Konfigurácia webovej časti vyhľadávania obsahu v SharePointe

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Zobrazenie obsahu na stránkach lokality SharePoint klasické nakonfigurovaním jednoduchých a rozšírených dotazov vo webovej časti vyhľadávania obsahu.

Táto webová časť je určený pre klasické stránok. Ak používate klasické stránok, pozrite si špeciálne obsahu webovej časti.

Informácie o webovej časti vyhľadávania obsahu (CSWP)

Keď sa návštevníci dostanú na stránku obsahujúcu webovú časť vyhľadávania obsahu, webová časť automaticky vydá dotaz. Výsledky hľadania sa zobrazujú vo webovej časti vyhľadávania obsahu. Vo väčšine prípadov sa návštevníci ani nedozvedia, že sa na zobrazenie nimi prezeraného obsahu použila technológia vyhľadávania. Pre nich to bude ako každá iná webová stránka.

Nakonfigurovaním dotazu vo webovej časti vyhľadávania obsahu môžete definovať obsah, ktorý sa bude zobrazovať návštevníkom po prechode na stránku obsahujúcu webovú časť vyhľadávania obsahu. Predvolene je dotaz vo webovej časti vyhľadávania obsahu nakonfigurovaný tak, aby zobrazoval tri naposledy zmenené položky na lokalite. Nakonfigurovaním dotazu môžete zmeniť počet položiek zobrazovaných vo webovej časti vyhľadávania obsahu a zobrazovaný obsah. Dotaz môžete napríklad nakonfigurovať tak, aby webová časť vyhľadávania obsahu zobrazovala deväť položiek z konkrétneho zoznamu alebo posledných šesť dokumentov, ktoré návštevník vytvoril v knižnici dokumentov.

Na začiatok stránky

Pridanie webovej časti vyhľadávania obsahu

 1. Musíte byť členom sharepointovej skupiny Návrhári na lokalite, na ktorej chcete pridať webovú časť.

 2. Prejdite na stránku, kde chcete pridať webovú časť.

 3. V časti Nastavenie Malé ozubené koliesko Nastavenie, ktoré nahradilo položku Nastavenie lokality. vyberte položku Upraviť stránku.

 4. V zóne, v ktorej chcete pridať webovú časť, vyberte položku Pridať webovú časť.

 5. V zozname Kategórie vyberte možnosť Súhrn obsahu.

 6. V zozname Časti vyberte položky Vyhľadávanie obsahu > Pridať.

Na začiatok stránky

Zobrazenie obsahu nakonfigurovaním jednoduchého dotazu vo webovej časti vyhľadávania obsahu

Ak je dotaz, ktorý má CSWP vydať jednoduché, napríklad, ak chcete obmedziť výsledky hľadania, vedú zdroja alebo na konkrétnu značku, pravdepodobne bude stačiť stačí použiť možnosti konfigurácie na karte základy.

Karta ZÁKLADNÉ pri konfigurovaní dotazu vo webovej časti vyhľadávania obsahu

 1. Musíte byť členom sharepointovej skupiny Návrhári na lokalite, ktorá obsahuje webovú časť vyhľadávania obsahu.

 2. Prejdite na stránku obsahujúcu webovú časť vyhľadávania obsahu, ktorú chcete upraviť.

 3. V časti Nastavenie Malé ozubené koliesko Nastavenie, ktoré nahradilo položku Nastavenie lokality. vyberte položku Upraviť stránku.

 4. Vo webovej časti vyberte šípku ponuky webovej časti vyhľadávania obsahu > Upraviť webovú časť.

 5. Na table s nástrojmi webovej časti vyberte v časti Vlastnosti časti Kritériá vyhľadávania položku Zmeniť dotaz.

  Otvorí sa dialógové okno zobrazené na obrázku vyššie. Tu môžete nakonfigurovať dotaz podľa postupu v nasledujúcej tabuľke.

Výber dotazu

Vyberte položku Spravovať zdroje výsledkov môžete určiť, aký obsah sa má prehľadávať.

Obmedziť výsledky podľa aplikácie

Vyberte možnosť v zozname, čím obmedzíte výsledky na konkrétnu lokalitu, knižnicu, URL adresu alebo konkrétny zoznam.

Obmedziť podľa značky

Výsledky môžete obmedziť na obsah, ktorý je označený nejakým výrazom.

Vyberte niektorú z týchto možností:

Neobmedzovať podľa žiadnej značky

Výsledky hľadania nie sú obmedzené podľa výrazu.

Obmedziť podľa výrazov navigácie aktuálnej stránky

Výsledky hľadania budú obmedzené na obsah označený výrazom navigácie aktuálnej stránky. Výraz navigácie sa zobrazuje ako posledná časť priateľskej URL adresy. Táto možnosť má opodstatnenie len v prípade lokalít využívajúcich spravovanú navigáciu.

Obmedziť podľa aktuálnej a podriadenej navigácie

Výsledky hľadania sú obmedzené na obsah označený výrazom navigácie aktuálnej stránky (zobrazuje sa ako posledná časť priateľskej URL adresy) a obsah označený podvýrazmi aktuálneho výrazu navigácie. Táto možnosť má opodstatnenie len v prípade lokalít využívajúcich spravovanú navigáciu.

Poznámka:  Pri publikovaní medzi lokalitami bude tento výber fungovať iba vtedy, keď bude zdrojom výsledkov vybratých z ponuky Výber dotazu zdroj výsledku katalógu vytvorený po pripojení publikačnej lokality ku katalógu.

Obmedziť na tejto značke

Výsledky hľadania sú obmedzené na obsah označený značkou zadanou v poli.

Na začiatok stránky

Zobrazenie obsahu nakonfigurovaním rozšíreného dotazu vo webovej časti vyhľadávania obsahu

Ak je dotaz, ktorý má CSWP vydať rozšírené, ako je napríklad chcete použiť Referenčná príručka syntaxe dotazového Keyword Query Language (KQL), je potrebné použiť možnosti konfigurácie, ktoré sú k dispozícii v Rozšírenom režime na karte základy

Keď konfigurujete dotaz v Rozšírenom režime, môžete použiť aj premenné dotazu . Premenné dotazu sú zástupné symboly, ktoré sú nahradiť hodnoty pri spustení dotazu. Premenné dotazu príkladov {User.Name}, ktorá je zástupný symbol pre meno používateľa, ktorý je zobrazenie stránky alebo {URLToken.1}, ktoré je zástupný symbol pre prvú hodnotu v URL adrese ako započítavajú sprava doľava.

 1. Musíte byť členom sharepointovej skupiny Návrhári na lokalite, ktorá obsahuje webovú časť vyhľadávania obsahu.

 2. Prejdite na stránku obsahujúcu webovú časť vyhľadávania obsahu, ktorú chcete upraviť.

 3. V časti Nastavenie Malé ozubené koliesko Nastavenie, ktoré nahradilo položku Nastavenie lokality. vyberte položku Upraviť stránku.

 4. Na table s nástrojmi webovej časti vyberte v časti Vlastnosti časti Kritériá vyhľadávania položku Zmeniť dotaz.

 5. V otvorenom dialógovom okne vyberte možnosť Prepnúť do rozšíreného režimu.

 6. Dotaz nakonfigurujte podľa postupu popísaného v nasledujúcich tabuľkách:

Karta ZÁKLADNÉ

Výber dotazu

Vyberte zdroj výsledkov na zadanie obsahu, ktorý sa má prehľadávať.

Filter kľúčových slov

Kľúčové slovo filtre môžete použiť na pridanie premenné dotazu do dotazu. Zoznam premenné k dispozícii dotazu nájdete v téme premenné dotazu v programe SharePoint Server 2013.

Preddefinované premenné dotazu môžete vybrať z rozbaľovacieho zoznamu a potom ich pridať do dotazu výberom položky Pridať filter kľúčových slov.

Filter vlastností

Filtre vlastností môžete použiť pri dotazovaní na obsah spravovaných vlastností, ktoré sú v schéme vyhľadávania nastavené ako dotazovateľné.

Spravované vlastnosti môžete vybrať z rozbaľovacieho zoznamu Filter vlastností. Výberom položky Pridať filter vlastností pridajte filter k dotazu.

Poznámka: Vlastné spravovanej vlastnosti nie sú uvedené v zozname filter vlastností. Pridať vlastné spravovanej vlastnosti na vašu otázku do poľa text dotazu zadajte názov vašej vlastnej spravovanú vlastnosť nasleduje Podmienka dotazu, ako je napríklad MyCustomColorProperty:Green

Text dotazu

Zadajte dotaz s použitím Keyword Query Language (KQL)alebo na zostavenie dotazu použite zoznamy filter kľúčových slov a filter vlastností.

Dotaz kľúčových slov môže pozostávať z kľúčových slov s ľubovoľným textom, filtrov vlastností alebo operátorov. Premenné dotazu uvádzajte v zložených zátvorkách. Po spustení dotazu sa premenné dotazu nahradia skutočnou hodnotou.

Maximálna dĺžka dotazov kľúčových slov je 2 048 znakov.

Karta SPRESNENIA VYHĽADÁVANIA

Túto kartu použite na obmedzenie výsledkov hľadania na položky s niekoľkými hodnotami spresnenia vyhľadávania. Spravované vlastnosti povolené ako spresnenia vyhľadávania v schéme vyhľadávania sú uvedené v časti Výber spresnení vyhľadávania. Vyberte hodnotu spresnenia vyhľadávania zo zoznamu a potom ju výberom položky Pridať pridajte k dotazu.

Ak chcete, aby sa výsledky hľadania zobrazovali ako skupina v niekoľkých spravovaných vlastnostiach, vyberte položku Zobraziť viac. Je to užitočné na zobrazenie niekoľkých variantov danej položky, ktoré chcete zoskupiť v rámci jedného výsledku.

Karta ZORADENIE

Na tejto karte môžete určiť, ako chcete zoradiť výsledky vyhľadávania. Spravovaných vlastností, ktoré sú nastavené ako Zoraditeľné v schéme vyhľadávania sú uvedené v rozbaľovacom zozname Zoradiť podľa. V tomto zozname vyberte spravovanú vlastnosť a potom vyberte možnosť zostupne alebo vzostupne. Ak chcete pridať viac úrovní zoradenia, vyberte položku Pridať úroveň zoradenia.

Ak ste zo zoznamu Spôsob zoradenia vybrali možnosť Poradie, môžete vybrať model vytvorenia poradia, ktorý sa má použiť na zoradenie v zozname Model vytvorenia poradia. Výberom položky Pridať pravidlo dynamického zoraďovania môžete pridať ďalšie pravidlá a podmienky.

Karta NASTAVENIE

Pravidlá dotazu

Túto položku vyberte, ak chcete použiť pravidlá dotazu.

Prepisovanie URL adresy

Túto položku vyberte, ak chcete, aby prepísanie URL adresy na stránke s podrobnosťami o položke bolo relatívne vzhľadom na jednotlivé položky katalógu definované pri pripojení publikačnej lokality ku katalógu. Ak vyberiete položku Neprepisovať URL adresy, URL adresy položiek katalógu budú ukazovať priamo na položku knižnice pripojeného katalógu.

Správanie pri načítaní

Túto položku vyberte, ak chcete, aby sa výsledky hľadania vrátené webovou časťou vyhľadávania obsahu zobrazovali na webovej stránke. Ak použijete predvolenú možnosť Synchrónna možnosť: Vydať dotaz prostredníctvom servera, dotazy sa vydávajú zo servera a výsledky hľadania sa začlenia do odozvy na stránku, ktorú vráti SharePoint. Ak vyberiete možnosť Asynchrónna možnosť: Vydať dotaz prostredníctvom prehliadača, dotazy sa vydajú z prehliadača používateľa po prijatí stránky dokončenia. Túto možnosť môžete použiť v prípade obsahu, ako napríklad odporúčania alebo populárne položky.

Priorita

Vyberte prioritu obsahu, ktorý zobrazuje táto webová časť, vo vzťahu k iným webovým častiam vyhľadávania. V prípade veľkého zaťaženia SharePointu sa budú dotazy spúšťať podľa svojej priority.

Používanie vyrovnávacej pamäte

Ak chcete výsledky vyhľadávania uložiť do vyrovnávacej pamäte dostupnej pre používateľov v skupine, vyberte jednu skupinu zabezpečenia v službe Active Directory. Uložením výsledkom vyhľadávania do vyrovnávacej pamäte znížite čas načítania stránky.

Poznámka: Len vyberte skupinu zabezpečenia, kde sú identické pre všetkých používateľov v skupine výsledky hľadania. Ďalšie informácie nájdete v téme stránok rýchlejšie načítanie s vo webovej časti vyhľadávania obsahu vyrovnávacej pamäti.

Karta TEST

Na tejto karte môžete zobraziť ukážku podrobností dotazu odoslanú webovou časťou vyhľadávania obsahu.

Text dotazu

Zobrazuje dotaz, ktorý spustí webová časť vyhľadávania obsahu.

Výberom položky Zobraziť viac zobrazíte dodatočné informácie.

Šablóna dotazu

Zobrazuje obsah šablóny dotazu, ktorá sa použije na dotaz.

Vyhľadávanie spresnené podľa

Zobrazuje spresnenia vyhľadávania, ktoré sa použijú pre dotaz, ako je definované na karte SPRESNENIA VYHĽADÁVANIA.

Zoskupené podľa

Zobrazuje výsledky hľadania zoskupené podľa spravovanej vlastnosti, a to na základe definície na karte SPRESNENIA VYHĽADÁVANIA.

Použité pravidlá pre dotazy

Zobrazuje pravidlá pre dotazy, ktoré sa použijú na dotaz.

Premenné šablóny dotazu

Zobrazuje premenné dotazu, ktoré sa použijú na dotaz, a hodnoty premenných, ktoré sa použijú na aktuálnu stránku. Ak chcete zobraziť ukážku výsledkov, vyberte položku Testovať dotaz.

Ak chcete otestovať, ako dotaz funguje s rôznymi výrazmi používateľského segmentu, vyberte výraz Pridať výraz používateľského segmentu. Ak chcete zobraziť ukážku výsledkov, vyberte položku Testovať dotaz.

Text dotazu

Zobrazuje dotaz, ktorý vydá webová časť vyhľadávania obsahu.

Na začiatok stránky

Ovládanie spôsobu zobrazenia obsahu vo webovej časti vyhľadávania obsahu

Ak chcete ovládať spôsob zobrazenia obsahu v webová časť vyhľadávania obsahu, treba prispôsobiť šablóny zobrazenia. Postup na vytvorenie vlastného zobrazenia šablóny nájdete v téme SharePoint 2013 návrhom šablóny zobrazenia

Na začiatok stránky

Tipy na konfiguráciu webovej časti vyhľadávania obsahu skrátenie času načítania stránky

Webová časť vyhľadávania obsahu ponúka veľa flexibilitu pri konfigurovaní dotazu. Ale ak môžete nakonfigurovať webovú časť použiť veľmi zložitý dotaz, SharePoint má pracovať na vyriešenie dotazu, ktorý znova môže viesť k zvýšeným stránky priečinky v knižnici. V Hľadať žargónu, je rovnaký ako oneskorenie zvýšená dotazu.

Nasledovné tipy vám pomôžu znížiť zložitosť dotazu a čas načítania stránky:

 • Vyhnite sa používaniu niekoľko OR operátorov. Zvýšenie OR operátory viac než operátory a zložitosť dotazu. Ak dotaz obsahuje OR operátory, skúste zmeniť dotaz a operátorov namiesto toho použiť.

 • Vyhnite sa používaniu operátora zástupný znak (*). Namiesto toho, skúste nakonfigurovať dotaz na používanie presnú zhodu.

 • Prevencia používania kľúčových slov, viet. Namiesto toho, skúste použiť jedno kľúčové slovo.

 • Vyhnite sa používaniu premenné dotazu, ktoré obsahujú používateľské vlastnosti alebo výraz aj výraz nastavenie vlastností. Premenné dotazu v programe SharePoint Server 2013 v téme informácie a príklady z týchto vlastností.

 • Vyhnite sa pridávaniu, vlastné zoradenie napríklad úrovní zoradenia a dynamické usporiadanie pravidiel. Namiesto toho skúste použiť predvolený spôsob zoradenia na karte Zoradenie možnosti z rozbaľovacej ponuky Zoradiť podľa a Model vytvorenia poradia

 • Ak nepoužívate pravidlá dotazu, vyberte položku Nepoužívajte pravidlá dotazu na karte nastavenia.

 • Ak nepoužívate časťou vyhľadávania obsahu zobrazovať obsah z katalógu produktov, vyberte položku nechcete prepísať URL adresy na karte nastavenia.

Pozrite tiež

Zmena nastavenia webovej časti Výsledky hľadania

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×