Kontrola hlasovej schránky v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Kontrola hlasovej schránky v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

<tokenBlock>A11y_ScreenReaderContent</tokenBlock>

<token>Skype_for_Business</token> môžete používať s klávesnicou a Moderátorom, vstavanou čítačkou obrazovky vo Windowse, na rýchlu kontrolu hlasovej schránky. <token>Skype_for_Business</token> aj <token>justOutlook</token> ukladajú vaše hlasové správy.

Poznámky: 

 • <tokenBlock>A11y_O365UpdatesTextOnly</tokenBlock>
 • <tokenBlock>A11y_WindowsNarrator</tokenBlock>
 • <tokenBlock>A11y_JAWS2nd</tokenBlock>
 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme <link xlink:href="42ff538f-67f2-4752-afe8-7169c207f659#PickTab=Windows">Klávesové skratky v Skype for Business</link>.

 • <tokenBlock>A11y_WrittenForPCWin10</tokenBlock>

Vypočutie si hlasových správ v Skype for Business

Ak máte nové správy v hlasovej schránke, karta <ui>Telefón</ui> v hlavnom okne aplikácie <token>Skype_for_Business</token> zobrazuje počet správ a Moderátor oznámi počet správ v prípade, keď sa výber nachádza na karte <ui>Telefón</ui>.

Poznámka: Ak chcete prijímať hlasové správy alebo mať prístup k hlasovej schránke cez <token>Skype</token>, vaše konto musí byť nakonfigurované na prijímanie hlasových správ.

 1. Spustite aplikáciu <token>Skype_for_Business</token>. Pokyny nájdete v téme <link xlink:href="7fb6c190-02c7-4b76-9e02-abc9a11d5a2d#BKMK_StartSfB">Spustenie aplikácie Skype for Business</link>.

 2. V hlavnom okne aplikácie <token>Skype_for_Business</token> stlačte kombináciu kláves Ctrl + 4 a vyberte kartu <ui>Telefón</ui>.

 3. Otvorí sa zoznam správ v hlasovej schránke. Ak chcete prechádzať správy, stlačte klávesu so šípkou nadol alebo nahor. Po výbere správy sa ozvú podrobnosti o volajúcom.

 4. Ak si chcete vypočuť správu, stlačte medzerník.

  1. Ak chcete pozastaviť prehrávanie, stlačte medzerník.

  2. Ak chcete zmeniť rýchlosť prehrávania, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Tlačidlo rýchlosti prehrávania hlasovej schránky“. Stlačte medzerník a vyberte rýchlosť z ponuky.

  3. Ak chcete správu posunúť dozadu alebo dopredu, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Jazdec“. Následne pomocou klávesu so šípkou doľava alebo doprava presuňte pozíciu prehrávania dozadu alebo dopredu.

 5. Ak chcete vykonať iné činnosti a zistiť viac možností, stlačte kláves Enter, keď sa nachádzate na správe v hlasovej schránke. Napríklad môžete:

  • Zavolať späť. Stlačte jedenkrát kláves so šípkou doprava a následne kláves Enter.

  • Zavolať na mobil volajúceho, iné číslo alebo uskutočniť hovor v aplikácii Skype. Dvakrát stlačte kláves so šípkou doprava. Moderátor oznámi: „Tlačidlo možností hovoru“. Stlačením medzerníka otvorte ponuku a stlačením klávesu so šípkou nahor alebo nadol sa môžete pohybovať v možnostiach v ponuke. Ak chcete vybrať možnosť, stlačte kláves Enter.

  • Otvoriť kartu kontaktu. Ak chcete otvoriť kartu kontaktu volajúceho, trikrát stlačte kláves so šípkou doprava a následne stlačte medzerník. Ak sa chcete pohybovať v obsahu karty kontaktu, stlačte kláves so šípkou nadol alebo nahor. Kartu kontaktu zatvoríte stlačením klávesu Esc.

  • Ak chcete vybrať ešte viac možností, štyrikrát stlačte kláves so šípkou doprava. Moderátor oznámi „Tlačidlo viac možností“. Stlačením medzerníka otvoríte ponuku. Tu môžete napríklad:

   • <ui>Začať videohovor</ui> s volajúcim.

   • <ui>Otvoriť položku v programe Outlook</ui> a zistiť tak ďalšie informácie o hovore.

   • <ui>Odstrániť položku</ui> a odstrániť tak správu z hlasovej schránky z aplikácie <token>Skype_for_Business</token>.

   • <ui>Označiť položku ako prečítanú</ui>.

Pozrite tiež

<link xlink:href="68e8a11a-8796-4ce9-89d6-38a15b6da456#PickTab=Windows">Pripojenie k online schôdzi pomocou Skypu for Business s čítačkou obrazovky</link>

<link xlink:href="42ff538f-67f2-4752-afe8-7169c207f659#PickTab=Windows">Klávesové skratky v Skype for Business</link>

<link xlink:href="8cc6cfe3-2fc7-45fc-859f-f615a3af0892#PickTab=Windows">Základné úlohy pri použití čítačky obrazovky so Skypom for Business</link>

<link xlink:href="a0ca81c1-fa3e-417e-9d3b-78b8816fce58#PickTab=Windows">Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365</link>

<link xlink:href="14fb922b-beef-478e-8d29-491cc30c8da6#PickTab=Windows">Informácie o navigácii v Skype for Business pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania</link>

Hlasovú schránku si môžete rýchlo skontrolovať v <token>Skype_for_Business_for_Mac</token> pomocou klávesnice a funkcie VoiceOver, vstavanej čítačky obrazovky v systéme Mac OS.

Poznámky: 

 • <tokenBlock>A11y_O365UpdatesTextOnly</tokenBlock>
 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v časti <link xlink:href="42ff538f-67f2-4752-afe8-7169c207f659#PickTab=Mac">Klávesové skratky v aplikácii Skype for Business</link>.

 • <tokenBlock>A11y_MacOSVoiceOver</tokenBlock>

Vypočutie si hlasových správ v Skype for Business

Ak máte nové správy v hlasovej schránke, karta <ui>Hovory</ui> v hlavnom okne aplikácie <token>Skype_for_Business_for_Mac</token> zobrazí červenú bodku a funkcia VoiceOver oznámi počet neprehratých správ v prípade, keď sa výber nachádza na karte <ui>Hlasová schránka</ui>.

 1. Spustite <token>Skype_for_Business</token>, ak ešte nie je otvorený.Pokyny nájdete v téme <link xlink:href="7fb6c190-02c7-4b76-9e02-abc9a11d5a2d#BKMK_OpenSkype_Mac">Otvorenie Skypu for Business a prihlásenie</link>.

 2. Výber sa nachádza na hlavnom navigačnom paneli aplikácie <token>Skype_for_Business</token>. Ak chcete vstúpiť do hlavných navigačných položiek v paneli, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + šípka nadol.

 3. Trikrát stačte kláves Tab, až kým funkcia VoiceOver neoznámi „Hovory“. Tlačidlo vyberiete stlačením medzerníka.

 4. Ak chcete opustiť hlavný navigačný panel, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + šípka nahor. Funkcia VoiceOver oznámi: „Mimo hlavnej navigačnej skupiny“.

 5. Ak sa chcete presunúť na tlačidlo <ui>Hlasová schránka</ui> v skupine <ui>Hovory</ui>, opakovane stláčajte kombináciu klávesov Control+Option+šípka doprava, až kým VoiceOver neoznámi: „Voicemail, radio button“ (Hlasová schránka, prepínač).

 6. Ak chcete vybrať možnosť <ui>Hlasová schránka</ui>, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 7. Ak sa chcete presunúť na zoznam správ v hlasovej schránke, stlačte jedenkrát kombináciu klávesov Control + Option + šípka doprava. Funkcia VoiceOver oznámi: „Hlasová schránka, tabuľka“.

 8. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + Shift + šípka nadol vstúpite do zoznamu. Výber sa nachádza na najnovšej správe v hlasovej schránke. Funkcia VoiceOver začne čítať informácie o volajúcom.

 9. Ak sa chcete presúvať medzi správami, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + šípka nadol alebo nahor.

 10. Správu prehráte stlačením klávesu Enter.

Pozrite tiež

<link xlink:href="68e8a11a-8796-4ce9-89d6-38a15b6da456#PickTab=Mac">Pripojenie k online schôdzi pomocou Skypu for Business s čítačkou obrazovky</link>

<link xlink:href="d73b5b49-080f-436f-802c-208b958204e4#PickTab=Mac">Uskutočňovanie alebo prijímanie hovorov v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky</link>

<link xlink:href="42ff538f-67f2-4752-afe8-7169c207f659#PickTab=Mac">Klávesové skratky v Skype for Business</link>

<link xlink:href="8cc6cfe3-2fc7-45fc-859f-f615a3af0892#PickTab=Mac">Základné úlohy pri použití čítačky obrazovky so Skypom for Business</link>

<link xlink:href="a0ca81c1-fa3e-417e-9d3b-78b8816fce58#PickTab=Mac">Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365</link>

<link xlink:href="14fb922b-beef-478e-8d29-491cc30c8da6#PickTab=Mac">Informácie o navigácii v Skype for Business pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania</link>

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

<tokenBlock>Accessibility_MicrosoftDisabilityAnswerDesk</tokenBlock>
Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×