Konfigurovanie nastavenia služieb Excel Services

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

 1. Otvorte stránku správy pre poskytovateľa zdieľaných služieb.

  Stránku správy pre poskytovateľa zdieľaných služieb otvoríte nasledovne:

  1. Na hornom navigačnom paneli kliknite na položku Správa aplikácií.

  2. Na stránke Správa aplikácií kliknite v časti Zdieľané služby servera Office SharePoint Server na položku Vytvoriť alebo konfigurovať zdieľané služby tejto farmy.

  3. Na stránke Správa zdieľaných služieb tejto farmy kliknite na poskytovateľa zdieľaných služieb, ktorého stránku správy chcete otvoriť.

 2. Na domovskej stránke správy zdieľaných služieb kliknite v časti Nastavenie služieb Excel Services na položku Upraviť nastavenia služieb Excel Services.

 3. Na stránke Nastavenie služieb Excel Services prejdite do časti Zabezpečenie a potom v rámci položky Spôsob prístupu k súborom vyberte niektorú z nasledovných možností:

  1. Zosobnenie. Zosobnenie umožňuje, aby sa téma spustila v inom kontexte zabezpečenia než je kontext procesu, ktorý je vlastníkom témy. Túto možnosť vyberte, ak chcete, aby služba Excel Calculation Services overovala oprávnenie používateľov, ktorí sa pokúšajú získať prístup k zošitom uloženým v umiestneniach UNC alebo HTTP.

   Poznámka: Výber možnosti Zosobnenie nemá žiadny vplyv na zošity uložené v databázach servera Microsoft Office SharePoint Server 2007. Vo väčšine nasadení serverových fariem, v ktorých sú klientske webové servery a aplikačné servery služby Excel Calculation Services spustené v rôznych počítačoch, zosobnenie vyžaduje obmedzené delegovanie modulu Kerberos.

  2. Konto spracovania. Ak aplikačné servery služby Excel Calculation Services otvárajú zošity zo zdieľaných umiestnení UNC alebo z webových lokalít HTTP, používateľské konto nemôže byť zosobnené a musí sa použiť konto spracovania.

   V časti Šifrovanie pripojenia vyberte možnosť Nepožadované, ak nechcete šifrovať komunikáciu s klientom služieb Excel Services, alebo vyberte možnosť Požadované, ak chcete použiť šifrovanie pre celú komunikáciu s klientom služieb Excel Services.

   Ak chcete šifrovať prenos údajov medzi aplikačnými servermi služieb Excel Calculation Services, zdrojmi údajov, klientskymi počítačmi a klientskymi webovými servermi, zvážte nasadenie protokolu IPsec (Internet Protocol security) alebo protokolu SSL (Secure Sockets Layer). Ak sa rozhodnete požadovať šifrovaný prenos údajov, protokol IPsec alebo SSL bude nutné nakonfigurovať manuálne. Môžete vyžadovať šifrované prepojenia medzi klientskymi počítačmi a klientskymi webovými servermi a zároveň môžete povoliť nešifrované pripojenia medzi klientskymi webovými servermi a aplikačnými servermi služieb Excel Calculation Services.

 4. V časti Vyrovnávanie zaťaženia vyberte v rámci položky Schéma vyrovnávania zaťaženia jednu z nasledovných možností:

  1. Adresa URL zošita. Adresa URL v zošite sa používa na určenie procesu služieb Excel Calculation Services (ECS), ktorý slúži na otvorenie zošita. Toto zabezpečuje, aby sa požiadavky z určitého zošita vždy smerovali do tej istej relácie služieb ECS.

  2. Cyklický výber. Proces služieb ECS, ktorý sa používa na otvorenie pracovného zošita, sa vyberá pomocou schémy vyrovnávania zaťaženia cyklickým výberom.

  3. Lokálne. Ak je k dispozícii lokálny proces služieb ECS počítača, v ktorom sa zošit otvára, použije sa tento proces. Ak lokálny proces služieb ECS nie je k dispozícii , proces služieb ECS sa priradí s pomocou schémy cyklického výberu vyrovnávania záťaže.

   Do poľa Interval opakovania zadajte hodnotu maximálneho počtu sekúnd, ktorý určuje, ako dlho sa bude čakať na opätovné pripojenie k relácii služieb ECS. Toto zabezpečí, aby sa pokus o pripojenie vykonal aspoň raz za zadaný interval opakovania.

 5. V časti Správa relácie zadajte do poľa Maximálny počet relácií na jedného používateľa maximálny počet relácií so službami Excel Services, ktorý je povolený pre jedného používateľa (ak nechcete použiť žiadne obmedzenie, zadajte hodnotu -1).

  K zachovaniu dostupnosti prostriedkov a k vylepšeniu výkonu a zabezpečenia služieb Excel Calculation Services môžete prispieť obmedzením maximálneho počtu relácií na jedného používateľa na nižší počet. Ak má viacero používateľov súbežne otvorené viaceré relácie služieb Excel Calculation Services, vedie to k zníženiu výkonu.

 6. Do poľa Maximálny počet súkromných bajtov v časti Využitie pamäte zadajte hodnotu v megabajtoch (MB) pre maximálny počet megabajtov, ktoré môže použiť proces služieb ECS (ak chcete nastaviť hodnotu rovnajúcu sa 50 % fyzickej pamäte v počítači, ktorý je hostiteľom procesu služieb ECS, zadajte hodnotu -1).

  1. Do poľa Prah rýchlej vyrovnávacej pamäte zadajte hodnotu od 0 do 95, ktorá predstavuje percento maximálneho počtu súkromných bajtov, ktoré sa môžu vyhradiť pre neaktívne objekty.

  2. Do poľa Maximálny vek nepoužitých objektov zadajte maximálnu dobu v minútach, počas ktorej môžu neaktívne objekty zostať vo vyrovnávacej pamäti.

 7. V časti Vyrovnávacia pamäť zošita zadajte do poľa Umiestnenie vyrovnávacej pamäte zošita cestu pre vyrovnávaciu pamäť súboru zošita v hostiteľskom počítači servera služieb ECS. Ak sa pole ponechá prázdne, použije sa podadresár v dočasnom adresári súboru.

  1. Do poľa Maximálna veľkosť vyrovnávacej pamäte zošita zadajte hodnotu v MB, ktorá môže byť vyhradená pre pracovné zošity používajúce služby Excel Services. Naposledy použité súbory, ktoré práve teraz nie sú otvorené, sa do tejto hodnoty nezapočítavajú.

  2. Ak chcete do vyrovnávacej pamäte ukladať objekty, ktoré sa nepoužívajú v žiadnych reláciách, začiarknite políčko Ukladanie do vyrovnávacej pamäte je povolené.

 8. V časti Externé údaje zadajte do poľa Životnosť pripojenia hodnotu maximálnej doby v sekundách, počas ktorej má pripojenie zostať otvorené. Pripojenia s uplynutou platnosťou sa znova otvoria pri prijatí ďalšieho dotazu (ak nechcete, aby sa pripojenia zatvárali a znova otvárali, zadajte hodnotu -1).

  Riziko útokov zameraných na odmietnutie služby sa dá znížiť obmedzením doby, počas ktorej zostanú relácie otvorené.

 9. V časti Externé údaje zadajte do polí Meno, Heslo a Znova zadajte heslo v časti Konto služby bez dozoru svoje poverenia pre predvolené konto systému, ktoré služby Excel Calculation Services použijú na pripojenie k zdrojom údajov vyžadujúcim poverenia konta na overenie.

  Konto služby bez dozoru je konto služby s nízkymi povoleniami, ktoré môžu služby Excel Calculation Services zosobniť pri vytváraní pripojenia údajov, ktoré používa inú metódu overovania SSO než je overovanie systému Windows alebo nepoužíva žiadnu metódu overovania. Ak konto služby bez dozoru nie je nakonfigurované, zlyhajú všetky pripojenia údajov, ktoré používajú inú metódu overovania údajov SSO než je metóda overovania systému Windows alebo nepoužívajú metódu overovania.

  Zosobnenie konta bez dozoru ochraňuje databázy programu Office SharePoint Server 2007 a všetky ostatné zdroje údajov, ku ktorým majú služby programu Excel priamy prístup, pred neoprávnenými pripojeniami klientskych počítačov, ktoré používajú služby Excel Calculation Services na otváranie pripojení externých údajov. Pri zosobnení konta služby bez dozoru sa poverenia priradené k téme aplikácie služieb Excel Calculation Services nemôžu použiť na prístup k žiadnym iným databázam. Pri zosobnení konta služby bez dozoru sa okrem toho dotazy na externé údaje spúšťajú v kontexte zabezpečenia konta s nízkymi povoleniami namiesto toho, aby boli spustené v kontexte zabezpečenia témy aplikácie služieb Excel Calculation Services s vyššími povoleniami.

  Konto služby bez dozoru môžete konfigurovať ako konto domény alebo ako lokálne konto počítača. Ak sa konto služby bez dozoru nastaví ako lokálne konto počítača, zabezpečte, aby jeho konfigurácia bola identická v každom aplikačnom serveri služieb Excel Calculation Services. Ak chcete povoliť iba prihlásenie do siete, obmedzte povolenia konta služby bez dozoru. Overte, či služba bez dozoru má prístup k zdrojom údajov alebo databázam programu Microsoft Office SharePoint Server 2007.

 10. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×