Konfigurácia nastavenia auditu pre kolekciu lokality

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Funkciu auditu programu SharePoint Server alebo SharePoint Online vám umožňuje sledovať akciou zo strany používateľa na typy obsahu lokality, zoznamy, knižnice, položky zoznamu a súborov v knižnici v rámci kolekcií lokalít. Vedieť, kto má urobiť, čo ktorý informácie sú kritické pre mnohých obchodné požiadavky, napríklad súladu s regulačnými požiadavkami a spravovanie záznamov.

Poznámka: Stránky, napríklad .aspx, nie sú považujú za dokumenty, takže ich nie je možné auditovať v SharePoint Server 2016.

SharePoint Online

Obrazovky v nastaveniach auditu kolekcie lokalít

SharePoint Server

Konfigurácia nastavenia auditu v dialógovom okne Nastavenie lokality

Môžete spravovať veľkosť denník auditu v časti Skrátenie denníka auditu hodnotu a určiť, ktoré udalostí na auditovanie v častiach dokumenty a položky a zoznamy, knižnice a lokality . Môžete nastaviť aj maximálny počet dní, ktoré položky sa zachovajú. Podľa predvoleného nastavenia sa odstránia všetky položky na konci mesiaca.

Poznámka:  Ak dokument upravuje viacero používateľov naraz, interpretácia udalostí auditovania od viacerých autorov alebo editorov môže byť náročná. V takom prípade zvážte obmedzenie povolenia na úpravy na minimálny počet používateľov.

Ako správca kolekcie lokality môžete zobraziť históriu akcií, ktoré vykonal konkrétny používateľ, ako aj históriu akcií vykonaných v určitom rozsahu dátumov. Môžete napríklad zistiť, ktorí používatelia upravovali konkrétny dokument a kedy k úpravám došlo.

 1. Kliknite na položku nastavenia Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 , a potom kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. Ak sa nenachádzate v koreni kolekcie lokalít kliknite v časti Správa kolekcie lokalít, vyberte položku Prejsť na Nastavenie najvyššej úrovne pre túto lokalitu.

  Poznámka:  Pokiaľ nevlastníte potrebné povolenia, časť Správa kolekcie lokalít nebude k dispozícii.

 3. Na stránke Nastavenie lokality kliknite v časti Správa kolekcie lokalít, vyberte položku nastavenia auditu kolekcie lokalít.

  Nastavenie auditu kolekcie lokality vybraté v dialógovom okne Nastavenie lokality.
 4. Na stránke Konfigurácia nastavenia auditu v časti skrátenie denníka auditu hodnotunastavte chcete automaticky skrátiť denník auditu pre túto lokalitu? na Áno.

  Poznámka: Pre SharePoint Onlinechcete automaticky skrátiť denník auditu pre túto lokalitu? je predvolene nastavené na Áno . Toto nie je možné zmeniť správca.

 5. Určite počet dní denníka auditu uchovávať. SharePoint Online má rozsahu od 1 do 90 dní, SharePoint Server nemá limit.

  Poznámka: Predvolené nastavenie uchovávania údajov denníka auditu je nula dní. To znamená, že ak neurčíte určitý inú politiku uchovávania údajov, odstránia sa všetky položky denníka auditu na konci mesiaca. Môžete zmeniť toto nastavenie položky denníka auditu uchovávať dlhší čas. Pre napríklad, ak určíte 30 dní, potom auditu údaje denníka, ktorý bol vytvorený v mesiaci September nebude možné odstrániť do konca október. Ak chcete zachovať údaje denníka auditu, môžete tiež ho uložiť do zostavy denníka auditu pred orezaní denníka auditu.

 6. Môžete zadať aj knižnice dokumentov na uloženie denníkov auditu správy pred orezaní denníka auditu. Nastavte túto možnosť, ak potrebujete získať prístup k údaje denníka auditu pomocou zostavy denníka auditu, keď bol upravený denník auditu.

 7. Vyberte položku OK.

 1. Vyberte položky Nastavenie > Nastavenie lokality.

 2. Ak sa nenachádzate v koreni kolekcie lokalít kliknite v časti Správa kolekcie lokalít, vyberte položku Prejsť na Nastavenie najvyššej úrovne pre túto lokalitu.

  Poznámka:  Pokiaľ nevlastníte potrebné povolenia, časť Správa kolekcie lokalít nebude k dispozícii.

 3. Na stránke Nastavenie lokality kliknite v časti Správa kolekcie lokalít, vyberte položku nastavenia auditu kolekcie lokalít.

  Nastavenie auditu kolekcie lokality vybraté v dialógovom okne Nastavenie lokality.
 4. Na stránke Konfigurácia nastavenia auditu v dokumentov a položiek a zoznamov, knižníc a lokalít sekcie, vyberte položku udalosti určené na auditovanie a kliknite na tlačidlo OK.

Typ auditovaných udalostí záleží na potrebách auditu. Pri súlade s nariadeniami platia napríklad špecifické požiadavky určujúce, ktoré udalosti je potrebné auditovať. Odporúčame auditovať len tie udalosti, ktoré zodpovedajú vašim požiadavkám. Nepotrebné auditovanie môže ovplyvniť výkon a ďalšie vlastnosti vašich kolekcií lokalít.

Poznámky: 

 • SharePoint Online nie je k dispozícii udalosť otváranie alebo stiahnutie dokumentov, prezeranie položiek v zoznamoch alebo prezeranie vlastností položiek .

 • Pre SharePoint Server 2013, a preto sa odporúča vyberiete iba ľavá alebo stiahnutie dokumentov, prezeranie položiek v zoznamoch alebo prezeranie vlastností položiek udalosť, keď je to nevyhnutné. Táto možnosť je pravdepodobne vytvárať veľké množstvo udalostí, ktoré budú potenciálne znížiť výkon a ďalších aspektov vašej kolekcie lokalít.

Udalosti vybraté na audit sa zaznamenajú v zostavách auditov založených na Microsoft Exceli 2013, ktoré sú k dispozícii na stránke Zostavy auditovania. Môžete tiež vytvoriť vlastnú zostavu, ktorá bude obsahovať udalosti v rozsahu určitých dní, v rámci určitej oblasti kolekcie lokality alebo udalosti filtrované pre konkrétneho používateľa. Zaznamenané udalosti už nie je možné upravovať, ale správca kolekcie lokalít môže z denníka auditu odstraňovať položky a konfigurovať automatické skracovanie údajov v denníku auditu.

Denník auditu zaznamenáva nasledujúce informácie o udalostiach, ktoré sú vybrané na auditovanie:

 • lokalitu, na ktorej udalosť vznikla,

 • ID, typ, názov a umiestnenie položky,

 • identifikáciu používateľa priradenú udalosti,

 • typ, dátum, čas a zdroj udalosti,

 • činnosť, ktorá bola s položkou vykonaná.

Nasleduje príklad údajov v zostave denníka auditu týkajúceho sa odstraňovania. Pomocou tejto zostavy môžete určiť, kto odstraňoval a obnovoval údaje v kolekcii lokality. Na filtrovanie, zoraďovanie a analýzu údajov môžete použiť funkcie programu Excel.

Údaje zostavy v zostave auditu odstraňovania

Ak chcete v rámci zbierky lokality vybrať udalosť na auditovanie, ako napríklad odstraňovanie a obnovovanie, táto udalosť sa zaznamená pre každú z položiek vždy, keď sa vyskytne. Auditovanie môže vytvárať množstvo udalostí auditu, výsledkom čoho je obrovský denník auditu. Denník auditu môže spôsobiť zaplnenie pevnej jednotky, ovplyvniť výkon a ďalšie vlastnosti zbierky lokality.

Dôležité:  Ak chcete zabrániť tomu, aby denník auditu zaplnil pevnú jednotku počítača a znížil výkon zbierky lokality, odporúčame zapnúť funkciu skrátenia denníka auditu pre zbierky lokalít, na ktorých prebieha rozsiahle auditovanie.

Pri spravovaní veľkosti zostavy denníka auditu môžete nakonfigurovať jeho automatické skracovanie a prípadne archivovanie aktuálnych údajov denníka auditu do knižnice dokumentov ešte pred skrátením údajov. Plán skracovania denníka auditu konfiguruje správca servera na lokalite centrálnej správy. Táto akcia predvolene prebieha na konci mesiaca.

Zobrazenie zostavy denníka auditu:

 1. Kliknite na položku nastavenia Nastavenie: aktualizácia profilu, inštalácia softvéru a jeho pripojenie ku cloudu , a potom kliknite na položku Nastavenie lokality.

  Poznámka:  Časť pre správu kolekcie lokalít bude k dispozícii iba v prípade, ak máte príslušné povolenia – ak ste napríklad členom predvolenej skupiny správcov kolekcií lokalít.

 2. Kliknite na položku zostavy denníka auditu v časti Správa kolekcie lokalít .

 3. Vyberte správy, ktoré chcete, ako je napríklad Odstránenie na stránke zobrazenia zostáv auditu.

 4. Zadajte URL adresu alebo prejdite do knižnice, kam chcete uložiť zostavu, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. Na stránke úspešne dokončiť operáciu kliknite na položku kliknutím sem zobrazíte túto zostavu. Ak sa zobrazí chyba, pravdepodobne neboli povolené denníky auditu alebo neboli žiadne údaje na zobrazenie.

  Poznámky: 

  • At najnižšej Excel na zobrazenie zostáv denníkov auditu kliknutím sem zobrazíte túto správutreba mať nainštalovaný verzie 2013.

  • Prípadne ak otváranie dokumentov v prehliadači zapnutá pre knižnicu, prejdite do knižnice, kde ste uložili zostavy denníka auditu, ukážte na zostavy denníka auditu, kliknite na šípku nadol a potom kliknite na položku Zobraziť v prehliadači.

Na spresnenie zobrazených informácií v zostavách môžete teraz použiť funkcie Excelu. Na analýzu a zobrazenie údajov denníkov môžete použiť niektorú z nasledujúcich možností:

 • Filtrovanie zostavy denníka auditu pre konkrétnu lokalitu.

 • Filtrovanie zostavy denníka auditu pre konkrétny rozsah dátumov.

 • Triedenie údajov v zostave denníka auditu.

 • Určenie osoby, ktorá aktualizovala obsah.

 • Určenie obsahu, ktorý bol odstránený ale nebol obnovený.

 • Zobrazenie zmien povolení pre položku.

Váš názor nás zaujíma

Aktualizované 19 júl 2017

Bol tento článok užitočný? Chýbalo v ňom niečo? Ak áno, dajte nám v dolnej časti stránky vedieť, čo vám robilo problém alebo čo chýbalo. Zahrňte informáciu o verzii služby SharePoint, operačnom systéme a prehliadači. Na základe vašich pripomienok skontrolujeme skutočnosti, pridáme informácie a aktualizujeme tento článok.

Súvisiace témy

Zobrazenie zostáv denníkov auditu

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×