Klauzula ORDER BY

Klauzula ORDER BY v Accesse zoradí výsledné záznamy dotazu v konkrétnom poli alebo poliach vo vzostupnom alebo zostupnom poradí.

Syntax

SELECT zoznampolí
FROM tabuľka
WHERE kritériávýberu
[ORDER BY pole1 [ASC | DESC] [, pole2 [ASC | DESC]] [,...]]]

Príkaz SELECT, ktorý obsahuje klauzulu ORDER BY, má tieto časti:

Časť

Popis

zoznampolí

Názvy polí, ktoré sa majú načítať spolu s ľubovoľnými aliasmi názvov polí, agregačnými funkciami SQL, predikátmi výberu (ALL, DISTINCT, DISTINCTROW alebo TOP) alebo inými možnosťami príkazu SELECT.

tabuľka

Názov tabuľky, z ktorej sú načítané záznamy.

kritériávýberu

Kritériá výberu. Ak príkaz zahŕňa klauzulu WHERE, po použití podmienky WHERE pre záznamy databázový nástroj programu Microsoft Access zoradí hodnoty.

pole1 , pole2

Názvy polí, podľa ktorých sa záznamy zoradia.

Poznámky

Klauzula ORDER BY je voliteľná. Ak však chcete zobrazovať údaje zoradené, potom musíte použiť klauzulu ORDER BY.

Predvolené poradie zoradenia je vzostupné (od A po Z, 0 až 9). V oboch nasledujúcich príkladoch sa mená zamestnancov zoraďujú podľa priezviska:

SELECT LastName, FirstName
FROM Employees
ORDER BY LastName;
SELECT LastName, FirstName
FROM Employees
ORDER BY LastName ASC;

Ak chcete zoraďovať v zostupnom poradí (od Z po A, 9 až 0), pridajte na koniec každého poľa, ktoré chcete zoradiť v zostupnom poradí, vyhradené slovo DESC. V nasledujúcom príklade sa vyberajú platy a zoraďujú sa v zostupnom poradí:

SELECT LastName, Salary
FROM Employees
ORDER BY Salary DESC, LastName;

Ak v klauzule ORDER BY určíte pole obsahujúce Memo alebo typ údajov OLE Object, zobrazí sa hlásenie o chybe. Databázový nástroj programu Microsoft Access nezoraďuje polia týchto typov.

Klauzula ORDER BY je zvyčajne poslednou položkou v príkaze SQL.

Do klauzuly ORDER BY môžete zahrnúť ďalšie polia. Záznamy sú prvotne zoradené podľa prvého poľa uvedeného po klauzule ORDER BY. Záznamy, ktoré majú v tomto poli rovnaké hodnoty, sú následne zoradené podľa hodnoty v druhom uvedenom poli, a tak ďalej.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×