Konfigurácia nastavenia vyrovnávacej pamäte objektov

Vyrovnávacia pamäť objektov sa interne používa na optimalizáciu vykresľovania stránok tak, že sa v nej ukladajú vlastnosti lokalít, rozložení strán a stránok. Vyrovnávacia pamäť objektov znižuje objem prenášaných údajov medzi webovým serverom a databázou SQL. Výsledkom je vyššia priepustnosť vykreslených stránok a zvýšenie počtu stránok, ktoré je možné doručiť klientom.

Vyrovnávaciu pamäť objektov je možné optimalizovať pre kolekciu lokalít tak, že určíte niekoľko nastavení:

 • Veľkosť vyrovnávacej pamäte objektov.

  Zväčšenie pamäte môže zvýšiť výkon pre niektoré veľké lokality za cenu vyšších nárokov na pamäť v každom klientskom webovom serveri.

 • Kedy je vhodné kontrolovať na serveri zmeny v krížových dotazoch na zoznamy.

  Krížový dotaz na zoznamy je dotaz, ktorý zobrazuje obsah z viacerých zoznamov alebo knižníc. Niektoré webové časti, najmä webová časť Dotaz na obsah, často zobrazujú položky z viacerých zoznamov a knižníc. Je možné zadať kontrolu každého krížového dotazu na zoznamy na serveri, alebo nastaviť časový úsek (v sekundách), v ktorom môžu byť výsledky získavané z vyrovnávacej pamäte. Takto môžete zlepšiť výkon, najmä pre kolekcie lokalít, ktoré obsahujú množstvo krížových dotazov na zoznamy.

 • Používať multiplikátor na získavanie väčšieho počtu výsledkov, ako bolo požadované.

  Multiplikátor sa používa na zabezpečenie vykonania všetkých požiadaviek klientov v krížovom dotaze na zoznamy a doručenie platnej množiny výsledkov.

Stránku Nastavenia vyrovnávacej pamäte objektov môžete použiť aj na resetovanie (vyprázdnenie) vyrovnávacej pamäte objektov a diskovej vyrovnávacej pamäte na jednotlivých serveroch alebo v celej serverovej farme.

Čo chcete urobiť?

Konfigurácia vyrovnávacej pamäte objektov

Vyprázdnenie vyrovnávacej pamäte objektov alebo diskovej vyrovnávacej pamäte

Konfigurácia vyrovnávacej pamäte objektov

 1. V ponuke Akcie lokality Obrázok tlačidla ukážte na položku Nastavenie lokality a potom kliknite na položku Upraviť všetky nastavenia lokality.

 2. V časti Správa kolekcie lokalít kliknite na položku Vyrovnávacia pamäť pre objekty kolekcie lokality.

 3. V časti Veľkosť vyrovnávacej pamäte objektov zadajte do poľa množstvo pamäte (v MB), ktorú má vyrovnávacia pamäť objektov používať.

 4. V časti Zmeny vyrovnávacej pamäte krížových dotazov na zoznamy vyberte jednu z nasledujúcich možností:

  • Ak sa obsah často mení a chcete zobrazovať čo najpresnejšie výsledky, vyberte položku Skontrolovať zmeny na serveri pri každom spustení krížového dotazu na zoznamy.

  • V kolekciách lokalít, kde vyšší výkon získaný z ukladania do vyrovnávacej pamäte neovplyvňuje presnosť výsledkov, vyberte položku Použiť výsledky krížového dotazu na zoznamy uložené vo vyrovnávacej pamäti počas (sek.):.

 5. V časti Multiplikátor výsledkov krížového dotazu na zoznamu zadajte číslo od 1 až 10, ktoré sa bude používať ako multiplikátor výsledkov.

  Ak kolekcia lokalít používa v mnohých zoznamoch a lokalitách jedinečné povolenia zabezpečenia, zadajte vyššiu hodnotu. Ak kolekcia lokalít nepoužíva v každom zozname alebo lokalite jedinečné povolenia, zadajte nižšiu hodnotu. Multiplikátor s nižšou hodnotou používa v dotazoch menej pamäte.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Vyprázdnenie vyrovnávacej pamäte objektov alebo diskovej vyrovnávacej pamäte

 1. V ponuke Akcie lokality Obrázok tlačidla ukážte na položku Nastavenie lokality a potom kliknite na položku Upraviť všetky nastavenia lokality.

 2. V časti Správa kolekcie lokalít kliknite na položku Vyrovnávacia pamäť pre objekty kolekcie lokality.

 3. V časti Obnovenie vyrovnávacej pamäte objektov vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete prinútiť aktuálny server vyprázdniť vyrovnávaciu pamäť objektov, začiarknite políčko Vyprázdniť vyrovnávaciu pamäť objektov.

  • Ak chcete prinútiť všetky servery vo farme vyprázdniť svoje vyrovnávacie pamäte objektov, začiarknite políčko Vynútiť vyprázdnenie vyrovnávacej pamäte objektov u všetkých serverov vo farme.

   Po začiarknutí políčok sa všetky záznamy vo vyrovnávacích pamätiach objektov vyprázdnia hneď po kliknutí na tlačidlo OK. Ak nezačiarknete žiadne políčka, vo vyrovnávacích pamätiach sa ukončenie platnosti záznamov bude riadiť podľa toho, keď sa skončí ich platnosť alebo sa zmenia.

 4. V časti Obnovenie diskovej vyrovnávacej pamäte vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete vynútiť resetovanie diskovej vyrovnávacej pamäte na serveri, začiarknite políčko Vynútiť obnovenie diskovej vyrovnávacej pamäte tohto servera.

  • Ak chcete vynútiť resetovanie diskových vyrovnávacích pamätí na všetkých serveroch, začiarknite políčko Vynútiť obnovenie diskovej vyrovnávacej pamäte u všetkých serverov vo farme.

   Ak začiarknete ľubovolné políčka, všetky záznamy v diskových vyrovnávacích pamätiach sa vyprázdnia hneď po kliknutí na položku OK. Ak nezačiarknete žiadne políčko, diskové vyrovnávacie pamäte sa ponechajú v aktuálnom stave a ukončenie platnosti záznamov sa bude riadiť podľa toho, či sa zmenia na lokalite alebo sa presiahne veľkosť na disku.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×