Kontrola kompatibility v programe PowerPoint

PowerPoint pre Office 365, PowerPoint 2019, PowerPoint 2016, PowerPoint 2013, PowerPoint 2010

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak používate kontrolu kompatibility, môžete dostať hlásenia o možnej strate funkcií po uložení prezentácie programu PowerPoint ako súboru PowerPointu 97-2003 (.ppt). Tento dokument obsahuje hlásenia vygenerované pri kontrole kompatibility. Pod jednotlivými hláseniami nájdete informácie o tom, čo je príčinou hlásenia, ako aj navrhované opatrenia.

Ak sa chcete naučiť používať kontrolu kompatibility, pozrite si témy:

Existujú dva typy hlásení kontroly kompatibility:

 1. V prípade bežných stratíte funkcia úprav len vtedy, keď otvoríte súbor vo formáte staršej verzie PowerPoint. Ak uložíte prezentáciu s Grafický prvok SmartArt formáte staršej verzie PowerPoint formát a potom otvorte súbor v niektorých starších verziách PowerPoint, Grafický prvok SmartArt sa zmení na obrázok. Ak otvoríte súbor znova v novšej verzii programu PowerPoint bez vykonania úprav na daný obrázok Grafický prvok SmartArt, však môžete ďalej upravovať svoje Grafický prvok SmartArt. Tieto typy správ, sú "v starších verziách PowerPointu" v nich.

 2. V druhom prípade dochádza k trvalej strate funkcie. Ak ste napríklad vo vlastnom rozložení upravili zástupný text, zástupný text sa natrvalo stratí.

Nemôžete upravovať nejaký obsah z novších verziách PowerPoint v starších verziách programu PowerPoint. Napríklad tvary a text s novými efektmi sa skonvertujú na obrázky (bitové mapy) v niektorých starších verziách PowerPoint uistite sa, že vyzerať rovnako v prezentácii. Ako výsledok, nie je možné zmeniť hrúbku čiary, farby výplne alebo inými aspektmi tvary a text. Aj po textom je otočený do bitovej mapy, všetky animácie na daný text nezobrazí počas prezentácie.

Tip:    Ak chcete upraviť Grafický prvok SmartArt, tvar alebo iných objektov v prezentácii, uložte kópiu prezentácie programu PowerPoint a potom uložte kópiu vo formáte programu PowerPoint 97-2003 (.ppt). Týmto spôsobom môžete vykonať zmeny do pôvodnej prezentácie, ak váš Grafické prvky SmartArt, tvary alebo iné objekty sa skonvertujú na obrázky, ak prezentáciu uložíte vo formáte súboru staršej verzie.

Multimediálne klipy vložené alebo inovované v PowerPoint 2010 alebo novšie verzie sa skonvertujú na obrázok, ktorý nie je možné upravovať v starších verziách programu PowerPoint.

Hlásenie sa zobrazí, pretože prezentácia obsahuje

Vyskúšajte toto riešenie

multimediálny klip, ktorý bol vložený do prezentácie alebo v nej bol inovovaný.

Vložte multimediálny klip ešte raz a tentoraz použite funkciu Prepojiť so súborom.

Aby sa zachoval vzhľad tvaru, niektoré efekty sa skonvertujú na obrázky, ktoré sa použijú ako výplň tvaru. Text budete môcť aj naďalej upravovať, pretože sa zobrazí nad týmito obrázkami.

Hlásenie sa zobrazí, pretože prezentácia obsahuje

Vyskúšajte toto riešenie

tvar s minimálne jedným z týchto efektov: tieň (vnútorný), žiara, skosenie, mäkké okraje alebo prechodová výplň.

Odstráňte efekty.

Aby sa zachoval vzhľad tvaru, tvar aj všetok text v tomto tvare sa skonvertuje na obrázok, ktorý nie je možné upravovať v starších verziách PowerPointu.

Hlásenie sa zobrazí, pretože prezentácia obsahuje

Vyskúšajte toto riešenie

text minimálne s jedným z týchto efektov: odraz, tieň (vnútorný), žiara, transformácia, priestorové otáčanie, obrysy textu alebo výplne (prechod, obrázok a textúra),

Odstráňte textové efekty.

prečiarknutie alebo dvojité prečiarknutie textu, stĺpce textu, text odsadený na úrovne 6 až 9 alebo zvislý text,

Odstráňte tieto prvky pomocou tlačidiel v skupine Písmo alebo Odsek na karte Domov.

tvar s efektom odrazu.

Odstráňte efekty.

Aby sa zachoval vzhľad zoskupených tvarov, zoskupené tvary sa skonvertujú na obrázok, ktorý nie je možné upravovať v starších verziách PowerPointu.

Hlásenie sa zobrazí, pretože prezentácia obsahuje

Vyskúšajte toto riešenie

zoskupené tvary s minimálne jedným z týchto efektov použitých na všetky tvary: odraz, žiara, priestorové otáčanie alebo výplne (prechod, obrázok a textúra).

Odstráňte efekty.

Aby sa zachoval vzhľad grafického prvku SmartArt, grafický prvok SmartArt sa skonvertuje na obrázok, ktorý nie je možné upravovať v starších verziách PowerPointu.

Hlásenie sa zobrazí, pretože prezentácia obsahuje

Vyskúšajte toto riešenie

grafický prvok SmartArt.

Grafické prvky SmartArt sa skonvertujú na jeden objekt, ktorý nie je možné upravovať vo verziách PowerPointu starších ako Office PowerPoint 2007. Grafický prvok SmartArt je však možné oddeliť a potom upraviť pomocou starších verzií PowerPointu. Všimnite si, že po skonvertovaní grafického prvku SmartArt na jednotlivé tvary už nie sú k dispozícii funkcie na karte Nástroje pre grafické prvky SmartArt.

Aby sa zachoval vzhľad tabuľky, tabuľka sa skonvertuje na obrázok, ktorý nie je možné upravovať v starších verziách PowerPointu.

Hlásenie sa zobrazí , pretože prezentácia obsahuje

Vyskúšajte toto riešenie

tabuľku s bunkami obsahujúcimi objekt WordArt,

Odstráňte textové efekty.

tabuľku s minimálne jedným z týchto efektov: odraz, skosenie bunky, tieň alebo výplne (prechod, obrázok a textúra).

Odstráňte efekty.

Toto hlásenie sa zobrazí vtedy, keď k tvaru pridáte efekt, ktorý spôsobí, že skonvertovaný obrázok bude väčší ako 30 megabajtov (MB).

Hlásenie sa zobrazí, pretože prezentácia obsahuje

Vyskúšajte toto riešenie

tvar s minimálne jedným z týchto efektov: odraz, žiara, skosenie, mäkké okraje alebo výplne (prechod, obrázok a textúra).

Odstráňte efekty.

Aby sa zachoval vzhľad zoskupených tvarov, zoskupené tvary sa skonvertujú na obrázok, ktorý nie je možné upravovať v starších verziách PowerPointu, a všetky efekty sa odstránia.

Hlásenie sa zobrazí, pretože prezentácia obsahuje

Vyskúšajte toto riešenie

zoskupené tvary s minimálne jedným z týchto efektov použitých na všetky tvary: odraz, žiara, skosenie, mäkké okraje, priestorové otáčanie alebo výplne (prechod, obrázok a textúra).

Odstráňte efekty.

Toto hlásenie môžete dostať v prípade, ak prezentácia obsahuje prispôsobený panel s nástrojmi Rýchly prístup, vlastné časti používateľského rozhrania, ktoré nie sú podporované vo verziách PowerPointu starších ako Office PowerPoint 2007, alebo oboje. Tieto vlastné funkcie nebudú k dispozícii v starších verziách PowerPointu.

Hlásenie sa zobrazí, pretože prezentácia obsahuje

Vyskúšajte toto riešenie

jedno alebo viac tlačidiel pridaných na panel s nástrojmi Rýchly prístup, ktoré sú špecifické pre túto prezentáciu,

prispôsobené rozhranie.

Keďže používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent v programoch Office PowerPoint 2007 a PowerPoint 2010 je veľmi odlišné od ponúk a panelov s nástrojmi v starších verziách PowerPointu, žiadne prispôsobenia vykonané v programe Office PowerPoint 2007 alebo PowerPoint 2010 nebudú k dispozícii v starších verziách PowerPointu.

V starších verziách PowerPointu môžete na panely s nástrojmi a do ponúk pridávať podobné vlastné príkazy.

V programe Microsoft Office Excel 2007 a novších verziách má hárok veľkosť 16 384 stĺpcov na 1 048 576 riadkov. Veľkosť hárka v starších verziách Excelu je však len 256 stĺpcov na 65 536 riadkov. Údaje v bunkách presahujúce vymedzený počet stĺpcov a riadkov sa v starších verziách Excelu stratia. Odkazy vzorca na údaje v tejto oblasti vrátia chybu #ODKAZ!.

Hlásenie sa zobrazí, pretože prezentácia obsahuje

Vyskúšajte toto riešenie

graf vytvorený z údajov v bunkách mimo vymedzeného počtu riadkov a stĺpcov vybratého formátu súboru.

V časti Kontrola kompatibility v Exceli kliknite na položku Hľadať a vyhľadajte bunky a rozsahy, ktoré presahujú vymedzený počet riadkov a stĺpcov, vyberte ich a potom ich pomocou príkazov Vystrihnúť a Prilepiť vložte do povoleného rozsahu riadkov a stĺpcov alebo do iného hárka.

Toto hlásenie sa zobrazí vtedy, keď prezentáciu, ktorá obsahuje vlastné rozloženie s minimálne jedným ovládacím prvkom ActiveX, uložíte ako prezentáciu PowerPointu 97-2003 (.ppt).

Hlásenie sa zobrazí, pretože prezentácia obsahuje

Vyskúšajte toto riešenie

minimálne jeden ovládací prvok ActiveX pridaný do vlastného rozloženia.

Ak prezentácia neobsahuje kód, kliknite na položku Pokračovať. Kód sa potom z prezentácie odstráni.

Ak prezentácia obsahuje kód a chcete ho ponechať, kliknite na položku Zrušiť.

Poznámky: 

 • Kód priradený k ovládacím prvkom ActiveX vo vlastných rozloženiach nie je možné uložiť vo formátoch starších ako PowerPoint 2007.

 • Ak chcete zabrániť strate alebo poškodeniu kódu, uložte súbor ako súbor prezentácie (.pptx).

Toto hlásenie sa zobrazí pri ukladaní prezentácie, ktorá obsahuje vlastné rozloženie s prispôsobeným textom výzvy.

Hlásenie sa zobrazí, pretože prezentácia obsahuje

Vyskúšajte toto riešenie

vlastné rozloženie s prispôsobeným textom výzvy.

Pri ukladaní vo formáte staršej verzie PowerPoint automaticky zmení text výzvy na predvolený zástupný text alebo na textové pole.

Zmeňte zástupný objekt na textové pole a zadajte do textového poľa vlastnú výzvu.

Toto hlásenie sa zobrazí vtedy, keď k zástupnému objektu vo vlastnom rozložení pridáte efekt animácie.

Hlásenie sa zobrazí, pretože prezentácia obsahuje

Vyskúšajte toto riešenie

efekt animácie pridaný k zástupnému objektu vo vlastnom rozložení.

Pri ukladaní vo formáte staršej verzie PowerPoint automaticky zmení zástupný objekt na predvolený zástupný objekt bez animácie.

Zmeňte zástupný objekt na textové pole alebo tvar a pridajte k nemu animáciu.

Keď pri tvaroch použijete určité efekty animácie a potom prezentáciu uložíte vo formáte staršej verzie PowerPointu, animácie sa nemusia zobraziť. Je to preto, že animácia je prepojená s textom alebo tvarom, ktorý sa zmenil na obrázok.

Hlásenie sa zobrazí, pretože prezentácia obsahuje

Vyskúšajte toto riešenie

efekt animácie použitý na tvar, ktorý nebude možné upraviť (napríklad na grafický prvok SmartArt).

Pri ukladaní vo formáte staršej verzie PowerPoint automaticky zmení zástupný objekt na predvolený zástupný objekt bez animácie.

Zmeňte objekt na animovaný obrázok vykonaním nasledovných krokov:

 1. Vyberte tvar na snímke.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na tvar a vyberte položku Uložiť ako obrázok.

 3. Po uložení kliknite na karte Vložiť v skupine Obrázky na položku Obrázok.

 4. Prejdite na svoj obrázok a potom kliknite na tlačidlo Vložiť.

 5. Použite animáciu na obrázok.

Toto hlásenie sa zobrazí po uložení prezentácie, ktorá obsahuje neinicializovaný ovládací prvok ActiveX. Neinicializovaný ovládací prvok ActiveX je ovládací prvok, ktorý nebol povolený. Ďalšie informácie o povolení ovládacích prvkov ActiveX nájdete v článku Povolenie alebo zakázanie nastavení ovládacích prvkov ActiveX v súboroch balíka Office.

Hlásenie sa zobrazí, pretože prezentácia obsahuje

Vyskúšajte toto riešenie

neinicializovaný ovládací prvok ActiveX.

 1. Na paneli hlásení kliknite na položku Možnosti. Zobrazí sa dialógové okno zabezpečenia, v ktorom máte možnosť povoliť ovládací prvok ActiveX. Týmto inicializujete ovládací prvok ActiveX. Informácie o tom, ako sa bezpečne rozhodnúť pred kliknutím na niektorú z možností, nájdete v článku Povolenie alebo zakázanie nastavení ovládacích prvkov ActiveX v súboroch balíka Office.

 2. Ak sa hlásenie zobrazuje aj po vykonaní kroku 1, odstráňte ovládací prvok ActiveX z prezentácie.

Kontrola kompatibility slúži na identifikáciu možnej straty funkcií pri ukladaní prezentácie Microsoft Office PowerPoint 2007 vo formáte súboru staršej verzie programu PowerPoint. Tento dokument obsahuje správy, ktoré vygeneruje kontrolu kompatibility. Použite informácie v časti každej správy vidieť, čo spôsobuje správa sa nezobrazí a návrhy o ďalšom postupe.

Existujú dva rôzne typy hlásení kontroly kompatibility.

V prípade bežných stratíte funkcia úprav len vtedy, keď otvoríte súbor v staršej verzii programu PowerPoint. Napríklad, ak uložíte prezentáciu s obrázkom SmartArt na staršiu verziu programu PowerPoint vo formáte a potom otvorte súbor v staršej verzii programu PowerPoint, na grafický prvok SmartArt sa zmení na obrázok. Ak otvoríte súbor znova v Office PowerPoint 2007, bez vykonania úprav na daný obrázok grafického prvku SmartArt, však môžete pokračovať v úpravy grafického prvku SmartArt. Tieto typy hlásení obsahujú "v starších verziách programu PowerPoint".

V druhom prípade sa natrvalo stratia funkcie. Napríklad, ak ste zmenili text zástupného symbolu vo vlastnom rozložení, tento text zástupného symbolu sa stratia natrvalo.

Nemôžete upravovať niektoré Office PowerPoint 2007 obsahu v starších verziách PowerPointu. Napríklad tvary a text s novými efektmi sa skonvertujú na obrázky (bitové mapy) v starších verziách PowerPointu tak, aby sa zabezpečilo, že vyzerať rovnako v prezentácii. Ako výsledok, nie je možné zmeniť hrúbku čiary, farby výplne alebo inými aspektmi tvary a text. Aj po textom je otočený do bitovej mapy, všetky animácie na daný text nezobrazí počas prezentácie.

Tip: Ak chcete zmeniť grafický prvok SmartArt, tvaru alebo iné objekty v prezentácii Office PowerPoint 2007 uložiť kópiu prezentácie Office PowerPoint 2007, a potom uložte kópiu vo formáte programu PowerPoint 97-2003. Týmto spôsobom môžete vykonať zmeny pôvodnej prezentácie Office PowerPoint 2007 Ak váš grafických prvkov SmartArt, tvary alebo iné objekty sa skonvertujú na obrázky, ak prezentáciu uložíte vo formáte súboru staršej verzie.

Aby sa zachoval vzhľad tvaru, niektoré efekty sa skonvertujú na obrázky, ktoré sa použijú ako výplň tvaru. Text budete môcť aj naďalej upravovať, pretože sa zobrazí nad týmito obrázkami.

Hlásenie sa zobrazí, pretože prezentácia obsahuje

Vyskúšajte toto riešenie

tvar s minimálne jedným z týchto efektov: odraz, žiara, skosenie, mäkké okraje alebo výplne (prechod, obrázok a textúra).

Odstráňte efekty alebo výplne.

Aby sa zachoval vzhľad tvaru, tvar aj všetok text v tomto tvare sa skonvertuje na obrázok, ktorý nie je možné upravovať v starších verziách PowerPointu.

Hlásenie sa zobrazí, pretože prezentácia obsahuje

Vyskúšajte toto riešenie

Text s minimálne jedným z týchto efektov: odraz, žiara, skosenie, tieň (vnútorný alebo perspektíva), snovaní transformovať, 3-D otočenie, obrysy textu alebo výplne (prechod, obrázok a textúra).

Odstráňte textové efekty, prehľadu, alebo výplne.

prečiarknutie alebo dvojité prečiarknutie textu, stĺpce textu, text odsadený na úrovne 6 až 9 alebo zvislý text,

Odstráňte tieto prvky pomocou tlačidiel v skupine Písmo alebo Odsek na karte Domov.

tvar s minimálne jedným z týchto efektov: odraz, žiara, skosenie, mäkké okraje alebo výplne (prechod, obrázok a textúra).

Odstráňte efekty alebo výplne.

Aby sa zachoval vzhľad zoskupených tvarov, zoskupené tvary sa skonvertujú na obrázok, ktorý nie je možné upravovať v starších verziách PowerPointu.

Hlásenie sa zobrazí, pretože prezentácia obsahuje

Vyskúšajte toto riešenie

zoskupené tvary s minimálne jedným z týchto efektov použitých na všetky tvary: odraz, žiara, skosenie, mäkké okraje, priestorové otáčanie alebo výplne (prechod, obrázok a textúra).

3-D efekt odstrániť.

Aby sa zachoval vzhľad grafického prvku SmartArt, grafický prvok SmartArt sa skonvertuje na obrázok, ktorý nie je možné upravovať v starších verziách PowerPointu.

Hlásenie sa zobrazí, pretože prezentácia obsahuje

Vyskúšajte toto riešenie

grafický prvok SmartArt.

Grafické prvky SmartArt sa skonvertujú na jeden objekt, ktorý nemožno upravovať v starších verziách programu PowerPoint ako Office PowerPoint 2007. Však môžete Konvertovať na grafický prvok SmartArt na jednotlivé tvary, ktoré potom možno upraviť v starších verziách PowerPointu. Všimnite si, že po skonvertovaní na grafický prvok SmartArt na jednotlivé tvary, funkcie na kartách Nástroje pre grafické prvky SmartArt už nie je dostupná.

Ak chcete zachovať vzhľad tabuľky, tabuľka sa skonvertuje na obrázok, ktorý nie je možné upravovať v staršej verzii programu PowerPoint.

Hlásenie sa zobrazí, pretože prezentácia obsahuje

Vyskúšajte toto riešenie

tabuľku s bunkami obsahujúcimi objekt WordArt,

Vyberte požadovaný štýl objektu WordArt.

tabuľku s minimálne jedným z týchto efektov: odraz, skosenie bunky, tieň alebo výplne (prechod, obrázok a textúra).

Odstráňte efekty.

Toto hlásenie sa zobrazí vtedy, keď k tvaru pridáte efekt, ktorý spôsobí, že skonvertovaný obrázok bude väčší ako 30 megabajtov (MB).

Hlásenie sa zobrazí, pretože prezentácia obsahuje

Riešenie t o usilujte

tvar s minimálne jedným z týchto efektov: odraz, žiara, skosenie, mäkké okraje alebo výplne (prechod, obrázok a textúra).

Odstráňte efekty alebo výplne.

Aby sa zachoval vzhľad zoskupených tvarov, zoskupené tvary sa skonvertujú na obrázok, ktorý nie je možné upravovať v starších verziách PowerPointu, a všetky efekty sa odstránia.

Hlásenie sa zobrazí, pretože prezentácia obsahuje

Vyskúšajte toto riešenie

zoskupené tvary s minimálne jedným z týchto efektov použitých na všetky tvary: odraz, žiara, skosenie, mäkké okraje, priestorové otáčanie alebo výplne (prechod, obrázok a textúra).

3-D efekt odstrániť.

Toto hlásenie môžete dostať v prípade, ak prezentácia obsahuje prispôsobený panel s nástrojmi Rýchly prístup, vlastné časti používateľského rozhrania, ktoré nie sú podporované vo verziách PowerPointu starších ako Office PowerPoint 2007, alebo oboje. Tieto vlastné funkcie nebudú k dispozícii v starších verziách PowerPointu.

Hlásenie sa zobrazí, pretože prezentácia obsahuje

Vyskúšajte toto riešenie

jedno alebo viac tlačidiel pridaných na panel s nástrojmi Rýchly prístup, ktoré sú špecifické pre túto prezentáciu,

prispôsobené rozhranie.

Keďže používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent v Office PowerPoint 2007 je veľmi odlišné od ponúk a panelov s nástrojmi v starších verziách PowerPointu, žiadne prispôsobenia vykonané v Office PowerPoint 2007 nie sú k dispozícii v starších verziách PowerPointu.

V starších verziách PowerPointu môžete na panely s nástrojmi a do ponúk pridávať podobné vlastné príkazy.

V Microsoft Office Excel 2007 veľkosť hárka je 16 384 stĺpcov podľa 1 048 576 riadkov, ale veľkosť hárka v starších verziách programu Excel je len 256 stĺpcov podľa 65 536 riadkov. Údaje v bunkách presahujúce tento limit stĺpcov a riadkov je k dispozícii v starších verziách programu Excel. Odkazy na údaje v tejto oblasti vrátia #REF! Vyskytla sa chyba.

Hlásenie sa zobrazí, pretože prezentácia obsahuje

Vyskúšajte toto riešenie

Graf vytvorený z údajov v bunkách mimo vymedzeného riadkov a stĺpcov vybratého formátu súboru.

V Office Excel 2007 Kontrola kompatibility, kliknite na tlačidlo nájsť vyhľadajte bunky a rozsahy, ktoré nepatria do limit riadkov a stĺpcov, vyberte ich a potom umiestnite ich v určitom rozsahu stĺpcov a riadkov alebo do iného hárka pomocou Vystrihnúť a Prilepiť príkazy.

Toto hlásenie sa zobrazí pri ukladaní Office PowerPoint 2007 prezentáciu, ktorá obsahuje vlastné rozloženie s minimálne jedným ovládacím prvkom ActiveX ako prezentáciu programu PowerPoint 97-2003 (.ppt).

Hlásenie sa zobrazí, pretože prezentácia obsahuje

Vyskúšajte toto riešenie

Jeden alebo viac ovládacích prvkov ActiveX pridané do vlastného rozloženia.

Ak prezentácia neobsahuje kód, kliknite na položku pokračovať.

Ak prezentácia obsahuje kód, kliknite na tlačidlo Zrušiť.

Poznámky: 

 • V Office PowerPoint 2007 nie je možné uložiť kód priradený k ovládacím prvkom ActiveX vo vlastných rozloženiach starších formátoch súborov programu PowerPoint.

 • Ak chcete zabrániť strate alebo poškodeniu kódu, uložte súbor ako súbor prezentácie (.pptx) PowerPoint 2007.

Toto hlásenie sa zobrazí pri ukladaní prezentácie, ktorá obsahuje vlastné rozloženie s prispôsobeným textom výzvy.

Hlásenie sa zobrazí, pretože prezentácia obsahuje

Vyskúšajte toto riešenie

vlastné rozloženie s prispôsobeným textom výzvy.

Z vlastného rozloženia odstráňte prispôsobený text výzvy.

V zobrazení predlohy snímky vyberte vlastný text vo vnútri zástupného symbolu a odstráňte ho. Predvolený text zástupného symbolu sa vráti po odstránení vlastného textu.

Toto hlásenie sa zobrazí vtedy, keď k zástupnému objektu vo vlastnom rozložení pridáte efekt animácie.

Hlásenie sa zobrazí, pretože prezentácia obsahuje

Vyskúšajte toto riešenie

efekt animácie pridaný k zástupnému objektu vo vlastnom rozložení.

Odstránenie efektu animácie zo zástupného symbolu vykonaním nasledujúcich krokov:

 1. V zobrazení predlohy snímky vyberte zástupný symbol.

 2. Na karte animácie v skupine animácie kliknite na položku Vlastné animácie.

 3. Vlastné animácie pracovná tabla, kliknite na položku odstrániť.

Pri použití niektorých efektov animácie na tvary a potom uložte prezentáciu vo formáte súboru staršej verzie programu PowerPoint, nemusí byť vidieť animácií. Toto je, pretože animácie na text alebo tvar, ktorý bol skonvertovaný obrázok.

Hlásenie sa zobrazí, pretože prezentácia obsahuje

Vyskúšajte toto riešenie

Efekt animácie použitý na tvar, ktorý nebude možné upraviť.

Odstránenie animácie vykonaním nasledujúcich krokov:

 1. Kliknite na tvar obsahujúci animáciu, ktorú chcete odstrániť.

 2. Na karte animácie v skupine animácie kliknite v zozname animovať vyberte položku Bez animácie.

Toto hlásenie sa zobrazí pri ukladaní prezentácie, ktorá obsahuje neinicializované ovládací prvok ActiveX. Neinicializovaný ovládací prvok ActiveX je ovládací prvok, ktorý nie je povolené. Ďalšie informácie o povolení ovládacích prvkov ActiveX nájdete v téme povolenie alebo zakázanie ovládacích prvkov ActiveX v dokumentoch balíka Office.

Hlásenie sa zobrazí, pretože prezentácia obsahuje

Vyskúšajte toto riešenie

neinicializovaný ovládací prvok ActiveX.

 1. Kliknite na položku Možnosti na paneli hlásení. Dialógové okno zabezpečenia sa zobrazí vám poskytne možnosť povoliť ovládací prvok ActiveX. Tým sa inicializovať ovládací prvok ActiveX. Informácie o tom, ako bezpečné rozhodnúť, pred kliknutím na niektorú z možností nájdete v téme povolenie alebo zakázanie ovládacích prvkov ActiveX v súboroch balíka Office.

 2. Ak sa hlásenie zobrazuje aj po vykonaní kroku 1, odstráňte ovládací prvok ActiveX z prezentácie.

Súvisiace témy

Otvorenie prezentácie PowerPointu 2013 v programe PowerPoint 2003 alebo v staršej verzii?
Otvoriť prezentácie vytvorené v inej verzii programu PowerPoint

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×