Kontrola pravopisu a gramatiky v balíku Office pre Mac

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Aplikácie balíka Office pre Mac automaticky vyhľadávajú možné pravopisné a gramatické chyby pri písaní. Ak chcete pravopis a gramatiku skontrolovať až po dokončení písania, prípadne naraz, môžete automatickú kontrolu pravopisu a gramatiky vypnúť.

Poznámka: Ďalšie informácie o kontrole pravopisu a gramatiky v balíku Office pre Windows nájdete v téme Kontrola pravopisu a gramatiky v balíku Office.

Word

Automatická kontrola pravopisu a gramatiky pri písaní

Word automaticky kontroluje a označí prípadné pravopisné chyby červeným zakrúteným riadkom.

Pravopisná chyba označená červenou vlnovkou

Word tiež kontroluje a označí možné gramatické chyby so zeleným zakrúteným riadkom.

Gramatická chyba je označená zelenou vlnovkou

Tip: Ak sa pravopisné alebo gramatické chyby neoznačujú, pravdepodobne bude potrebné zapnúť automatickú kontrolu pravopisu a gramatiky, ktorá je vysvetlená v ďalšom postupe.

Ak text obsahuje pravopisnú alebo gramatickú chybu, stlačte tlačidlo Ctrl a kliknite na slovo alebo frázu pravým tlačidlom myši a vyberte si niektorú z možností.

Gramatická chyba s kontextovou ponukou zobrazujúcou možnosti opravy.

Ak Word nesprávne označil slovo ako nesprávne napísaný a chcete ho pridať do slovníka, aby ho Word v budúcnosti správne rozpoznal, pozrite si tému Pridanie alebo úprava slov v slovníku na kontrolu pravopisu .

 1. V ponuke Word kliknite na položky Predvoľby > Pravopis a gramatika.

 2. V dialógovom okne Pravopis a gramatika v časti Pravopis začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Automatická kontrola pravopisu.

 3. V časti Gramatika začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Automatická kontrola gramatiky.

 4. Zatvorením dialógového okna uložíte zmeny.

 1. Na karte Revízia kliknite na tlačidlo Pravopis a gramatika.

 2. Ak Word nájde možnú chybu, otvorí sa dialógové okno Pravopis a gramatika a pravopisné chyby sa zobrazia ako červený text. Gramatické chyby sa zobrazia ako zelený text.

 3. Ak chcete chybu opraviť, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Zadajte opravu do poľa a potom kliknite na položku Zmeniť.

  • V časti Návrhy kliknite na slovo, ktoré chcete použiť, a potom kliknite na položku Zmeniť.

  Ak chcete chybu preskočiť, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Kliknite na položku Ignorovať, ak chcete vynechať iba daný výskyt chyby.

  • Kliknite na položku Ignorovať všetko, ak chcete vynechať všetky výskyty chyby.

  • V prípade gramatickej chyby kliknite na položku Ďalšia veta, ak chcete preskočiť daný výskyt chyby a presunúť sa na ďalšiu chybu.

  Ak chcete preskočiť nesprávne napísané slovo vo všetkých dokumentoch, kliknite na položku Pridať a pridajte ho do slovníka. Táto možnosť je k dispozícii iba pri slovách s pravopisnou chybou. Do slovníka nie je možné pridať vlastnú gramatiku.

 4. Po opravení, ignorovaní alebo vynechaní chyby Word prejde na ďalšie slovo. Keď Word dokončí kontrolu dokumentu, zobrazí sa hlásenie, že kontrola pravopisu a gramatiky je dokončená.

 5. Kliknutím na tlačidlo OK sa vrátite do dokumentu.

Zoznam ignorovaných slov a gramatiky môžete vymazať alebo resetovať, aby Word kontroloval aj pravopisné a gramatické chyby, ktoré sa v minulosti mali ignorovať.

Poznámka: Keď resetujete zoznam ignorovaných slov a gramatiky, zoznam sa zruší len pre aktuálne otvorený dokument. Gramatické a pravopisné chyby, ktoré má Word ignorovať v ostatných dokumentoch, sa budú ignorovať aj naďalej.

 1. Otvorte dokument, ktorý chcete skontrolovať.

 2. V ponuke Nástroje ukážte na položku pravopis a gramatikaa potom kliknite na položku obnoviť ignorované slová a gramatiku.

  Ak chcete vymazať zoznamy slov a gramatiky, ktoré Word ignoruje, kliknite na položku Resetovať ignorované slová a gramatiku.

  Pred resetovaním kontroly pravopisu a gramatiky sa vo Worde zobrazí upozornenie.

  Kliknutím na tlačidlo Áno bude Word kontrolovať aj predtým ignorovaný pravopis a gramatiku.
 3. Pokračujte kliknutím na tlačidlo Áno.

 4. Ak chcete kontrolovať pravopis a gramatiku, kliknite na položku Revízia a potom na položku Pravopis a gramatika.

Outlook

Automatická kontrola pravopisu a gramatiky pri písaní

Outlook je predvolene nastavený na kontrolu pravopisných chýb počas písania. Outlook používa prerušované červené podčiarknutie, ktoré označuje možné pravopisné chyby a prerušovanú zelenú čiaru, ktorá označuje možné gramatické chyby.

Pravopisná chyba označená červenou prerušovanou čiarou

 1. Ak zbadáte slovo podčiarknuté prerušovanou vlnovkou, stlačte tlačidlo Ctrl, kliknite na slovo alebo frázu pravým tlačidlom myši a vyberte niektorú z možností.

  Pravopisná chyba s ponukou zobrazujúcou možnosti na jej opravu

 2. V kontextovej ponuke vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Kliknite na jednu z ponúkaných opráv v hornej časti kontextovej ponuky.

  • Kliknite na položku Ignorovať pravopis, čím sa bude ignorovať jeden výskyt slova.

  • Kliknite na položku Naučiť sa pravopis, čím sa slovo pridá do slovníka na kontrolu pravopisu.

Po otvorení e-mailovej správy:

 • Ak chcete, aby Outlook opravil pravopisné chyby automaticky, v ponuke Outlook kliknite na položku predvoľby. V časti osobné nastavenia kliknite na položku pravopis a gramatika . Kliknite na políčko vedľa položky kontrolovaťpravopis počas písania.

 • Ak chcete zapnúť alebo vypnúť automatickú kontrolu gramatiky, v ponuke Outlook kliknite na položku predvoľby. V časti osobné nastavenia kliknite na položku pravopis a gramatika . Kliknite na políčko vedľa položky kontrolovať gramatiku počas písania.

Kontrola pravopisu ako predvoľby typu

Pravopis a gramatiku môžete opraviť naraz po dopísaní správy alebo dokončení inej práce.

 1. V ponuke Upraviť ukážte na položku pravopis a gramatikaa potom kliknite na položku Kontrola pravopisu a gramatiky...

 2. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Kliknite v zozname návrhov na slovo, ktoré chcete použiť, alebo zadajte do poľa v hornej časti nové znenie a kliknite na položku Zmeniť.

  • Ak chcete ignorovať toto slovo a presunúť sa na ďalšie nesprávne napísané slovo, kliknite na položku Ignorovať.

  • Ak chcete slovo pridať do slovníka pravopisu, kliknite na položku Pridať .

Tip: Klávesová skratka preskočenia na ďalšiu pravopisnú alebo gramatickú chybu je COMMAND + ; .

PowerPoint

V PowerPointe môžete skontrolovať pravopis, ale gramatiku nie je možné kontrolovať.

Automatická kontrola pravopisu počas písania

PowerPoint automaticky kontroluje možné pravopisné chyby a označí ich pomocou podčiarknutia červenou vlnovkou:

Pravopisná chyba označená červenou vlnovkou

Tip: Ak sa pravopisné chyby neoznačujú, pravdepodobne bude potrebné zapnúť automatickú kontrolu pravopisu, ktorá je vysvetlená v ďalšom postupe.

Keď sa zobrazí chyba pravopisu, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + kliknutie alebo kliknite pravým tlačidlom myši na slovo alebo slovné spojenie a vyberte niektorú z navrhovaných možností.

 1. V ponuke PowerPoint kliknite na položku predvoľby > pravopisu.

 2. V dialógovom okne Kontrola pravopisu začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Automatická kontrola pravopisu .

 1. Na karte Revízia kliknite na položku pravopis.

 2. Ak PowerPoint nájde možnú chybu, otvorí sa tabla Kontrola pravopisu a zobrazia sa pravopisné chyby.

 3. Ak chcete chybu opraviť, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Opravte chybu na snímke.

  • Kliknite na niektorú z navrhovaných slov na table pravopis a potom kliknite na položku zmeniť.

  Ak chcete chybu preskočiť, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Kliknite na položku Ignorovať, ak chcete vynechať iba daný výskyt chyby.

  • Kliknite na položku Ignorovať všetko, ak chcete vynechať všetky výskyty chyby.

  • Kliknutím na položku Pridať vynechajte nesprávne napísané slovo vo všetkých dokumentoch a pridajte ho do slovníka.

 4. Po oprave, ignorovaní alebo vynechaní chyby sa PowerPoint presunie na ďalší. Keď PowerPoint dokončí revíziu prezentácie, zobrazí sa hlásenie o dokončení kontroly pravopisu.

 5. Ak sa chcete vrátiť do prezentácie, kliknite na tlačidlo OK .

Excel

Pravopis môžete skontrolovať v Excel, ale gramatiku nie je možné kontrolovať.

Kontrola pravopisu naraz

 1. Na karte Revízia kliknite na položku pravopis.

  Poznámka: Dialógové okno pravopis sa neotvorí, ak sa nenájdu žiadne pravopisné chyby, alebo ak sa slovo, ktoré sa pokúšate pridať, už v slovníku nachádza.

 2. Použite niektorý z nasledujúcich postupov.

  Akcia

  Vykonajte nasledovné

  Zmena slova

  V časti Návrhy kliknite na slovo, ktoré chcete použiť, a potom kliknite na položku Zmeniť.

  Zmena všetkých výskytov tohto slova v dokumente

  V časti Návrhy kliknite na slovo, ktoré chcete použiť, a potom kliknite na položku Zmeniť všetko.

  Ak chcete ignorovať toto slovo a presunúť sa na ďalšie nesprávne napísané slovo,

  Kliknite na položku Ignorovať raz.

  Ignorovanie všetkých výskytov tohto slova v dokumente a prechod na ďalšie nesprávne napísané slovo

  Kliknite na príkaz Ignorovať všetky.

Pozrite tiež

Kontrola pravopisu a gramatiky v inom jazyku

Kontrola pravopisu alebo gramatiky označuje text, ktorý nemá byť označený vo Worde 2016 pre Mac

Použitie vlastného slovníka v Office pre Mac

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×