Konfigurácia alebo vypnite automatický formát pri písaní

Predplatné služieb Office 365, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pomocou funkcie Automatický formát pri písaní chcete rýchlo použiť alebo zmeniť automatické formátovanie, napríklad spojovníky a pomlčky, zlomky, hypertextové prepojenia, úvodzoviek a zoznam s odrážkami alebo číslované zoznamy.

Ak chcete povoliť automatické formátovanie pre program, vybrať jednotlivé možnosti, ktoré chcete zapnúť. Ak chcete vypnúť automatické formátovanie, zrušte začiarknutie jednotlivých možnostiach, ktoré chcete vypnúť. Po nakonfigurovaní automatický formát pri písaní predvoľby, kliknite na tlačidlo OK.

Karta Automatický formát pri písaní

Aký je rozdiel medzi možnosťou Automatický formát a Automatický formát počas písania?

 • Automatický formát pri písaní nastavenia sa použijú na text počas písania.

 • Nastavenia na karte Automatický formát sa použijú pri spustení manuálne príkaz Automatický formát (čo vyžaduje pomocou panela s nástrojmi Rýchly prístup).

Väčšina v tomto článku sa popisujú možnosti na karte Automatický formát pri písaní. Ďalšie informácie o karte Automatický formát nájdete pomocou na kartu Automatický formát a automatický formát príkaz slovo d nižšie.

Ak chcete v programe balíka Office zmeniť správanie automatického formátovania, najskôr otvorte okno Možnosti automatických opráv a potom vyberte kartu Automatický formát počas písania.

Všetky programy okrem Outlooku:

 1. Kliknite na položky Súbor > Možnosti > Kontrola pravopisu a gramatiky > Možnosti automatických opráv.

  Prístup k dialógovému oknu Automatické opravy

 2. Kliknite na kartu Automatický formát pri písaní.

Outlook:

 1. Kliknite na položky Súbor > Možnosti > Pošta > Možnosti editora > Kontrola pravopisu a gramatiky > Možnosti automatických opráv.

  Prístup k dialógovému oknu Automatické opravy

 2. Kliknite na kartu Automatický formát pri písaní.

Word, Excel a PowerPoint:

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office > položky Možnosti programu [program] > Kontrola pravopisu a gramatiky > Možnosti automatických opráv.

  Prístup k dialógovému oknu Automatické opravy

 2. Kliknite na kartu Automatický formát pri písaní.

Outlook:

 1. Otvorte položku pošty a kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office > položky Možnosti editora > Kontrola pravopisu a gramatiky > Možnosti automatických opráv.

  Prístup k dialógovému oknu Automatické opravy

 2. Kliknite na kartu Automatický formát pri písaní.

Publisher a Visio:

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti automatických opráv.

  Prístup k dialógovému oknu Automatické opravy

 2. Kliknite na kartu Automatický formát pri písaní.

Čo znamenajú jednotlivé možnosti?

Nastaviť automatický formát pri písaní zobrazených možností sa môžu líšiť trochu v závislosti od programu, ktorý ste v. Niektoré aplikácie, ako Visio mať len niekoľko z týchto možností.

PRI PÍSANÍ NAHRÁDZAŤ

Možnosť

Popis

"Rovné" úvodzovky „oblými“

Touto možnosťou sa nahrádzajú rovné úvodzovky (" ") a apostrofy (' ') oblými začiatočnými a koncovými úvodzovkami a oblými apostrofmi.

Zlomky (1/2) znakmi zlomkov (½)

Touto možnosťou sa nahrádzajú bežné napísané zlomky (napríklad 1/2) ich jednoznakovým ekvivalentom (½). Táto možnosť sa používa pre nasledujúce napísané zlomky: 1/4, 1/2 a 3/4.

Vloženie jedného znaku ekvivalenty niekoľko ďalších zlomky (napríklad 1/5) nájdete v téme Vloženie začiarknutia alebo iný symbol.

*Tučné* a _kurzíva_ skutočným formátovaním

Touto možnosťou sa použije tučné písmo na ľubovoľný text uzavretý znakmi hviezdičky (*) a kurzíva na ľubovoľný text medzi znakmi podčiarknutia (_). Napríklad *počítač* sa zmení na počítač a _počítač_ sa zmení na počítač. Nezabudnite, že vo Worde budú znaky (*) a (_) nahradené formátovaním. V Outlooku znaky (*) a (_) zostanú aj po použití formátovania.

Internetové a sieťové cesty hypertextovými prepojeniami

Touto možnosťou sa nahrádzajú napísané internetové adresy, sieťové cesty a e-mailové adresy hypertextovými prepojeniami.

Anglické radové číslovky (1st) ako horný index

Nahradí radové číslovky (ktoré ukazujú relatívnu pozíciu položky v sekvencii) ako 1, 2. alebo 3. formatovanie verzie (napríklad Číslovka 1st napísaná ako horný index ).

Spojovníky (--) pomlčkou (—)

Touto možnosťou sa nahrádza dvojitý spojovník (--) dlhou pomlčkou (—) a postupnosť jedného spojovníka s medzerou pred a za ( - ) strednou pomlčkou (–). Ak chcete použiť dlhú pomlčku, nepoužívajte pred a za dvojitým spojovníkom žiadne medzery.

Emotikony :-) a šípky ==> špeciálnymi symbolmi

Touto možnosťou sa nahrádzajú napísané emotikony a šípky príslušnými symbolmi znakov a emotikonov.

PRI PÍSANÍ FORMÁTOVAŤ

Možnosť

Popis

Automatické zoznamy s odrážkami

Touto možnosťou sa vytvorí zoznam s odrážkami, keď sa riadok textu začína znakom *, - alebo >, za ktorým nasleduje medzera alebo tabulátor.

Ak chcete ukončiť zoznam s odrážkami, stlačte dvakrát kláves ENTER.

Čiary orámovania

Ak za sebou trikrát napíšete znaky ~, #, *, -, _ alebo = v novom riadku a stlačíte kláves Enter, nakreslí sa čiara. Ak v novom riadku zadáte napríklad znaky ~~~ a stlačíte kláves Enter, cez stranu sa nakreslí vlnovka.

Vstavané štýly nadpisov

Touto možnosťou sa použijú štýly nadpisov na odseky s piatimi a menej slovami (ktoré nie sú ukončené interpunkciou), keď dvakrát stlačíte kláves ENTER. V nadpise 1 zadajte nový riadok bez predchádzajúcich tabulátorov, v nadpise 2 začnite nový riadok jedným tabulátorom a v nadpise 3 začnite nový riadok dvomi tabulátormi.

Poznámka: Ak chcete automaticky použiť štýly nadpisov, stlačte za predchádzajúcim odsekom dvakrát kláves ENTER.

Automaticky číslované zoznamy

Touto možnosťou sa vytvorí číslovaný zoznam, ak riadok textu začína číslom 1, za ktorým nasleduje bodka alebo tabulátor.

Ak chcete ukončiť číslovaný zoznam, stlačte dvakrát kláves ENTER.

Tabuľky

Keď na začiatok riadku textu zadáte postupnosť znakov plus (+) a spojovníkov (-) a potom stlačíte kláves ENTER, vytvorí sa jednoriadková tabuľka. Postupnosť je nutné začať aj ukončiť znakom plus. Napríklad zadaním postupnosti +---+---+------+ sa vytvorí jednoriadková tabuľka s tromi stĺpcami. Šírka stĺpca je úmerná počtu znakov spojovníka medzi znakmi plus. Ak chcete kdekoľvek do tabuľky pridať ďalšie riadky, umiestnite kurzor na koniec riadka, za ktorý chcete vložiť nový riadok, a stlačte kláves ENTER.

Zahrnúť nové riadky a stĺpce do tabuľky (len pre Excel)

Keď zadáte údaje do susediacich riadkov alebo stĺpcov, do existujúcej tabuľky sa pridá nový riadok alebo stĺpec. Ak máte napríklad dvojstĺpcovú tabuľku v stĺpcoch A a B a potom do susediacej bunky v stĺpci C zadáte údaje, stĺpec C sa automaticky naformátuje ako súčasť existujúcej tabuľky.

Automaticky prispôsobiť text nadpisu zástupnému symbolu (len pre PowerPoint)

Zmenší sa veľkosť písma textu nadpisu tak, aby sa text zmestil do zástupného symbolu pre definovaný text nadpisu.

Poznámka: Na základe vstavaných veľkostí písiem sa text nadpisu automaticky zmenší len o jednu veľkosť písma (napríklad z veľkosti 44 na 40). Ak chcete ďalej zmenšiť veľkosť písma, vyberte text nadpisu a vyberte zo zoznamu Veľkosť písma menšiu vstavanú veľkosť písma alebo zadajte požadovanú veľkosť písma do zoznamu Veľkosť písma.

Automaticky prispôsobiť základný text zástupnému symbolu (len pre PowerPoint)

Zmenší sa veľkosť písma základného textu tak, aby sa text zmestil do zástupného symbolu pre definovaný základný text.

PRI PÍSANÍ AUTOMATICKY

Možnosť

Popis

Formátovať začiatok položky zoznamu podľa predchádzajúcej položky

Touto možnosťou sa naformátuje úvodný text položky zoznamu tak, ako je naformátovaný úvodný text predchádzajúcej položky zoznamu. Formátovanie úvodného textu sa opakuje až po prvý znak interpunkcie položky zoznamu, zvyčajne po bodku, dvojbodku, spojovník, pomlčku, otáznik, výkričník alebo podobný znak.

V ďalšej položke zoznamu sa opakuje len to formátovanie, ktoré je použité na celom úvodnom texte. Formátovanie, ktoré je použité len na časti úvodného textu, sa neopakuje na úvodnom texte ďalších nasledujúcich položiek zoznamu.

Nastaviť ľavú a prvú zarážku klávesmi Tab a Backspace

Odsaďte prvý riadok odseku umiestnením kurzora pred prvý riadok a stlačením klávesu TAB. Ak chcete odsadiť celý odsek, umiestnite kurzor pred ľubovoľný riadok v odseku (okrem prvého riadka) a stlačte kláves TAB. Ak chcete odstrániť zarážku, umiestnite kurzor pred prvý riadok odseku a stlačte kláves BACKSPACE.

Definovať štýly na základe formátovania

Keď má manuálne naformátovaný text rovnaké formátovanie ako vstavaný štýl, touto možnosťou sa použije na text vstavaný štýl.

Vyplniť vzorce do tabuliek a vytvoriť vypočítavané stĺpce (len pre Excel)

Na všetky bunky tabuľky v stĺpci sa použije jeden vzorec. Vzorec sa automaticky prispôsobí dĺžke všetkých buniek tabuľky v stĺpci.

Kliknite na záhlavie stĺpca pod ďalšie informácie.

Môžete okamžite odmietnuť alebo zmeniť automatické formátovanie, ktorá sa uskutoční počas písania. Po Office použije automatické formátovanie, ukážte myšou na položku, ktorá má AutoFormatted a vyberte tlačidlo Možnosti automatických opráv Obrázok tlačidla , ktorá sa zobrazí:

 • Vrátiť konkrétnu túto inštanciu iba tak, že kliknete na možnosť späť. (Môžete opätovné vykonanie formátovanie po vrátení, v prípade potreby.)

  Tip: CTRL + Z (späť) môžete použiť aj na okamžite vrátenie zmien formátovania opravu.

 • zmeniť túto konkrétnu možnosť automatického formátovania globálne kliknutím na možnosť Zastaviť, aby Office prestal vykonávať automatickú zmenu, ktorú práve uskutočnil,

 • Kliknutím na tlačidlo Možnosti automatického formátovania ovládacieho prvku prejdite na kartu Automatický formát pri písaní a zmeniť nastavenia zmeniť možnosti automatického formátovania.

Word obsahuje kartu Automatický formát okrem na kartu Automatický formát pri písaní. Automatický formát pri písaní nastavenia sa použijú na text v čase, ktorú práve píšete, vyššie popísaným postupom. Na kartu Automatický formát sa používa menej často, pretože možnosti na to len použijú sa po spustení príkazu Automatický formát, ktorý je potrebné pridať na panel s nástrojmi Rýchly prístup na používanie.

Prostredníctvom príkazu Automatický formát sa vykonávajú rovnaké typy zmien, ako sú tie, ktoré sa vykonávajú na základe nastavení Automatický formát počas písania. Formátovanie sa však použije na už napísaný text. Pomocou príkazu Automatický formát môžete napríklad naraz v celom dokumente nahradiť rovné úvodzovky oblými alebo zlomky znakmi zlomkov.

Ak chcete používať príkaz Automatický formát, najprv ho pridajte na panel s nástrojmi Rýchly prístup nasledovným spôsobom:

 1. Vo Worde kliknite na ikonu Prispôsobenie panela s nástrojmi Rýchly prístup a potom kliknite na položku Ďalšie príkazy.

  Výber položky Ďalšie príkazy na paneli s nástrojmi Rýchly prístup

 2. V časti Vybrať príkazy z vyberte položku Všetky príkazy.

 3. Posuňte sa v zozname nadol, vyberte položku Automatický formát... alebo Automaticky formátovať, kliknite na položku Pridať a potom na tlačidlo OK.

  Výber príkazu Automatický formát na paneli s nástrojmi Rýchly prístup

 4. Ak chcete spustiť tento príkaz, kliknite na paneli s nástrojmi Rýchly prístup na ikonu Automatický formát.

  Ikona funkcie Automatický formát

Pozrite tiež

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×