Konfigurácia konvertorov dokumentu na stránku

Program Microsoft Office SharePoint Server 2007 obsahuje štyri pomôcky pre konverziu dokumentu na stránku, ktoré môžu transformovať dokumenty programu Microsoft Office Word, dokumenty programu Word obsahujúce makrá, formuláre programu Microsoft Office InfoPath a dokumenty XML na štandardné webové stránky, ktoré je možné publikovať na internej alebo externej lokalite.

Poznámka: K dispozícii je aj niekoľko ďalších konvertorov formátu InfoPath, ktoré umožňujú konvertovať formuláre programu InfoPath na obrázky, avšak tieto obrázky nie je možné konfigurovať.

Konvertory dokumentu na stránku sú užitočné, ak chcete pracovníkom vašej organizácie umožniť vytváranie dokumentov v dôverne známom programe a potom tieto dokumenty publikovať ako webové stránky v rámci kolekcie lokalít. Konvertory dokumentov sa priraďujú k určitým typom obsahu dokumentu. Správcovia lokalít môžu nakonfigurovať, akým spôsobom je možné konvertovať dokumenty na webové stránky na základe typu obsahu, ku ktorému patria. Ak napríklad máte typ obsahu dokumentu s názvom Prípadové štúdie a ďalší typ obsahu dokumentu s názvom Tlačové správy, konvertory dokumentu je možné pre každý typ obsahu nakonfigurovať iným spôsobom.

Správcovia lokalít môžu nakonfigurovať nasledujúce súčasti konvertorov dokumentu na stránku:

Dedenie     Typy obsahov založené na nadradenom type obsahu môžu buď dediť nastavenie konverzie z nadradeného typu obsahu, alebo môžu mať jedinečné nastavenie konverzie.

Rozloženie strany     Pre konvertované dokumenty môžete vybrať ľubovoľné rozloženie strany, ktoré je použiteľné pre kolekciu lokalít.

Umiestnenie textu     Môžete určiť pole rozloženia strany, do ktorého sa má obsah umiestniť.

Štýly textu     Definície štýlu priradené k dokumentu je možné po konverzii zachovať. Definície štýlu je tiež možné odstrániť, takže štýly textu môžu byť definované pomocou súboru .css, aby jednotlivé dokumenty získali jednotný vzhľad a štýl.

Umiestnenie stránky     Pre každý typ obsahu je možné určiť lokalitu, na ktorú sa majú konvertované dokumenty umiestniť. Používateľov je vhodné upozorniť, aby pri konvertovaní dokumentov na stránky toto nastavenie nemenili.

Plán konverzie     Dokumenty je možné konvertovať okamžite, pričom používateľ čaká na výsledky. Dokumenty s nižšou prioritou je možné konvertovať aj na pozadí. V druhom prípade sa používateľ vráti do knižnice dokumentov, kde bola konverzia spustená. Je možné zabrániť používateľom v zmene tohto nastavenia, keď konvertujú dokumenty na stránky.

Zobrazenie šablóny programu InfoPath     V prípade konverzie formátu InfoPath na stránku môžete vybrať zobrazenie šablóny formulára InfoPath, ktoré sa má použiť pri konverzii.

Šablóna so štýlmi XSL     Pri konverziách formátu XML na stránku potrebujete určiť šablónu so štýlmi XML, ktorá zodpovedá schéme XML.

 1. Na domovskej stránke kolekcie lokalít kliknite na ponuku Akcie lokality, ukážte na položku Nastavenie lokality a potom kliknite na položku Upraviť všetky nastavenia lokality.

 2. Na stránke Nastavenie lokality v sekcii Galérie kliknite na položku Typy obsahu lokality a potom vyberte typ obsahu, pre ktorý chcete definovať nastavenie konverzie.

 3. Na stránke Typ obsahu lokality kliknite na položku Spravovať konverzie dokumentov pre tento typ obsahu.

 4. Kliknite na tlačidlo Konfigurovať vedľa konvertora, ktorý chcete konfigurovať.

 5. Pre typy obsahov, ktoré dedia nastavenie z nadradeného typu obsahu, v sekcii Dedenie kliknite na položku Definovať jedinečné nastavenia pre tento typ obsahu.

  Táto možnosť nie je k dispozícii pre koreňové typy obsahu (napríklad dokument).

 6. V prípade konverzie formátu XML na stránku môžete kliknúť na tlačidlo Prehľadávať a vyhľadať šablónu so štýlmi XSL, ktorú chcete použiť pri konverzii. Je nutné označiť šablónu so štýlmi XSL, ktorá zodpovedá schéme XML.

 7. V prípade konverzie formátu InfoPath na stránku môžete kliknúť na tlačidlo Prehľadávať, vyhľadať šablónu formulára InfoPath a potom v zozname Zobrazenie vybrať zobrazenie, ktoré chcete použiť pri konverzii.

 8. V zozname Rozloženie strany vyberte rozloženie strany, ktoré chcete použiť pri konverzii dokumentu.

 9. V zozname Pole na obsah skonvertovaných dokumentov vyberte miesto, kam chcete umiestniť telo dokumentu. Zoznam obsahuje všetky polia HTML vo vybranom rozložení typu obsahu. Vyberte pole, ktoré správne vygeneruje daný obsah.

 10. Určite, či chcete použiť štýly východiskového dokumentu alebo štýly odstrániť a použiť štýly, ktoré sú priradené k danému rozloženiu stránky.

  • Ak chcete z konvertovaného dokumentu odstrániť štýly, kliknite na položku Odstrániť sekciu CSS <styles> z konvertovaného obsahu HTML.

  • Ak chcete zachovať štýly textu, kliknite na položku Uložiť sekciu CSS <styles> z konvertovaného obsahu HTML do poľa, a potom vyberte pole, v ktorom sa má použiť šablóna CSS. Skontrolujte, či ste vybrali pole, v ktorom bude šablóna CSS správne prečítaná.

 11. V sekcii Umiestnenie je potrebné určiť, v ktorej lokalite chcete stránky vytvoriť. Vybraná lokalita musí mať povolenú funkciu publikovania. Začiarknite políčko Nastaviť predvolenú lokalitu pre tvorbu stránok a potom kliknutím na tlačidlo Prehľadávať určite požadované umiestnenie.

  Ak chcete používateľom zabrániť, aby konvertované dokumenty uložili do iného umiestnenia, začiarknite políčko Nepovoliť používateľom zmeniť toto nastavenie pri vytváraní stránok.

 12. V sekcii Spracovanie určite, či chcete stránky vytvoriť ihneď po ich konverzii, alebo či konverzia bude prebiehať na pozadí, zatiaľ čo používateľ bude vykonávať inú úlohu.

  • Ak chcete, aby sa konverzia dokumentu uskutočnila okamžite (vysoká priorita), kliknite na položku Vytvárať stránky po jednej.

  • Ak chcete spustiť konverziu na pozadí (nízka priorita), zatiaľ čo používateľ bude vykonávať inú úlohu, kliknite na položku Vytvoriť stránky na pozadí.

  • Ak chcete používateľom zabrániť, aby uvedené nastavenie zmenili, začiarknite políčko Nepovoliť používateľom zmeniť toto nastavenie pri vytváraní stránok.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×