Klávesové skratky vo Worde pre web

Klávesové skratky vo Worde pre web

Mnohým používateľom pomáha používanie externej klávesnice s klávesovými skratkami pre aplikáciu Word na webe vo Windowse pracovať efektívnejšie. Pre zrakovo postihnutých používateľov a používateľov so zníženou pohyblivosťou môže byť používanie klávesových skratiek jednoduchšie než používanie dotykovej obrazovky a sú nevyhnutné namiesto používania myši. Tento článok uvádza zoznam klávesových skratiek dostupných pre Word na webe vo Windowse.

Poznámky: 

  • Skratky v tejto téme sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Klávesy iného rozloženia teda nemusia korešpondovať s tými na americkej klávesnici.

  • Príkazy, ktoré si vyžadujú stlačenie a pustenie viacerých klávesov naraz, sú uvedené znamienkom plus (+). Príkazy, ktoré vyžadujú postupné stlačenie klávesov, sú uvedené čiarkou (,).

Najčastejšie používané klávesové skratky

Nasledujúca tabuľka obsahuje najčastejšie používané klávesové skratky v aplikácii Word na webe:

Požadovaná akcia

Klávesy

V zobrazení na čítanie otvorte PDF zobrazenie označené ako vhodné na prácu s čítačkami obrazovky

Stlačením klávesu Tab sa presuňte na tlačidlo Režim zjednodušenia ovládania a stlačte kláves Enter.

Vyhľadanie textu v zobrazení na čítanie

Ctrl + F alebo F3

Vyhľadanie textu v zobrazení na úpravy

Ctrl + F alebo Ctrl + H

Skrytie navigačnej tably

Esc

Prepnutie do ovládacieho prvku Priblíženie

Na klávesnici pre Windows stlačte kombináciu klávesov Alt + Win + W a potom kláves Q

Otvorenie poľa vyhľadávania na navigačnej table

Ctrl + G

Tlač

Ctrl + P

Presun na nasledujúci orientačný bod oblasti

Ctrl + F6

Prechod na pole Chcem zistiť

Alt + Q

Prístupové klávesy: Klávesové skratky na používanie pása s nástrojmi

Word na webe ponúka prístupové klávesy, klávesové skratky na navigáciu na páse s nástrojmi. Ak ste už predtým používali prístupové klávesy na ušetrenie času vo Worde pre stolné počítače, zistíte, že prístupové klávesy v aplikácii Word na webe sú veľmi podobné.

V aplikácii Word na webe sa všetky prístupové klávesy začínajú klávesovou skratkou Alt + Win, potom zadajte písmeno pre požadovanú kartu na páse s nástrojmi. Ak chcete napríklad prejsť na kartu Revízia, stlačte kombináciu klávesov Alt + Win + R.

Ak chcete prejsť priamo na niektorú kartu na páse s nástrojmi, stlačte niektorý z nasledovných prístupových klávesov:

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie poľa Chcem zistiť na páse s nástrojmi a zadanie hľadaného výrazu.

Alt + Win, Q

Otvorenie ponuky Súbor a získanie prístupu k položkám Nové, Otvoriť, Uložiť akoTlačiť. Môžete tiež otvoriť položku Informácie alebo Pomocník a získať pomoc.

Alt + Win, F

Otvorenie karty Domov a formátovanie textu a čísel alebo používanie ďalších nástrojov, napríklad Hľadať.

Alt + Win, H

Otvorenie karty Vložiť a vloženie obrázka, prepojenia, komentára, hlavičky alebo päty, čísla strany alebo poznámky pod čiarou. Môžete tiež získať prístup ku galérii symbolov.

Alt + Win, N

Otvorenie karty Rozloženie strany a nastavenie okrajov, orientácie, veľkosti a medzier.

Alt + Win, A

Otvorenie karty Revízia na kontrolu pravopisu, zjednodušenia ovládania, prácu s komentármi alebo zobrazenie aktivity úprav.

Alt + Win, R

Otvorenie karty Zobrazenie a výber zobrazenia, otvorenie navigačnej tably, zobrazenie hlavičiek a piatpriblíženie.

Alt + Win, W

Klávesové skratky v tejto tabuľke pomôžu ušetriť čas, keď pracujete s kartami a ponukami na páse s nástrojmi

Požadovaná akcia

Stlačte klávesy

Výber aktívnej karty na páse s nástrojmi a aktivácia prístupových klávesov.

Alt + Win. Použitím prístupových klávesov alebo klávesu Tab prejdete na inú kartu.

Presunutie zamerania na príkazy na páse s nástrojmi.

Enter, potom Tab alebo Shift + Tab

Aktivácia vybratého tlačidla.

Medzerník alebo Enter

Otvorenie zoznamu pre vybratý príkaz

Medzerník alebo Enter

Otvorenie ponuky pre vybraté tlačidlo.

Alt + šípka nadol

Presun sa na ďalší príkaz pri otvorenej ponuke alebo vedľajšej ponuke.

Esc

Úloha

Stlačte

Vystrihnúť

Ctrl + X

Kopírovanie

Ctrl + C

Prilepenie

Ctrl + V

Prilepenie textu, nenaformátované

Ctrl+Shift+V

Späť

Ctrl + Z

Znova

Ctrl + Y

Presúvanie medzi pásom s nástrojmi a obsahom dokumentu

Ctrl + F6

Zmenšenie veľkosti písma

Ctrl + [

Zväčšenie veľkosti písma

Ctrl + ]

Aktivovať inú kartu pása s nástrojmi

Tab, Enter

Prejsť medzi príkazmi pása s nástrojmi

Tab

Vykonať aktuálne vybratý príkaz pása s nástrojmi

Enter

Zbalenie alebo rozbalenie pása s nástrojmi

Ctrl + F3

Klávesové skratky pre komentáre fungujú len vtedy, ak je tabla Komentáre otvorená a vybratá (alebo je na nej presunuté zameranie, ak používate čítačku obrazovky).

Požadovaná akcia

Stlačte

Pridanie nového komentára

Ctrl + Alt + M

Prechod na nasledujúce vlákno komentárov

Šípka nadol

Prechod na predchádzajúce vlákno komentárov

Šípka nahor

Rozbalenie vlákna komentárov, keď je na ňom zameranie

Šípka doprava

Rozbalenie vlákna komentárov

Šípka doľava

Prechod na ďalšiu odpoveď vo vlákne komentárov

Šípka nadol

Prechod na predchádzajúcu odpoveď vo vlákne alebo na nadradený komentár  

Šípka nahor

Zatvorenie tably    

Tab

Pole na odpoveď  

Tab

Úprava nadradeného komentára/odpovede

Kláves Tab, keď je zameranie presunuté na nadradenom komentári/odpovedi

Uverejnenie komentára/odpovede alebo uloženie úprav 

Ctrl + Enter

Zahodenie konceptu alebo úpravy komentára/odpovede  

Esc

Rozbalenie vlákna komentárov pomocou tlačidla Zobraziť ďalšie odpovede na vlákne

Tab

Požadovaná akcia

Stlačte tieto klávesy

Zapnutie alebo vypnutie sledovania zmien

Ctrl + Shift + E

Prijatie zmeny

Ctrl + Alt + = (znamienko rovná sa)

Odmietnutie zmeny

Ctrl + Alt + – (znamienko pomlčka)

Prechod na predchádzajúcu zmenu

Ctrl + Alt + 9

Prechod na nasledujúcu zmenu

Ctrl + Alt + 0 (nula)

Úloha

Klávesy

Posun o jeden znak doprava

Šípka doprava

Posun o jeden znak doľava

Šípka doľava

Posun o jedno slovo doprava

Ctrl + šípka doprava

Posun o jedno slovo doľava

Ctrl + šípka doľava

Posun o jeden riadok nahor

Šípka nahor

Posun o jeden riadok nadol

Šípka nadol

Posun o jeden odsek nahor

Ctrl + šípka nahor

Posun o jeden odsek nadol

Ctrl + šípka nadol

Posun na začiatok riadka

Home

Posun na koniec riadka

End

Posun na začiatok strany

Ctrl + Home

Posun na koniec strany

Ctrl + End

Požadovaná akcia

Stlačte

Tučné

Ctrl + B

Kurzíva

Ctrl + I

Podčiarknuté

Ctrl + U

Zoznam s odrážkami

Ctrl + bodka

Číslovaný zoznam

Ctrl + /

Zarovnať doľava

Ctrl + L

Zarovnať doprava

Ctrl + R

Zarovnanie na stred

Ctrl + E

Požadovaná akcia

Klávesy

Posun o jeden znak doprava

Shift + šípka doprava

Posun o jeden znak doľava

Shift + šípka doľava

Posun o jedno slovo doprava

Shift + Ctrl + šípka doprava

Posun o jedno slovo doľava

Shift + Ctrl + šípka doľava

Posun o jeden riadok nahor

Shift + šípka nahor

Posun o jeden riadok nadol

Shift + šípka nadol

Posun o jeden odsek nahor

Shift + Ctrl + šípka nahor

Posun o jeden odsek nadol

Shift + Ctrl + šípka nadol

Posun na začiatok riadka

Shift + Home

Posun na koniec riadka

Shift + End

Posun na začiatok dokumentu

Shift + Ctrl + Home

Posun na koniec dokumentu

Shift + Ctrl + End

Celý dokument

Ctrl + A

Pozrite tiež

Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×