Kontrola alebo úprava existujúceho projektu v Projecte pomocou čítačky obrazovky

Kontrola alebo úprava existujúceho projektu v Projecte pomocou čítačky obrazovky

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Kontrola a úprava miestnych a Project Online projekty pomocou Project pomocou klávesnice a čítačky obrazovky. Máme skúšať s moderátorom a JAWS, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Otvorenie naposledy použitého projektu

Po spustení Project sa otvorí zoznam naposledy použitých projektov a šablóny projektov.

 1. Ak chcete prejsť do zoznamu Naposledy použité projekty, dvakrát kláves Tab. Budete počuť "Nedávne", za ktorou nasleduje názov prvého projektu v zozname.

 2. Stlačením klávesu šípka nadol a až šípky presunúť v zozname naposledy otvorených projektov. Keď budete počuť názov projektu, ktorý chcete otvoriť, stlačte kláves Enter.

Práca s Projectom Online

Keď máte prístup k službe Project Online, môžete jednoducho pracovať na zdieľanom projekte s kolegami.

Vytvorenie konta Projectu Online

 1. Stlačením kombinácie klávesov Alt + F, I a potom klávesu N otvorte dialógové okno Kontá aplikácie Project Web App.

 2. Stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Pridanie tlačidla", a potom stlačte kláves MEDZERNÍK. Otvorí sa dialógové okno Vlastnosti konta.

 3. Budete počuť: "názov konta úpravy." Pomocou softvéru JAWS, budete počuť: "Vlastnosti konta". Zadajte názov konta a potom stlačte kláves Tab.

 4. Zadajte alebo prilepte URL adresu kompletný server. Ak nepoznáte URL adresa servera, obráťte sa na správcu servera.

  Poznámka: URL adresa musí začínať http:// alebo https:// a obsahujú menej ako 129 znakov. Ak chcete použiť možnosť menej bezpečné http:// , Project zobrazí výzva na potvrdenie URL adresu.

 5. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „OK button“ (Tlačidlo OK), a potom stlačte kláves Enter.

 6. Ak chcete potvrdiť, či máte konto vyberte režim, stlačte kombináciu klávesov Shift + Tab až budete počuť: "Vybratý, vyberte položku konto." Ak budete počuť "Začiarknuté, môžete použiť predvolené konto", stlačením klávesu šípka nadol raz.

 7. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „OK button“ (Tlačidlo OK), a potom stlačte kláves Enter.

 8. Stlačením klávesu Esc sa vrátite do hlavného okna Project.

 9. Ak chcete začať používať nové konto, zatvorte a reštartujte Project. Zistite, ako sa prihlásiť do konta, nájdete na prihlásenie do konta Project Online.

Prihlásenie do konta Projectu Online

Musíte Prihláste sa do svojho konta Project Online raz. poverenia dokáže Project.

 1. Keď začnete Project po vytvorení Project Online konta, budete počuť: "Počítač prihlásiť, profil,." Stlačením klávesu šípka nadol, kým sa názov online konta.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „OK button“ (Tlačidlo OK), a potom stlačte kláves Enter.

 3. Ak chcete použiť konto online po prvýkrát, budete počuť: "Prihlásenie". Zadajte svoju e-mailovú adresu.

 4. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Focus on Next button“ (Zameranie na tlačidlo Ďalšie), a potom stlačte kláves Enter.

 5. Budete počuť: "Prihláste sa do svojho konta, zadajte heslo." Zadajte heslo.

 6. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť "Tlačidla Prihlásiť", a potom stlačte kláves Enter. Keď budete počuť "Tlačidlo prázdny projekt," viete, že prihlásiť sa dokončilo.

Otvorenie projektu z Projectu Online

Keď sa raz prihlásite, môžete otvárať online projekty rovnako jednoducho, ako keby boli uložené vo vašom počítači. Informácie o prihlásení do online konta nájdete v časti Prihlásenie do konta Projectu Online.

 1. Keď začnete Project, budete počuť: "Počítač prihlásiť, profil,." Stlačením klávesu šípka nadol, kým sa názov online konta, ktoré chcete použiť.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „OK button“ (Tlačidlo OK), a potom stlačte kláves Enter.

 3. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť "otvoriť iné projekty, hypertextové prepojenie," a potom stlačte kláves Enter. Budete počuť: "Posledné projekty, aktualizovaný zoznam."

  Tip: Vyššie uvedené platí, keď ste práve otvorili Project. Online projekt otvoriť neskôr, stlačte kombináciu klávesov Alt + F, o., Y, 1, a potom prejdite na krok 3.

 4. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Recent tab item“ (Položka karty Naposledy použité), a potom stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve „Project Web App“ a následne názov vášho testovacieho konta.

 5. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Project Web App, off, Browse, button“ (Project Web App, vypnuté, Prehľadávať, tlačidlo), a potom stlačte kláves Enter. Ozve sa: „Shell folder view, table, show me the list of all projects“ (Zobrazenie priečinka prostredia, tabuľka, zobraziť zoznam všetkých projektov)

 6. Stlačením klávesu medzerník a potom stlačte kláves Enter. Budete počuť: "Shell zobrazenie priečinka" nasleduje názov prvého projektu a počet projektov, napríklad "1 z 10."

 7. Pomocou klávesov so šípkami nadol a nahor nájdite projekt, ktorý chcete otvoriť, a potom stlačte kláves Enter.

Poznámka: Project môže zobraziť výzva na výber Áno / nie po otvorení programu project Web App. Znamená to, že projekt, ktorý ste otvorili používa inú menu z určenej serverom. Ak chcete prepísať projektu meny mena servera, kliknite na tlačidlo Áno, v opačnom prípade vyberte možnosť nie. Stlačením klávesu Tab na prechod medzi tlačidlami, a potom stlačením klávesu Enter potvrďte výber.

Pridanie nového stĺpca do Ganttovho grafu

Projekt sa otvorí v zobrazení Ganttovho grafu je najjednoduchšie zobrazenie pracovať v. Vykoná sa nachádza v ľavom hornom rohu grafu. V mnohých projektoch nestačia predvolené stĺpce.

 1. Stláčaním klávesov so šípkami doľava a doprava nájdite stĺpec nachádzajúci sa napravo od miesta, kam chcete pridať stĺpec. Čítačka obrazovky oznámi obsah napísaný v aktuálnej bunke a následne názov stĺpca.

 2. Stlačte kláves Alt + J, F, ktorý chcete vložiť nový stĺpec naľavo od aktuálne vybratý stĺpec. Stlačením klávesu šípka nadol a nahor klávesy so šípkami, ak chcete nájsť názov stĺpca má a potom stlačte kláves Enter, ak chcete pridať do grafu. S moderátorom, môžete zadať časť mena a potom použite ponuku a až šípky vyhľadajte preddefinovaného stĺpca názvy, ktoré zodpovedajú. Napríklad, ak zadáte skutočný, Project navrhuje Skutočné náklady, skutočné trvanie a podobne.

Poznámka: Namiesto výberu preddefinovaného názvu stĺpca môžete zadať vlastný názov. S čítačkou obrazovky JAWS by ste mali použiť túto možnosť, pretože JAWS oznámi názov stĺpca až po jeho pridaní.

Pridanie úloh na časovú os

 1. Stlačením kombinácie klávesov Alt + H, G a potom klávesu L prejdite na zobrazenie Časová os.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Alt + J, F, a potom stlačte kláves X. Budete počuť: "Pridanie úloh na časovú os," nasleduje názov projektu.

 3. Zameranie sa nachádza na úlohe najvyššej úrovne, ktorá obsahuje celý projekt. Ak chcete vybrať úlohy, ktoré sa majú pridať na časovú os, pomocou klávesov so šípkami nadol a nahor sa presuňte medzi úlohami a stlačením medzerníka pridajte aktuálne vybratú úlohu.

 4. Po výbere všetkých požadovaných úloh zavrite dialógové okno Pridanie úloh na časovú os stlačením klávesu Enter. Časová os sa aktualizuje podľa vašich výberov.

Použitie súhrnných úloh

Znížením úrovne úloh môžete zobraziť hierarchiu a zo zoznamu úloh urobiť prehľad projektu. Úloha s nižšou úrovňou sa stane čiastkovou úlohou úlohy s vyššou úrovňou. Z nej sa stane súhrnná úloha.

Tip: Vyhnite sa priraďovaniu zdrojov k súhrnným úlohám. Namiesto toho ich priraďte k čiastkovým úlohám, inak možno nebudete môcť vyriešiť preťaženia.

 1. Ak chcete prejsť na zobrazenie Ganttov graf, stlačte kombináciu klávesov Alt + H, kláves G, a potom znovu stlačte kláves G.

 2. Pomocou klávesov so šípkami nájdite v stĺpci Názov úlohy správnu úlohu. Čítačka obrazovky oznámi obsah napísaný v aktuálnej bunke a následne názov stĺpca.

 3. Stlačením kombinácie klávesov Alt + Shift + kláves so šípkou doprava znížte úroveň aktuálnej úlohy, čím ju zmeníte na čiastkovú úlohu. Úloha nad ňou sa tým zmení na súhrnnú úlohu. V čítačke JAWS sa ozve: „Level 2“ (Úroveň 2).

  Poznámka: V Moderátorovi sa ozve len „Expanded“ (Rozbalené) alebo „Collapsed“ (Zbalené), keď sa zameranie nachádza na súhrnnej úlohe. Hierarchiu úloh môžete sprehľadniť pridaním stĺpca WBS do zobrazenia Ganttov graf. V stĺpci WBS sa zobrazuje číslo riadka jednotlivých úloh a čiastkové úlohy používajú iné číslovanie. Ak má súhrnná úloha napríklad číslo 7, jej čiastkové úlohy majú čísla 7.1, 7.2 atď. Ak chcete zistiť, ako pridať stĺpec, prejdite na časť Pridanie nového stĺpca do Ganttovho grafu.

 4. Ak chcete pridať k súhrnnej úlohe ďalšiu čiastkovú úlohu, stlačením klávesu so šípkou nadol prejdite na nasledujúci riadok v stĺpci Názov úlohy a potom stlačte kombináciu klávesov Alt + Shift + kláves so šípkou doprava.

 5. Ak potrebujete čiastkovú úlohu zmeniť späť na normálnu úlohu, stlačte kombináciu klávesov Alt + Shift + kláves so šípkou doľava. V čítačke JAWS sa ozve „Level 1“ (Úroveň 1).

Tip: Stlačením kombinácie klávesov Alt + Shift + znamienko mínus (-) na numerickej klávesnici môžete skryť čiastkovej úlohy zo zobrazenia. Budete počuť: "Odčítanie." Rozbaľte súhrnnej úlohy znova, stlačte kombináciu klávesov Alt + Shift + znamienko (+).

Pozrite tiež

Vytvorenie nového projektu v Projecte pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Project

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu v Projecte

Použite Project Online pomocou klávesnice a čítačky obrazovky na revíziu alebo úpravu projektu. Máme skúšať s moderátorom, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate Project Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže Project Online sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Project Online.

Obsah tohto článku

Vzatie projektu z projektu

V zobrazení Projektstláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Edit button“ (Tlačidlo Upraviť), a stlačte kláves Enter.

Čítanie a úprava podrobností o projekte

 1. V zobrazení Projektstláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Project details“ (Podrobnosti o projekte), a stlačte kláves Enter.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Project tab“ (Karta Projekt), a stlačte kláves Enter.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Edit button“ (Tlačidlo Upraviť), a potom stlačte kláves Enter.

 4. Stlačte kláves Tab a presúvajte sa medzi poľami s podrobnosťami o projekte a upravujte ich pomocou klávesnice.

 5. Ak chcete zmeniť počiatočný dátum projektu, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Select a date from the calendar button“ (Vybrať dátum z tlačidla kalendár), a stlačte kláves Enter. Otvorí sa kontextová ponuka kalendára. Vyberte dátum pomocou klávesov so šípkou doľava a doprava a stlačte Enter.

 6. Ak chcete zmeny uložiť, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve hlásenie „Save button“ (Tlačidlo Uložiť), a potom stlačte kláves Enter.

 7. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Close button“ (Tlačidlo Zavrieť), a stlačte kláves Enter.

 8. Otvorí sa dialógové okno Zavrieť s otázkou, či chcete vrátiť projekt späť. Vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Ak chcete vrátiť projekt do projektu, stlačte Enter.

  • Ak chcete zachovať projekt vzatý k sebe, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Tab. Budete počuť: "chcete vrátiť do projektu projektu? Vybratý, do projektu." Stlačte kláves R na presun na nasledujúcu možnosť. Budete počuť: "nie je začiarknuté, ponechajte ho vziať k sebe." Stlačením klávesu Enter vyberte požadovanú možnosť, stláčajte kláves Tab, aby ste zvýraznili na tlačidlo OK a potom stlačte kláves Enter a zavrite dialógové okno.

Pridanie úloh na časovú os

 1. V zobrazení Projektstláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Task schedule tools group“ (Podrobnosti o projekte), a stlačte kláves Enter.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Table“ (Tabuľka). Riadkami tabuľky môžete prechádzať stláčaním kombinácie klávesov Ctrl + Alt + kláves so šípkou nahor alebo nadol, a stĺpcami tabuľky zasa stláčaním kombinácie klávesov Ctrl + Alt + kláves so šípkou doľava alebo doprava. Keď nájdete úlohu, ktorú chcete pridať na časovú os, vyberte ju stlačením klávesu Enter.

 3. Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + F6 opustíte tabuľku.

 4. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Add to timeline button“ (Pridať na tlačidlo časovej osi), a stlačením klávesu Enter pridáte úlohy na časovú os.

Použitie súhrnných úloh

Znížením úrovne úloh môžete zobraziť hierarchiu a zo zoznamu úloh urobiť prehľad projektu. Úloha s nižšou úrovňou sa stane čiastkovou úlohou úlohy s vyššou úrovňou. Z nej sa stane súhrnná úloha.

 1. V zobrazení Projekt stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Task schedule tools group“ (Skupina nástrojov plánovania úloh), a stlačte kláves Enter.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Table“ (Tabuľka). Riadkami tabuľky môžete prechádzať stláčaním kombinácie klávesov Ctrl + Alt + kláves so šípkou nahor alebo nadol, a stĺpcami tabuľky zasa stláčaním kombinácie klávesov Ctrl + Alt + kláves so šípkou doľava alebo doprava. Keď nájdete úlohu, ktorej úroveň chcete znížiť, vyberte ju stlačením klávesu Enter.

 3. Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + F6 opustíte tabuľku.

 4. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Indent button“ (Tlačidlo Znížiť úroveň), a potom stlačením klávesu Enter znížte úroveň úlohy.

Uloženie a publikovanie zmien a vrátenie do projektu

Uloženie zmien v projekte

V zobrazení Projekt stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Save button“ (Tlačidlo Uložiť), a stlačte kláves Enter.

Publikovanie plánu projektu

 1. V zobrazení Projekt stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Task schedule tools group“ (Skupina nástrojov plánovania úloh), a stlačte kláves Enter.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Publish button“ (Tlačidlo Publikovať), a potom stlačte kláves Enter.

Zavretie a vrátenie projektu do projektu

 1. V zobrazení Projekt stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Close button“ (Tlačidlo Zavrieť), a potom stlačte kláves Enter.

 2. Otvorí sa dialógové okno Zavrieť s otázkou, či chcete vrátiť projekt späť. Ak sa chcete vrátiť do projektu, stlačte Enter.

Pozrite tiež

Vytvorenie nového projektu v Projecte pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na vytvorenie tímu v Projecte

Klávesové skratky v Projecte Online

Základné úlohy s čítačkou obrazovky v Projecte

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu v Projecte

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×