Konfigurácia nastavenia auditu pre kolekciu lokality

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Môžete použiť funkciu auditu Microsoft SharePoint Server 2010 na sledovanie používateľov, ktorí prijali aké kroky pre lokality, typy obsahu, zoznamov, knižníc, položky zoznamu a súborov v knižnici kolekcií lokalít. Vedieť, kto má urobiť, čo ktorý informácie sú kritické pre mnohých obchodné požiadavky, napríklad súladu s regulačnými požiadavkami a spravovanie záznamov.

Ako správca kolekcie lokality môžete zobraziť históriu akcií, ktoré vykonal konkrétny používateľ, ako aj históriu akcií vykonaných v určitom rozsahu dátumov. Môžete napríklad zistiť, ktorí používatelia upravovali konkrétny dokument a kedy k úpravám došlo.

Toto je na stránke Konfigurácia nastavenia auditu. Spravovať veľkosť denník auditu v časti Skrátenie denníka auditu hodnotu a určiť, ktoré udalostí na auditovanie v častiach dokumenty a položky a zoznamy, knižnice a lokality.

Stránka Konfigurácia nastavenia auditu

Udalosti, ktoré ste vybrali na auditovanie sú zaznamenávané v zostavách auditu, ktoré sú založené na Microsoft Excel 2010 a sú k dispozícii na stránke Zostavy auditovania. Môžete tiež vytvoriť vlastné zostavy, ktorá obsahuje niekoľko z týchto akcií pre rozsah zadaný dátum, v rámci určitej oblasti v kolekcii lokalít alebo filtrované pre jednotlivých používateľov. Nemôžete upravovať udalosti po prihlásení, ale správcovia kolekcie lokalít môžete odstrániť položky z denníka auditu a Konfigurácia automatického skrátenia denníka auditu.

Auditovanie informácií o udalostiach

Denník auditu zaznamenáva nasledujúce informácie o udalostiach, ktoré sú vybrané na auditovanie:

 • lokalitu, na ktorej udalosť vznikla,

 • ID, typ, názov a umiestnenie položky,

 • identifikáciu používateľa priradenú udalosti,

 • typ, dátum, čas a zdroj udalosti,

 • činnosť, ktorá bola s položkou vykonaná.

Nasleduje príklad údajov v zostave denníka auditu týkajúceho sa odstraňovania. Pomocou tejto zostavy môžete určiť, kto odstraňoval a obnovoval údaje v kolekcii lokality. Na filtrovanie, zoraďovanie a analýzu údajov môžete použiť funkcie programu Excel.

Údaje zostavy v zostave auditu odstraňovania

Poznámka: Auditovanie poskytuje informácie o zmene položky, ale nie sú údaje, čo sa zmenilo. Teda ho nie sa považujú za tvorbu verzií dokumentov alebo nástroj na zálohovanie.

Skrátenie denníkov auditov

Ak chcete v rámci zbierky lokality vybrať udalosť na auditovanie, ako napríklad odstraňovanie a obnovovanie, táto udalosť sa zaznamená pre každú z položiek vždy, keď sa vyskytne. Auditovanie môže vytvárať množstvo udalostí auditu, výsledkom čoho je obrovský denník auditu. Denník auditu môže spôsobiť zaplnenie pevnej jednotky, ovplyvniť výkon a ďalšie vlastnosti zbierky lokality.

Dôležité:  Ak chcete zabrániť tomu, aby denník auditu zaplnil pevnú jednotku počítača a znížil výkon zbierky lokality, odporúčame zapnúť funkciu skrátenia denníka auditu pre zbierky lokalít, na ktorých prebieha rozsiahle auditovanie.

Pri spravovaní denníka auditu môžete nastaviť jeho automatické skracovanie a prípadne archivovanie aktuálnych údajov denníka auditu do knižnice dokumentov ešte pred skrátením obsahu denníka. Plán skracovania denníka auditu konfiguruje správca servera na lokalite centrálnej správy. Táto akcia štandardne prebieha na konci mesiaca.

Konfigurácia skrátenia denníka auditu

 1. V ponuke akcie lokality Ponuka Akcie lokality , kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. Ak sa nenachádzate v koreni kolekcie lokality, v časti Správa kolekcie lokalít kliknite na položku Prejsť na nastavenie najvyššej úrovne pre túto lokalitu.

  Poznámka:  Pokiaľ nevlastníte potrebné povolenia, časť Správa kolekcie lokalít nebude k dispozícii.

 3. Na stránke Nastavenie lokality kliknite v časti Správa kolekcie lokalít na položku Nastavenie auditu kolekcie lokality.

 4. Na stránke Konfigurácia nastavenia auditu nastavte v časti Skrátenie denníka auditu hodnotu v poli Chcete automaticky skrátiť denník auditu pre túto lokalitu? na Áno.

 5. Určite počet dní denníka auditu, ktoré chcete uchovať (voliteľné).

  Poznámka: Odporúčame nie nastaviť túto možnosť, ak obchodné potreby nevyžadujú inak. Ak táto možnosť nie je nastavená použije farmy nastavenie, ktoré je na konci mesiaca podľa predvoleného nastavenia. Obchodná potreba pravdepodobne má vaša organizácia požiadavka na zachovať svoje denníka auditu vo formáte dosiahnuť pre rôzne časové obdobie. Dosiahnuť formát je zostavy denníka auditu.

 6. Prípadne môžete určiť knižnicu dokumentov, do ktorej sa budú ukladať zostavy auditu pred skrátením denníka auditu. Túto možnosť nastavte, ak potrebujete získať prístup k údajom denníka auditu pomocou zostáv denníka auditu po skrátení denníka auditu.

Na začiatok stránky

Konfigurácia udalostí na auditovanie

 1. V ponuke akcie lokality Ponuka Akcie lokality , kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. Ak sa nenachádzate v koreni kolekcie lokality, v časti Správa kolekcie lokalít kliknite na položku Prejsť na nastavenie najvyššej úrovne pre túto lokalitu.

  Poznámka:  Pokiaľ nevlastníte potrebné povolenia, časť Správa kolekcie lokalít nebude k dispozícii.

 3. Na stránke Nastavenie lokality kliknite v časti Správa kolekcie lokalít na položku Nastavenie auditu kolekcie lokality.

 4. Na stránke Konfigurácia nastavenia auditu vyberte v časti Dokumenty a položky a v častiachZoznamy, knižnice a lokality udalosti určené na auditovanie a kliknite na tlačidlo OK.

Typ auditovaných udalostí záleží na potrebách auditu. Pri súlade s nariadeniami platia napríklad špecifické požiadavky určujúce, ktoré udalosti je potrebné auditovať. Odporúčame auditovať len tie udalosti, ktoré zodpovedajú vašim požiadavkám. Nepotrebné auditovanie môže ovplyvniť výkon a ďalšie vlastnosti kolekcie lokalít.

Dôležité: 

 • Ak používate SharePoint Online pre balík Microsoft Office 365 pre podniky, auditovanie pre Otvorenie alebo stiahnutie dokumentov, prezeranie položiek v zoznamoch alebo prezeranie vlastností položiek nie je k dispozícii z dôvodu obáv ukladací priestor a výkon.

 • Odporúčame len vybrať ľavá alebo stiahnutie dokumentov, prezeranie položiek v zoznamoch alebo prezeranie vlastností položiek pre lokality SharePoint Server 2010, keď sú potrebné úplne. Táto možnosť je pravdepodobne vytvárať veľké množstvo udalostí, ktoré budú potenciálne zníženia výkon a ďalších aspektov kolekcie lokalít.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×