Klauzula FROM

Určuje tabuľky alebo dotazy, ktoré obsahujú polia uvedené v rámci príkazu SELECT.

Syntax

SELECT zoznampolí
FROM tabuľkovývýraz [IN externádatabáza]

Príkaz SELECT obsahujúci klauzulu WHERE má tieto časti:

Časť

Popis

zoznampolí

Názov poľa alebo polí, ktoré sa majú načítať spolu s aliasmi názvov polí, agregačnými funkciami SQL, predikátmi výberu (ALL, DISTINCT, DISTINCTROW alebo TOP) alebo inými možnosťami príkazu SELECT.

tabuľkovývýraz

Výraz, ktorý identifikuje jednu alebo viac tabuliek, z ktorej sa načítavajú údaje. Týmto výrazom môže byť názov jednej tabuľky, uložený dotaz alebo zloženie vyplývajúce z operácií INNER JOIN, LEFT JOIN alebo RIGHT JOIN.

externádatabáza

Úplná cesta externej databázy obsahujúcej všetky tabuľky v tabuľkovom výraze.


Poznámky

Príkaz FROM je povinný a nasleduje po každom príkaez SELECT.

Poradie názvov tabuliek v tabuľkovom výraze nie je dôležité.

Pre lepšiu výkonnosť a jednoduchšie načítanie údajov z externej databázy je namiesto klauzuly IN vhodnejšia prepojená tabuľka.

Nasledujúci príklad zobrazuje, ako môžete načítať údaje z tabuľky Zamestnanci:

SELECT LastName, FirstName
FROM Employees;Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×