Konfigurácia dostupnosti zobrazení pre umiestnenie v hierarchii lokality

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

To, ktoré zobrazenia budú k dispozícii pre špecifické umiestnenia v hierarchii lokality, je možné nakonfigurovať. Dostupnosť zobrazení môžete konfigurovať pre nasledujúce umiestnenia v hierarchii lokality:

 • Zoznamy

 • Knižnice

 • Priečinky pre zoznamy a knižnice

 • Hodnoty metaúdajov pre zoznamy a knižnice

Môžete tiež nakonfigurovať predvolené zobrazenie pre určité umiestnenie a sprístupniť zobrazenie vo všetkých umiestneniach v zozname alebo knižnici, kde je dané zobrazenie definované. Nastavenie zobrazenia podľa umiestnenia pomáha zaistiť, že pre špecifické zobrazenia v hierarchii lokality sú k dispozícii len relevantné zobrazenia.

Poznámka: Osobné zobrazenia nemožno použiť pre zobrazení podľa umiestnenia. Ďalšie informácie o zobrazení a súvisiacich funkciách nájdete v časti Pozrite tiež.

Aby bolo možné použiť zobrazenia podľa umiestnenia, musí byť pre lokalitu aktivovaná funkcia Navigácia metaúdajov a filtrovanie. Táto funkcia je pre väčšinu lokalít dostupná predvolene.

Na konfigurovanie nastavenia zobrazenia podľa umiestnenia je potrebné mať aspoň povolenia získané na základe pridania do predvolenej skupiny návrhárov pre lokalitu, v ktorej sa požadovaný zoznam alebo knižnica nachádzajú.

Obsah tohto článku

Krok 1: Zadajte umiestnenie pre nastavenie zobrazenia

Krok 2: Konfigurácia zobrazenie nastavenia umiestnenia

Konfigurácia umiestnenie, ktoré chcete zobraziť nastavenia dedia z nadradenej položky

Konfigurácia umiestnenie, ktoré chcete mať iné zobrazenie nastavenia ako nadradenej položky

Zadanie predvoleného zobrazenia umiestnenia

Zobrazenie sprístupniť vo všetkých lokalitách v zozname alebo knižnici

Krok 1: Určenie umiestnenia pre nastavenie zobrazenia

 1. Prejdite do zoznamu alebo knižnice, pre ktoré chcete konfigurovať nastavenie zobrazenia podľa umiestnenia.

 2. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu Zoznam alebo Knižnica a potom kliknite na položku Nastavenie knižnice.

 3. Na stránke nastavenia zoznamu alebo knižnice kliknite na prepojenie Nastavenia zobrazenia podľa umiestnenia.

 4. Na stránke za umiestnenie zobrazenia v umiestnení na konfiguráciu navigácie vyberte umiestnenie, pre ktorý chcete skryť alebo sprístupniť zobrazenia.
  Umiestnenie na konfiguráciu

Na začiatok stránky

Krok 2: Konfigurovanie nastavenia zobrazenia pre umiestnenie

Pomocou nasledujúceho postupu môžete konfigurovať nastavenia zobrazenia pre umiestnenie, ktoré ste vybrali v predchádzajúcom kroku.

Konfigurovanie umiestnenia na dedenie nastavení zobrazenia z nadradeného umiestnenia

 • Ak chcete umiestnenie nakonfigurovať na dedenie nastavení zobrazenia z nadradeného umiestnenia v hierarchii lokality, v časti Zobraziť dedenie nastavení vyberte možnosť Áno a potom kliknite na tlačidlo OK. Táto možnosť nie je aktívna, ak sa nachádzate v najvyššom umiestnení v hierarchii pre daný zoznam alebo knižnicu.

  Dôležité: Zmena tohto nastavenia ovplyvní všetky umiestnenia pod toto umiestnenie v hierarchii lokality, ktoré dedia nastavenie zobrazenia z tohto umiestnenia.

  Zobraziť dedenie nastavení

Na začiatok stránky

Konfigurovanie umiestnenia na iné nastavenie zobrazenia, než má nadradené umiestnenie

Ak chcete pre umiestnenie nakonfigurovať iné nastavenie zobrazenia, než používa nadradené umiestnenie, postupujte nasledovne:

 1. V časti Zobraziť dedenie nastavení vyberte možnosť Nie.

 2. V časti Dostupné zobrazenia pridajte alebo odstráňte zobrazenia pre umiestnenie pomocou tlačidiel Pridať a Odstrániť a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Dôležité: Zmena tohto nastavenia ovplyvní všetky umiestnenia pod toto umiestnenie v hierarchii lokality, ktoré dedia nastavenie zobrazenia z tohto umiestnenia.

  Availalbe zobrazenia

Na začiatok stránky

Určenie predvoleného zobrazenia pre umiestnenie

Ak chcete nakonfigurovať zobrazenie, ktoré je v tomto umiestnení dostupné alebo skryté, ako predvolené zobrazenie pre toto umiestnenie, postupujte nasledovne:

 1. V zozname Dostupné zobrazenia v tomto umiestnení alebo Skryté zobrazenia v tomto umiestnení vyberte požadované umiestnenie.

 2. Kliknite na položku Vyberte položku <názov zobrazenia> ako predvolené zobrazenie v tomto umiestnení a potom kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Sprístupnenie zobrazenia vo všetkých umiestneniach v zozname alebo knižnici

Ak chcete nakonfigurovať zobrazenie, ktoré je v tomto umiestnení dostupné alebo skryté, aby sa pridalo do všetkých umiestnení v zozname alebo knižnici, postupujte nasledovne:

 1. V zozname Dostupné zobrazenia v tomto umiestnení alebo Skryté zobrazenia v tomto umiestnení vyberte požadované umiestnenie.

 2. Kliknite na položku Pridajte <názov zobrazenia> do všetkých umiestnení v knižnici a potom kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×