Kontrola poslednej aktivity v aplikácii Microsoft teams pomocou čítačky obrazovky

Kontrola poslednej aktivity v aplikácii Microsoft teams pomocou čítačky obrazovky

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Ak chcete rýchlo zistiť, čo sa stalo od poslednej návštevy Microsoft Teams, otvorte zobrazenie aktivita pomocou klávesnice a čítačky obrazovky, ako sú napríklad čeľuste alebo NVDA, a Prehľadávajte informačný kanál aktivity v prichytenie.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Zoznam klávesových skratiek nájdete v téme Klávesové skratky aplikácie Microsoft Teams.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate aplikáciu JAWS. Informácie o aplikácii JAWS pre Windows nájdete v príručke so stručným návodom k aplikácii JAWS pre Windows.

 • Táto téma obsahuje aj informácie o funkciách NVDA. Ďalšie informácie o NVDA získate po prechode na položky Prístup NV | Získať pomoc.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

Obsah tohto článku

Vyhľadanie oznámení v informačnom kanáli aktivity

Všetky vaše oznámenia sa zobrazia v informačnom kanáli aktivity v zobrazení aktivita , takže sa budete vždy nachádzať nad vecami. Zobrazí sa upozornenie vždy, keď niekto:

 • @mentions ste

 • @mentions tímov a kanálov, ku ktorým patríte

 • Odpovedanie na konverzácie, ktoré sú súčasťou

 • Odpovedanie na správy

 1. Ak chcete otvoriť informačný kanál aktivity , stlačte kombináciu klávesov CTRL + 1. Ozve sa: "feed" (informačný kanál).

 2. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve prvé oznámenie v informačnom kanáli. Ozve sa informácia o odosielateľovi, obsah oznámenia a Podrobnosti, ako aj počet a umiestnenie vybratého oznámenia v zozname.

 3. Ak chcete otvoriť ponuku Ďalšie možnosti , stlačte medzerník. Ozve sa: "označiť ako prečítané" alebo "označiť ako neprečítané". Ak sa chcete presúvať v ponuke, stlačte kláves so šípkou nahor alebo nadol. Výber urobíte stlačením klávesu Enter. Ak chcete ponuku ukončiť, stlačte kláves ESC.

  Poznámka: Možno nemáte k dispozícii ponuku Ďalšie možnosti pre všetky oznámenia, ako napríklad zmeškané hovory a hlasová schránka.

 4. Ak sa chcete presunúť v zozname oznámení, stlačte kláves so šípkou nahor alebo nadol.

Tipy: Ak chcete rýchlo nájsť oznámenie, použite vyhľadávanie v hornej časti obrazovky. Ak chcete prejsť na vyhľadávanie, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + E.

 • Ak chcete vyhľadať aktivitu osoby, do vyhľadávacieho poľa zadajte /activity a stlačte kláves ENTER. Ozve sa: "zadajte meno osoby." Zadajte meno osoby, ktorej aktivitu chcete vyhľadať, a stlačte kláves ENTER.

 • Ak chcete nájsť @mentions, do vyhľadávacieho poľa zadajte /mentions a stlačte kláves ENTER.

Filtrovanie informačného kanála Aktivita

Môžete vybrať oznámenia, ktoré sa zobrazia v informačnom kanáli. Môžete napríklad dostávať oznámenia, keď niekto odpovedal na vašu správu.

 1. Ak chcete otvoriť informačný kanál aktivity , stlačte kombináciu klávesov CTRL + 1. Ozve sa: "feed" (informačný kanál).

 2. Stlačte kláves Tab. Ozve sa: "Kliknutím zobrazíte možnosti filtrovania všetkých kanálov." Stlačte medzerník. Otvorí sa ponuka Filter.

 3. Ak sa chcete presúvať v ponuke, stlačte kláves so šípkou nahor alebo nadol. Výber urobíte stlačením klávesu Enter. Informačný kanál teraz uvádza iba oznámenia na vybratej položke.

 4. Ak chcete filter odstrániť, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve: "odstrániť filter kanálov", a potom stlačte medzerník.

Poznámka: Ak sa rozhodnete, že nebudete dostávať oznámenia o konkrétnej aktivite, zastavte si aj ďalšie oznámenia.

Kontrola aktivity

Správy, ktoré ste odoslali v mojej aktivite, môžete nájsť.

 1. Ak chcete otvoriť zobrazenie aktivita , stlačte kombináciu klávesov CTRL + 1. Ozve sa: "feed" (informačný kanál).

 2. Ak chcete vybrať položku moja aktivita, stlačte kláves ENTER, stlačte kláves so šípkou nadol a potom znova zadajte.

  Zoznam odoslaných správ sa otvorí na table so zoznamom. Vybratá je Posledná správa a zameranie sa presunie na konverzáciu obsahujúcu správu na table obsah. Čítačka obrazovky prečíta správu.

 3. Ak sa chcete vrátiť späť do zoznamu moje aktivity , stlačte kláves ESC a potom stláčajte kombináciu klávesov SHIFT + TAB, kým sa nedostanete na správu na table so zoznamom.

 4. Ak sa chcete posunúť nadol v zozname správ, stlačte kláves so šípkou nadol. Ak sa chcete presunúť do konverzácie s aktuálne vybratou správou, stlačte kláves ENTER.

Odpovedanie na oznámenia

Keď počujete zaujímavé oznámenie, môžete prejsť na akciu a zúčastniť sa. Ak vás napríklad spoluhráč @mentioned, prejdite na správu s @mention na karte konverzácie a zistite, čo je všetko a odpovedať na správu.

 1. Ak chcete otvoriť informačný kanál aktivity , stlačte kombináciu klávesov CTRL + 1. Ozve sa: "feed" (informačný kanál).

 2. Ak sa chcete presunúť do zoznamu oznámení, dvakrát stlačte kláves Tab.

 3. Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve oznámenie, na ktoré chcete odpovedať, a stlačte kláves ENTER. Súvisiaca konverzácia sa zobrazí na karte konverzácie .

 4. Ak chcete odpovedať na správu kanála, stlačte kláves R. Ak chcete odpovedať na chatovú správu, stlačte kláves C.

 5. Napíšte správu. Ak chcete odpoveď odoslať, stlačte kláves ENTER.

Prispôsobenie nastavení oznámení

Môžete doladiť, aký druh oznámení dostanete v informačnom kanáli aktivity , v e-mailoch alebo v transparentoch.

 1. Kdekoľvek v Microsoft Teams stlačte kombináciu klávesov CTRL + čiarka (,). Otvorí sa ponuka Nastavenie.

 2. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Notifications" (oznámenia), a potom stlačte kláves ENTER.

 3. Ak chcete prejsť v ponuke, stlačte kláves Tab.

 4. Ak chcete rozbaliť rozbaľovaciu ponuku, stlačte medzerník. Ak sa chcete presúvať v ponuke, stlačte kláves so šípkou nahor alebo nadol. Výber urobíte stlačením klávesu Enter.

 5. Ak chcete ukončiť ponuku Nastavenie oznámení , stlačte kláves ESC.

  Poznámka: Ak nie ste prihlásení do Microsoft Teams, dostanete e-mailové oznámenie o akejkoľvek zmeškanej aktivite.

Pozrite tiež

Konverzácia v aplikácii Microsoft teams pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na vytváranie a úpravu tímov v aplikácii Microsoft teams

Klávesové skratky pre Microsoft Teams

Základné úlohy pri používaní čítačky obrazovky s aplikáciou Microsoft teams

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Používanie čítačky obrazovky na skúmanie a navigáciu v aplikácii Microsoft teams

Ak chcete rýchlo zistiť, čo sa stalo od poslednej návštevy v Microsoft Teams v Macu, otvorte zobrazenie aktivita pomocou klávesnice a funkcie VoiceOver, čítačky obrazovky systému Mac OS a Prehľadávajte informačný kanál aktivity v prichytenie.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Vyhľadanie oznámení v informačnom kanáli aktivity

Všetky vaše oznámenia sa zobrazia v informačnom kanáli aktivity v zobrazení aktivita , takže sa budete vždy nachádzať nad vecami. Zobrazí sa upozornenie vždy, keď niekto:

 • @mentions ste

 • @mentions tímov a kanálov, ku ktorým patríte

 • Odpovedanie na konverzácie, ktoré ste súčasťou, alebo konverzácie, ktoré sledujete

 • Odpovedanie na správy

 • Páči sa vám vaše správy

 1. Ak chcete otvoriť informačný kanál aktivity , stlačte kombináciu klávesov Command + 1. Ozve sa: "feed" (krmivo) a počet položiek.

 2. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve prvé oznámenie v informačnom kanáli. Ozve sa meno odosielateľa a aktuálny stav, za ktorým nasleduje informácia o kanáli a obsah oznámenia.

 3. Ak sa chcete presunúť v zozname oznámení, stlačte kláves so šípkou nahor alebo nadol.

Tipy: 

 • Pomocou vyhľadávania môžete rýchlo nájsť @mentions alebo aktivitu určitej osoby. Ak chcete prejsť na @mentions, stlačte kombináciu klávesov Command + E, čím prejdete do vyhľadávacieho poľa, zadajte /mentions a stlačte kláves Return. Zameranie sa presunie na najnovšiu správu, na ktorej ste sa zmienili. Ak chcete odpovedať, stlačte kláves R a začnite písať. Ak chcete nájsť ďalšie @mentions, prejdite na informačný kanál aktivity.

 • Ak chcete nájsť aktivitu iného používateľa, stlačte kombináciu klávesov Command + E, zadajte /activity a stlačte kláves Return. Zadajte meno osoby, ktorú hľadáte. Keď začnete písať, začnú sa zobrazovať výsledky hľadania. Ak sa chcete presunúť do zoznamu výsledkov, stlačte kláves so šípkou nadol. Ak chcete vybrať osobu, stlačte kláves Return, keď sa ozve ich meno.

Filtrovanie informačného kanála

Môžete vybrať oznámenia, ktoré sa zobrazia v informačnom kanáli. Môžete napríklad dostávať oznámenia, keď niekto odpovedal na vašu správu.

 1. Ak chcete otvoriť informačný kanál aktivity , stlačte kombináciu klávesov Command + 1. Ozve sa: "feed" (krmivo) a počet položiek.

 2. Stlačte kláves Tab. Ozve sa: "Kliknutím zobrazíte možnosti filtrovania všetkých kanálov." Tlačiareň vyberiete stlačením medzerníka. Otvorí sa ponuka Filter.

 3. Ak sa chcete presúvať v ponuke, stlačte kláves so šípkou nahor alebo nadol. Funkcia VoiceOver oznamuje filtre pri premiestnení. Ak chcete vybrať položku, stlačte kláves Return. Informačný kanál teraz uvádza iba oznámenia na vybratej položke.

 4. Ak chcete filter odstrániť a znova zobraziť zoznam všetkých oznámení, v informačnom kanáli aktivity stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Remove RSS button button" (tlačidlo odstrániť filter kanála), a stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

Kontrola aktivity

Správy, ktoré ste odoslali v mojej aktivite, môžete nájsť.

 1. Ak chcete otvoriť zobrazenie aktivita , stlačte kombináciu klávesov Command + 1. Ozve sa: "feed" (informačný kanál).

 2. Ak chcete vybrať položku moja aktivita, stlačte kláves Return, stlačte kláves so šípkou nadol a potom sa znova vráťte.

  Zoznam odoslaných správ sa otvorí na table so zoznamom. Vybratá je Posledná správa a zameranie sa presunie na konverzáciu obsahujúcu správu na table obsah. Čítačka obrazovky prečíta správu.

 3. Ak sa chcete vrátiť späť do zoznamu moje aktivity , stlačte kláves ESC a potom stláčajte kombináciu klávesov SHIFT + TAB, kým sa nedostanete na správu na table so zoznamom.

 4. Ak sa chcete posunúť nadol v zozname správ, stlačte kláves so šípkou nadol. Ak sa chcete presunúť do konverzácie s aktuálne vybratou správou, stlačte kláves Return.

Odpovedanie na oznámenia

Keď počujete zaujímavé oznámenie, môžete prejsť na akciu a zúčastniť sa. Ak vás napríklad spoluhráč @mentioned, prejdite na správu s @mention na karte konverzácie a zistite, čo je všetko a odpovedať na správu.

 1. Ak chcete otvoriť informačný kanál aktivity , stlačte kombináciu klávesov Command + 1. Ozve sa: "feed" (krmivo) a počet položiek.

 2. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve prvé oznámenie v informačnom kanáli. Potom stlačte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve oznámenie, na ktoré chcete odpovedať, a stlačte kláves Return. Zameranie sa presunie na správu v súvisiacom chate na karte konverzácie .

 3. Ak chcete odpovedať na správu v kanáli, stlačte kláves R. Napíšte správu a stlačením klávesu Return prejdite na položku Odoslať.

Prispôsobenie nastavení oznámení

Môžete doladiť, aký druh oznámení dostanete v informačnom kanáli aktivity , v e-mailoch alebo v transparentoch.

 1. Kdekoľvek v Microsoft Teams stlačte kombináciu klávesov Command + čiarka (,). Otvorí sa ponuka Nastavenie.

 2. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Notifications Tab" (karta oznámenia), a stlačte kláves Return.

 3. Ak chcete prejsť v ponuke, stlačte kláves Tab.

 4. Ak chcete rozbaliť zoznam možností, stlačte medzerník. Ak sa chcete presunúť v zozname, stlačte kláves so šípkou nahor alebo nadol. Ak chcete vybrať položku, stlačte kláves Return.

 5. Ponuku nastavenia zavriete stlačením klávesu ESC.

  Tip: Ak nie ste prihlásení do Microsoft Teams, môžete zapnúť e-mailové oznámenia na prijímanie e-mailov o akejkoľvek zmeškanej aktivite.

  Poznámka: Ak sa rozhodnete, že nebudete dostávať oznámenia o konkrétnej aktivite, zastavte si aj ďalšie oznámenia.

Pozrite tiež

Konverzácia v aplikácii Microsoft teams pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na vytváranie a úpravu tímov v aplikácii Microsoft teams

Klávesové skratky pre Microsoft Teams

Základné úlohy pri používaní čítačky obrazovky s aplikáciou Microsoft teams

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Používanie čítačky obrazovky na skúmanie a navigáciu v aplikácii Microsoft teams

Ak chcete rýchlo zistiť, čo sa stalo od poslednej návštevy v Microsoft Teams na webe, otvorte zobrazenie aktivita pomocou klávesnice a čítačky obrazovky, ako sú napríklad čeľuste alebo Moderátor, vstavaná čítačka obrazovky vo Windowse a prehľadávanie informačného kanála aktivity v prichytenie.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma obsahuje aj informácie o funkciách aplikácie JAWS. Ďalšie informácie o aplikácii JAWS pre Windows nájdete v príručke so stručným návodom k aplikácii JAWS pre Windows.

 • Táto téma obsahuje aj informácie o funkciách NVDA. Ďalšie informácie o NVDA získate po prechode na položky Prístup NV | Získať pomoc.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Ak používate Microsoft Teams na webe Online, ako webový prehliadač vám odporúčame používať Microsoft Edge a ako čítačku obrazovky Moderátora. Keďže sa Microsoft Teams na webe používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Microsoft Teams na webe.

  Ak používate webový prehliadač Chrome alebo Firefox, odporúčame ako čítačku obrazovky používať JAWS alebo NVDA.

Obsah tohto článku

Vyhľadanie oznámení v informačnom kanáli aktivity

Všetky vaše oznámenia sa zobrazia v informačnom kanáli aktivity v zobrazení aktivita , takže sa budete vždy nachádzať nad vecami. Zobrazí sa upozornenie vždy, keď niekto:

 • @mentions ste

 • @mentions tímov a kanálov, ku ktorým patríte

 • Odpovedanie na konverzácie, ktoré sú súčasťou

 • Odpovedanie na správy

 1. Ak chcete otvoriť informačný kanál aktivity , stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + 1. Ozve sa: "feed" (informačný kanál).

 2. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve prvé oznámenie v informačnom kanáli. Ozve sa informácia o odosielateľovi, obsah oznámenia a Podrobnosti, ako aj počet a umiestnenie vybratého oznámenia v zozname.

 3. Ak sa chcete presunúť v zozname oznámení, stlačte kláves so šípkou nahor alebo nadol.

Tipy: 

 • Ak chcete rýchlo nájsť akékoľvek zmienky o sebe, stlačením kombinácie klávesov Ctrl + E sa presuňte na vyhľadávanie v hornej časti obrazovky. Zadajte /mentionsa potom stlačte kláves ENTER. Aktivity, na ktorých ste sa zmienili, sú uvedené na table so zoznamom.

 • Ak chcete rýchlo zistiť všetky posledné aktivity konkrétnej osoby, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + E, čím sa presuniete do oblasti vyhľadávania v hornej časti obrazovky. Zadajte /activity, stlačte kláves ENTER a začnite písať meno osoby. Počas písania sa zoznam výsledkov vyhľadávania aktualizuje. Stlačením klávesu so šípkou nadol prehľadávajte zoznam, kým sa neozve požadovaný výsledok, a potom stlačte kláves ENTER. Aktivity vybratej osoby sú uvedené na table obsah.

Filtrovanie informačného kanála Aktivita

Môžete vybrať oznámenia, ktoré sa zobrazia v informačnom kanáli. Môžete napríklad dostávať oznámenia, keď niekto odpovedal na vašu správu.

 1. Ak chcete otvoriť informačný kanál aktivity , stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + 1. Ozve sa: "feed" (informačný kanál).

 2. Jedenkrát stlačte kláves TAB a potom stlačte kombináciu klávesov ALT + ENTER. Otvorí sa ponuka Filter.

 3. Ak sa chcete presúvať v ponuke, stlačte kláves so šípkou nahor alebo nadol. Výber urobíte stlačením klávesu Enter. Informačný kanál teraz uvádza iba oznámenia na vybratej položke.

 4. Ak chcete filter odstrániť, stláčajte kláves TAB alebo Tab + Shift, kým sa neozve: "odstrániť filter kanálov". Stlačte kláves Enter.

Poznámka: Ak sa rozhodnete, že nebudete dostávať oznámenia o konkrétnej aktivite, zastavte si aj ďalšie oznámenia.

Kontrola aktivity

Správy, ktoré ste odoslali v mojej aktivite, môžete nájsť.

 1. Ak chcete otvoriť zobrazenie aktivita , stlačte kombináciu klávesov Control + Shift + 1. Ozve sa: "feed" (informačný kanál).

 2. Ak chcete vybrať položku moja aktivita, stlačte kláves ENTER, stlačte kláves so šípkou nadol a potom znova zadajte.

  Zoznam odoslaných správ sa otvorí na table so zoznamom. Vybratá je Posledná správa a zameranie sa presunie na konverzáciu obsahujúcu správu na table obsah. Čítačka obrazovky prečíta správu.

 3. Ak sa chcete vrátiť späť do zoznamu moje aktivity , stlačte kláves ESC a potom stláčajte kombináciu klávesov SHIFT + TAB, kým sa nedostanete na správu na table so zoznamom.

 4. Ak sa chcete posunúť nadol v zozname správ, stlačte kláves so šípkou nadol. Ak sa chcete presunúť do konverzácie s aktuálne vybratou správou, stlačte kláves ENTER.

Odpovedanie na oznámenia

Keď počujete zaujímavé oznámenie, môžete prejsť na akciu a zúčastniť sa. Ak vás napríklad spoluhráč @mentioned, prejdite na správu s @mention na karte konverzácie a zistite, čo je všetko a odpovedať na správu.

 1. Ak chcete otvoriť informačný kanál aktivity , stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + 1. Ozve sa: "feed" (informačný kanál).

 2. Ak sa chcete presunúť do zoznamu oznámení, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve oznámenie.

 3. Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo šípkou nadol, kým sa neozve oznámenie, na ktoré chcete odpovedať, a potom stlačte kláves ENTER. Súvisiaca konverzácia sa zobrazí na karte konverzácie .

 4. Ak chcete odpovedať na správu kanála, stlačte kláves R. Ak chcete odpovedať na chatovú správu, stlačte kláves C.

 5. Napíšte správu. Ak chcete odpoveď odoslať, stlačte kláves ENTER.

Prispôsobenie nastavení oznámení

Môžete doladiť, aký druh oznámení dostanete v informačnom kanáli aktivity , v e-mailoch alebo v transparentoch.

 1. Kdekoľvek v Microsoft Teams na webe stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + čiarka (,). Ozve sa: "karta Všeobecné".

 2. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Notifications Tab" (karta oznámenia), a potom stlačte kláves ENTER.

 3. Ak chcete prejsť v ponuke oznámení , stlačte kláves Tab.

 4. Ak chcete rozbaliť zoznam možností, stlačte medzerník. Ak sa chcete presunúť v zozname, stlačte kláves so šípkou nahor alebo nadol. Výber urobíte stlačením klávesu Enter.

 5. Ak chcete ukončiť ponuku nastavenia , stlačte kláves ESC.

  Poznámka: Ak nie ste prihlásení do Microsoft Teams na webe, dostanete e-mailové oznámenie o akejkoľvek zmeškanej aktivite.

Pozrite tiež

Konverzácia v aplikácii Microsoft teams pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na vytváranie a úpravu tímov v aplikácii Microsoft teams

Základné úlohy pri používaní čítačky obrazovky s aplikáciou Microsoft teams

Používanie čítačky obrazovky na skúmanie a navigáciu v aplikácii Microsoft teams

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×