Konfigurácia šablóny formulára na zisťovanie stavu pripojenia formulára

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak vytvárate šablóny formulára, ktorej formuláre spoľahnúť sieťové pripojenie spracovať alebo vrátenie údajov a máte skúsenosti s písaním skriptov, môžete napísať skript, ktorý zistí stav pripojenia siete formulárov založených na danej šablóne formulára. Môžete použiť tento skript pre program Microsoft Office InfoPath, skontrolujte, či sa nový formulár je pripojený k sieti, a ak formulár môžete pripojiť k externému zdroju údajov, pred odoslaním dotazu do externého zdroja údajov. Tento článok poskytuje JScript a Visual Basic Scripting Edition (VBScript) možno určiť, či sú formuláre založené na šablóne formulára pripojení k sieti a ak formulárov môžete pripojiť k externému zdroju údajov.

Obsah tohto článku

Prehľad

Príklad JScript

Príklad VBScript

Použitie ukážkového skriptu v šablóne formulára

Prehľad

Ak chcete zistiť stav pripojenia siete formulára založeného na šablóne formulára, môžete použiť Vlastnosť MachineOnlineState Aplikácia objekt . Potom môžete použiť metódu IsDestinationReachable ten istý objekt Aplikácia na určenie, ak formulár môžete nájsť v externom zdroji údajov. Vlastnosť MachineOnlineState obsahuje hodnotu, ktorá predstavuje stavu pripojenia formulára. Táto vlastnosť môže mať tieto hodnoty:

Hodnota

Popis

0

Počítač nie je pripojený k sieti. Vlastnosť môže mať túto hodnotu, ak počítač nie je pripojený k sieti alebo je vypnutá sieťová karta v počítači.

1

Počítač je pripojený k sieti. Ak je počítač pripojený k sieti pomocou sieťového kábla, táto hodnota sa označuje, že počítač je v sieti. Ak má počítač pracuje karta bezdrôtovej sieti, táto hodnota sa označuje, či funguje karta bezdrôtovej sieti. V počítači môže byť nepripojí k bezdrôtovej sieti.

2

Je počítač pripojený k sieti, ale Windows Internet Explorer je nakonfigurovaný na prácu v režime offline. Keď program Internet Explorer je nakonfigurovaný na prácu v režime offline, pripojenie údajov do databázy alebo webovej služby nemusí fungovať správne.

Ak ste zistili, či je v počítači pripojený k sieti, môžete použiť metódu IsDestinationReachable určiť, ak formulár môžete komunikovať s externý zdroj údajov. Pri tomto postupe sa Uniform Resource Locator (URL) alebo Uniform Resource názov (URN) externého zdroja údajov ako parameter a vráti jednu z nasledujúcich boolovské hodnoty:

True    Formulár našiel v externom zdroji údajov v sieti.

False    Formulár neviem nájsť externý zdroj údajov. Externý zdroj údajov môže byť v režime offline alebo môže byť v sieti, ale nie je k dispozícii.

Ukážkové skripty v tomto článku iba určiť, ak je formulár pripojený k sieti. V tomto článku sa používajú skript príklady pri prvom otvorení formulára. Však môžete použiť aj tento skript vždy, keď budete chcieť skontrolovať sieťové pripojenie pred vykonaním akcie. Napríklad, môžete použiť tento skript, keď používateľ klikne na príslušné tlačidlo v formulári s cieľom zistiť, ak je sieťové pripojenie k externému zdroju údajov. Bez ohľadu na to, keď sa rozhodnete použiť tento skript, môžete tiež pridať skript, ktorý vykonáva akcie podľa toho, či je formulár pripojený k sieti alebo nie. Napríklad, ak počítač je v režime offline alebo sa nemôže pripojiť k externému zdroju údajov, môžete mať program InfoPath zobrazí upozornenie na používateľa, ktorý označuje, či nie je k dispozícii v externom zdroji údajov. Upozornenie na informovanie používateľov môžete prispôsobiť čo robiť, ak nie je k dispozícii v externom zdroji údajov. Napríklad ste mohli im vyplnením formulára neskôr, alebo aby kontaktovali službu podpory.

Na začiatok stránky

Príklad JScript

var machineState = Application.MachineOnlineState;
var displayMessage = machineState;
switch(machineState)
{
case 0:
{
displayMessage = "The computer is not connected to a network.";
break;
}
case 1:
{
if (!Application.IsDestinationReachable("http://example"))
{
displayMessage = "The computer is connected to a network, "
+ "but the external data source is not "
+ "available. Contact the data source "
+ "administrator for more information.";
}
else
{
displayMessage = "The computer is connected to a network.";
}
break;
}
case 2:
{
displayMessage = "The computer is connected to a network, but "
+ "Internet Explorer is in offline mode. Some "
+ "data connections may not work until you "
+ "set Internet Explorer to online mode. To "
+ "switch to online mode, on the File menu in "
+ "Internet Explorer, click Work Offline.";
break;
}
default:
{
displayMessage = "An unknown error occurred: Error: "
+ machineState;
}
}
XDocument.UI.Alert(displayMessage);

Na začiatok stránky

Príklad VBScript

Dim machineState, displayMessage, returnValue
machineState = Application.MachineOnlineState
displayMessage = machineState
returnValue = False
Select Case machineState
Case 0
displayMessage = "The computer is not connected to a network."
Case 1
returnValue = Application.IsDestinationReachable("http://example")
If returnValue = False Then
displayMessage = "The computer is connected to a network, but "
displayMessage = displayMessage + "the external data source is "
displayMessage = displayMessage + "not available. Contact the "
displayMessage = displayMessage + "data source administrator "
displayMessage = displayMessage + "for more information."
Else
displayMessage = "The computer is connected to a network."
End If
Case 2
displayMessage = "The computer is connected to a network, but "
displayMessage = displayMessage + "Internet Explorer is in "
displayMessage = displayMessage + "offline mode. Some data "
displayMessage = displayMessage + "connections may not work "
displayMessage = displayMessage + "until you set Internet "
displayMessage = displayMessage + "Explorer to online mode. "
displayMessage = displayMessage + "To switch to online mode, "
displayMessage = displayMessage + "on the File menu in "
displayMessage = displayMessage + "Internet Explorer, click "
displayMessage = displayMessage + "Work Offline."
Case Else
displayMessage = "An unknown error occurred: Error: "
displayMessage = displayMessage + machineState + "."
End Select
XDocument.UI.Alert(displayMessage)

Na začiatok stránky

Použitie ukážkového skriptu v šablóne formulára

Ak chcete otestovať ukážkový skript pred použitím v šablóne formulára, môžete použiť tento postup na vytvorenie prázdnej šablóny formulára a skopírovať jeden skript príklady z tohto článku na udalosť pri načítaní . Skript na udalosť pri načítaní sa spustí vždy, keď sa vytvorí nový formulár založený na šablóne formulára. Potom môžete zobraziť ukážku šablóny formulára a otestovať skript, váš počítač je pripojený k sieti, odpojenia siete alebo pripojený k sieti, ale Internet Explorer v režime offline.

 1. Skopírujte niektorý ukážkový skript uvedený vyššie v tejto téme a potom ho prilepte do textového editora, ako napríklad Microsoft Notepad.

  Poznámka: Skopírovaní príkladu skript v textovom editore, pred pridaním do šablóny formulára zabráni Hypertext Markup Language (HTML) formátovacie značky zobrazovaniu skript.

 2. V programe InfoPath, v ponuke súbor kliknite na položku návrh šablóny formulára.

 3. V časti vytvoriť návrh novej v dialógovom okne Vytvorenie návrhu šablóny formulára, kliknite na Šablónu formulára, kliknite na položku prázdne a potom kliknite na tlačidlo OK.

 4. Na základe predvoleného nastavenia nových šablón formulárov je nakonfigurovaný na používanie JScript skriptovacieho jazyka. Ako skriptovacieho jazyka použiť VBScript, zmeňte skriptovacieho jazyka šablóny formulára.

  Postup

  1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti formulára.

  2. V zozname Kategória kliknite na položku plánovanie.

  3. V zozname Jazyk kódu šablóny formulára v časti programovací jazyk kliknite na položku VBScript a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. V ponuke Nástroje ukážte na programovanie a potom kliknite Na udalosť načítať. Microsoft Script Editor sa spustí s kurzorom na udalosť pri načítaní .

 6. V udalosť pri načítaní v Microsoft Script Editor, nahradiť // Write your code here (JScript) alebo ' Write your code here (VBScript) text ukážkový skript, ktorý ste skopírovali do textového editora.

 7. Upravte ukážkový skript tak, aby vyhovovali prostredí. Napríklad, môžete upraviť a zmeňte http://example na URL adresu alebo URN externého zdroja údajov.

 8. V Microsoft Script Editor, v ponuke súbor kliknite na položku Uložiť.

 9. Ak chcete otestovať vykonané zmeny, na štandardnom paneli s nástrojmi, kliknite na príkaz Ukážka alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + B.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×