Konfigurácia vedľajšieho pripojenia údajov pre použitie v režime offline

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak vytvárate šablóny formulára, ktoré môžu používatelia vyplniť v počítači, v súčasnosti nie je sieťové pripojenie alebo externom zdroji údajov pre formulár nie je k dispozícii, môžete nakonfigurovať šablónu formulára tak, aby sa vyrovnávacej pamäte formuláre založené na publikovanej šablóne formulára údaje z vedľajšieho pripojenia údajov vždy, keď sa vo formulári použije toto pripojenie údajov.

Poznámka: Šablóny formulára hlavné pripojenie údajov nie je možné nakonfigurovať na ukladanie údajov z externého zdroja údajov. Údaje môžete získať iba hlavné pripojenie údajov vo formulári, ak je formulár pripojený k sieti.

Obsah tohto článku

Prehľad

Informácie týkajúce sa kompatibility

Konfigurácia pripojenia údajov pre použitie v režime offline

Zmena offline správania šablóny formulára

Prehľad

Formulár, ktorý je založený na šablóne formulára môžu obsahovať vedľajšie pripojenia údajov, získanie údajov z externých zdrojov údajov, ak chce používateľ potrebuje na vyplnenie a odoslanie formulára. Ak chcete povoliť používateľom vypĺňať formuláre založené na tejto šablóne formulára, keď ich počítače nie je pripojený k sieti, alebo keď formulár nemôže pripojiť k externému zdroju údajov, môžete nakonfigurovať šablóny formulára umožníte formulárov vo vyrovnávacej pamäti údaje v počítačoch používateľov wheneve sú vo formulári použije vedľajšieho pripojenia údajov. Keď je vo vyrovnávacej pamäti údaje z vedľajšieho pripojenia údajov, používateľ má prístup k údajom aj vtedy, ak ich počítač nie je pripojený k sieti alebo externý zdroj údajov nie je k dispozícii.

Poznámka k zabezpečeniu: Pred nakonfigurovaním šablóny formulára umožníte formulárov na ukladanie údajov z vedľajšieho pripojenia údajov, zvážte, čo sa môže stať s údajmi v prípade straty alebo krádeže počítača. Ak používate vedľajšieho pripojenia údajov získať citlivé údaje, budete chcieť túto funkciu na ochranu údajov v prípade straty alebo krádeže počítača. Ak formulár získava dôverné údaje, môžete Konfigurácia vedľajšieho pripojenia údajov môžete získať údaje, len ak je počítač pripojený k sieti.

Ak ste nakonfigurovali šablóny formulára umožniť formulárov na ukladanie údajov z vedľajšieho pripojenia údajov, program Microsoft Office InfoPath uloží tieto údaje vo vyrovnávacej pamäti v počítači používateľa vždy, keď formulár používa všetky vedľajšieho pripojenia údajov. Ak máte viac ako jeden vedľajšieho pripojenia údajov v šablóne formulára, musíte nakonfigurovať šablónu formulára na ukladanie údajov zo všetkých pripojení údajov. Nie je možné nakonfigurovať šablónu formulára na ukladanie údajov z iba určitých vedľajších pripojení údajov.

Na základe predvoleného nastavenia program InfoPath nakonfiguruje šablónu formulára tak, aby jej formuláre ukladajú tieto údaje natrvalo. Šablóna formulára môžete nakonfigurovať tak, aby jej formuláre prístup tieto údaje vo vyrovnávacej pamäti pre zadaný počet dní. Ak ste nakonfigurovali na šablónu formulára tak, aby jej formuláre ukladať údaje vo vyrovnávacej pamäti pre určitý počet dní, program InfoPath zabráni formulárom používali údaje vo vyrovnávacej pamäti, po uplynutí zadaného počtu dní. Údaje vo vyrovnávacej pamäti zostane v počítači používateľa, kým InfoPath prepíše staré údaje vo vyrovnávacej pamäti novými údajmi alebo používateľ neodstráni formulár zo svojho počítača pomocou dialógového okna Začíname. Pri spustení programu InfoPath sa zobrazí dialógové okno Začíname.

Poznámka k zabezpečeniu: Údaje vo vyrovnávacej pamäti sa ukladajú do súboru vo formáte obyčajného textu, ktorý si môžete prečítať v textovom editore, napríklad v poznámkovom bloku. Ak používate vedľajšieho pripojenia údajov získať citlivé údaje, môžete Konfigurácia vedľajšieho pripojenia údajov môžete získať údaje, len ak je počítač pripojený k sieti.

Na základe predvoleného nastavenia program InfoPath umožňuje používateľom vypĺňať formuláre aj v prípade, ak je formulár nebolo možné načítať údaje z vedľajších pripojení údajov. Však môžete nakonfigurovať šablónu formulára chcete zabrániť používateľom v vypĺňanie formulárov, ak nie sú pripojené k sieti. Napríklad, ak máte pripojenie údajov, ktoré získava údaje, iba pri prvom otvorení formulára a vedľajšieho pripojenia údajov nie je k dispozícii, keď používateľ otvorí formulár, môžete nakonfigurovať šablóny formulára zobrazí upozornenie a potom zatvorte InfoPath.

Ak chcete nakonfigurovať šablónu formulára na ukladanie údajov z vedľajšieho pripojenia údajov, môžete použiť Sprievodcu pripojením údajov pri vytvorení pripojenia údajov alebo môžete nakonfigurovať šablónu formulára pomocou dialógového okna Pripojenia údajov, ktorý môžete pristupovať v ponuke Nástroje kliknite na položku Pripojenia údajov. Na základe predvoleného nastavenia program InfoPath nakonfiguruje šablónu formulára tak, aby používatelia môžu vyplniť formuláre založené na tejto šablóne formulára bez údajov z vedľajšieho pripojenia údajov a natrvalo uloží všetky údaje z pripojenia údajov. Môžete zmeniť toto predvolené správanie v dialógovom okne Formulár-možnosti.

Na začiatok stránky

Informácie týkajúce sa kompatibility

Hoci môžete konfigurovať šablóna formulára kompatibilná s prehliadačom povoliť formulárov na ukladanie údajov z vedľajšieho zdroja údajov, iba formuláre, ktoré sú vypĺňané v programe InfoPath môžete vyrovnávacej pamäte údaje. Formuláre, ktoré sú vyplnené vo webovom prehliadači nemôžu ukladať údaje z vedľajšieho pripojenia údajov.

Na začiatok stránky

Konfigurácia pripojenia údajov pre použitie v režime offline

Ak už ste nakonfigurovali v šablóne formulára na ukladanie údajov z vedľajšieho pripojenia údajov, môžete tento postup preskočiť a jednoducho zmeniť predvolené správanie v režime offline formulárov založených na danej šablóne formulára.

Poznámka k zabezpečeniu: Pred nakonfigurovaním šablóny formulára umožníte formulárov na ukladanie údajov z vedľajšieho pripojenia údajov, zvážte, čo sa môže stať s údajmi v prípade straty alebo krádeže počítača. Ak používate vedľajšieho pripojenia údajov získať citlivé údaje, budete chcieť túto funkciu na ochranu údajov v prípade straty alebo krádeže počítača. Ak formulár získava dôverné údaje, môžete Konfigurácia vedľajšieho pripojenia údajov môžete získať údaje, len ak je počítač pripojený k sieti.

  1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Pripojenia údajov.

  2. V zozname pripojenia údajov pre šablónu formulára kliknite na položku vedľajšieho pripojenia údajov, ktorú chcete konfigurovať pre použitie v režime offline a potom kliknite na položku Upraviť.

  3. V Sprievodcovi pripojením údajov dovtedy, kým sa zobrazí stránka so začiarknutým políčkom Uložiť kópiu údajov v šablóne formulára kliknite na tlačidlo ďalej.

  4. Začiarknite políčko Uložiť kópiu údajov v šablóne formulára.

  5. Dovtedy, kým sa zatvorí sprievodcu, kliknite na tlačidlo ďalej.

  6. Zopakujte kroky 2 až 5 pre všetky ďalšie vedľajšie pripojenia údajov, ktorú chcete konfigurovať pre použitie v režime offline.

Na začiatok stránky

Zmena offline správania šablóny formulára

Na základe predvoleného nastavenia program InfoPath umožňuje používateľom vypĺňať formuláre založené na šablóne formulára aj v prípade, že údaje z vedľajšieho pripojenia údajov nie je k dispozícii. Program InfoPath tiež sprístupňuje údaje vo vyrovnávacej pamäti natrvalo. Môžete nakonfigurovať šablóny formulára, aby mohli používatelia vypĺňať formuláre, iba v prípade, že údaje sú k dispozícii z vedľajšieho pripojenia údajov. Môžete tiež nastaviť limit na ako dlho údaje vo vyrovnávacej pamäti by mali byť k dispozícii.

  1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti formulára.

  2. V zozname Kategória v dialógovom okne Formulár-možnosti kliknite na položku Offline.

  3. Ak chcete povoliť používateľom vypĺňať formuláre založené na tejto šablóne formulára, iba v prípade, že údaje z pripojenia údajov je k dispozícii, zrušte začiarknutie políčka Povoliť používateľom vyplniť tento formulár, ak údaje nie je k dispozícii. Ak je začiarknuté toto políčko a pripojenia údajov je nakonfigurovaný na získanie údajov, keď používateľ vytvorí formulár založený na šablóne formulára, používateľovi sa zobrazí upozornenie. Po kliknutí na tlačidlo OK, program InfoPath ukončí.

  4. Sprístupniť údaje z vedľajšieho pripojenia údajov pre určitý počet dní, začiarknite políčko Uložiť údaje vrátené z dotazov, ktoré možno použiť v režime Offline, kliknite na položku uložené dotazov uplynie po uplynutí tohto počtu dní a potom kliknite na položku Počet dní.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×