Konfigurácia zoznamu alebo knižnice lokality na vyžadovanie schválenia položiek alebo súborov

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Niektoré zoznamy a knižnice lokality obsahujú citlivé informácie, ako sú napríklad naplánované marketingové kampane alebo iniciatívy z oblasti personalistiky. Niekedy je vhodné disponovať iba oficiálnymi verziami položiek alebo súborov, ktoré môžu používatelia zobraziť. S cieľom dosiahnuť tento stav vytvárajú niektoré organizácie pozíciu moderátora, ktorý môže kontrolovať a schvaľovať položky alebo súbory skôr, než budú viditeľné na lokalite pre väčšinu používateľov. Moderátori môžu uplatňovať striktnú úroveň kvality a zabezpečenia vzhľadom na obsah v zoznamoch a knižniciach.

Čo chcete urobiť?

Nastavenie položiek alebo súborov v zozname alebo knižnici tak, aby vyžadovali schválenie

Zrušenie požiadavky na schválenie v zozname alebo knižnici lokality

Nastavenie položiek alebo súborov v zozname alebo knižnici tak, aby vyžadovali schválenie

Ak používateľ odošle položku alebo súbor do zoznamu alebo knižnice, ktorá vyžaduje schválenie, daná položka alebo súbor bude mať stav Čakajúce, kým ho neschváli používateľ, ktorý má na schvaľovanie potrebné povolenia. Počas doby čakania na schválenie bude mať položka alebo súbor stav Čakajúce.

Keď má položka alebo súbor stav Čakajúci, zobraziť ho môže spravidla iba autor (pôvodca) položky alebo súboru a používatelia, ktorí disponujú povoleniami na správu zoznamov a knižníc. Po zmene stavu položky alebo súboru z hodnoty Čakajúci na Schválený sa položka alebo súbor stane viditeľným pre každého používateľa s povolením na zobrazenie zoznamu alebo knižnice. Odmietnuté položky ostanú v zozname alebo knižnici dovtedy, kým ich neodstráni pôvodca alebo iný používateľ, ktorý má požadované povolenia. Všetkým položkám alebo súborom, ktoré už existujú v zozname alebo knižnici, sa automaticky udelí stav Schválený.

Dôležité :  Ak je zabezpečenie knižnice lokality nakonfigurované tak, aby mohli položky čítať všetci používatelia, každý používateľ s povoleniami na čítanie obsahu pre danú lokalitu môže zobraziť všetky položky v zozname alebo knižnici bez ohľadu na to, či majú tieto položky stav Schválené alebo nie.

Nastavenia zoznamu alebo knižnice môže meniť iba používateľ s povolením Úplný prístup alebo Návrh.

To Nastavte požadované schválenie položiek alebo súborov

 1. Ak zoznam alebo knižnica lokality ešte nie je otvorená, kliknite na jej názov na table Rýchle spustenie.

 2. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu Knižnica v skupine Nástroje knižnice alebo Nástroje zoznamu.

 3. Ak pracujete v knižnici, kliknite na položku Nastavenie knižnice. Ak pracujete v zozname, kliknite na položku nastavenia zoznamu. V tomto príklade, otvorí sa stránka Nastavenie knižnice. Stránka s nastaveniami knižnice so zobrazeným prepojením Nastavenia vytvárania verzií

 4. V časti Všeobecné nastavenie vyberte položku Nastavenie vytvárania verzií. Otvorí sa stránka Nastavenie vytvárania verzií.

  Stránka umožňujúca výber vytvárania verzií zobrazujúca nastavenia schválenia

 5. V časti Schválenie obsahu vyberte možnosť Áno ako odpoveď na otázku Vyžadovať schválenie obsahu pre odoslané položky?

 6. V časti Zabezpečenie položky konceptu určite používateľov, ktorí môžu zobraziť položky konceptu v knižnici dokumentov. V tomto príklade je vybratá možnosť Iba používatelia, ktorí môžu schvaľovať položky (a autor položky).

 7. Kliknite na tlačidlo OK.

  V nasledujúcom príklade sa zobrazujú schválené položky v knižnici po nastavení možnosti Vyžadovať schválenie obsahu na hodnotu Áno. Keďže tieto súbory sa už nachádzali v knižnici, schvália sa automaticky.

  Vyžaduje sa knižnica SharePoint po schválení. Súbory nachádzajúce sa v knižnici majú stav Schválené.

Na začiatok stránky

Zrušenie požiadavky na schválenie v zozname alebo knižnici lokality

Vaša organizácia môže dospieť k názoru, že vyžadovanie schválenia pre každú položku súboru v konkrétnom zozname alebo knižnici je nepraktické alebo nie je potrebné. Takáto požiadavka je nielen časovo náročná pre osobu, ktorá musí schválenie povoliť alebo zrušiť, ale taktiež zabraňuje používateľom jednoducho spolupracovať na súbore alebo položke. Ak dospejete k názoru, že vaša organizácia už nevyžaduje schvaľovanie každej položky alebo súboru, túto požiadavku môžete zrušiť.

To Odstránenie požiadavky na schválenie položiek alebo súborov v zozname alebo knižnici

 1. Ak zoznam alebo knižnica lokality ešte nie je otvorená, kliknite na jej názov na table Rýchle spustenie.

 2. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu Knižnica v skupine Nástroje knižnice alebo na kartu Zoznam v skupine Nástroje zoznamu.

 3. Ak pracujete v knižnici, kliknite na položku Nastavenie knižnice. Ak pracujete v zozname, kliknite na položku Nastavenie zoznamu. V rámci tohto príkladu sa otvorí stránka Nastavenie knižnice.

  Stránka s nastaveniami knižnice so zobrazeným prepojením Nastavenia vytvárania verzií

 4. V časti Všeobecné nastavenie vyberte položku Nastavenie vytvárania verzií. Otvorí sa stránka Nastavenie vytvárania verzií.

 5. V časti Schválenie obsahu vyberte možnosť Nie ako odpoveď na otázku Vyžadovať schválenie obsahu pre odoslané položky? Zobrazí sa výstražné hlásenie.

  Hlásenie s upozornením, ktoré sa zobrazuje po výbere položky Nie v časti Schválenie obsahu dialógového okna Nastavenia vytvárania verzií

 6. Kliknutím na položku OK zavrite hlásenie.

 7. Kliknutím na položku OK zavrite dialógové okno Nastavenie vytvárania verzií. Keď sa vrátite do zoznamu alebo knižnice, možnosť Stav schválenia viac nebude dostupná na stránke. Všetci používatelia, ktorí majú povolenie na zobrazenie zoznamu alebo knižnice, môžu zobraziť všetok uložený obsah.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×