Kontrola poslednej aktivity v aplikácii Microsoft teams pomocou čítačky obrazovky

Kontrola poslednej aktivity v aplikácii Microsoft teams pomocou čítačky obrazovky

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Ak chcete rýchlo zistiť, čo sa stalo od poslednej návštevy Microsoft Teams, otvorte zobrazenie aktivita pomocou klávesnice a čítačky obrazovky a Prehľadávajte informačný kanál aktivity v prichytenie. Testovali sme ju s ČEĽUSŤami a NVDA, ale mohlo by to fungovať s inými čítačkami obrazovky, kým sa riadia bežnými normami a metódami zjednodušenia ovládania.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Vyhľadanie oznámení v informačnom kanáli aktivity

Všetky vaše oznámenia sa zobrazia v informačnom kanáli aktivity v zobrazení aktivita , takže sa budete vždy nachádzať nad vecami. Zobrazí sa upozornenie vždy, keď niekto:

 • @mentions ste

 • @mentions tímov a kanálov, ku ktorým patríte

 • odpovede na príspevky, ktoré sú súčasťou

 • Odpovedanie na správy

 1. Ak chcete otvoriť informačný kanál aktivity , stlačte kombináciu klávesov CTRL + 1.

 2. Stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve: "feed menu".

 3. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "list" (zoznam), a prvé oznámenie v informačnom kanáli. Ozve sa informácia o odosielateľovi, obsah oznámenia a Podrobnosti, ako aj počet a umiestnenie vybratého oznámenia v zozname.

 4. Ak chcete otvoriť ponuku Ďalšie možnosti , stlačte medzerník. Ozve sa: "označiť ako prečítané" alebo "označiť ako neprečítané". Ak sa chcete presúvať v ponuke, stlačte kláves so šípkou nahor alebo nadol. Výber urobíte stlačením klávesu Enter. Ak chcete ponuku ukončiť, stlačte kláves ESC.

  Poznámka: Možno nemáte k dispozícii ponuku Ďalšie možnosti pre všetky oznámenia, ako napríklad zmeškané hovory a hlasová schránka.

 5. Ak sa chcete presunúť v zozname oznámení, stlačte kláves so šípkou nahor alebo nadol.

Tipy: Ak chcete rýchlo nájsť oznámenie, použite vyhľadávanie v hornej časti obrazovky. Ak chcete prejsť na vyhľadávanie, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + E.

 • Ak chcete vyhľadať aktivitu osoby, do vyhľadávacieho poľa zadajte /activity a stlačte kláves ENTER. Ozve sa: "zadajte meno osoby." Zadajte meno osoby, ktorej aktivitu chcete vyhľadať, a stlačte kláves ENTER.

 • Ak chcete nájsť @mentions, do vyhľadávacieho poľa zadajte /mentions a stlačte kláves ENTER.

Filtrovanie informačného kanála Aktivita

Môžete vybrať oznámenia, ktoré sa zobrazia v informačnom kanáli. Môžete napríklad dostávať oznámenia, keď niekto odpovedal na vašu správu.

 1. Ak chcete otvoriť informačný kanál aktivity , stlačte kombináciu klávesov CTRL + 1.

 2. Stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve: "feed menu".

 3. Stlačte kláves Tab. Ozve sa: "Kliknutím zobrazíte možnosti filtrovania všetkých kanálov." V programe NVDA stlačte medzerník. S ČEĽUSŤami stlačte kombináciu klávesov SHIFT + MEDZERNÍK. Otvorí sa ponuka Filter.

 4. Ak sa chcete presúvať v ponuke, stlačte kláves so šípkou nahor alebo nadol. Výber urobíte stlačením klávesu Enter. Informačný kanál teraz uvádza iba oznámenia na vybratej položke.

 5. Ak chcete filter odstrániť, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve: "odstrániť filter kanálov". V programe NVDA stlačte medzerník. S ČEĽUSŤami stlačte kombináciu klávesov SHIFT + MEDZERNÍK.

Poznámka: Ak sa rozhodnete, že nebudete dostávať oznámenia o konkrétnej aktivite, zastavte si aj ďalšie oznámenia.

Kontrola aktivity

Správy, ktoré ste odoslali v mojej aktivite, môžete nájsť.

 1. Ak chcete otvoriť informačný kanál aktivity , stlačte kombináciu klávesov CTRL + 1.

 2. Stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve: "feed menu".

 3. Ak chcete vybrať položku moja aktivita, stlačte kláves ENTER, stlačte kláves so šípkou nadol a potom znova zadajte.

  Zoznam odoslaných správ sa otvorí na table so zoznamom. Vybratá je Posledná správa a zameranie sa presunie na konverzáciu obsahujúcu správu na table obsah. Čítačka obrazovky prečíta správu.

 4. Ak sa chcete vrátiť späť do zoznamu moje aktivity , stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve "feed menu" (ponuka informačného kanála), a potom stláčajte kláves TAB, kým sa neozve: "zoznam".

 5. Ak sa chcete posunúť nadol v zozname správ, stlačte kláves so šípkou nadol. Ak sa chcete presunúť do konverzácie s aktuálne vybratou správou, stlačte kláves ENTER.

Odpovedanie na oznámenia

Keď počujete zaujímavé oznámenie, môžete prejsť na akciu a zúčastniť sa. Ak vás napríklad spoluhráč @mentioned, prejdite na správu s @mention na karte príspevky a zistite, čo je všetko a odpovedať na správu.

 1. Ak chcete otvoriť informačný kanál aktivity , stlačte kombináciu klávesov CTRL + 1.

 2. Stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve: "feed menu".

 3. Ak sa chcete presunúť do zoznamu oznámení, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve: "list" (zoznam).

 4. Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve oznámenie, na ktoré chcete odpovedať, a stlačte kláves ENTER. Súvisiaca konverzácia sa zobrazí na karte príspevky .

 5. Ak chcete odpovedať na správu kanála, stlačte kláves R. Ak chcete odpovedať na chatovú správu, stlačte kláves C.

 6. Napíšte správu. Ak chcete odpoveď odoslať, stlačte kláves ENTER.

Prispôsobenie nastavení oznámení

Môžete doladiť, aký druh oznámení dostanete v informačnom kanáli aktivity , v e-mailoch alebo v transparentoch.

 1. Kdekoľvek v Microsoft Teamsstlačte kombináciu klávesov CTRL + čiarka (,). Otvorí sa dialógové okno Nastavenie .

 2. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Notifications Tab" (karta oznámenia), a potom stlačte kláves ENTER.

 3. Ak chcete prechádzať v nastaveniach, stlačte kláves Tab.

 4. Ak chcete rozbaliť rozbaľovaciu ponuku, stlačte medzerník. Ak sa chcete presúvať v ponuke, stlačte kláves so šípkou nahor alebo nadol. Výber urobíte stlačením klávesu Enter.

 5. Ak chcete zavrieť kartu oznámenia , stlačte kláves ESC.

 6. Dialógové okno nastavenia zatvoríte stlačením klávesu ESC.

Poznámka: Ak nie ste prihlásení do Microsoft Teams, dostanete e-mailové oznámenie o akejkoľvek zmeškanej aktivite.

Pozrite tiež

Konverzácia v aplikácii Microsoft teams pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na vytváranie a úpravu tímov v aplikácii Microsoft teams

Klávesové skratky pre Microsoft Teams

Základné úlohy pri používaní čítačky obrazovky s aplikáciou Microsoft teams

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Používanie čítačky obrazovky na skúmanie a navigáciu v aplikácii Microsoft teams

Ak chcete rýchlo zistiť, čo sa stalo od poslednej návštevy Microsoft Teams v Macu, otvorte zobrazenie aktivita pomocou klávesnice a funkcie VoiceOver, čítačky obrazovky macOS a Prehľadávajte informačný kanál aktivity v prichytenie.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre macOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v príručke Začíname s čítačkou obrazovky VoiceOver.

Obsah tohto článku

Vyhľadanie oznámení v informačnom kanáli aktivity

Všetky vaše oznámenia sa zobrazia v informačnom kanáli aktivity v zobrazení aktivita , takže sa budete vždy nachádzať nad vecami. Zobrazí sa upozornenie vždy, keď niekto:

 • @mentions ste

 • @mentions tímov a kanálov, ku ktorým patríte

 • odpovede na príspevky, ktoré ste súčasťou, alebo príspevky, ktoré sledujete

 • Odpovedanie na správy

 • Páči sa vám vaše správy

 1. Ak chcete otvoriť informačný kanál aktivity , stlačte kombináciu klávesov Command + 1. Ozve sa: "feed" (krmivo) a počet položiek.

 2. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve prvé oznámenie v informačnom kanáli. Ozve sa meno odosielateľa a aktuálny stav, za ktorým nasleduje informácia o kanáli a obsah oznámenia.

 3. Ak sa chcete presunúť v zozname oznámení, stlačte kláves so šípkou nahor alebo nadol.

Tipy: 

 • Pomocou vyhľadávania môžete rýchlo nájsť @mentions alebo aktivitu určitej osoby. Ak chcete prejsť na @mentions, stlačte kombináciu klávesov Command + E, čím prejdete do vyhľadávacieho poľa, zadajte /mentions a stlačte kláves Return. Zameranie sa presunie na najnovšiu správu, na ktorej ste sa zmienili. Ak chcete odpovedať, stlačte kláves R a začnite písať. Ak chcete nájsť ďalšie @mentions, prejdite na informačný kanál aktivity.

 • Ak chcete nájsť aktivitu iného používateľa, stlačte kombináciu klávesov Command + E, zadajte /activity a stlačte kláves Return. Zadajte meno osoby, ktorú hľadáte. Keď začnete písať, začnú sa zobrazovať výsledky hľadania. Ak sa chcete presunúť do zoznamu výsledkov, stlačte kláves so šípkou nadol. Ak chcete vybrať osobu, stlačte kláves Return, keď sa ozve ich meno.

Filtrovanie informačného kanála

Môžete vybrať oznámenia, ktoré sa zobrazia v informačnom kanáli. Môžete napríklad dostávať oznámenia, keď niekto odpovedal na vašu správu.

 1. Ak chcete otvoriť informačný kanál aktivity , stlačte kombináciu klávesov Command + 1. Ozve sa: "feed" (krmivo) a počet položiek.

 2. Stlačte kláves Tab. Ozve sa: "Kliknutím zobrazíte možnosti filtrovania všetkých kanálov." Tlačiareň vyberiete stlačením medzerníka. Otvorí sa ponuka Filter.

 3. Ak sa chcete presúvať v ponuke, stlačte kláves so šípkou nahor alebo nadol. Funkcia VoiceOver oznamuje filtre pri premiestnení. Ak chcete vybrať položku, stlačte kláves Return. Informačný kanál teraz uvádza iba oznámenia na vybratej položke.

 4. Ak chcete filter odstrániť a znova zobraziť zoznam všetkých oznámení, v informačnom kanáli aktivity stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Remove RSS button button" (tlačidlo odstrániť filter kanála), a stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

Kontrola aktivity

Správy, ktoré ste odoslali v mojej aktivite, môžete nájsť.

 1. Ak chcete otvoriť zobrazenie aktivita , stlačte kombináciu klávesov Command + 1. Ozve sa: "feed" (informačný kanál).

 2. Ak chcete vybrať položku moja aktivita, stlačte kláves Return, stlačte kláves so šípkou nadol a potom sa znova vráťte.

  Zoznam odoslaných správ sa otvorí na table so zoznamom. Vybratá je Posledná správa a zameranie sa presunie na konverzáciu obsahujúcu správu na table obsah. Čítačka obrazovky prečíta správu.

 3. Ak sa chcete vrátiť späť do zoznamu moje aktivity , stlačte kláves ESC a potom stláčajte kombináciu klávesov SHIFT + TAB, kým sa nedostanete na správu na table so zoznamom.

 4. Ak sa chcete posunúť nadol v zozname správ, stlačte kláves so šípkou nadol. Ak sa chcete presunúť do konverzácie s aktuálne vybratou správou, stlačte kláves Return.

Odpovedanie na oznámenia

Keď počujete zaujímavé oznámenie, môžete prejsť na akciu a zúčastniť sa. Ak vás napríklad spoluhráč @mentioned, prejdite na správu s @mention na karte príspevky a zistite, čo je všetko a odpovedať na správu.

 1. Ak chcete otvoriť informačný kanál aktivity , stlačte kombináciu klávesov Command + 1. Ozve sa: "feed" (krmivo) a počet položiek.

 2. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve prvé oznámenie v informačnom kanáli. Potom stlačte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve oznámenie, na ktoré chcete odpovedať, a stlačte kláves Return. Zameranie sa presunie na správu v súvisiacej konverzácii na karte príspevky .

 3. Ak chcete odpovedať na správu v kanáli, stlačte kláves R. Napíšte správu a stlačením klávesu Return prejdite na položku Odoslať.

Prispôsobenie nastavení oznámení

Môžete doladiť, aký druh oznámení dostanete v informačnom kanáli aktivity , v e-mailoch alebo v transparentoch.

 1. Kdekoľvek v Microsoft Teams stlačte kombináciu klávesov Command + čiarka (,). Otvorí sa ponuka Nastavenie.

 2. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Notifications Tab" (karta oznámenia), a stlačte kláves Return.

 3. Ak chcete prejsť v ponuke, stlačte kláves Tab.

 4. Ak chcete rozbaliť zoznam možností, stlačte medzerník. Ak sa chcete presunúť v zozname, stlačte kláves so šípkou nahor alebo nadol. Ak chcete vybrať položku, stlačte kláves Return.

 5. Ponuku nastavenia zavriete stlačením klávesu ESC.

  Tip: Ak nie ste prihlásení do Microsoft Teams, môžete zapnúť e-mailové oznámenia na prijímanie e-mailov o akejkoľvek zmeškanej aktivite.

  Poznámka: Ak sa rozhodnete, že nebudete dostávať oznámenia o konkrétnej aktivite, zastavte si aj ďalšie oznámenia.

Pozrite tiež

Konverzácia v aplikácii Microsoft teams pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na vytváranie a úpravu tímov v aplikácii Microsoft teams

Klávesové skratky pre Microsoft Teams

Základné úlohy pri používaní čítačky obrazovky s aplikáciou Microsoft teams

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Používanie čítačky obrazovky na skúmanie a navigáciu v aplikácii Microsoft teams

Ak chcete rýchlo zistiť, čo sa stalo od poslednej návštevy Microsoft Teams na webe, otvorte zobrazenie aktivita pomocou klávesnice a čítačky obrazovky a Prehľadávajte informačný kanál aktivity v prichytenie. Otestovali sme ju s moderátorom, ČEĽUSŤami a NVDA, ale mohlo by to fungovať s inými čítačkami obrazovky, kým sa riadia bežnými normami a postupmi zjednodušenia ovládania.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Vyhľadanie oznámení v informačnom kanáli aktivity

Všetky vaše oznámenia sa zobrazia v informačnom kanáli aktivity v zobrazení aktivita , takže sa budete vždy nachádzať nad vecami. Zobrazí sa upozornenie vždy, keď niekto:

 • @mentions ste

 • @mentions tímov a kanálov, ku ktorým patríte

 • odpovede na príspevky, ktoré sú súčasťou

 • Odpovedanie na správy

 1. Ak chcete otvoriť informačný kanál aktivity , stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + 1.

 2. Stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve: "feed menu".

 3. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "list" (zoznam), a prvé oznámenie v informačnom kanáli. Ozve sa informácia o odosielateľovi, obsah oznámenia a Podrobnosti, ako aj počet a umiestnenie vybratého oznámenia v zozname.

 4. Ak sa chcete presunúť v zozname oznámení, stlačte kláves so šípkou nahor alebo nadol.

Tipy: 

 • Ak chcete rýchlo nájsť akékoľvek zmienky o sebe, stlačením kombinácie klávesov Ctrl + E sa presuňte na vyhľadávanie v hornej časti obrazovky. Zadajte /mentionsa potom stlačte kláves ENTER. Aktivity, na ktorých ste sa zmienili, sú uvedené na table so zoznamom.

 • Ak chcete rýchlo zistiť všetky posledné aktivity konkrétnej osoby, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + E, čím sa presuniete do oblasti vyhľadávania v hornej časti obrazovky. Zadajte /activity, stlačte kláves ENTER a začnite písať meno osoby. Počas písania sa zoznam výsledkov vyhľadávania aktualizuje. Stlačením klávesu so šípkou nadol prehľadávajte zoznam, kým sa neozve požadovaný výsledok, a potom stlačte kláves ENTER. Aktivity vybratej osoby sú uvedené na table obsah.

Filtrovanie informačného kanála Aktivita

Môžete vybrať oznámenia, ktoré sa zobrazia v informačnom kanáli. Môžete napríklad dostávať oznámenia, keď niekto odpovedal na vašu správu.

 1. Ak chcete otvoriť informačný kanál aktivity , stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + 1.

 2. Stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve: "feed menu".

 3. Stlačte kláves Tab. Ozve sa: "Kliknutím zobrazíte možnosti filtrovania všetkých kanálov." Pomocou moderátora a NVDA stlačte medzerník. S ČEĽUSŤami stlačte kombináciu klávesov SHIFT + MEDZERNÍK. Otvorí sa ponuka Filter.

 4. Ak sa chcete presúvať v ponuke, stlačte kláves so šípkou nahor alebo nadol. Výber urobíte stlačením klávesu Enter. Informačný kanál teraz uvádza iba oznámenia na vybratej položke.

 5. Ak chcete filter odstrániť, stláčajte kláves TAB alebo kombináciu klávesov SHIFT + TAB, kým sa neozve: "odstrániť filter kanálov". Pomocou moderátora a NVDA stlačte medzerník. S ČEĽUSŤami stlačte kombináciu klávesov SHIFT + MEDZERNÍK.

Poznámka: Ak sa rozhodnete, že nebudete dostávať oznámenia o konkrétnej aktivite, zastavte si aj ďalšie oznámenia.

Kontrola aktivity

Správy, ktoré ste odoslali v mojej aktivite, môžete nájsť.

 1. Ak chcete otvoriť informačný kanál aktivity , stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + 1.

 2. Stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve: "feed menu".

 3. Ak chcete vybrať položku moja aktivita, stlačte kláves ENTER, stlačte kláves so šípkou nadol a potom znova zadajte.

  Zoznam odoslaných správ sa otvorí na table so zoznamom. Vybratá je Posledná správa a zameranie sa presunie na konverzáciu obsahujúcu správu na table obsah. Čítačka obrazovky prečíta správu.

 4. Ak sa chcete vrátiť späť do zoznamu moje aktivity , stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve "feed menu" (ponuka informačného kanála), a potom stláčajte kláves TAB, kým sa neozve: "zoznam".

 5. Ak sa chcete posunúť nadol v zozname správ, stlačte kláves so šípkou nadol. Ak sa chcete presunúť do konverzácie s aktuálne vybratou správou, stlačte kláves ENTER.

Odpovedanie na oznámenia

Keď počujete zaujímavé oznámenie, môžete prejsť na akciu a zúčastniť sa. Ak vás napríklad spoluhráč @mentioned, prejdite na správu s @mention na karte príspevky a zistite, čo je všetko a odpovedať na správu.

 1. Ak chcete otvoriť informačný kanál aktivity , stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + 1. Ozve sa: "Ponuka informačného kanála".

 2. Stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve: "feed menu".

 3. Ak sa chcete presunúť do zoznamu oznámení, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve: "list" (zoznam).

 4. Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo šípkou nadol, kým sa neozve oznámenie, na ktoré chcete odpovedať, a potom stlačte kláves ENTER. Súvisiaca konverzácia sa zobrazí na karte príspevky .

 5. Ak chcete odpovedať na správu kanála, stlačte kláves R. Ak chcete odpovedať na chatovú správu, stlačte kláves C.

 6. Napíšte správu. Ak chcete odpoveď odoslať, stlačte kláves ENTER.

Prispôsobenie nastavení oznámení

Môžete doladiť, aký druh oznámení dostanete v informačnom kanáli aktivity , v e-mailoch alebo v transparentoch.

 1. Kdekoľvek v Microsoft Teams na webestlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + čiarka (,). Otvorí sa dialógové okno Nastavenie .

 2. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Notifications Tab" (karta oznámenia), a potom stlačte kláves ENTER.

 3. Ak chcete prechádzať v nastaveniach, stlačte kláves Tab.

 4. Ak chcete rozbaliť zoznam možností, stlačte medzerník. Ak sa chcete presunúť v zozname, stlačte kláves so šípkou nahor alebo nadol. Výber urobíte stlačením klávesu Enter.

 5. Ak chcete zavrieť kartu oznámenia , stlačte kláves ESC.

 6. Dialógové okno nastavenia zatvoríte stlačením klávesu ESC.

Poznámka: Ak nie ste prihlásení do Microsoft Teams na webe, dostanete e-mailové oznámenie o akejkoľvek zmeškanej aktivite.

Pozrite tiež

Konverzácia v aplikácii Microsoft teams pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na vytváranie a úpravu tímov v aplikácii Microsoft teams

Základné úlohy pri používaní čítačky obrazovky s aplikáciou Microsoft teams

Používanie čítačky obrazovky na skúmanie a navigáciu v aplikácii Microsoft teams

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×