Kontrola úlohy s bodovými hodnotami v aplikácii Microsoft Teams

Kontrola úlohy s bodovými hodnotami v aplikácii Microsoft Teams

Pomocou položky Review (Recenzia) na karte Assignments (Úlohy) môžete skontrolovať úlohy, ktoré študenti odovzdali. Každá karta úlohy zobrazuje počet študentských prác, ktorý zostáva na kontrolu.

Zobrazte si študentské práce v zobrazení zoznamu alebo vyberte dokument študenta a otvorte a skontrolujte ho v režime zobrazenia na celú obrazovku. Hodnotenia a pripomienky, ktoré zadáte, sa automaticky ukladajú, študentom sa ale nesprístupnia, kým ich neuverejníte.

 1. Prejdite do kanála General (Všeobecné) v požadovanej učebni a potom vyberte položku Assignments (Úlohy).

  Vyberte kartu Assignments (Úlohy) v kanáli General (Všeobecné).
 2. Vyberte položku Review (Skontrolovať).

  Ak chcete skontrolovať úlohy, vyberte položku Review (Skontrolovať).
 3. Prejdite na úlohu, ktorú chcete skontrolovať, a vyberte ju. Pomocou vyhľadávacieho panela môžete úlohu vyhľadať podľa kľúčového slova.

  Tip: Ak chcete zapnúť režim zobrazenia na celú obrazovku, vyberte ikonu rozšírenia (diagonálna, obojstranná šípka).

  Vyberte úlohu, ktorú chcete skontrolovať.
 4. Zobrazenie podrobností o tom, čo študenti odovzdali:

  • Student work (Študentská práca) – tu sú priložené všetky dokumenty, ktoré majú študenti odovzdať. Ak chcete niektorý dokument zobraziť na celej obrazovke, vyberte ho.

  • Date turned in (Dátum odovzdania) – čas a dátum, kedy študent odovzdal prácu. Ak odovzdal prácu neskoro, zobrazí sa oznámenie Late (Oneskorené). Študenti, ktorí prácu neodovzdali, sa zobrazia ako Not turned in (Neodovzdané).

 5. Vyberte ikonu v stĺpci Feedback (Pripomienky), ak chcete pridať komentáre pre študenta.

 6. Ak ste zadali pre túto úlohu bodovú hodnotu, zadajte hodnotenie študenta do stĺpca Points (Body). Body prekračujúce základnú hodnotu pridávajú dodatočný kredit.

  Zadajte body, ak ste tejto úlohe zadali bodovú hodnotu. Body zadané nad bodovou hodnotu pridajú ďalší kredit.
 7. Po zadaní pripomienok a/alebo bodov vyberte položku Post (Uverejniť).

  • Takto jednotlivým študentom oznámite, že úloha bola skontrolovaná a umožníte im zobraziť si pripomienky a hodnotenie.

  • Výberom položky Post (Uverejniť) sa aktualizujú iba zmeny, ktoré ste zadali. Ak nezadáte žiadne body, pre daného študenta sa nezverejní nič.

  • Po uverejnení výsledkov študenta sa na pravej strane stĺpca Points (Body) zobrazí zelený znak začiarknutia.

Poznámka: Ak chcete zobraziť dokumenty jednotlivých študentov na celej obrazovke, vyberte dokument, ktorý študent odovzdal.

Ďalšie informácie

Kontrola úlohy bez bodovej hodnoty

Vytvorenie úlohy v aplikácii Microsoft Teams

Úprava úlohy v aplikácii Microsoft Teams

Ďalšie zdroje pre učiteľov

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×