Ak chcete znova skontrolovať pravopis a gramatiku, postupujte podľa pokynov v časti Kontrola pravopisu a gramatiky v e-maile.

Klávesové skratky pre nastavenia kontroly pravopisu a automatických opráv

Nastavenia kontroly pravopisu a gramatiky môžete nájsť a zmeniť použitím klávesových skratiek v tabuľke nižšie:

Požadovaná akcia

Stlačte klávesy

Otvorenie karty Pošta v okne Možnosti programu Outlook z e-mailu

Alt+ F, T a potom kláves Tab

Presun z karty Pošta na tlačidlo Kontrola pravopisu a automatické opravy

Alt + S

Výber tlačidla Kontrola pravopisu a automatické opravy a otvorenie karty Kontrola pravopisu a gramatiky v okne Možnosti editora

Medzerník a potom kláves Tab

Na karte Kontrola pravopisu a gramatiky:

Presun na políčko Automatická kontrola pravopisu a začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia tohto políčka

Alt + P

Presun na políčko Označovať gramatické chyby pri písaní a začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia tohto políčka

Dvakrát Alt + M a potom medzerník

Presun na políčko S pravopisom kontrolovať aj gramatiku a začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia tohto políčka

Dvakrát Alt + H a potom medzerník

Presun na tlačidlo Znova skontrolovať e-mail

Alt + K

Presun na tlačidlo Možnosti automatických opráv a otvorenie okna Automatické opravy v e-maile

Alt + A

Zapnutie alebo vypnutie automatickej kontroly pravopisu a gramatiky

Automatickú kontrolu pravopisu a gramatiky môžete vypnúť a potom skontrolovať e-mail po jeho dokončení. Komplexná kontrola pravopisu a gramatiky v e-maile naraz je užitočná vtedy, ak chcete vykonať rýchlu korektúru textu.

 1. V e-maile stlačte kombináciu klávesov Alt + F, T. Presuniete sa na kartu Pošta v okne Možnosti programu Outlook.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Spelling and autocorrect, button“ (Tlačidlo Kontrola pravopisu a automatické opravy), a potom stlačte medzerník. Ozve sa: „Editor options window, Proofing“ (Okno Možnosti editora, Kontrola pravopisu a gramatiky).

 3. Stlačením kombinácie klávesov Alt + P sa presuňte na políčko Automatická kontrola pravopisu a začiarknite alebo zrušte začiarknutie tejto možnosti.

 4. Dvakrát stlačte kombináciu klávesov Alt + M. Ozve sa: „Mark grammar errors as you type check box“ (Začiarkavacie políčko Označovať gramatické chyby pri písaní). Stlačením medzerníka začiarknite alebo zrušte začiarknutie tejto možnosti.

 5. Dvakrát stlačte kombináciu klávesov Alt + H. Ozve sa: „Check grammar with spelling, check box“ (Začiarkavacie políčko S pravopisom kontrolovať aj gramatiku). Stlačením medzerníka začiarknite alebo zrušte začiarknutie tejto možnosti.

 6. Ak chcete zatvoriť okno Možnosti editora, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „OK button“ (Tlačidlo OK), a potom stlačte kláves Enter. Zameranie sa vráti do okna Možnosti programu Outlook.

 7. Ak chcete zatvoriť okno Možnosti programu Outlook, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „OK button“ (Tlačidlo OK), a potom stlačte kláves Enter. Zameranie sa vráti na e-mail.

Pozrite tiež

Formátovanie textu v e-maile v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vkladanie obrázka v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Outlook

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook pošta

Outlook pre Mac automaticky počas písania kontroluje možné pravopisné a gramatické chyby a pomocou klávesnice alebo funkcie VoiceOver, vstavanej čítačky obrazovky v operačnom systéme Mac, môžete chybami prechádzať a opraviť ich.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Kontrola pravopisu a gramatiky v e-maile

 1. V e-maile stlačte kombináciu klávesov Option + Command + L.

  Otvorí sa dialógové okno Pravopis a gramatika. Ozve sa: „Spelling and grammar“ (Pravopis a gramatika), jazyk korektúry a fráza, v ktorej sa nachádza nesprávne napísané slovo alebo gramatická chyba. Zameranie sa nachádza v textovom poli, kde môžete upraviť nesprávne napísané slovo alebo gramatické chyby.

  Tip: Ak chcete skontrolovať pravopis a gramatiku iba vo vete alebo v odseku, vyberte text, ktorý chcete skontrolovať, a potom stlačte kombináciu klávesov Option + Command + L.

 2. Ak chcete prejsť na prvý návrh opravy a vypočuť si ho, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Suggestions, column, table“ (Návrhy, stĺpec, tabuľka) a aktuálny riadok v tabuľke a počet návrhov.

 3. Ak je v tabuľke Návrhy viacero návrhov, a chcete si ich vypočuť, stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve požadovaný pravopis alebo alternatívna fráza.

 4. Ak chcete zmeny použiť, keď sa nachádzate na vyhovujúcom návrhu, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Change“ (Zmeniť) alebo „Change all“ (Zmeniť všetky) (ak chcete použiť zmenu pri každom výskyte daného textu), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

  Ak chcete na zistenú chybu vybrať inú reakciu, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve požadovaná možnosť, napríklad „Ignore“ (Ignorovať), a potom stlačte kláves Enter.

 5. Po opravení alebo vynechaní chyby zameranie prejde na ďalšiu chybu. Zopakujte revíziu pre každú chybu.

 6. Po dokončení kontroly pravopisu sa ozve: „The spelling and grammar check is complete“ (Kontrola pravopisu a gramatiky je dokončená). Ak ste kontrolovali len vybratý text, ozve sa: „Word finished checking the selection“ (Word dokončil kontrolu výberu).

 7. Stlačením medzerníka sa vrátite k e-mailu.

  Poznámka: Keď funkcia VoiceOver číta text a Outlook zistí možnú pravopisnú chybu, pred slovom budete počuť výraz „misspelled“ (nesprávne napísané).

Opätovná kontrola pravopisu a gramatiky v e-maile

Ak chcete opätovne skontrolovať slová a gramatiku, ktoré ste predtým ignorovali, potrebujete obnoviť kontrolu pravopisu a gramatiky.

Poznámka: Keď obnovujete zoznam ignorovaných slov a gramatiky, zoznam sa zruší len pre aktuálne otvorený e-mail. Gramatické a pravopisné chyby, ktoré ste preskočili v ostatných e-mailoch aplikácie Outlook, nebudú ovplyvnené.

 1. Ak chcete prejsť na panel s ponukami, v e-maile, ktorý chcete znova skontrolovať, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + M. Ozve sa: „Menu bar Apple“ (Panel s ponukami, Apple).

 2. Stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve: „Edit“ (Upraviť). Potom stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Spelling and grammar, submenu“ (Pravopis a gramatika, vedľajšia ponuka). Ak chcete rozbaliť vedľajšiu ponuku Pravopis a gramatika, stlačte kláves so šípkou doprava.

 3. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Reset Ignored Words and Grammar“ (Obnoviť ignorované slová a gramatiku), a potom stlačte medzerník.

 4. Otvorí sa okno s upozornením. Ak chcete obnovenie potvrdiť, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Yes, default button“ (Áno, predvolené tlačidlo), a potom uskutočnite výber stlačením klávesu medzerník.

 5. Ak chcete znova skontrolovať pravopis a gramatiku, stlačte kombináciu klávesov Option + Command + L.

Klávesové skratky súvisiace s kontrolou gramatiky a pravopisu

Nasledujúca tabuľka obsahuje súhrn klávesových skratiek, ktoré pomáhajú pri kontrole gramatiky a pravopisu v e-mailoch aplikácie Outlook.

Požadovaná akcia

Stlačte klávesy

Otvorenie dialógového okna Predvoľby Outlooku

Command + čiarka (,)

Otvorenie dialógového okna Pravopis a gramatika

Option + Command + L

Vyhľadanie vybratého textu na internete z e-mailu

Command + Shift + L

Zapnutie alebo vypnutie automatickej kontroly pravopisu a gramatiky

Automatickú kontrolu pravopisu a gramatiky v emailoch môžete vypnúť a neskôr ju znova zapnúť.

 1. Ak chcete otvoriť položku Predvoľby, stlačte kombináciu klávesov Command + čiarka (,). Ozve sa: „Outlook preference“ (Predvoľby Outlooku).

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: Spelling and grammar, button“ (Pravopis a gramatika, tlačidlo), a potom výber uskutočnite stlačením medzerníka. Otvorí sa dialógové okno Pravopis a gramatika.

 3. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť automatickú kontrolu pravopisu, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Check spelling as you type, checkbox“ (Začiarkavacie políčko Automatická kontrola pravopisu). Budete počuť, či je políčko „checked“ (začiarknuté) alebo „unchecked“ (nezačiarknuté). Ak chcete začiarknuť alebo zrušiť začiarknutie políčka Automatická kontrola pravopisu, stlačte medzerník.

 4. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť automatickú kontrolu gramatiky, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Check grammar as you type, checkbox“ (Začiarkavacie políčko Automatická kontrola gramatiky). Budete počuť, či je políčko „checked“ (začiarknuté) alebo „unchecked“ (nezačiarknuté). Ak chcete začiarknuť alebo zrušiť začiarknutie políčka Automatická kontrola gramatiky, stlačte medzerník.

 5. Vráťte sa k e-mailu stlačením kombinácie klávesov Command + W.

Pozrite tiež

Formátovanie textu v e-maile v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vkladanie obrázka v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Outlook pre Mac

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook pošta

Outlook pre iOS automaticky počas písania kontroluje možné pravopisné chyby a pomocou funkcie VoiceOver, vstavanej čítačky obrazovky v operačnom systéme iOS, môžete chybami prechádzať a opraviť ich.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate iPhone. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade iPadu líšiť.

Kontrola pravopisu

Skontrolujte pravopisné chyby v e-maile a potom sa rozhodnite, či s kontrolou pravopisu súhlasíte.

 1. Ťahajte prstom nadol v e-maile, v ktorom chcete skontrolovať pravopisné chyby, kým sa neozve nesprávne napísané slovo a výraz „misspelled“ (nesprávne napísané).

  Tip: Funkcia VoiceOver oznámi pravopisné chyby aj automaticky počas písania. Ozve sa nesprávne napísané slovo a potom výraz „misspelled“ (nesprávne napísané).

 2. Ak chcete opraviť nesprávne napísané slovo, použite klávesnicu na obrazovke a odstráňte nesprávne napísané slovo a zadajte opravu.

  Ak chcete ignorovať oznámenia funkcie VoiceOver o pravopisných chybách, bez vykonania akýchkoľvek opravných krokov pokračujte v zadávaní.

Pozrite tiež

Formátovanie textu v e-maile v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vkladanie obrázka v programe Outlook pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook pošta

Pomocou Outlook Pošta s moderátorom vstavanej čítačky obrazovky Windows, automatické zisťovanie potenciálne pravopisné a gramatické chyby pri písaní a prejsť chýb a ich vyriešenie.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Kontrola pravopisu v e-maile

Skontrolujte pravopisné chyby v e-maile a potom sa rozhodnite, či s kontrolou pravopisu súhlasíte.

 1. Ak chcete v e-maile skontrolovať pravopisné chyby, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „More options button collapsed“ (Zbalené tlačidlo Ďalšie možnosti), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Rozbalí sa pás s nástrojmi na úpravu.

 2. Potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Options, button collapsed“ (Zbalené tlačidlo Možnosti), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Možnosti.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Spelling button“ (Tlačidlo Pravopis), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Pop up window, Proofing list“ (Kontextové okno Zoznam s korektúrami) a prvá navrhovaná oprava. Kontrola pravopisu je teraz aktivovaná. Zameranie sa nachádza na navrhovanej oprave v kontextovej ponuke.

 4. Ak chcete prechádzať zoznamom návrhov opráv, potiahnite prstom doprava. Ak chcete niektorý návrh vybrať, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ak chcete návrhy ignorovať, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Ignore all“ (Ignorovať všetko), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Skrytie a odkrytie značiek korektúry

Značky korektúry môžete skryť tak, aby Moderátor pri práci s e-mailom neoznamoval pravopisné chyby. Po dokončení práce na dokumente môžete značky korektúry odkryť a pomocou Moderátora skontrolovať pravopis.

 1. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „More options, button collapsed“ (Zbalené tlačidlo Ďalšie možnosti), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Rozbalí sa pás s nástrojmi na úpravu.

 2. Potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Options, button collapsed“ (Zbalené tlačidlo Možnosti), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Možnosti.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Proofing and language, button collapsed“ (Zbalené tlačidlo Korektúra a jazyk), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ak chcete skryť značky korektúry, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Unchecked, hide all proofing marks,“ (Nezačiarknuté, Skryť všetky značky korektúry), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Tip: Ak chcete skryť značky korektúry pre určitú časť textu, najprv vyberte text v e-maile a potom podľa uvedených pokynov prejdite na ponuku Korektúra a jazyk. V ponuke potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Unchecked, hide all proofing marks in the selected text“ (Nezačiarknuté, Skryť všetky značky korektúry vo vybratom texte), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ak chcete značky odkryť, prejdite podľa uvedených pokynov na ponuku Korektúra a jazyk. V ponuke potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Checked, hide all proofing marks“ (Začiarknuté, Skryť všetky značky korektúry), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Použitie čítačky obrazovky na formátovanie textu e-mailu v Outlooku

Vloženie hypertextového prepojenia v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook pošta

Outlook Web App automaticky kontroluje možné pravopisné chyby počas písania a pomocou klávesnice a vstavanej čítačky obrazovky Moderátor pre Windows môžete chybami prechádzať a opraviť ich.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Klávesové skratky nájdete v téme Klávesové skratky v Outlooku na webe.

 • Ak používate Outlook Web App, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže Outlook Web App sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Outlook Web App.

Kontrola pravopisu

 1. V e-maile, v ktorom chcete skontrolovať pravopisné chyby, si prečítajte text stlačením kombinácie klávesov Ctrl + kláves so šípkou doľava alebo kláves so šípkou doprava.

 2. Keď Moderátor oznámi nesprávne napísané slovo, stlačte kombináciu klávesov Shift + F10. Otvorí sa kontextová ponuka s navrhovaným pravopisom. Zameranie sa nachádza na návrhu a ozve sa znenie návrhu.

 3. Ak existuje viacero navrhovaných možností pravopisu, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve pravopis, ktorý chcete použiť.

 4. Ak chcete pri danom návrhu zmeniť slovo, stlačte medzerník.

  Ak chcete pravopisnú chybu ignorovať, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Ignore“ (Ignorovať), a potom stlačte medzerník.

 5. Po opravení alebo ignorovaní chyby stlačte kombináciu klávesov Ctrl + kláves so šípkou doľava alebo kláves so šípkou doprava, kým sa neozve ďalšie nesprávne napísané slovo.

 6. Zopakujte revíziu pre každú chybu, kým neskontrolujete celý e-mail.

Pozrite tiež

Použitie čítačky obrazovky na formátovanie textu vášho e-mailu v Outlooku

Klávesové skratky v  Outlooku na webe

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook pošta

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×