Komentovanie hárka pomocou komentárov

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Do jednotlivých buniek môžete pridávať poznámky použitím komentárov, ktoré čitateľovi poskytnú ďalší kontext o údajoch, ktoré obsahuje. Ak určitá bunka obsahuje komentár, v rohu tejto bunky sa zobrazí červený indikátor. Po umiestnení ukazovateľa na bunku sa zobrazí aj komentár.

Príklad komentára v hárku

 1. Vyberte bunku, do ktorej chcete pridať komentár a vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Na karte Revízia v skupine Komentáre kliknite na položku Nový komentár.

 2. Do tela komentára zadajte text komentára.

 3. Kliknite mimo poľa komentára.

  Pole komentára sa skryje, ale Indikátor komentára zostáva. Ak chcete zobraziť komentár, ukážte na to. Zachovať komentár viditeľné, nájdete v časti zobrazenie alebo skrytie komentárov v hárku .

  Poznámka: Keď zoraďujete údaje v hárku, komentáre zoradiť spolu s údajmi. Však v zostavách kontingenčnej tabuľky, komentáre premiestniť s bunkou keď zmeníte rozloženie zostavy.

 1. Vyberte bunku obsahujúcu komentár, ktorý chcete upraviť.

 2. Na karte Revízia v skupine Komentáre kliknite na položku Upraviť komentár.

  Na karte Revízia kliknite na položku Upraviť komentár

  Klávesová skratka    Môžete tiež stlačiť klávesy Shift + F2.

  Poznámka: Ak vybratá bunka neobsahuje komentár, príkaz Upraviť komentár v skupine Komentáre nie je k dispozícii. Namiesto neho je k dispozícii príkaz Nový komentár.

 3. Dvakrát kliknite na text v komentári a potom upravte text komentára v poli textu komentára.

Kliknite na bunku obsahujúcu komentár, ktorý chcete vymazať a vykonajte jeden z nasledujúcich postupov:

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na bunku a potom kliknite na položku Odstrániť komentár.

 • Na karte Revízia kliknite v skupine Komentáre na položku Odstrániť.

Text v poznámkach štandardne používa písmo Tahoma písma veľkosť 9. Nie je možné zmeniť predvolené písmo, ktoré sa používa, ale môžete zmeniť formát textu komentára jednotlivých komentárov. Môžete tiež zmeniť tvar komentára. Napríklad, môžete použiť ovál bubliny namiesto obdĺžnikový komentár. Ďalšie informácie nájdete v časti Zmena tvaru komentára .

Formátovanie textu komentára

 1. Označte bunku obsahujúcu komentár, ktorý chcete formátovať a vykonajte jeden z nasledujúcich postupov:

  • Kliknite pravým tlačidlom myši na bunku a potom kliknite na položku Upraviť komentárť.

  • Na karte Revízia v skupine Komentáre kliknite na položku Upraviť komentár.

   Na karte Revízia kliknite na položku Upraviť komentár

   Klávesová skratka    Môžete tiež stlačiť klávesy Shift + F2.

   Poznámka: Ak vybraná bunka neobsahuje komentár, príkaz Upraviť komentár v skupine Komentáre nie je k dispozícii. Namiesto neho je k dispozícii príkaz Nový komentár.

 2. Vyberte text komentára, ktorý chcete formátovať, a potom vykonajte niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Kliknite pravým tlačidlom myši na výber, kliknite na položku Formátovať komentár a potom v dialógovom okne Formátovať komentár vyberte požadované možnosti.

  • Na karte Domov kliknite v skupine Písmo na požadované možnosti formátovania.

   Poznámka: Možnosti Farba výplne a Farba písma v skupine Písmo nie sú pre text komentára k dispozícii. Ak chcete zmeniť farbu textu, môžete kliknúť pravým tlačidlom myši na vybratý text komentára a potom kliknúť na položku Formátovať komentár.

 1. Kliknite na kartu súbor a potom kliknite na položku Možnosti. V Excel 2007: kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , a potom kliknite na položku Možnosti programu Excel.

 2. Kliknite na kategóriu Panel s nástrojmi Rýchly prístup.

 3. V poli Vybrať príkazy z kliknite na možnosť Všetky príkazy.

  V poli so zoznamom vyberte položku Upraviť tvar, kliknite na položku Pridať a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Týmto pridáte tlačidlo Upraviť tvar do panela s nástrojmi Rýchly prístup, ktorý sa nachádza v ľavom hornom rohu v okne programu Excel.

  Možnosť Upraviť tvar na paneli s nástrojmi Rýchly prístup

 4. V hárku vyberte bunku obsahujúcu komentár, ktorého tvar chcete zmeniť.

 5. Ak chcete, aby sa komentár zobrazoval v hárku, prejdite na kartu Revízia a potom v skupine Komentáre kliknite na položku Zobraziť alebo skryť komentár.

  Možnosť Zobraziť všetky komentáre na karte Revízia

 6. Kliknite na orámovanie komentára.

 7. Na paneli s nástrojmi Rýchly prístup kliknite na položku Upraviť tvar a potom kliknite na položku Zmeniť tvar.

 8. Kliknite na tvar, ktorý chcete použiť.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na bunku obsahujúcu komentár, ktorý chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Zobraziť alebo skryť komentáre.

 2. Kliknite na orámovanie poľa komentára, aby sa nezobrazia rukoväte. Skontrolujte, či kurzor nie je v poznámkach.

 3. Vykonajte jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete presunúť komentár, myšou posúvajte orámovanie poľa komentára alebo stlačte kláves so šípkou.

  • Ak chcete zmeniť veľkosť komentára, myšou posúvajte rukoväti po stranách a v rohoch poľa komentára.

 1. Vyberte bunku alebo bunky obsahujúce komentáre, ktoré chcete kopírovať.

 2. Na karte Domov v skupine Schránka kliknite na tlačidlo Kopírovať Obrázok tlačidla .

  Na karte Domov kliknite na položku Kopírovať

  Klávesová skratka    Môžete tiež stlačiť kombináciu klávesov Ctrl + C.

 3. Vyberte bunku v ľavom hornom rohu oblasť prilepenia.

 4. Na karte Domov kliknite v skupine Schránka na šípku pod položkou Prilepiť a potom kliknite na položku Prilepiť špeciálne.

  Klávesová skratka     Môžete tiež stlačiť kombináciu klávesov Ctrl + Alt + V.

 5. V dialógovom okne Prilepiť špeciálne kliknite v časti Prilepiť na položku Komentáre a potom kliknite na tlačidlo OK.

 6. Ak chcete zrušiť pohyblivé orámovanie, kliknite na inú bunku alebo stlačte kláves Esc.

Poznámky: 

 • Po kliknutí na tlačidlo OK nestláčajte kláves Enter. Ak ho stlačíte, obsah bunky sa skopíruje do oblasti prilepenia ku komentáru.

 • Kopírované komentáre nahradia existujúce komentáre v cieľová oblasť.

Na základe predvoleného nastavenia Excel zobrazuje indikátor iba v prípade keď bunka obsahuje komentár. Môžete riadiť spôsob akým Excel zobrazuje komentáre a indikátory v bunkách zmenou predvoleného nastavenia a vždy ich zobraziť alebo skryť.

Pole komentára s červeným trojuholníkovým indikátorom

Obrázok tlačidla Indikátor

Bublina 2 Komentár

Zmena predvoleného nastavenia zobrazovania komentárov

 1. Kliknite na kartu súbor a potom kliknite na položku Možnosti. V Excel 2007: kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , a potom kliknite na položku Možnosti programu Excel.

 2. V kategórii Rozšírené postupujte v časti Zobraziť takto:

  • Ak chcete skryť komentáre a indikátory v celom zošite, prejdite do časti V prípade buniek s komentármi zobraziť a kliknite na položku Bez komentárov a indikátorov.

  • Ak chcete zobraziť indikátory, ale zobrazovať komentáre iba po prechode ukazovateľa na príslušné bunky, prejdite do časti V prípade buniek s komentármi zobraziť a kliknite na položku Iba indikátory; komentáre po ukázaní.

  • Ak chcete, aby sa komentáre aj indikátory zobrazovali stále, prejdite do časti V prípade buniek s komentármi zobraziť a kliknite na položku Komentáre a indikátory.

Zobrazenie alebo skrytie komentárov v pracovnom hárku

Kliknite na bunku alebo bunky obsahujúce indikátor komentára a vykonajte jeden z nasledujúcich postupov:

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na bunku a potom kliknite na položku Zobraziť alebo skryť komentáre.

 • Na karte Revízia kliknite v skupine Komentáre na položku Zobraziť alebo skryť komentár.

 • Na karte Revízia kliknite na položku Zobraziť alebo skryť komentár

Zobrazenie alebo skrytie všetkých komentárov v hárku

 • Na karte Revízia kliknite v skupine Komentáre na položku Zobraziť všetky komentáre.

  Možnosť Zobraziť všetky komentáre na karte Revízia

  Tip: Opätovným kliknutím na položku Zobraziť všetky komentáre môžete skryť všetky komentáre v hárku.

Program Excel označuje každý nový komentár s názvom, ktorý ste zadali v dialógovom okne Možnosti. Tento názov môžete zmeniť podľa potreby.

 1. Kliknite na kartu súbor a potom kliknite na položku Možnosti. V Excel 2007: kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , a potom kliknite na položku Možnosti programu Excel.

 2. V kategórii Všeobecné prejdite do časti Prispôsobenie osobnej kópie balíka Microsoft Office a zadajte meno do poľa Meno používateľa.

  Poznámka: Ak je pole Meno používateľa prázdne, pri pridaní komentára program Excel automaticky nastaví hodnotu poľa Meno používateľa na vaše meno používateľa a použije toto meno na menovke.

Tip: Zobrazovanie menoviek komentárov síce nemôžete potlačiť, označenia však môžete z komentárov eliminovať tak, že ich odstránite.

 1. V hárku kliknite na prvú bunku obsahujúcu komentár, ktorý chcete skontrolovať.

 2. Ak chcete skontrolovať každý komentár, prejdite na kartu Revízia a potom v skupine Komentáre kliknite na tlačidlo Ďalší alebo Predchádzajúci a zobrazte komentáre v postupnom alebo obrátenom poradí.

  Na karte Revízia kliknite na položky Ďalší alebo Predchádzajúci

Ak váš hárok obsahuje komentáre, podobne ako hárok zobrazený tu, môžete ich vytlačiť podľa zobrazenia v hárku alebo až na konci hárka.

 1. Kliknite na hárok s komentármi, ktoré chcete vytlačiť.

 2. Ak chcete tlačiť komentáre umiestnené v hárku, zobrazte ich jedným z nasledujúcich spôsobov:

  • Ak chcete zobraziť len jeden komentár, kliknite pravým tlačidlom myši na bunku obsahujúcu komentár a v kontextovej ponuke kliknite na položku Zobraziť alebo skryť komentáre.

  • Ak chcete zobraziť všetky komentáre v hárku, na karte Revízia kliknite v skupine Komentáre na tlačidlo Zobraziť všetky komentáre.

   Možnosť Zobraziť všetky komentáre na karte Revízia

 3. Prekrývajúce sa komentáre môžete podľa potreby premiestňovať alebo upravovať ich veľkosť. Kliknite na orámovanie poľa komentára tak, aby sa zobrazili rukoväte.

  Kliknutím na okraj poľa na komentáre môžete pole presunúť alebo zmeniť jeho veľkosť

  Ak chcete komentár premiestniť, presuňte orámovanie poľa komentára. Ak chcete zmeniť jeho veľkosť, potiahnite rukoväť na okrajoch a v rohoch poľa.

 4. Na karte Rozloženie strany v skupine Nastavenie strany kliknutím na spúšťač dialógového okna spustite dialógové okno Nastavenie strany.

  Kliknite na šípku v pravom dolnom rohu skupiny Nastavenie strany

 5. Kliknite na kartu Hárok.

 6. V poli Komentáre kliknite na položku Podľa zobrazenia na hárku alebo Na konci hárka.

  Na karte Hárok vyberte možnosť z časti Komentáre

 7. V dolnej časti dialógového okna kliknite na tlačidlo Tlačiť . Prejdete tak na kartu Súbor a kategóriu Tlačiť, kde môžete opätovným kliknutím na položku Tlačiť dokument vytlačiť, alebo zmeniť nastavenia pred tlačou, ako napríklad orientáciu strany.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×