Konfigurácia vedľajšieho pripojenia údajov pre použitie v režime offline

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak navrhujete šablónu formulára, ktorú používatelia môžu vyplniť v počítači, ktorý momentálne nie je pripojený na sieť, alebo ak externý zdroj údajov pre formulár nie je k dispozícii, môžete nakonfigurovať šablónu formulára tak, že formuláre založené na danej šablóne formulára budú ukladať údaje z vedľajšieho pripojenia údajov vždy, keď formulár používa toto pripojenie údajov.

Poznámka: Nemôžete nakonfigurovať hlavné pripojenie údajov šablóny formulára na ukladanie údajov z externého zdroja údajov. Hlavné pripojenie údajov formulára môže získať údaje iba vtedy, ak je formulár pripojený na sieť.

Obsah tohto článku

Prehľad

Informácie týkajúce sa kompatibility

Konfigurácia pripojenia údajov pre použitie v režime offline

Zmena offline správania šablóny formulára

Prehľad

Formulár, ktorý je založený na šablóne formulára, môže obsahovať vedľajšie pripojenia údajov, ktoré získavajú údaje z externých zdrojov údajov, ktoré používatelia potrebujú na vyplnenie a odoslanie formulára. Ak chcete umožniť používateľom vypĺňať formuláre založené na tejto šablóne formulára v prípade, keď ich počítače nie sú pripojené na sieť, alebo keď sa formulár nemôže pripojiť k externému zdroju údajov, môžete nakonfigurovať šablónu formulára tak, aby formulár mohol uložiť údaje do počítačov používateľov vždy, keď formulár používa vedľajšie pripojenie údajov. Keď sú údaje z vedľajšieho pripojenia údajov uložené, používatelia budú mať prístup k údajom aj vtedy, keď ich počítač nebude pripojený na sieť, alebo keď externý zdroj údajov nebude k dispozícii.

Poznámka k zabezpečeniu: Pred konfigurovaním šablóny formulára umožniť formulárom nahrať do vyrovnávacej pamäte údaje zo sekundárneho pripojenia údajov zvážte, čo by sa stalo s údajmi v prípade straty alebo krádeže počítača. Ak na získanie citlivých údajov používate sekundárne pripojenie údajov, túto funkciu nemusíte aktivovať na ochranu údajov v prípade straty alebo krádeže počítača. Ak formulár získava dôverné údaje, konfigurovať sekundárne pripojenie údajov na získanie údajov sa odporúča iba v prípade, ak je počítač pripojený k sieti.

Ak šablónu formulára nakonfigurujete tak, aby umožnila formulárom ukladať údaje z vedľajšieho pripojenia údajov, program Microsoft Office InfoPath uloží tieto údaje do počítača používateľa vždy, keď formulár používa akékoľvek vedľajšie pripojenie údajov. Ak máte v šablóne formulára viac vedľajších pripojení údajov, musíte nakonfigurovať šablónu formulára na ukladanie údajov zo všetkých pripojení údajov. Nemôžete nakonfigurovať šablónu formulára na ukladanie údajov iba z určitých vedľajších pripojení údajov.

V predvolenom nastavení program InfoPath konfiguruje šablónu formulára tak, že tieto formuláre ukladajú tieto údaje natrvalo. Šablónu formulára môžete nakonfigurovať tak, že formuláre budú mať prístup k týmto uloženým údajom iba počas určeného počtu dní. Ak nakonfigurujete šablónu formulára tak, že tieto formuláre uložia údaje na určený počet dní, program InfoPath po určenom počte dní zabráni formulárom používať uložené údaje. Uložené údaje zostanú vo vyrovnávacej pamäti počítača používateľa až dovtedy, kým program InfoPath neprepíše staré údaje novými údajmi, alebo kým používateľ neodstráni formulár zo svojho počítača pomocou dialógového okna Začíname pracovať. Dialógové okno Začíname pracovať sa zobrazí pri spustení programu InfoPath.

Poznámka k zabezpečeniu: Uložené údaje sa ukladajú do súboru ako obyčajný text, ktorý možno prečítať v textovom editore, napríklad v programe Poznámkový blok. Ak na získanie dôverných údajov používate vedľajšie pripojenia údajov, môžete nakonfigurovať vedľajšie pripojenie údajov na získavanie údajov iba v prípade, že je počítač pripojený na sieť.

V predvolenom nastavení program InfoPath umožňuje používateľom vypĺňať formuláre aj v prípade, že formulár nemôže získať údajov z vedľajších pripojení údajov. Šablónu formulára však môžete konfigurovať tak, aby zabránila používateľom vypĺňať formuláre vtedy, keď nie sú pripojení na sieť. Ak napríklad máte vedľajšie pripojenie údajov, ktoré získava údaje, iba keď používateľ prvý raz otvorí formulár, a toto vedľajšie pripojenie údajov nie je dostupné, keď používateľ otvorí formulár, môžete konfigurovať šablónu formulára takým spôsobom, že zobrazí varovné hlásenie a potom ukončí program InfoPath.

Ak chcete nakonfigurovať šablónu formulára na ukladanie údajov z vedľajšieho pripojenia údajov, môžete pri vytváraní pripojenia údajov použiť Sprievodcu pripojením údajov, alebo môžete nakonfigurovať šablónu formulára pomocou dialógového okna Pripojenia údajov, ktoré otvoríte kliknutím na položku Pripojenia údajov v ponuke Nástroje. V predvolenom nastavení program InfoPath konfiguruje šablónu formulára tak, že používatelia môžu vyplniť formuláre založené na tejto šablóne formulára bez údajov z vedľajšieho pripojenia údajov, a uloží všetky údaje z pripojenia údajov na neobmedzenú dobu. Toto predvolené nastavenie môžete zmeniť v dialógovom okne Formulár - možnosti.

Na začiatok stránky

Požiadavky na kompatibilitu

Aj keď môžete nakonfigurovať šablóna formulára kompatibilná s prehliadačom, ktorá umožní formulárom ukladať údaje z vedľajšieho zdroja údajov, údaje môžu ukladať iba formuláre vyplnené v programe InfoPath. Formuláre, ktoré sú vyplnené vo webovom prehľadávači, nemôžu ukladať údaje z vedľajšieho pripojenia údajov.

Na začiatok stránky

Konfigurácia pripojenia údajov pre použitie v režime offline

Ak ste už šablónu formulára nakonfigurovali na ukladanie údajov z vedľajšieho pripojenia údajov, môžete tento postup preskočiť a jednoducho zmeniť predvolené správanie formulárov založených na danej šablóne formulára v režime offline.

Poznámka k zabezpečeniu: Pred konfigurovaním šablóny formulára umožniť formulárom nahrať do vyrovnávacej pamäte údaje zo sekundárneho pripojenia údajov zvážte, čo by sa stalo s údajmi v prípade straty alebo krádeže počítača. Ak na získanie citlivých údajov používate sekundárne pripojenie údajov, túto funkciu nemusíte aktivovať na ochranu údajov v prípade straty alebo krádeže počítača. Ak formulár získava dôverné údaje, konfigurovať sekundárne pripojenie údajov na získanie údajov sa odporúča iba v prípade, ak je počítač pripojený k sieti.

  1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Pripojenia údajov.

  2. V zozname Pripojenia údajov pre šablónu formulára kliknite na vedľajšie pripojenie údajov, ktoré chcete nakonfigurovať pre použitie v režime offline, a potom kliknite na príkaz Upraviť.

  3. V Sprievodcovi pripojením údajov kliknite na tlačidlo Ďalej až kým neuvidíte stranu so začiarkavacím políčkom Uložiť kópiu údajov v šablóne formulára.

  4. Začiarknite políčko Uložiť kópiu údajov v šablóne formulára.

  5. Klikaním na tlačidlo Ďalej zatvorte sprievodcu.

  6. Opakujte kroky 2 až 5 pre všetky ďalšie vedľajšie pripojenia údajov, ktoré chcete nakonfigurovať pre použitie v režime offline.

Na začiatok stránky

Zmena správania šablóny formulára v režime offline

V predvolenom nastavení program InfoPath umožňuje používateľom vypĺňať formuláre založené na šablóne formulára aj v prípade, že údaje z vedľajšieho pripojenia údajov nie sú k dispozícii. Program InfoPath okrem toho uložené údaje sprístupní na neobmedzenú dobu. Šablónu formulára môžete nakonfigurovať tak, aby používatelia mohli vypĺňať formuláre iba vtedy, keď sú údaje dostupné z vedľajšieho pripojenia údajov. Môžete nastaviť aj časové obmedzenie dostupnosti uložených údajov.

  1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti formulára.

  2. V dialógovom okne Formulár - možnosti kliknite v zozname Kategória na položku Offline.

  3. A chcete používateľom umožniť vypĺňanie formulárov založených na tejto šablóne formulára iba vtedy, keď sú údaje z pripojenia údajov k dispozícii, zrušte začiarknutie políčka Povoliť používateľom vypĺňanie tohto formulára, ak údaje nie sú k dispozícii. Ak toto políčko nie je začiarknuté a pripojenie údajov je nakonfigurované na získavanie údajov, keď používateľ vytvorí formulár založený na tejto šablóne formulára, zobrazí sa upozornenie. Po kliknutí na tlačidlo OK sa program InfoPath ukončí.

  4. Ak chcete sprístupniť údaje z vedľajšieho pripojenia údajov počas určitého počtu dní, začiarknite políčko Uložiť údaje vrátené z dotazov, aby sa mohli použiť v režime offline, kliknite na možnosť Platnosť uložených dotazov uplynie po tomto počte dní a potom kliknite na počet dní.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×