Konfigurácia navigačných položiek

Prepojenia pre navigáciu (tzv. navigačné položky) sa zobrazujú v paneli s prepojeniami v hornej časti stránok a v ľavej časti stránok na paneli pre rýchle spustenie. Pomocou stránky Nastavenie navigácie lokality môžete nakonfigurovať, ktoré navigačné položky sa zobrazia, pod akými nadpismi a v akom poradí. Vykonajte nasledovné kroky:

 • V ponuke Akcie lokality Ponuka Akcie lokality ukážte na položku Nastavenie lokality a potom kliknite na položku Upraviť navigáciu.

Čo chcete urobiť?

Správa viditeľnosti navigačných položiek podlokalít a stránok

Konfigurácia zoraďovania

Zmena poradia navigačných položiek

Pridanie, úprava alebo odstránenie nadpisu alebo prepojenia

Správa viditeľnosti navigačných položiek

Správa viditeľnosti navigačných položiek podlokalít a stránok

Pri zobrazení navigačných položiek pre podlokality alebo stránky sa lokalita môže javiť ako preplnená, najmä vtedy, ak máte veľa podlokalít alebo stránok.

 • Ak chcete skryť navigačné položky podlokalít, v sekcii Podlokality a stránky zrušte začiarknutie políčka Zobraziť podlokality.

 • Ak chcete skryť navigačné položky stránok, v sekcii Podlokality a stránky zrušte začiarknutie políčka Zobraziť stránky.

Poznámka: Navigačné položky je tiež možné skryť jednotlivo. Ďalšie informácie nájdete v časti Správa viditeľnosti navigačných položiek.

Na začiatok stránky

Konfigurácia zoraďovania

Navigačné položky je možné zoradiť automaticky, manuálne alebo kombináciou obidvoch spôsobov. Na stránke Nastavenie navigácie lokality vykonajte nasledujúce kroky:

 1. V sekcii Zoradenie vyberte jednu z nasledujúcich možností:

  • Zoradiť automaticky. Túto možnosť vyberte, ak chcete, aby sa podlokality, navigačné prepojenia a stránky zoradili automaticky podľa nastavenia nakonfigurovaného v sekcii Automatické zoradenie.

  • Zoradiť manuálne. Túto možnosť vyberte, ak chcete zoradiť všetky navigačné položky manuálne. Ďalšie informácie o manuálnom zoraďovaní nájdete v časti Zmena poradia navigačných položiek.

   Poznámka: Ak chcete všetky navigačné položky okrem stránok zoradiť manuálne, vyberte možnosť Zoradiť manuálne a potom začiarknite políčko Zoradiť stránky automaticky. Stránky sa zoradia podľa nastavenia nakonfigurovaného v sekcii Automatické zoradenie.

 2. V sekcii Automatické zoradenie (sekcia Automatické zoradenie sa zobrazí len vtedy, ak ste predtým vybrali možnosť Automatické zoradenie alebo začiarkli políčko Zoradiť stránky automaticky) v zozname Zoradiť podľa kliknite na jednu z nasledujúcich možností:

  • Názov Na túto možnosť kliknite, ak navigačné položky chcete zoradiť podľa názvu. Vybratím možnosti vzostupne (A,B,C alebo 1,2,3) alebo zostupne (C,B,A alebo 3,2,1) zadajte spôsob zoradenia.

  • Dátum vytvorenia Na túto možnosť kliknite, ak navigačné položky chcete zoradiť podľa dátumu ich vytvorenia. Vybratím možnosti vzostupne (A,B,C alebo 1,2,3) alebo zostupne (C,B,A alebo 3,2,1) zadajte spôsob zoradenia.

  • Dátum poslednej zmeny Na túto možnosť kliknite, ak navigačné položky chcete zoradiť podľa dátumu ich poslednej zmeny. Vybratím možnosti vzostupne (A,B,C alebo 1,2,3) alebo zostupne (C,B,A alebo 3,2,1) zadajte spôsob zoradenia.

Na začiatok stránky

Zmena poradia navigačných položiek

Použitím tlačidiel Nahor a Nadol v sekcii Úprava a zoradenie navigácie môžete zmeniť usporiadanie navigačných položiek a vnárať položky do nadpisov.

Dostupnosť a funkčnosť tlačidiel Nahor a Nadol závisí od spôsobu, akým ste nakonfigurovali zoraďovanie, od vybraného typu položky a polohy vybranej položky.

V nasledujúcej tabuľke je uvedené správanie tlačidiel Nahor alebo Nadol v prípade, že vyberiete možnosť Zoradiť manuálne.

Navigačná položka

Akcia

Poloha navigačnej položky

Výsledok

položka mimo nadpisu

Kliknutie na tlačidlo Nahor

Nie na začiatku miestneho zoznamu

Položka sa v miestnom zozname presunie o jedno miesto vyššie.

položka mimo nadpisu

Kliknutie na tlačidlo Nahor

Začiatok miestneho zoznamu

 • Ak je položka vnorená, položka sa presunie nad nadpis, v ktorom bola vnorená, a prestane byť vnorenou položkou.

 • Ak položka nie je vnorená, stane sa z nej vnorená položka v nadpise, ktorý sa nachádza priamo nad touto položkou.

položka mimo nadpisu

Kliknutie na tlačidlo Nadol

Nie na konci miestneho zoznamu

Položka sa v miestnom zozname presunie o jedno miesto nižšie.

položka mimo nadpisu

Kliknutie na tlačidlo Nadol

Koniec miestneho zoznamu

 • Ak je položka vnorená, prestane byť vnorenou položkou.

 • Ak položka nie je vnorená, stane sa z nej vnorená položka v nadpise, ktorý sa nachádza priamo pod touto položkou.

Položka nadpisu

Kliknutie na tlačidlo Nahor

Nie je relevantné

Položka sa presunie o jedno miesto vyššie. Všetky vnorené položky sa presunú spolu s danou položkou.

Položka nadpisu

Kliknutie na tlačidlo Nadol

Nie je relevantné

Položka sa presunie o jedno miesto nižšie. Všetky vnorené položky sa presunú spolu s danou položkou.

V nasledujúcej tabuľke je uvedené správanie tlačidiel Nahor alebo Nadol v prípade, že vyberiete možnosť Zoradiť automaticky.

Navigačná položka

Akcia

Výsledok

položka mimo nadpisu

Kliknutie na tlačidlo Nahor

 • Ak je položka vnorená, stane sa z nej vnorená položka v nadpise, ktorý sa nachádza nad nadpisom, v ktorom je daná položka aktuálne vnorená.

 • Ak položka nie je vnorená, stane sa z nej vnorená položka v najbližšom nadpise, ktorý sa nachádza nad touto položkou.

položka mimo nadpisu

Kliknutie na tlačidlo Nadol

 • Ak sa pod položkou nachádza nadpis, stane sa z nej vnorená položka v tomto nadpise.

 • Ak sa pod položkou nenachádza nadpis, položka prestane byť vnorenou.

Na začiatok stránky

Pridanie, úprava alebo odstránenie nadpisu alebo prepojenia

Ak chcete pridať nový nadpis alebo prepojenie, prípadne upraviť existujúci nadpis alebo prepojenie, vykonajte nasledujúce kroky:

 1. V sekcii Úprava a zoradenie navigácie vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete upraviť nadpis alebo prepojenie, vyberte nadpis alebo prepojenie a potom kliknite na položku Upraviť.

  • Ak chcete pridať nový nadpis, kliknite na položku Pridať nadpis.

  • Ak chcete pridať nové prepojenie, kliknite na položku Pridať prepojenie.

   Poznámka: Ak ste vybrali nadpis, prepojenie sa pridá pod tento nadpis. Ak ste vybrali položku, prepojenie sa pridá na rovnakú úroveň ako vybraná položka.

 2. V zobrazenom dialógovom okne vykonajte nasledujúcu konfiguráciu:

  • Názov Zadajte názov navigačnej položky v tvare, v akom sa má zobraziť.

  • Adresa URL. Zadajte adresu URL pre nadpis alebo prepojenie. Adresa URL sa vyžaduje pre prepojenia, ale pre nadpisy je voliteľná.

   Ak chcete otvoriť zadanú adresu URL, aby ste potvrdili jej správnosť, začiarknite políčko Otvoriť prepojenie v novom okne. Kliknutím na tlačidlo OK sa adresa URL otvorí v novom okne.

  • Popis. Zadajte popis nadpisu alebo prepojenia.

  • Cieľová skupina. Ak chcete obmedziť viditeľnosť, pre nadpis alebo prepojenie zadajte cieľovú skupinu. Prepojenie alebo nadpis (a všetko pod nadpisom) môžu vidieť len zadané cieľové skupiny. Ak nezadáte žiadne cieľové skupiny, prepojenie môžu vidieť všetky cieľové skupiny.

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

Ak chcete odstrániť nadpis alebo prepojenie, v sekcii Úprava a zoradenie navigácie vyberte prepojenie alebo nadpis, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na tlačidlo Odstrániť.

Na začiatok stránky

Správa viditeľnosti navigačných položiek

V sekcii Úprava a zoradenie navigácie môžete navigačné položky skryť jednotlivo.

 • Ak chcete skryť položku, ktorá je aktuálne viditeľná, položku vyberte a potom kliknite na tlačidlo Skryť.

 • Ak chcete zobraziť položku, ktorá je aktuálne skrytá, položku vyberte a potom kliknite na tlačidlo Zobraziť.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×