Konfigurácia prioritnej doručenej pošty pre všetkých používateľov v organizácii

Prispievatelia: Diane Faigelová
Posledná aktualizácia: 27. februára 2017

Nepamätám si meno používateľa alebo heslo konta, ktoré používam s balíkom Office.

Ak ste zodpovední za konfiguráciu fungovania e-mailov pre VŠETKÝCH používateľov vo firme, tento článok je pre vás! Vysvetľuje, ako si možno e-maily prispôsobiť, ako vypnúť Prioritnú doručenú poštu vo firme, a odpovedá na otázky o tom, ako súvisí Prioritná doručená pošta s Nepotrebnými položkami.

Ak chcete vypnúť Prioritnú doručenú poštu len sebe, pozrite si tému Vypnutie prioritnej doručenej pošty.

Ak si chcete byť istí, že používatelia budú dostávať špecifické podnikové e-mailové správy, napríklad od personálneho alebo mzdového oddelenia, môžete nakonfigurovať Prioritnú doručenú poštu tak, aby sa tieto správy dostali do Prioritného zobrazenia. Máte tiež možnosť ovládať, či používatelia vo vašej organizácii budú vidieť Prioritnú doručenú poštu vo svojej poštovej schránke.

Zapnutie alebo vypnutie priečinka Prioritnej doručenej pošty v organizácii

PowerShell sa používa na zapnutie alebo vypnutie Prioritnej doručenej pošty u všetkých používateľov v organizácii. Chcete to urobiť v Centre spravovania služieb Office 365? Oznámte no nášmu tímu odborníkov. Tu môžete hlasovať.

Vypnutie Prioritnej doručenej pošty:

V tomto príklade z prostredia PowerShell sa Prioritná doručená pošta vo vašej organizácii vypne. Dostupnosť funkcie pre používateľov však zostane zachovaná. Ak chcú, Prioritnú doručenú poštu si môžu zapnúť vo vlastných klientoch.

 1. Pripojenie k službe Exchange Online pomocou prostredia Remote PowerShell

 2. Ak chcete tento postup alebo postupy vykonať, musíte mať priradené potrebné povolenia. Ak chcete zistiť, aké povolenia potrebujete, pozrite si položku Pravidlá prenosu, ktorú nájdete v téme Pravidlá výmeny správ a povolenia pre dodržiavanie súladu.

 3. Spustite rutinu typu cmdlet Get-OrganizationConfig.

  Get-OrganizationConfig
 4. Vyhľadajte parameter FocusedInboxOn a pozrite si jeho aktuálne nastavenie:

  Odpoveď z prostredia PowerShell na stav Prioritnej doručenej pošty.

 5. Spustite túto rutinu typu cmdlet, čím Prioritnú doručenú poštu vypnete.

  Set-OrganizationConfig -FocusedInboxOn $false
 6. Opätovne spustite rutinu typu cmdlet Get-OrganizationConfig, pomocou ktorej zobrazíte, že parameter FocusedInboxOn je nastavený na hodnotu $false, teda že prioritná doručená pošta je vypnutá.

Zapnutie Prioritnej doručenej pošty:

 • V kroku 5 uvedenom vyššie spustite túto rutinu typu cmdlet, pomocou ktorej Prioritnú doručenú poštu vypnete.

  Set-OrganizationConfig -FocusedInboxOn $true

Čo sa používateľom zobrazuje po zapnutí Prioritnej doručenej pošty?

Vaši používatelia nebudú vidieť prioritné zobrazenie dovtedy, kým nezavrú a nereštartujú Outlook. Po reštartovaní Outlooku sa v používateľskom rozhraní Outlooku zobrazí položka Tip, ktorá im ponúkne používanie nového priečinka Prioritná doručená pošta.

Obrázok znázorňujúci, ako vyzerá Prioritná doručená pošta, keď používateľ prvýkrát otvorí Outlook na webe.

Ak prechádzate z priečinka Nepotrebné položky do priečinka Prioritná doručená pošta, môžu sa rozhodnúť funkciu povoliť (možnosť Vyskúšať) alebo zakázať. Ak má používateľ viacerých (podporovaných) klientov, môže prioritnú doručenú poštu povoliť alebo zakázať v každom nezávisle. Tip vyzerá takto:

Obrázok vzhľadu prioritnej doručenej pošty po tom, čo používatelia opätovne otvoria Outlook.

Keď sa používateľ rozhodne začať používať prioritnú doručenú poštu, nepotrebné položky budú automaticky zakázané. Priečinok Nepotrebné položky sa konvertuje na štandardný priečinok, ktorý používateľ môže premenovať alebo odstrániť.

Vypnutie alebo zapnutie priečinka Prioritnej doručenej pošty pre konkrétnych používateľov

V tomto príklade sa Prioritná doručená pošta vypne pre Jána Kováča v organizácii Contoso. Ale dostupnosť funkcie sa pre neho nezablokuje. Ak chce, stále môže Prioritnú doručenú poštu zapnúť vo vlastných klientoch.

 1. Pripojenie k službe Exchange Online pomocou prostredia Remote PowerShell

 2. Ak chcete tento postup alebo postupy vykonať, musíte mať priradené potrebné povolenia. Ak chcete zistiť, aké povolenia potrebujete, pozrite si položku Pravidlá prenosu, ktorú nájdete v téme Pravidlá výmeny správ a povolenia pre dodržiavanie súladu.

 3. Spustite rutinu typu cmdlet Get-FocusedInbox.

  Get-FocusedInbox -Identity <tim@contoso.com>
 4. Vyhľadajte parameter FocusedInboxOn a pozrite si jeho aktuálne nastavenie:

  Odpoveď z prostredia PowerShell na stav Prioritnej doručenej pošty.

 5. Spustite túto rutinu typu cmdlet, čím Prioritnú doručenú poštu vypnete.

  Set-FocusedInbox -Identity <tim@contoso.com> -FocusedInboxOn $false
 6. ALEBO spustite túto rutinu typu cmdlet, čím ju zapnete:

  Set-FocusedInbox -Identity <tim@contoso.com> -FocusedInboxOn $true

Pomocou používateľského rozhrania vytvorte pravidlo nasmerovania e-mailových správ do Prioritného zobrazenia pre všetkých používateľov

 1. Prejdite na Kliknutím sem prejdite do Centra spravovania služieb Office 365. .

  Prejdite do Centra spravovania služieb Office 365.

  Prejdite do Centra spravovania služieb Office 365.

 2. Prejdite na položky Centrá spravovania > Exchange.

 3. V Centre spravovania pre Exchange prejdite na položky Tok pošty > Pravidlá. Kliknite na položku Snímka obrazovky: Centrum spravovania pre Exchange – ikona Pridať a potom vyberte položku Vytvoriť nové pravidlo....

 4. Po vytvorení nového pravidla kliknite na položku Uložiť, aby sa pravidlo začalo používať.

  Nasledujúci obrázok znázorňuje príklad doručovania všetkých správ s predmetom Personále oddelenie do priečinka Prioritná doručená pošta.

Snímka obrazovky: Vytvorenie a uloženie nového pravidla prioritnej doručenej pošty

Použitie používateľského prostredia PowerShell na vytvorenie pravidla nasmerovania e-mailových správ do Prioritného zobrazenia pre všetkých používateľov

 1. Pripojenie k službe Exchange Online pomocou prostredia Remote PowerShell

 2. Ak chcete tento postup alebo postupy vykonať, musíte mať priradené potrebné povolenia. Ak chcete zistiť, aké povolenia potrebujete, pozrite si položku Pravidlá prenosu, ktorú nájdete v téme Pravidlá výmeny správ a povolenia pre dodržiavanie súladu.

 3. Spustením tohto príkazu sa umožní, aby boli napríklad všetky správy od personálneho oddelenia doručené do priečinku Prioritná doručená pošta.

  New-TransportRule -Name <name_of_the_rule> -SubjectContainsWords "Human Resources" -SetHeaderName "X-MS-Exchange-Organization-BypassFocusedInbox" -SetHeaderValue "true"

  Dôležité: 

  • V tomto príklade sa rozlišujú malé a veľké písmená v texte „X-MS-Exchange-Organization-BypassFocusedInbox“ a „true“.

  • Prioritná doručená pošta sa bude riadiť hlavičkou X, ktorá obchádza nepotrebné položky, takže ak použijete toto nastavenie na Nepotrebné položky, použije sa aj na Prioritnú doručenú poštu.

  Podrobné informácie o syntaxi a parametroch nájdete v téme Nové TransportRule.

Ako zistíme, či to bolo úspešné?

Môžete skontrolovať hlavičky e-mailových správ a zistiť, či e-mailové správy prichádzajú do priečinka Doručená pošta z dôvodu obídenia pravidla prenosu pre Prioritnú doručenú poštu. Vyberte e-mailovú správu z poštovej schránky vo svojej organizácii s použitým pravidlom prenosu pre Prioritnú doručenú poštu. Prezrite si hlavičky vpísané do správy a v hlavičke by ste mali vidieť X-MS-Exchange-Organization-BypassFocusedInbox: true. To znamená, že obídenie funguje. Pozrite si tému Zobrazenie internetových informácií v hlavičke e-mailovej správy s informáciami o tom, ako nájsť informácie o hlavičke.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Nepotrebné položky

Dostali sme hlásenia, že niektorým používateľom funkcia Nepotrebné položky nečakane prestala fungovať. Ak sa to stane, môžete ju konkrétnym používateľom znova povoliť. Pozrite si tému Konfigurácia funkcie Nepotrebné položky v organizácii.

Najčastejšie otázky o Prioritnej doručenej pošte

Tu sú odpovede na najčastejšie otázky o Prioritnej doručenej pošte. Ak nenájdete odpoveď na svoju otázku, dajte nám vedieť formou komentára a my ju pridáme do zoznamu.

Posledná aktualizácia: 12. decembra 2017

Môžem riadiť zavádzanie Prioritnej doručenej pošty vo svojej organizácii?

Áno. Prioritnú doručenú poštu môžete zapnúť alebo vypnúť pre celú organizáciu alebo ju môžete zapnúť alebo vypnúť pre konkrétnych používateľov. Ďalšie informácie nájdete vyššie.

Je funkcia Prioritná doručená pošta k dispozícii IBA pre klientov balíka Office 2016?

Áno, majú ju len používatelia balíka Office 2016. Táto funkcia nebude spätne portovaná do Outlooku 2013 a starších verzií.

Ako dlho trvá, kým sa zmeny v Prioritnej doručenej pošte prejavia v Outlooku?

Po zapnutí alebo vypnutí Prioritnej doručenej pošty sa nastavenia prejavia, keď používatelia zavrú a reštartujú Outlook.

Čo sa stane s priečinkom Nepotrebné položky, keď zapnem Prioritnú doručenú poštu?

Po zapnutí už nebudete dostávať menej dôležité e-maily do priečinka Nepotrebných položiek. Namiesto toho sa e-mail bude rozdeľovať medzi karty Prioritné a Iné v priečinku doručenej pošty. Rovnaký algoritmus, ktorým boli premiestňované položky do priečinka Nepotrebných položiek, ovláda teraz priečinok Prioritnej doručenej pošty, čo znamená, že všetky e-maily, ktoré boli nastavené na premiestnenie do priečinka Nepotrebných položiek, sa teraz premiestnia do priečinka Iné. Všetky správy v priečinku Nepotrebné položky tam zostanú dovtedy, kým sa nerozhodnete ich odstrániť alebo premiestniť.

Pozrite si tento príspevok od Tonyho Redmonda, MVP spoločnosti Microsoft: Ako Prioritná doručená pošta nahradí Nepotrebné položky v rámci služieb Office 365.

Môžem používateľom ponechať Nepotrebné položky? Aké je odporúčanie spoločnosti Microsoft, pokiaľ ide o používanie funkcií Nepotrebné položky a Prioritná doručená pošta?

Áno, môžete používateľom ponechať funkciu Nepotrebné položky a zakázať Prioritnú doručenú poštu, no funkcia Nepotrebné položky sa napokon úplne nahradí Prioritnou doručenou poštou, preto spoločnosť Microsoft odporúča prejsť na Prioritnú doručenú poštu už teraz. Ak používate funkciu Nepotrebné položky v službe Exchange Online a chcete získať viac informácií o prioritnej doručenej pošte, prečítajte si tento blogový príspevok: Update on Focused Inbox and our plans for Clutter (Aktuálne informácie o prioritnej doručenej pošte a plány týkajúce sa funkcie Nepotrebné položky).

Mám zakázať Nepotrebné položky pre koncových používateľov, ak budeme všetkých presúvať na Prioritnú doručenú poštu?

Nie. Nepotrebné položky je možné vypnúť pre poštovú schránku explicitne spustením rutiny typu cmdlet Set-Clutter. Ak to však urobíte, vlastníkovi poštovej schránky sa zobrazia v priečinku doručenej pošty správy, ktoré boli predtým presmerované do priečinka Nepotrebné položky, a bude musieť tieto správy spracovať, kým nebude jeho klient inovovaný na verziu, ktorá podporuje Prioritnú doručenú poštu. Preto je najvhodnejšie nezakázať Nepotrebné položky dovtedy, kým nie sú k dispozícii inovovaní klienti.

Prečo sú k dispozícii dve rôzne rutiny typu cmdlet na správu Prioritnej doručenej pošty?

Existujú dva stavy, ktoré sú priradené k Prioritnej doručenej pošte.

 • Úroveň organizácie: Stav priečinka Prioritnej doručenej pošty a súvisiaca časová pečiatka poslednej aktualizácie

 • Úroveň poštovej schránky: Stav priečinka Prioritnej doručenej pošty a súvisiaca časová pečiatka poslednej aktualizácie

Ako sa Outlook rozhoduje pri zobrazení možností Prioritnej doručenej pošty medzi týmito dvoma stavmi?

Outlook sa pri výbere zobrazenia možností rozhoduje podľa toho, ktorá rutina typu cmdlet obsahuje najnovšiu časovú pečiatku. Predvolene majú obe časové pečiatky hodnotu null, pričom v tomto prípade je funkcia povolená.

Prečo rutina typu cmdlet Get-FocusedInbox vráti hodnotu true, keď mám v organizácii vypnutú Prioritnú doručenú poštu?

Existujú dve rutiny typu cmdlet na ovládanie Prioritnej doručenej pošty. Ak spustíte Get-FocusedInbox pre poštovú schránku, vráti stav funkcie na úrovni poštovej schránky. Možnosti v Outlooku sa vyberú na základe poslednej úpravy stavu rutiny typu cmdlet.

Je možné spustiť skript na zobrazenie používateľov, ktorí majú zapnutú Prioritnú doručenú poštu?

Nie je to možné, toto správanie je zámerné. Povolenie Prioritnej doručenej pošty je nastavenie na strane klienta, takže rutiny typu cmdlet dokážu iba zistiť, či je poštová schránka používateľa oprávnená na klientske prostredie. Môže byť súčasne povolená v niektorých klientoch a zakázaná v iných, napríklad ju môžete povoliť pre aplikáciu Outlook a Outlook Mobile, ale vypnúť pre Outlook na webe.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×