Klávesové skratky vo OneNote pre Windows

Klávesové skratky vo OneNote pre Windows

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Mnohým používateľom pomáha používanie externej klávesnice s klávesovými skratkami pre aplikáciu OneNote vo Windowse pracovať efektívnejšie. Pre zrakovo postihnutých používateľov a používateľov so zníženou pohyblivosťou môže byť používanie klávesových skratiek jednoduchšie než používanie dotykovej obrazovky a sú nevyhnutné namiesto používania myši. Tento článok uvádza zoznam klávesových skratiek dostupných pre OneNote vo Windowse.

Poznámky: 

 • Klávesové skratky v tejto téme sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Klávesy iného rozloženia teda nemusia korešpondovať s tými na americkej klávesnici.

 • Príkazy, ktoré si vyžadujú stlačenie a pustenie viacerých klávesov naraz, sú uvedené znamienkom plus (+). Príkazy, ktoré si vyžadujú postupné stlačenie klávesov, sú uvedené čiarkou (,).

Obsah tohto článku

Zapisovanie a formátovanie poznámok

Zadávanie a úpravy poznámok

Úloha

Stlačte

Otvorenie nového okna programu OneNote.

Ctrl + M

Otvorenie malého okna programu OneNote na vytvorenie okrajovej poznámky.

Ctrl + Shift + M alebo Windows + Alt + N

Ukotvenie okna programu OneNote.

Ctrl + Alt + D

Návrat poslednej akcie.

Ctrl + Z

Zopakovanie poslednej akcie.

Ctrl + Y

Výber všetkých položiek na aktuálnej strane.

Poznámka: Opakovaným stláčaním klávesov Ctrl + A zväčšíte rozsah výberu.

Ctrl + A

Vystrihnutie vybratého textu alebo položky.

Ctrl + X

Skopírovanie vybratého textu alebo položky do Schránky.

Ctrl + C

Prilepenie obsahu Schránky.

Ctrl + V

Prechod na začiatok riadka.

Home

Prechod na koniec riadka

End

Posun o jeden znak doľava

Šípka doľava

Posun o jeden znak doprava.

Šípka doprava

Prechod o jedno slovo doľava

Ctrl + šípka doľava

Prechod o jedno slovo doprava.

Ctrl + šípka doprava

Odstránenie jedného znaku doľava.

Backspace

Odstránenie jedného znaku doprava

Delete

Odstránenie jedného slova doľava.

Ctrl + Backspace

Odstránenie jedného slova doprava

Ctrl + Delete

Vsunutie zlomu riadku bez začiatku nového odseku.

Shift + Enter

Kontrola pravopisu.

Kláves F7

Otvorenie synonymického slovníka pre aktuálne vybraté slovo.

Shift + F7

Zobrazenie kontextovej ponuky pre akúkoľvek poznámku, kartu alebo akýkoľvek iný predmet aktuálneho zamerania.

Shift + F10

Vykonanie akcie navrhovanej na Informačnej lište, ak sa zobrazí na hornej časti stránky.

Ctrl + Shift + W

Na začiatok stránky

Formátovanie poznámok

Úloha

Stlačte

Zvýraznenie vybratého textu.

Ctrl + Shift + H alebo Ctrl + Alt + H

Vloženie prepojenia.

Ctrl + K

Kopírovanie formátovania vybraného textu (Kopírovať formát).

Ctrl + Shift + C

Prilepenie formátovania na vybraný text (Kopírovať formát).

Ctrl + Shift + V

Otvorenie prepojenia.

Poznámka: Kurzor musí byť umiestnený v texte formátovaného prepojenia.

Enter

Použitie alebo odstránenie formátovania tučného písma vo vybranom texte.

Ctrl + B

Použitie alebo odstránenie formátovania kurzívy vo vybranom texte.

Ctrl + I

Použitie alebo odstránenie podčiarknutia vybraného textu.

Ctrl + U

Použitie alebo odstránenie prečiarknutia vybratého textu.

Ctrl + spojovník

Použitie alebo odstránenie horného indexu pre vybratý text.

Ctrl + Shift + =

Použitie alebo odstránenie dolného indexu pre vybratý text.

Ctrl + =

Použitie alebo odstránenie formátovania číslovaného zoznamu vo vybranom odseku.

Ctrl + bodka

Použitie alebo odstránenie číslovaného zoznamu pre vybratý odsek.

Ctrl + lomka

Použitie štýlu Nadpisu 1 v aktuálnej poznámke.

Ctrl + Alt + 1

Použitie štýly Nadpisu 2 v aktuálnej poznámke.

Ctrl + Alt + 2

Použitie štýlu Nadpisu 3 v aktuálnej poznámke.

Ctrl + Alt + 3

Použitie štýly Nadpisu 4 v aktuálnej poznámke.

Ctrl + Alt + 4

Použitie štýlu Nadpisu 5 v aktuálnej poznámke.

Ctrl + Alt + 5

Použitie štýly Nadpisu 6 v aktuálnej poznámke.

Ctrl + Alt + 6

Použitie štýlu Normálny v aktuálnej poznámke.

Ctrl + Shift + N

Odsadenie odseku zľava.

Alt + Shift + šípka doprava

Odstránenie odsadenia odseku vľavo.

Alt + Shift + šípka doľava

Zarovnanie vybratého odseku doprava.

Ctrl + R

Zarovnanie vybratého odseku doľava.

Ctrl + L

Zväčšenie veľkosť písma vybraného textu.

Ctrl + Shift + >

Zmenšenie veľkosti písma vybraného textu.

Ctrl + Shift + <

Vymazanie celého formátovania použitého vo vybranom texte.

Ctrl + Shift + N

Zobrazenie alebo skrytie čiar na aktuálnej stránke.

Ctrl + Shift + R

Na začiatok stránky

Pridanie položiek na stranu

Úloha

Stlačte

Vloženie dokumentu alebo súboru na aktuálnu stranu.

Alt + N, F

Vloženie dokumentu alebo súboru ako výtlačku na aktuálnu stranu.

Alt + N, O

Zobrazenie alebo skrytie tlači dokumentov na aktuálne stránke (pri spustení programu OneNote v režime s vysokým kontrastom).

Alt + Shift + P

Vloženie obrázka zo súboru.

Alt + N, P

Vloženie obrázka zo skenera alebo fotoaparátu.

Alt + N, S

Vloženie výrezu obrazovky.

Poznámka: Ikona programu OneNote v oblasti oznámení, ktorá sa nachádza úplne vpravo na paneli úloh systému Windows, musí byť aktívna.

Kláves s logom Windowsu + Shift + S

Vloženie aktuálneho dátumu.

Alt + Shift + D

Vloženie aktuálneho dátumu ačasu.

Alt + Shift + F

Vloženie aktuálneho času.

Alt + Shift + T

Vloženie zlomu riadka.

Shift + Enter

Začatie matematickej rovnice alebo konverzia vybraného textu na matematickú rovnicu.

Alt + =

Vloženie symbolu eura (€).

Ctrl + Alt + E

Vytvorenie tabuľky pridaním druhého stĺpca k už zadanému textu.

Tab

Vytvorenie ďalšieho stĺpca v tabuľke s jediným riadkom.

Tab

Vytvorenie ďalšieho riadku v záverečnej bunke tabuľky.

Poznámka: Ak chcete dokončiť tabuľku, stlačte klávesnicu Enter druhýkrát.

Enter

Vytvorenie riadku pod aktuálnym riadkom v tabuľke.

Ctrl + Enter

Vytvorenie ďalšieho odseku v rovnakej bunke tabuľky.

Alt + Enter

Vytvorenie stĺpca na pravo od aktuálneho stĺpca v tabuľke.

Ctrl + Alt + R

Vytvorenie riadku nad aktuálnym riadkom v tabuľke (keď je kurzor na začiatku riadka).

Enter

Vymazanie aktuálne prázdneho riadku v tabuľke (keď je kurzor na začiatku riadka).

Kláves DEL (stlačte dvakrát)

Na začiatok stránky

Výber poznámok a objektov

Úloha

Stlačte

Výber všetkých položiek na aktuálnej strane.

Opakovaným stláčaním klávesov Ctrl + A zväčšíte rozsah výberu.

Ctrl + A

Výber na konci riadku.

Shift + End

Výber celého riadku (keď je kurzor na začiatku riadka).

Shift + šípka nadol

Prejdenie na záhlavie strany a výber.

Ctrl + Shift + T

Zrušenie vybratého prehľadu alebo strany.

Esc

Presunutie aktuálneho odseku alebo niekoľkých vybraných odsekov hore.

Alt + Shift + šípka nahor

Presunutie aktuálneho odseku alebo niekoľkých vybraných odsekov dole.

Alt + Shift + šípka nadol

Presunutie aktuálneho odseku alebo niekoľkých vybraných odsekov vľavo (zmenšenie odsadenia).

Alt + Shift + šípka doľava

Presunutie aktuálneho odseku alebo niekoľkých vybraných odsekov vpravo (zväčšenie odsadenia).

Alt + Shift + šípka doprava

Výber aktuálneho odseku a príslušných pododsekov.

Ctrl + Shift + spojovník

Odstránenie vybratej poznámky alebo objektu.

Delete

Prechod na začiatok riadka.

Home

Prechod na koniec riadka

End

Posun o jeden znak doľava

Šípka doľava

Posun o jeden znak doprava.

Šípka doprava

Návrat na poslednú zobrazenú stranu.

Alt + šípka doľava

Prechod na nasledujúcu zobrazenú stranu.

Alt + šípka doprava

Začatie prehrávania vybranej zvukovej alebo obrazovej nahrávky.

Ctrl + Alt + P alebo Ctrl + Alt + S

Previnutie aktuálnej zvukovej alebo obrazovej nahrávky o niekoľko sekúnd.

Ctrl + Alt + Y

Rýchle pretočenie aktuálnej zvukovej alebo obrazovej nahrávky o niekoľko sekúnd.

Ctrl + Alt + U

Na začiatok stránky

Označenie poznámok

Úloha

Stlačte

Použitie, označenie alebo vymazanie značky Úlohy.

Ctrl + 1

Použitie alebo vymazanie značky Dôležité.

Ctrl + 2

Použitie alebo vymazanie značky Otázka.

Ctrl + 3

Použitie alebo vymazanie značky Zapamätať na neskoršie použitie.

Ctrl + 4

Použitie alebo vymazanie značky Definícia.

Ctrl + 5

Použitie alebo vymazanie vlastnej značky.

Ctrl + 6

Použitie alebo vymazanie vlastnej značky.

Ctrl + 7

Použitie alebo vymazanie vlastnej značky.

Ctrl + 8

Použitie alebo vymazanie vlastnej značky.

Ctrl + 9

Odstránenie všetkých značiek vo vybratých poznámkach.

Ctrl + 0

Používanie prehľadov

Úloha

Stlačte

Zobrazenie úrovne 1.

Alt + Shift + 1

Rozbalenie na úroveň 2.

Alt + Shift + 2

Rozbalenie na úroveň 3.

Alt + Shift + 3

Rozbalenie na úroveň 4.

Alt + Shift + 4

Rozbalenie na úroveň 5.

Alt + Shift + 5

Rozbalenie na úroveň 6.

Alt + Shift + 6

Rozbalenie na úroveň 7.

Alt + Shift + 7

Rozbalenie na úroveň 8.

Alt + Shift + 8

Rozbalenie na úroveň 9.

Alt + Shift + 9

Rozbalenie všetkých úrovní.

Alt + Shift + 0

Zväčšenie zarážky o jednu úroveň.

Tab

Zmenšenie zarážky o jednu úroveň.

Shift + Tab

Rozbalenie zbaleného prehľadu.

Alt + Shift + znamienko plus

Zbalenie rozbaleného prehľadu.

Alt + Shift + znamienko mínus

Na začiatok stránky

Zadanie jazykového nastavenia

Poznámka: Ak chcete zmeniť smer písania poznámok, treba najprv zapnúť jazyky so zápisom sprava doľava v nástroji Jazykové predvoľby balíka Microsoft Office.

Úloha

Stlačte

Nastavenie smeru zápisu zľava doprava.

Ctrl + ľavý kláves Shift

Nastavenie smeru zápisu sprava doľava.

Ctrl + pravý kláves Shift

Zväčšenie zarážky o jednu úroveň v texte so zápisom sprava doľava.

Tab

Zmenšenie zarážky o jednu úroveň v texte so zápisom sprava doľava.

Shift + Tab

Organizovanie a spravovanie poznámkového bloku

Práca so stranami a okrajovými poznámkami

Úloha

Stlačte

Zapnutie alebo vypnutie celostranového zobrazenia.

Kláves F11

Otvorenie nového okna programu OneNote.

Ctrl + M

Otvorenie malého okna programu OneNote na vytvorenie okrajovej poznámky.

Ctrl + Shift + M

Rozbalenie alebo zbalenie líšt skupiny strán.

Ctrl + Shift + *

Vytlačenie aktuálnej strany.

Ctrl + P

Pridanie novej strany na koniec vybratej sekcie.

Ctrl + N

Rozšírenie lišty stránky.

Ctrl + Shift + [

Zmenšenie šírky lišty stránky.

Ctrl + Shift + ]

Vytvorenie novej stránky pod aktuálnou lištou stránky na rovnakej úrovni.

Ctrl + Alt + N

Zmenšenie úrovne odsadenia označenia karty aktuálnej strany.

Ctrl + Alt + [

Zväčšenie úrovne odsadenia označenia karty aktuálnej strany.

Ctrl + Alt + ]

Vytvorenie novej podstránky pod aktuálnou stranou.

Ctrl + Shift + Alt + N

Vyberie všetky položky.

Opakovaným stláčaním klávesov Ctrl + A zväčšíte rozsah výberu.

Ctrl + A

Výber aktuálnej strany.

Klávesy Ctrl + Shift + A
Ak je vybraná strana časťou skupiny, stlačte klávesy Ctrl + A a vyberte všetky strany skupiny.

Posun vybratej karty strany nahor.

Alt + Shift + šípka nahor

Posun vybratej karty strany nadol.

Alt + Shift + šípka nadol

Presunutie kurzora do názvu strany.

Ctrl + Shift + T

Prechod na prvú stranu v aktuálne zobrazenej množine kariet strán.

Alt + Page Up

Prechod na poslednú stranu v aktuálne zobrazenej množine kariet strán.

Alt + Page Down

Posun nahor na aktuálnej strane.

Page Up

Posun nadol na aktuálnej strane.

Page Down

Presun na začiatok aktuálnej strany.

Ctrl + Home

Presun na koniec aktuálnej strany.

Ctrl + End

Prechod na nasledujúci odsek.

Ctrl + šípka nadol

Prechod na predchádzajúci odsek.

Ctrl + šípka nahor

Prechod na nasledujúci poznámkový kontajner.

Alt + šípka nadol

Presun na začiatok riadka.

Home

Presun na koniec riadka.

End

Posun o jeden znak doľava

Šípka doľava

Posun o jeden znak doprava.

Šípka doprava

Návrat na poslednú zobrazenú stranu.

Alt + šípka doľava

Prechod na nasledujúcu zobrazenú stranu.

Alt + šípka doprava

Priblíženie.

Alt + Ctrl + znamienko plus (na numerickej klávesnici) alebo Alt + Ctrl + Shift + znamienko plus

Vzdialenie.

Alt + Ctrl + znamienko mínus (na numerickej klávesnici) alebo Alt + Ctrl + Shift + spojovník

Uloženie zmien.

Poznámka: Ak je program OneNote spustený, poznámky sa automaticky ukladajú pri každej zmene. Manuálne ukladanie nie je potrebné.

Ctrl + S

Na začiatok stránky

Práca s poznámkovými blokmi a sekciami

Úloha

Stlačte

Otvorenie OneNotu.

Windows + Shift + N

Otvorenie poznámkového bloku.

Ctrl + O

Nástroj Odoslať do OneNote.

Klávesy Windows + N

Vytvorenie novej sekcie.

Ctrl + T

Otvorenie sekcie.

Ctrl + Alt + Shift + O

Prechod na nasledujúcu sekciu.

Ctrl + Tab

Prechod na predchádzajúcu sekciu.

Ctrl + Shift + Tab

Prechod na nasledujúcu stranu sekcie.

Ctrl + Page Down

Prechod na predchádzajúcu stranu sekcie.

Ctrl + Page Up

Prechod na prvú stranu sekcie.

Alt + Home

Prechod na poslednú stranu sekcie.

Alt + End

Prechod na prvú stranu v aktuálne zobrazenej množine kariet strán.

Alt + Page Up

Prechod na poslednú stranu v aktuálne zobrazenej množine kariet strán.

Alt + Page Down

Presun alebo kopírovanie aktuálnej strany.

Ctrl + Alt + M

Zaostrenie na karty aktuálnej strany.

Ctrl + Alt + G

Výber karty aktuálnej strany.

Ctrl + Shft + A

Zaostrenie na kartu aktuálnej sekcie.

Ctrl + Shift + G

Presun aktuálnej sekcie.

Ctrl + Shift + G, následne Shift + F10, M

Prepnutie na iný poznámkový blok na Navigačnom paneli.

Ctrl + G, potom stlačte kláves so šípkou nadol alebo šípkou nahor a vyberte iný poznámkový blok a stlačte kláves Enter

Na začiatok stránky

Prehľadávanie poznámok

Úloha

Stlačte

Posun kurzora na pole Vyhľadávanie a vyhľadajte viaceré poznámkové bloky

Ctrl + E

Pri prehľadávaní všetkých poznámkových blokov si prezrite ukážku ďalšieho výsledku.

Šípka nadol

Pri prehľadávaní všetkých poznámkových blokov choďte na vybraté výsledky a nepripomínajte Prehľadávanie.

Enter

Zmena rozsahu hľadania.

Ctrl + E, Tab, medzerník

Otvorte tablu výsledkov prehľadávania.

Alt + O po prehľadávaní

Prehľadávanie len aktuálnej strany.

Poznámka: Môžete prepnúť medzi vyhľadávaním všade a vyhľadávaním len na aktuálnej stane kedykoľvek stlačením kombinácie klávesov Crtl+E alebo Ctrl + F.

Ctrl + F

Počas vyhľadávania na aktuálnej stránke prechod na nasledujúci výsledok.

Enter alebo F3

Počas vyhľadávania na aktuálnej strane prechod na predchádzajúci výsledok.

Shift + F3

Preskočenie vyhľadávania a návrat na stránku.

Esc

Na začiatok stránky

Zdieľanie poznámok

Zdieľanie poznámok s inými osobami

Úloha

Stlačte

Odoslanie vybratých strán v e-mailovej správe.

Ctrl + Shift + E

Zdieľanie poznámok s inými programami

Úloha

Stlačte

Odoslanie vybratých strán v e-mailovej správe.

Ctrl + Shift + E

Vytvorenie úlohy s časovým rámcom Dnes v programe Outlook z aktuálne vybratej poznámky.

Ctrl + Shift + 1

Vytvorenie úlohy s časovým rámcom Zajtra v programe Outlook z aktuálne vybratej poznámky.

Ctrl + Shift + 2

Vytvorenie úlohy s časovým rámcom Tento týždeň v programe Outlook z aktuálne vybratej poznámky.

Ctrl + Shift + 3

Vytvorenie úlohy s časovým rámcom Budúci týždeň v programe Outlook z aktuálne vybratej poznámky.

Ctrl + Shift + 4

Vytvorenie úlohy s časovým rámcom Bez dátumu v programe Outlook z aktuálne vybratej poznámky.

Ctrl + Shift + 5

Otvorenie vybratej úlohy programu Outlook.

Ctrl + Shift + K

Označenie vybratej úlohy programu Outlook ako dokončenej.

Ctrl + Shift + 9

Odstránenie vybratej úlohy programu Outlook.

Ctrl + Shift + 0

Synchronizácia zmien v aktuálnom zdieľanom poznámkovom bloku.

Shift + F9

Synchronizácia zmien vo všetkých zdieľaných poznámkových blokoch.

Kláves F9

Označenie aktuálnej strany ako Neprečítanej.

Ctrl + Q

Ochrana poznámok

Zabezpečenie sekcií heslom

Úloha

Stlačte

Uzamknutie všetkých sekcií chránených heslom.

Ctrl + Alt + L

V tomto článok sa nachádzajú klávesové skratky dostupné pre bežné úlohy v Microsoft OneNote 2013. Tieto klávesové skratky sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Pri iných rozloženiach klávesnice nemusia klávesy presne zodpovedať klávesom na americkej klávesnici.

V prípade klávesových skratiek, pri ktorých sa používa kombinácia dvoch alebo viacerých klávesov stláčaných súčasne, sú klávesy oddelené znamienkom plus (+). Pri skratkách, v ktorých je potrebné stlačiť jeden kláves a následne hneď ďalší, sú tieto klávesy oddelené čiarkou ( , ). 

Obsah tohto článku

Zapisovanie a formátovanie poznámok

Zadávanie a úpravy poznámok

Úloha

Stlačte

Otvorenie nového okna programu OneNote.

CTRL + M

Otvorenie malého okna programu OneNote na vytvorenie okrajovej poznámky.

Klávesy CTRL + SHIFT + M alebo Windows + ALT + N

Ukotvenie okna programu OneNote.

Klávesy CTRL + ALT + D

Návrat poslednej akcie.

Klávesy CTRL + Z

Zopakovanie poslednej akcie.

Klávesy CTRL + Y

Výber všetkých položiek na aktuálnej strane.

Poznámka: Opakovaným stláčaním klávesov CTRL + A zväčšíte rozsah výberu.

Klávesy CTRL + A

Vystrihnutie vybratého textu alebo položky.

Klávesy CTRL + X

Skopírovanie vybratého textu alebo položky do Schránky.

Klávesy CTRL + C

Prilepenie obsahu Schránky.

Klávesy CTRL + V

Prechod na začiatok riadka.

Kláves HOME

Prechod na koniec riadka.

Kláves END

Posun o jeden znak doľava

ŠÍPKA DOĽAVA

Posun o jeden znak doprava

ŠÍPKA DOPRAVA

Prechod o jedno slovo doľava

CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA

Prechod o jedno slovo doprava

CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA

Odstránenie jedného znaku doľava.

Kláves BACKSPACE

Odstránenie jedného znaku doprava.

Kláves DELETE

Odstránenie jedného slova doľava.

Klávesy CTRL + BACKSPACE

Odstránenie jedného slova doprava.

Klávesy CTRL + DELETE

Vsunutie zlomu riadku bez začiatku nového odseku.

Klávesy SHIFT + ENTER

Skontroluje pravopis.

Kláves F7

Otvoriť synonymický slovník pre aktuálne vybraté slovo.

Klávesy SHIFT + F7

Zobrazenie kontextovej ponuky pre akúkoľvek poznámku, lištu alebo akýkoľvek iný predmet aktuálneho zamerania.

Klávesy SHIFT + F10

Vykonajte akciu navrhovanú na Informačnej lište, ak sa zobrazí na hornej časti stránky.

Klávesy CTRL + SHIFT + W

Na začiatok stránky

Formátovanie poznámok

Úloha

Stlačte

Zvýraznenie vybratého textu.

Klávesy CTRL + SHIFT + H alebo CTRL + ALT + H

Vloženie prepojenia.

Klávesy CTRL + K

Kopírovanie formátovania vybraného textu (Kopírovať formát).

Klávesy CTRL + SHIFT + C

Prilepenie formátovania na vybraný text (Kopírovať formát).

Klávesy CTRL + SHIFT + V

Otvorenie prepojenia.

Poznámka: Kurzor musí byť umiestnený v texte formátovaného prepojenia.

Kláves ENTER

Použitie alebo odstránenie formátovania tučného písma vo vybranom texte.

Klávesy CTRL + B

Použitie alebo odstránenie formátovania kurzívy vo vybranom texte.

Klávesy CTRL + I

Použitie alebo odstránenie podčiarknutia vybraného textu.

CTRL + U

Použitie alebo odstránenie prečiarknutia vybratého textu.

Kláves CTRL + SPOJOVNÍK

Použitie alebo odstránenie horného indexu pre vybratý text.

Klávesy CTRL + SHIFT + =

Použitie alebo odstránenie dolného indexu pre vybratý text.

Klávesy CTRL + =

Použitie alebo odstránenie formátovania číslovaného zoznamu vo vybranom odseku.

Klávesy CTRL + BODKA

Použitie alebo odstránenie číslovaného zoznamu pre vybratý odsek.

Klávesy CTRL + LOMKA

Použitie štýlu Nadpisu 1 v aktuálnej poznámke.

Klávesy CTRL + ALT + 1

Použitie štýly Nadpisu 2 v aktuálnej poznámke.

Klávesy CTRL + ALT + 2

Použitie štýlu Nadpisu 3 v aktuálnej poznámke.

Klávesy CTRL + ALT + 3

Použitie štýly Nadpisu 4 v aktuálnej poznámke.

Klávesy CTRL + ALT + 4

Použitie štýlu Nadpisu 5 v aktuálnej poznámke.

Klávesy CTRL + ALT + 5

Použitie štýly Nadpisu 6 v aktuálnej poznámke.

Klávesy CTRL + ALT + 6

Použitie štýlu Normálny v aktuálnej poznámke.

Klávesy CTRL + SHIFT + N

Odsadenie odseku zľava.

ALT + SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA

Odstránenie odsadenia odseku vľavo.

ALT + SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA

Zarovnanie vybratého odseku doprava.

Klávesy CTRL + R

Zarovnanie vybratého odseku doľava.

Klávesy CTRL + L

Zväčšenie veľkosť písma vybraného textu.

Klávesy CTRL + SHIFT + >

Zmenšenie veľkosti písma vybraného textu.

Klávesy CTRL + SHIFT + <

Vymazanie celého formátovania použitého vo vybranom texte.

Klávesy CTRL + SHIFT + N

Zobrazenie alebo skrytie čiar na aktuálnej stránke.

Klávesy CTRL + SHIFT + R

Na začiatok stránky

Pridanie položiek na stranu

Úloha

Stlačte

Vloženie dokumentu alebo súboru na aktuálnu stranu.

Klávesy ALT + N, F

Vloženie dokumentu alebo súboru ako výtlačku na aktuálnu stranu.

Klávesy ALT + N, O

Zobrazenie alebo skrytie tlači dokumentov na aktuálne stránke (pri spustení programu OneNote v režime s vysokým kontrastom).

Klávesy ALT + SHIFT + P

Vloženie obrázka zo súboru.

Klávesy ALT + N, P

Vloženie obrázka zo skenera alebo fotoaparátu.

Klávesy ALT + N, S

Vloženie výrezu obrazovky.

Poznámka: Ikona programu OneNote v oblasti oznámení, ktorá sa nachádza úplne vpravo na paneli úloh systému Windows, musí byť aktívna.

Kláves s logom Windows + S (ak používate OneNote 2013 s najnovšími aktualizáciami, stlačte kláves s logom Windows + SHIFT + S)

Vloženie aktuálneho dátumu.

Klávesy ALT + SHIFT + D

Vloženie aktuálneho dátumu ačasu.

Klávesy ALT + SHIFT + F

Vloženie aktuálneho času.

Klávesy ALT + SHIFT + T

Vloženie zlomu riadka.

Klávesy SHIFT + ENTER

Začatie matematickej rovnice alebo konverzia vybraného textu na matematickú rovnicu.

Klávesy ALT + =

Vloženie symbolu eura (€).

Klávesy CTRL + ALT + E

Vytvorenie tabuľky pridaním druhého stĺpca k už zadanému textu.

Kláves TAB

Vytvorenie ďalšieho stĺpca v tabuľke s jediným riadkom.

Kláves TAB

Vytvorenie ďalšieho riadku v záverečnej bunke tabuľky.

Poznámka: Ak chcete dokončiť tabuľku, stlačte klávesnicu ENTER druhý krát.

Kláves ENTER

Vytvorenie riadku pod aktuálnym riadkom v tabuľke.

Klávesy CTRL + ENTER

Vytvorenie ďalšieho odseku v rovnakej bunke tabuľky.

Klávesy ALT + ENTER

Vytvorenie stĺpca na pravo od aktuálneho stĺpca v tabuľke.

Klávesy CTRL + ALT + R

Vytvorenie riadku nad aktuálnym riadkom v tabuľke (keď je kurzor na začiatku riadka).

Kláves ENTER

Vymazanie aktuálne prázdneho riadku v tabuľke (keď je kurzor na začiatku riadka).

Kláves DEL (stlačte dvakrát)

Na začiatok stránky

Výber poznámok a objektov

Úloha

Stlačte

Výber všetkých položiek na aktuálnej strane.

Poznámka: Opakovaným stláčaním klávesov CTRL + A zväčšíte rozsah výberu.

Klávesy CTRL + A

Výber na konci riadku.

Kláves SHIFT + END

Výber celého riadku (keď je kurzor na začiatku riadka).

Kláves SHIFT + ŠÍPKA NADOL

Prejdenie na záhlavie strany a výber.

Klávesy CTRL + SHIFT + T

Zrušenie vybratého prehľadu alebo strany.

Kláves ESC

Presunutie aktuálneho odseku alebo niekoľkých vybraných odsekov hore.

ALT + SHIFT + ŠÍPKA NAHOR

Presunutie aktuálneho odseku alebo niekoľkých vybraných odsekov dole.

ALT + SHIFT + ŠÍPKA NADOL

Presunutie aktuálneho odseku alebo niekoľkých vybraných odsekov vľavo (zmenšenie odsadenia).

ALT + SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA

Presunutie aktuálneho odseku alebo niekoľkých vybraných odsekov vpravo (zväčšenie odsadenia).

ALT + SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA

Výber aktuálneho odseku a príslušných pododsekov.

CTRL + SHIFT + SPOJOVNÍK

Odstránenie vybratej poznámky alebo objektu.

Kláves DELETE

Prechod na začiatok riadka.

Kláves HOME

Prechod na koniec riadka.

Kláves END

Posun o jeden znak doľava

ŠÍPKA DOĽAVA

Posun o jeden znak doprava

ŠÍPKA DOPRAVA

Návrat na poslednú zobrazenú stranu.

ALT + ŠÍPKA DOĽAVA

Prechod na nasledujúcu zobrazenú stranu.

ALT + ŠÍPKA DOPRAVA

Začatie prehrávania vybranej zvukovej alebo obrazovej nahrávky.

CTRL + ALT + P alebo CTRL + ALT + S

Previnutie aktuálnej zvukovej alebo obrazovej nahrávky o niekoľko sekúnd.

Klávesy CTRL + ALT + Y

Rýchle pretočenie aktuálnej zvukovej alebo obrazovej nahrávky o niekoľko sekúnd.

Klávesy CTRL + ALT + U

Na začiatok stránky

Označenie poznámok

Úloha

Stlačte

Použitie, označenie alebo vymazanie značky Úlohy.

Klávesy CTRL + 1

Použitie alebo vymazanie značky Dôležité.

Klávesy CTRL + 2

Použitie alebo vymazanie značky Otázka.

Klávesy CTRL + 3

Použitie alebo vymazanie značky Zapamätať na neskoršie použitie.

Klávesy CTRL + 4

Použitie alebo vymazanie značky Definícia.

Klávesy CTRL + 5

Použitie alebo vymazanie vlastnej značky.

Klávesy CTRL + 6

Použitie alebo vymazanie vlastnej značky.

CTRL7

Použitie alebo vymazanie vlastnej značky.

Kláves CTRL + 8

Použitie alebo vymazanie vlastnej značky.

Kláves CTRL + 9

Odstránenie všetkých značiek vo vybratých poznámkach.

Klávesy CTRL + 0

Používanie prehľadov

Úloha

Stlačte

Zobrazenie úrovne 1.

Klávesy ALT + SHIFT + 1

Rozbalenie na úroveň 2.

Klávesy ALT + SHIFT + 2

Rozbalenie na úroveň 3.

Klávesy ALT + SHIFT + 3

Rozbalenie na úroveň 4.

Klávesy ALT + SHIFT + 4

Rozbalenie na úroveň 5.

Klávesy ALT + SHIFT + 5

Rozbalenie na úroveň 6.

Klávesy ALT + SHIFT + 6

Rozbalenie na úroveň 7.

Klávesy ALT + SHIFT + 7

Rozbalenie na úroveň 8.

Klávesy ALT + SHIFT + 8

Rozbalenie na úroveň 9.

Klávesy ALT + SHIFT + 9

Rozbalenie všetkých úrovní.

Klávesy ALT + SHIFT + 0

Zväčšenie zarážky o jednu úroveň.

Kláves TAB

Zmenšenie zarážky o jednu úroveň.

Klávesy SHIFT + TAB

Rozbalenie zbaleného prehľadu.

ALT + SHIFT + ZNAMIENKO PLUS

Zbalenie rozbaleného prehľadu.

ALT + SHIFT + ZNAMIENKO MÍNUS

Na začiatok stránky

Zadanie jazykového nastavenia

Poznámka: Ak chcete zmeniť smer písania poznámok, treba najprv zapnúť jazyky so zápisom sprava doľava v nástroji Jazykové predvoľby balíka Microsoft Office.

Úloha

Stlačte

Nastavenie smeru zápisu zľava doprava.

Klávesy CTRL + LEFT SHIFT

Nastavenie smeru zápisu sprava doľava.

Klávesy CTRL + ŠÍPKA VPRAVO

Zväčšenie zarážky o jednu úroveň v texte so zápisom sprava doľava.

Kláves TAB

Zmenšenie zarážky o jednu úroveň v texte so zápisom sprava doľava.

Klávesy SHIFT + TAB

Organizovanie a spravovanie poznámkového bloku

Práca so stranami a okrajovými poznámkami

Úloha

Stlačte

Zapnutie alebo vypnutie celostranového zobrazenia.

Kláves F11

Otvorenie nového okna programu OneNote.

Klávesy CTRL + M

Otvorenie malého okna programu OneNote na vytvorenie okrajovej poznámky.

Klávesy CTRL + SHIFT + M

Rozbalenie alebo zbalenie líšt skupiny strán.

Klávesy CTRL + SHIFT + *

Vytlačenie aktuálnej strany.

Klávesy CTRL + P

Pridanie novej strany na koniec vybratej sekcie.

Klávesy CTRL + N

Rozšírenie lišty stránky.

Klávesy CTRL + SHIFT + [

Zmenšenie šírky lišty stránky.

Klávesy CTRL + SHIFT + ]

Vytvorenie novej stránky pod aktuálnou lištou stránky na rovnakej úrovni.

Klávesy CTRL + ALT + N

Zmenšenie úrovne odsadenia označenia karty aktuálnej strany.

Klávesy CTRL + ALT + [

Zväčšenie úrovne odsadenia označenia karty aktuálnej strany.

Klávesy CTRL + ALT + ]

Vytvorenie novej podstránky pod aktuálnou stranou.

Klávesy CTRL + SHIFT + ALT + N

Vyberie všetky položky.

Poznámka: Opakovaným stláčaním klávesov CTRL + A zväčšíte rozsah výberu.

Klávesy CTRL + A

Výber aktuálnej strany.

Klávesy CTRL + SHIFT + A
Ak je vybraná strana časťou skupiny, stlačte klávesy CTRL + A a vyberte všetky strany skupiny.

Posun vybratej karty strany nahor.

ALT + SHIFT + ŠÍPKA NAHOR

Posun vybratej karty strany nadol.

ALT + SHIFT + ŠÍPKA NADOL

Presunutie kurzora do názvu strany.

Klávesy CTRL + SHIFT + T

Prechod na prvú stranu v aktuálne zobrazenej množine kariet strán.

Klávesy ALT + PAGE UP

Prechod na poslednú stranu v aktuálne zobrazenej množine kariet strán.

Klávesy ALT + PAGE DOWN

Posun nahor na aktuálnej strane.

Kláves PAGE UP

Posun nadol na aktuálnej strane.

Kláves PAGE DOWN

Presun na začiatok aktuálnej strany.

Klávesy CTRL + HOME

Presun na koniec aktuálnej strany.

Klávesy CTRL + END

Prechod na nasledujúci odsek.

Klávesy CTRL + ŠÍPKA NADOL

Prechod na predchádzajúci odsek.

Klávesy CTRL + ŠÍPKA NAHOR

Prechod na nasledujúci poznámkový kontajner.

Klávesy ALT + ŠÍPKA NADOL

Presun na začiatok riadka.

Kláves HOME

Presun na koniec riadka.

Kláves END

Posun o jeden znak doľava

ŠÍPKA DOĽAVA

Posun o jeden znak doprava

ŠÍPKA DOPRAVA

Návrat na poslednú zobrazenú stranu.

ALT + ŠÍPKA DOĽAVA

Prechod na nasledujúcu zobrazenú stranu.

ALT + ŠÍPKA DOPRAVA

Priblíženie.

ALT + CTRL + ZNAMIENKO PLUS (na numerickej klávesnici) alebo ALT + CTRL + SHIFT + ZNAMIENKO PLUS

Vzdialenie.

ALT + CTRL + ZNAMIENKO MÍNUS (na numerickej klávesnici) alebo ALT + CTRL + SHIFT + SPOJOVNÍK

Uloženie zmien.

Poznámka: Ak je program OneNote spustený, poznámky sa automaticky ukladajú pri každej zmene. Manuálne ukladanie nie je potrebné.

Klávesy CTRL + S

Na začiatok stránky

Práca s poznámkovými blokmi a sekciami

Úloha

Stlačte

Otvorenie OneNotu.

Klávesy Windows + SHIFT + N

Otvorenie poznámkového bloku.

Kláves CTRL + O

Nástroj Odoslať do OneNote.

Klávesy Windows + N

Vytvorenie novej sekcie.

Klávesy CTRL + T

Otvorenie sekcie.

Klávesy CTRL + ALT + SHIFT + O

Prechod na nasledujúcu sekciu.

Klávesy CTRL + TAB

Prechod na predchádzajúcu sekciu.

Klávesy CTRL + SHIFT + TAB

Prechod na nasledujúcu stranu sekcie.

Kláves CTRL + PAGE DOWN

Prechod na predchádzajúcu stranu sekcie.

Kláves CTRL + PAGE UP

Prechod na prvú stranu sekcie.

Klávesy ALT + HOME

Prechod na poslednú stranu sekcie.

Klávesy ALT + END

Prechod na prvú stranu v aktuálne zobrazenej množine kariet strán.

Klávesy ALT + PAGE UP

Prechod na poslednú stranu v aktuálne zobrazenej množine kariet strán.

Klávesy ALT + PAGE DOWN

Presun alebo kopírovanie aktuálnej strany.

Klávesy CTRL + ALT + M

Zaostrenie na karty aktuálnej strany.

Klávesy CTRL + ALT + G

Výber karty aktuálnej strany.

Klávesy CTRL + SHFT + A

Zaostrenie na kartu aktuálnej sekcie.

Klávesy CTRL + SHIFT + G

Presun aktuálnej sekcie.

Klávesy CTRL + SHIFT + G, následne SHIFT + F10, M

Prepnutie na iný poznámkový blok na Navigačnom paneli.

CTRL + G, potom stlačte kláves ŠÍPKA NADOL alebo ŠÍPKA NAHOR a vyberte iný poznámkový blok, a potom stlačte kláves ENTER

Na začiatok stránky

Prehľadávanie poznámok

Úloha

Stlačte

Posun kurzora na pole Vyhľadávanie a vyhľadajte viaceré poznámkové bloky

Klávesy CTRL + E

Pri prehľadávaní všetkých poznámkových blokov si prezrite ukážku ďalšieho výsledku.

ŠÍPKA NADOL

Pri prehľadávaní všetkých poznámkových blokov choďte na vybraté výsledky a nepripomínajte Prehľadávanie.

Kláves ENTER

Zmena rozsahu hľadania.

Klávesy CTRL + E, TAB, SPACE

Otvorte tablu výsledkov prehľadávania.

ALT + O po prehľadávaní

Prehľadávanie len aktuálnej strany.

Poznámka: Môžete prepnúť medzi vyhľadávaním všade a vyhľadávaním len na aktuálnej stane kedykoľvek stlačením kombinácie klávesov CRTL+E alebo CTRL + F.

Klávesy CTRL + F

Počas vyhľadávania na aktuálnej stránke sa posuňte k nasledujúcemu výsledku.

ENTER alebo F3

Počas vyhľadávania na aktuálnej strane sa posuňte k predchádzajúcemu výsledku.

Klávesy SHFT + F3

Preskočenie vyhľadávania a návrat na stránku.

ESC

Na začiatok stránky

Zdieľanie poznámok

Zdieľanie poznámok s inými osobami

Úloha

Stlačte

Odoslanie vybratých strán v e-mailovej správe.

Klávesy CTRL + SHIFT + E

Zdieľanie poznámok s inými programami

Úloha

Stlačte

Odoslanie vybratých strán v e-mailovej správe.

Klávesy CTRL + SHIFT + E

Vytvorenie úlohy s časovým rámcom Dnes v programe Outlook z aktuálne vybratej poznámky.

Klávesy CTRL + SHIFT + 1

Vytvorenie úlohy s časovým rámcom Zajtra v programe Outlook z aktuálne vybratej poznámky.

Klávesy CTRL + SHIFT + 2

Vytvorenie úlohy s časovým rámcom Tento týždeň v programe Outlook z aktuálne vybratej poznámky.

Klávesy CTRL + SHIFT + 3

Vytvorenie úlohy s časovým rámcom Budúci týždeň v programe Outlook z aktuálne vybratej poznámky.

Klávesy CTRL + SHIFT + 4

Vytvorenie úlohy s časovým rámcom Bez dátumu v programe Outlook z aktuálne vybratej poznámky.

Klávesy CTRL + SHIFT + 5

Otvorenie vybratej úlohy programu Outlook.

Klávesy CTRL + SHIFT + K

Označenie vybratej úlohy programu Outlook ako dokončenej.

Klávesy CTRL + SHIFT + 9

Odstránenie vybratej úlohy programu Outlook.

Klávesy CTRL + SHIFT + 0

Synchronizácia zmien v aktuálnom zdieľanom poznámkovom bloku.

Klávesy SHIFT + F9

Synchronizácia zmien vo všetkých zdieľaných poznámkových blokoch.

Kláves F9

Označenie aktuálnej strany ako Neprečítanej.

Klávesy CTRL + Q

Ochrana poznámok

Zabezpečenie sekcií heslom

Úloha

Stlačte

Uzamknutie všetkých sekcií chránených heslom.

Klávesy CTRL + ALT + L

Na začiatok stránky

Tento článok Pomocníka popisuje klávesové skratky pre bežné úlohy v Microsoft OneNote 2010. Tieto klávesové skratky sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Pri iných rozloženiach klávesnice klávesy pravdepodobne nebudú presne zodpovedať klávesom na americkej klávesnici.

V prípade klávesových skratiek, pri ktorých sa používa kombinácia dvoch alebo viacerých klávesov stláčaných súčasne, sú klávesy oddelené znamienkom plus (+). Pri skratkách, v ktorých je potrebné stlačiť jeden kláves a následne hneď ďalší, sú tieto klávesy oddelené čiarkou ( , ). 

Poznámka: Je možné, že sa nezobrazuje najnovšia verzia tohto článku. Ak sa v stavovom riadku v dolnej časti tohto okna zobrazuje hlásenie Offline, pripojte počítač na internet, kliknite v zobrazovači Pomocníka na tlačidlo Offline a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Zobraziť obsah lokality Office.com. Prípadne navštívte lokalitu Office.com a nájdite stránku Pomocník a postupy pre Microsoft OneNote 2010, ktorá obsahuje najnovšiu dokumentáciu.

Obsah tohto článku

Zapisovanie a formátovanie poznámok

Zadávanie a úpravy poznámok

Úloha

Stlačte

Otvorenie nového okna programu OneNote.

CTRL + M

Otvorenie malého okna programu OneNote na vytvorenie okrajovej poznámky.

Klávesy CTRL+SHIFT+M

Ukotvenie okna programu OneNote.

Klávesy CTRL + ALT + D

Návrat poslednej akcie.

Klávesy CTRL + Z

Zopakovanie poslednej akcie.

Klávesy CTRL + Y

Výber všetkých položiek na aktuálnej strane.

Poznámka: Opakovaným stláčaním klávesov CTRL + A zväčšíte rozsah výberu.

Klávesy CTRL + A

Vystrihnutie vybratého textu alebo položky.

Klávesy CTRL + X

Skopírovanie vybratého textu alebo položky do Schránky.

Klávesy CTRL + C

Prilepenie obsahu Schránky.

Klávesy CTRL + V

Prechod na začiatok riadka.

Kláves HOME

Prechod na koniec riadka.

Kláves END

Posun o jeden znak doľava

ŠÍPKA DOĽAVA

Posun o jeden znak doprava

ŠÍPKA DOPRAVA

Prechod o jedno slovo doľava

CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA

Prechod o jedno slovo doprava

CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA

Odstránenie jedného znaku doľava.

Kláves BACKSPACE

Odstránenie jedného znaku doprava.

Kláves DELETE

Odstránenie jedného slova doľava.

Klávesy CTRL + BACKSPACE

Odstránenie jedného slova doprava.

Klávesy CTRL + DELETE

Vsunutie zlomu riadku bez začiatku nového odseku.

Klávesy SHIFT + ENTER

Skontroluje pravopis.

Kláves F7

Otvoriť synonymický slovník pre aktuálne vybraté slovo.

Klávesy SHIFT + F7

Zobrazenie kontextovej ponuky pre akúkoľvek poznámku, lištu alebo akýkoľvek iný predmet aktuálneho zamerania.

Klávesy SHIFT + F10

Vykonajte akciu navrhovanú na Informačnej lište, ak sa zobrazí na hornej časti stránky.

Klávesy CTRL + SHIFT + W

Formátovanie poznámok

Úloha

Stlačte

Zvýraznenie vybratého textu žltou farbou

Klávesy CTRL + SHIFT + H
alebo CTRL + ALT + H

Vloženie hypertextového prepojenia

CTRL + K

Kopírovanie formátovania vybraného textu (Kopírovať formát).

Klávesy CTRL + SHIFT + C

Prilepenie formátovania na vybraný text (Kopírovať formát).

Klávesy CTRL+SHIFT+V

Otvorenie hypertextového prepojenia

Poznámka: Kurzor musí byť umiestnený v texte formátovaného hypertextového prepojenia.

Kláves ENTER

Použitie alebo odstránenie formátovania tučného písma vo vybranom texte.

Klávesy CTRL + B

Použitie alebo odstránenie formátovania kurzívy vo vybranom texte.

Klávesy CTRL + I

Použitie alebo odstránenie podčiarknutia vybraného textu.

CTRL + U

Použitie alebo odstránenie prečiarknutia vybratého textu.

Kláves CTRL + SPOJOVNÍK

Použitie alebo odstránenie horného indexu pre vybratý text.

Klávesy CTRL + SHIFT + =

Použitie alebo odstránenie dolného indexu pre vybratý text.

Klávesy CTRL + =

Použitie alebo odstránenie formátovania číslovaného zoznamu vo vybranom odseku.

Klávesy CTRL + BODKA

Použitie alebo odstránenie číslovaného zoznamu pre vybratý odsek.

Klávesy CTRL + LOMKA

Použitie štýlu Nadpisu 1 v aktuálnej poznámke.

Klávesy CTRL + ALT + 1

Použitie štýly Nadpisu 2 v aktuálnej poznámke.

Klávesy CTRL + ALT + 2

Použitie štýlu Nadpisu 3 v aktuálnej poznámke.

Klávesy CTRL + ALT + 3

Použitie štýly Nadpisu 4 v aktuálnej poznámke.

Klávesy CTRL + ALT + 4

Použitie štýlu Nadpisu 5 v aktuálnej poznámke.

Klávesy CTRL + ALT + 5

Použitie štýly Nadpisu 6 v aktuálnej poznámke.

Klávesy CTRL + ALT + 6

Použitie štýlu Normálny v aktuálnej poznámke.

Klávesy CTRL + SHIFT + N

Odsadenie odseku zľava.

ALT + SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA

Odstránenie odsadenia odseku vľavo.

ALT + SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA

Zarovnanie vybratého odseku doprava.

Klávesy CTRL + R

Zarovnanie vybratého odseku doľava.

Klávesy CTRL + L

Zväčšenie veľkosť písma vybraného textu.

Klávesy CTRL + SHIFT + >

Zmenšenie veľkosti písma vybraného textu.

Klávesy CTRL + SHIFT + <

Vymazanie celého formátovania použitého vo vybranom texte.

Klávesy CTRL + SHIFT + N

Zobrazenie alebo skrytie čiar na aktuálnej stránke.

Klávesy CTRL + SHIFT + R

Pridanie položiek na stranu

Úloha

Stlačte

Vloženie dokumentu alebo súboru na aktuálnu stranu.

Klávesy ALT + N, F

Vloženie dokumentu alebo súboru ako výtlačku na aktuálnu stranu.

Klávesy ALT + N, O

Zobrazenie alebo skrytie tlači dokumentov na aktuálne stránke (pri spustení programu OneNote v režime s vysokým kontrastom).

Klávesy ALT + SHIFT + P

Vloženie obrázka zo súboru.

Klávesy ALT + N, P

Vloženie obrázka zo skenera alebo fotoaparátu.

Klávesy ALT + N, S

Vloženie výrezu obrazovky.

Poznámka: Ikona programu OneNote v oblasti oznámení, ktorá sa nachádza úplne vpravo na paneli úloh systému Windows, musí byť aktívna.

Kláves s logom systému Windows+S

Vloženie aktuálneho dátumu.

Klávesy ALT + SHIFT + D

Vloženie aktuálneho dátumu ačasu.

Klávesy ALT + SHIFT + F

Vloženie aktuálneho času.

Klávesy ALT + SHIFT + T

Vloženie zlomu riadka.

Klávesy SHIFT + ENTER

Začatie matematickej rovnice alebo konverzia vybraného textu na matematickú rovnicu.

Klávesy ALT+=

Vytvorenie tabuľky pridaním druhého stĺpca k už zadanému textu.

Kláves TAB

Vytvorenie ďalšieho stĺpca v tabuľke s jediným riadkom.

Kláves TAB

Vytvorenie ďalšieho riadku v záverečnej bunke tabuľky.

Poznámka: Ak chcete dokončiť tabuľku, stlačte klávesnicu ENTER druhý krát.

Kláves ENTER

Vytvorenie riadku pod aktuálnym riadkom v tabuľke.

Klávesy CTRL + ENTER

Vytvorenie ďalšieho odseku v rovnakej bunke tabuľky.

Klávesy ALT + ENTER

Vytvorenie stĺpca na pravo od aktuálneho stĺpca v tabuľke.

Klávesy CTRL+ALT+R

Vytvorenie stĺpca napravo od aktuálneho stĺpca v tabuľke.

Klávesy CTRL+ALT+E

Vytvorenie riadku nad aktuálnym riadkom v tabuľke (keď je kurzor na začiatku riadka).

Kláves ENTER

Vymazanie aktuálne prázdneho riadku v tabuľke (keď je kurzor na začiatku riadka).

Kláves DEL (stlačte dvakrát)

Výber poznámok a objektov

Úloha

Stlačte

Výber všetkých položiek na aktuálnej strane.

Poznámka: Opakovaným stláčaním klávesov CTRL + A zväčšíte rozsah výberu.

Klávesy CTRL + A

Výber na konci riadku.

Kláves SHIFT + END

Výber celého riadku (keď je kurzor na začiatku riadka).

Kláves SHIFT + ŠÍPKA NADOL

Prejdenie na záhlavie strany a výber.

Klávesy CTRL + SHIFT + T

Zrušenie vybratého prehľadu alebo strany.

Kláves ESC

Presunutie aktuálneho odseku alebo niekoľkých vybraných odsekov hore.

ALT + SHIFT + ŠÍPKA NAHOR

Presunutie aktuálneho odseku alebo niekoľkých vybraných odsekov dole.

ALT + SHIFT + ŠÍPKA NADOL

Presunutie aktuálneho odseku alebo niekoľkých vybraných odsekov vľavo (zmenšenie odsadenia).

ALT + SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA

Presunutie aktuálneho odseku alebo niekoľkých vybraných odsekov vpravo (zväčšenie odsadenia).

ALT + SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA

Výber aktuálneho odseku a príslušných pododsekov.

CTRL + SHIFT + SPOJOVNÍK

Odstránenie vybratej poznámky alebo objektu.

Kláves DELETE

Prechod na začiatok riadka.

Kláves HOME

Prechod na koniec riadka.

Kláves END

Posun o jeden znak doľava

ŠÍPKA DOĽAVA

Posun o jeden znak doprava

ŠÍPKA DOPRAVA

Návrat na poslednú zobrazenú stranu.

ALT + ŠÍPKA DOĽAVA

Prechod na nasledujúcu zobrazenú stranu.

ALT + ŠÍPKA DOPRAVA

Začatie prehrávania vybranej zvukovej alebo obrazovej nahrávky.

Klávesy CTRL+ALT+P

Začatie prehrávania vybranej zvukovej alebo obrazovej nahrávky.

Klávesy CTRL+ALT+S

Previnutie aktuálnej zvukovej alebo obrazovej nahrávky o niekoľko sekúnd.

Klávesy CTRL + ALT + Y

Rýchle pretočenie aktuálnej zvukovej alebo obrazovej nahrávky o niekoľko sekúnd.

Klávesy CTRL + ALT + U

Označenie poznámok

Úloha

Stlačte

Použitie, označenie alebo vymazanie značky Úlohy.

Klávesy CTRL + 1

Použitie alebo vymazanie značky Dôležité.

Klávesy CTRL + 2

Použitie alebo vymazanie značky Otázka.

Klávesy CTRL + 3

Použitie alebo vymazanie značky Zapamätať na neskoršie použitie.

Klávesy CTRL + 4

Použitie alebo vymazanie značky Definícia.

Klávesy CTRL + 5

Použitie alebo vymazanie vlastnej značky.

Klávesy CTRL + 6

Použitie alebo vymazanie vlastnej značky.

CTRL7

Použitie alebo vymazanie vlastnej značky.

Kláves CTRL + 8

Použitie alebo vymazanie vlastnej značky.

Kláves CTRL + 9

Odstránenie všetkých značiek vo vybratých poznámkach.

Klávesy CTRL + 0

Používanie prehľadov

Úloha

Stlačte

Zobrazenie úrovne 1.

Klávesy ALT + SHIFT + 1

Rozbalenie na úroveň 2.

Klávesy ALT + SHIFT + 2

Rozbalenie na úroveň 3.

Klávesy ALT + SHIFT + 3

Rozbalenie na úroveň 4.

Klávesy ALT + SHIFT + 4

Rozbalenie na úroveň 5.

Klávesy ALT + SHIFT + 5

Rozbalenie na úroveň 6.

Klávesy ALT + SHIFT + 6

Rozbalenie na úroveň 7.

Klávesy ALT + SHIFT + 7

Rozbalenie na úroveň 8.

Klávesy ALT + SHIFT + 8

Rozbalenie na úroveň 9.

Klávesy ALT + SHIFT + 9

Rozbalenie všetkých úrovní.

Klávesy ALT + SHIFT + 0

Zväčšenie zarážky o jednu úroveň.

Kláves TAB

Zmenšenie zarážky o jednu úroveň.

Klávesy SHIFT + TAB

Rozbalenie zbaleného prehľadu.

ALT + SHIFT + ZNAMIENKO PLUS

Zbalenie rozbaleného prehľadu.

ALT+SHIFT+ZNAMIENKO MÍNUS

Zadanie jazykového nastavenia

Poznámka: Ak chcete zmeniť smer písania poznámok, treba najprv zapnúť jazyky so zápisom sprava doľava v nástroji Jazykové predvoľby balíka Microsoft Office 2010.

Úloha

Stlačte

Nastavenie smeru zápisu zľava doprava.

Klávesy CTRL + LEFT SHIFT

Nastavenie smeru zápisu sprava doľava.

Klávesy CTRL + ŠÍPKA VPRAVO

Zväčšenie zarážky o jednu úroveň v texte so zápisom sprava doľava.

Kláves TAB

Zmenšenie zarážky o jednu úroveň v texte so zápisom sprava doľava.

Klávesy SHIFT + TAB

Na začiatok stránky

Organizovanie a spravovanie poznámkového bloku

Práca so stranami a okrajovými poznámkami

Úloha

Stlačte

Zapnutie alebo vypnutie celostranového zobrazenia.

Kláves F11

Otvorenie nového okna programu OneNote.

Klávesy CTRL + M

Otvorenie malého okna programu OneNote na vytvorenie okrajovej poznámky.

Klávesy CTRL + SHIFT + M

Rozbalenie alebo zbalenie líšt skupiny strán.

Klávesy CTRL + SHIFT + *

Vytlačenie aktuálnej strany.

Klávesy CTRL + P

Pridanie novej strany na koniec vybratej sekcie.

Klávesy CTRL + N

Rozšírenie lišty stránky.

Klávesy CTRL + SHIFT + [

Zmenšenie šírky lišty stránky.

Klávesy CTRL + SHIFT + ]

Vytvorenie novej stránky pod aktuálnou lištou stránky na rovnakej úrovni.

Klávesy CTRL + ALT + N

Zmenšenie úrovne odsadenia označenia karty aktuálnej strany.

Klávesy CTRL + ALT + [

Zväčšenie úrovne odsadenia označenia karty aktuálnej strany.

Klávesy CTRL + ALT + ]

Vytvorenie novej podstránky pod aktuálnou stranou.

Klávesy CTRL + SHIFT + ALT + N

Vyberie všetky položky.

Opakovaným stláčaním klávesov CTRL + A zväčšíte rozsah výberu.

Klávesy CTRL + A

Výber aktuálnej strany.

Klávesy CTRL + SHIFT + A
Ak je vybraná strana časťou skupiny, stlačte klávesy CTRL + A a vyberte všetky strany skupiny.

Posun vybratej karty strany nahor.

ALT + SHIFT + ŠÍPKA NAHOR

Posun vybratej karty strany nadol.

ALT + SHIFT + ŠÍPKA NADOL

Presunutie kurzora do názvu strany.

Klávesy CTRL + SHIFT + T

Prechod na prvú stranu v aktuálne zobrazenej množine kariet strán.

Klávesy ALT + PAGE UP

Prechod na poslednú stranu v aktuálne zobrazenej množine kariet strán.

Klávesy ALT + PAGE DOWN

Posun nahor na aktuálnej strane.

Kláves PAGE UP

Posun nadol na aktuálnej strane.

Kláves PAGE DOWN

Presun na začiatok aktuálnej strany.

Klávesy CTRL + HOME

Presun na koniec aktuálnej strany.

Klávesy CTRL + END

Prechod na nasledujúci odsek.

Klávesy CTRL + ŠÍPKA NADOL

Prechod na predchádzajúci odsek.

Klávesy CTRL+ŠÍPKA NAHOR

Posun kurzora nahor na aktuálnej strane alebo rozšírenie strany smerom nahor.

Klávesy CTRL+ALT+ŠÍPKA NAHOR

Posun kurzora nadol na aktuálnej strane alebo rozšírenie strany smerom nadol.

Klávesy CTRL+ALT+ŠÍPKA NADOL

Posun kurzora doľava na aktuálnej strane alebo rozšírenie strany smerom doľava.

Klávesy CTRL+ALT+ŠÍPKA DOĽAVA

Posun kurzora doprava na aktuálnej strane alebo rozšírenie strany smerom doprava.

Klávesy CTRL+ALT+ŠÍPKA DOPRAVA

Prechod na nasledujúci poznámkový kontajner.

Klávesy ALT + ŠÍPKA NADOL

Presun na začiatok riadka.

Kláves HOME

Presun na koniec riadka.

Kláves END

Posun o jeden znak doľava

ŠÍPKA DOĽAVA

Posun o jeden znak doprava

ŠÍPKA DOPRAVA

Návrat na poslednú zobrazenú stranu.

ALT + ŠÍPKA DOĽAVA

Prechod na nasledujúcu zobrazenú stranu.

ALT + ŠÍPKA DOPRAVA

Priblíženie.

ALT+CTRL+ZNAMIENKO PLUS (na numerickej klávesnici)
–ALEBO–
ALT+CTRL+SHIFT+ZNAMIENKO PLUS

Vzdialenie.

ALT+CTRL+ZNAMIENKO MÍNUS (na numerickej klávesnici)
–ALEBO–
ALT+CTRL+SHIFT+SPOJOVNÍK

Uloženie zmien.

Ak je program OneNote spustený, poznámky sa automaticky ukladajú pri každej zmene. Manuálne ukladanie nie je potrebné.

Klávesy CTRL + S

Práca s poznámkovými blokmi a sekciami

Úloha

Stlačte

Vytvorenie novej sekcie.

Kláves CTRL+T

Otvorenie poznámkového bloku.

Kláves CTRL+O

Otvorenie sekcie.

Klávesy CTRL + ALT + SHIFT + O

Prechod na nasledujúcu sekciu.

Klávesy CTRL + TAB

Prechod na predchádzajúcu sekciu.

Klávesy CTRL + SHIFT + TAB

Prechod na nasledujúcu stranu sekcie.

Kláves CTRL + PAGE DOWN

Prechod na predchádzajúcu stranu sekcie.

Kláves CTRL + PAGE UP

Prechod na prvú stranu sekcie.

Klávesy ALT + HOME

Prechod na poslednú stranu sekcie.

Klávesy ALT + END

Prechod na prvú stranu v aktuálne zobrazenej množine kariet strán.

Klávesy ALT + PAGE UP

Prechod na poslednú stranu v aktuálne zobrazenej množine kariet strán.

Klávesy ALT + PAGE DOWN

Presun alebo kopírovanie aktuálnej strany.

Klávesy CTRL + ALT + M

Zaostrenie na karty aktuálnej strany.

Klávesy CTRL + ALT + G

Výber karty aktuálnej strany.

Klávesy CTRL + SHFT + A

Zaostrenie na kartu aktuálnej sekcie.

Klávesy CTRL + SHIFT + G

Presun aktuálnej sekcie.

Klávesy CTRL+SHIFT+G, SHIFT+F10, M

Prepnutie na iný poznámkový blok na Navigačnom paneli.

CTRL+G, potom stlačte kláves ŠÍPKA NADOL alebo ŠÍPKA NAHOR a vyberte iný poznámkový blok, a potom stlačte kláves ENTER

Prehľadávanie poznámok

Úloha

Stlačte

Posun kurzora na pole Vyhľadávanie a vyhľadajte viaceré poznámkové bloky

Klávesy CTRL + E

Pri prehľadávaní všetkých poznámkových blokov si prezrite ukážku ďalšieho výsledku.

ŠÍPKA NADOL

Pri prehľadávaní všetkých poznámkových blokov choďte na vybraté výsledky a nepripomínajte Prehľadávanie.

Kláves ENTER

Zmena rozsahu hľadania.

Klávesy CTRL + E, TAB, SPACE

Otvorte tablu výsledkov prehľadávania.

ALT + O po prehľadávaní

Prehľadávanie len aktuálnej strany.

Poznámka: Môžete prepnúť medzi vyhľadávaním všade a vyhľadávaním len na aktuálnej stane kedykoľvek stlačením kombinácie klávesov CRTL+E alebo CTRL + F.

Klávesy CTRL + F

Počas vyhľadávania na aktuálnej stránke sa posuňte k nasledujúcemu výsledku.

ENTER alebo F3

Počas vyhľadávania na aktuálnej strane sa posuňte k predchádzajúcemu výsledku.

Klávesy SHFT + F3

Preskočenie vyhľadávania a návrat na stránku.

ESC

Na začiatok stránky

Zdieľanie poznámok

Zdieľanie poznámok s inými osobami

Úloha

Stlačte

Odoslanie vybratých strán v e-mailovej správe.

Klávesy CTRL + SHIFT + E

Zdieľanie poznámok s inými programami

Úloha

Stlačte

Odoslanie vybratých strán v e-mailovej správe.

Klávesy CTRL + SHIFT + E

Vytvorenie úlohy s časovým rámcom Dnes v programe Outlook z aktuálne vybratej poznámky.

Klávesy CTRL + SHIFT + 1

Vytvorenie úlohy s časovým rámcom Zajtra v programe Outlook z aktuálne vybratej poznámky.

Klávesy CTRL + SHIFT + 2

Vytvorenie úlohy s časovým rámcom Tento týždeň v programe Outlook z aktuálne vybratej poznámky.

Klávesy CTRL + SHIFT + 3

Vytvorenie úlohy s časovým rámcom Budúci týždeň v programe Outlook z aktuálne vybratej poznámky.

Klávesy CTRL + SHIFT + 4

Vytvorenie úlohy s časovým rámcom Bez dátumu v programe Outlook z aktuálne vybratej poznámky.

Klávesy CTRL + SHIFT + 5

Otvorenie vybratej úlohy programu Outlook.

Klávesy CTRL + SHIFT + K

Označenie vybratej úlohy programu Outlook ako dokončenej.

Klávesy CTRL + SHIFT + 9

Odstránenie vybratej úlohy programu Outlook.

Klávesy CTRL + SHIFT + 0

Synchronizácia zmien v aktuálnom zdieľanom poznámkovom bloku.

Klávesy SHIFT + F9

Synchronizácia zmien vo všetkých zdieľaných poznámkových blokoch.

Kláves F9

Označenie aktuálnej strany ako Neprečítanej.

Klávesy CTRL + Q

Na začiatok stránky

Ochrana poznámok

Zabezpečenie sekcií heslom

Úloha

Stlačte

Uzamknutie všetkých sekcií chránených heslom.

Klávesy CTRL + ALT + L

Na začiatok stránky

Táto téma Pomocníka popisuje klávesové skratky pre bežné úlohy v Microsoft Office OneNote 2007. Tieto klávesové skratky sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Pri iných rozloženiach klávesnice klávesy pravdepodobne nebudú presne zodpovedať klávesom na americkej klávesnici.

V prípade klávesových skratiek, pri ktorých sa používa kombinácia dvoch alebo viacerých klávesov stláčaných súčasne, sú klávesy oddelené znamienkom plus (+). Pri skratkách, v ktorých je potrebné stlačiť jeden kláves a následne hneď ďalší, sú tieto klávesy oddelené čiarkou ( , ). 

Tip: Ak chcete vyhľadať slovo alebo slovné spojenie v tejto téme, kliknite na položku Zobraziť všetko, stlačte kombináciu klávesov CTRL + F, zadajte slovo alebo slovné spojenie a potom stlačte kláves ENTER.

Pomocník online

Klávesové skratky na používanie okna Pomocníka

Okno Pomocníka poskytuje prístup na obsah Pomocníka. Okno Pomocník zobrazuje témy a ďalší obsah Pomocníka.

V okne Pomocník

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie okna Pomocníka.

F1

Zatvorenie okna Pomocníka

ALT + F4

Prepnutie medzi oknom Pomocníka a aktívnym programom

ALT + TAB

Návrat na domovskú stránku Pomocníka pre OneNote

ALT + HOME

Výber ďalšej položky v okne Pomocníka

TAB

Výber predchádzajúcej položky v okne Pomocníka

SHIFT + TAB

Vykonanie akcie pre vybratú položku

ENTER

Výber ďalšej alebo predchádzajúcej položky v časti okna Pomocníka Prehľadávať Pomocníka pre OneNote.

TAB alebo SHIFT + TAB

Rozbalenie alebo zbalenie vybratej položky v časti okna Pomocníka Prehľadávať Pomocníka pre OneNote.

ENTER

Vybratie nasledujúceho skrytého textu alebo hypertextového prepojenia vrátane možností Zobraziť všetko alebo Skryť všetko, ktoré sa nachádzajú v hornej časti témy

TAB

Výber predchádzajúceho skrytého textu alebo hypertextového prepojenia

SHIFT + TAB

Vykonanie akcie pre vybraté položky Zobraziť všetko, Skryť všetko, skrytý text alebo hypertextové prepojenie

ENTER

Presun na predchádzajúcu tému Pomocníka (tlačidlo Späť).

ALT+ŠÍPKA DOĽAVA alebo BACKSPACE

Presun na nasledujúcu tému Pomocníka (tlačidlo Dopredu).

ALT+ŠÍPKA DOPRAVA

Posúvanie v aktuálne zobrazenej téme Pomocníka po malých krokoch nahor a nadol

ŠÍPKA NAHOR alebo ŠÍPKA NADOL

Posúvanie v aktuálne zobrazenej téme Pomocníka po dlhších úsekoch nahor a nadol

PAGE UP alebo PAGE DOWN

Zmena zobrazenia okna Pomocníka – zobrazenie spojené s aktívnym programom alebo oddelené od aktívneho programu

ALT + U

Zobrazenie príkazov ponuky okna Pomocníka. Okno Pomocníka musí byť aktívne (kliknite na okno Pomocníka).

SHIFT + F10

Zastavenie poslednej akcie (tlačidlo Zastaviť ).

ESC

Obnovenie okna (tlačidlo Obnoviť)

F5

Tlač aktuálnej témy Pomocníka.

Ak kurzor nie je na aktuálnej téme Pomocníka, stlačte kláves F6 a následne CTRL + P.

CTRL + P

Zmena stavu pripojenia.

F6 a potom stlačte kláves ŠÍPKA NADOL

Zadajte text do poľa Zadajte slová, ktoré chcete vyhľadať.

F6 a potom stlačte kláves ŠÍPKA NADOL

Prepínanie medzi časťami okna Pomocník, napríklad prepínanie medzi panelom s nástrojmi, poľom Zadajte slová, ktoré chcete vyhľadať a zoznamom Vyhľadávanie.

F6

Výber ďalšej alebo predchádzajúcej položky v obsahu v stromovom zobrazení

ŠÍPKA NAHOR alebo ŠÍPKA NADOL

Rozbalenie alebo zbalenie vybratej položky v obsahu v stromovom zobrazení

ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA

Základy práce s programami balíka Microsoft Office

Zobrazenie a používanie okien

Požadovaná akcia

Klávesy

Prepnutie do nasledujúceho okna

ALT + TAB

Prepnutie do predchádzajúceho okna

ALT + SHIFT + TAB

Zatvorenie aktívneho okna

CTRL+W alebo CTRL+F4

Prechod na pracovnú tablu z inej tably v okne programu (v smere hodinových ručičiek). Môže sa požadovať viacnásobné stlačenie klávesu F6.

Ak sa po stlačení klávesu F6 nezobrazí požadovaná pracovná tabla, skúste stlačením klávesu ALT presunúť zameranie na panel s ponukami a potom stlačením kombinácie klávesov CTRL + TAB prejsť na pracovnú tablu.

F6

Presun na pracovnú tablu z inej tably v okne programu (proti smeru hodinových ručičiek).

SHIFT + F6

Ak je otvorených viac okien, prepnutie do nasledujúceho okna

CTRL + F6

Prepnutie do predchádzajúceho okna

CTRL + SHIFT + F6

Vykonanie príkazu Veľkosť (v ponuke okna Ovládací prvok), ak nie je okno dokumentu maximalizované. Stlačením klávesov so šípkami zmeňte veľkosť okna a po skončení stlačte kláves ESC.

CTRL + F8

Minimalizovanie okna na ikonu (funkčné len pre niektoré programy balíka Microsoft Office)

CTRL + F9

Maximalizovanie alebo obnovenie vybratého okna

CTRL + F10

Skopírovanie obrázka celej obrazovky do Schránky

PRINT SCREEN

Skopírovanie obrázka vybratého okna do Schránky

ALT + PRINT SCREEN

Zmena typu písma alebo jeho veľkosti

Požadovaná akcia

Klávesy

Zmena písma

CTRL + SHIFT + F

Zmena veľkosti písma

CTRL + SHIFT + P

Zväčšenie veľkosti písma vybratého textu

CTRL + SHIFT + >

Zmenšenie veľkosti písma vybratého textu

CTRL + SHIFT + <

Presun v texte alebo v bunkách

Požadovaná akcia

Klávesy

Posun o jeden znak doľava

ŠÍPKA DOĽAVA

Posun o jeden znak doprava

ŠÍPKA DOPRAVA

Posun o jeden riadok nahor

ŠÍPKA NAHOR

Posun o jeden riadok nadol

ŠÍPKA NADOL

Prechod o jedno slovo doľava

CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA

Prechod o jedno slovo doprava

CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA

Posun na koniec riadka

END

Prechod na začiatok riadka

HOME

Posun o odsek nahor

CTRL + ŠÍPKA NAHOR

Posun o odsek nadol

CTRL + ŠÍPKA NADOL

Prechod na koniec textového poľa

CTRL + END

Prechod na začiatok textového poľa

CTRL + HOME

Zopakovanie poslednej akcie príkazu Hľadať

SHIFT + F4

Presun medzi tabuľkami a práca v nich

Požadovaná akcia

Klávesy

Presun do ďalšej bunky

TAB

Presun do predchádzajúcej bunky

SHIFT + TAB

Presun do ďalšieho riadka

ŠÍPKA NADOL

Presun do predchádzajúceho riadka

ŠÍPKA NAHOR

Začatie nového odseku

ENTER

Pridanie nového riadka do spodnej časti tabuľky

Kláves TAB na konci posledného riadka

Prístup k pracovným tablám a ich používanie

Požadovaná akcia

Klávesy

Prechod na pracovnú tablu z inej tably v okne programu. (Môže sa požadovať viacnásobné stlačenie klávesu F6.)

Ak sa po stlačení klávesu F6 nezobrazí požadovaná pracovná tabla, skúste stlačením klávesu ALT presunúť zameranie na panel s ponukami a potom stlačením kombinácie klávesov CTRL + TAB prejsť na pracovnú tablu.

F6

Prechod na pracovnú tablu, ak je aktívna ponuka alebo panel s nástrojmi. (Kombináciu klávesov CTRL + TAB bude možno potrebné stlačiť viackrát.)

CTRL + TAB

Ak je pracovná tabla aktívna, výber nasledujúcej alebo predchádzajúcej možnosti na pracovnej table

TAB alebo SHIFT + TAB

Zobrazenie celej množiny príkazov v ponuke pracovnej tably

CTRL + ŠÍPKA NADOL

Prechod medzi voľbami vo vybratej vedľajšej ponuke alebo prechod v rámci určitých možností v skupine možností

ŠÍPKA NADOL alebo ŠÍPKA NAHOR

Otvorenie vybratej ponuky alebo vykonanie akcie, ktorá je priradená k vybratému tlačidlu

MEDZERNÍK alebo ENTER

Otvorenie kontextovej ponuky alebo otvorenie rozbaľovacej ponuky pre vybratú položku galérie

SHIFT + F10

Výber prvého alebo posledného príkazu ponuky alebo vedľajšej ponuky v prípade, že je ponuka alebo vedľajšia ponuka zobrazená

HOME alebo END

Posúvanie nahor alebo nadol vo vybratom zozname galérie

PAGE UP alebo PAGE DOWN

Posunutie do hornej alebo dolnej časti vybratého zoznamu galérie

CTRL + HOME alebo CTRL + END

Otvorenie pracovnej tably Zdroje informácií

ALT + kliknutie

Zmena veľkosti a premiestnenie panelov s nástrojmi, ponúk a pracovných tabiel

 1. Stlačením klávesu ALT vyberte panel s ponukami.

 2. Opakovaným stlačením kombinácie klávesov CTRL + TAB vyberte požadovaný panel s nástrojmi alebo pracovnú tablu.

 3. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  Zmena veľkosti panela s nástrojmi

  1. Na paneli s nástrojmi stlačte kombináciu klávesov CTRL + MEDZERNÍK, čím sa zobrazí ponuka Možnosti panela s nástrojmi.

  2. Kliknite na príkaz Veľkosť a potom stlačte kláves ENTER.

  3. Pomocou klávesov so šípkami zmeňte veľkosť panela s nástrojmi. Stláčaním klávesu CTRL + klávesov so šípkami môžete meniť veľkosť po 1 pixeli.

  Premiestnenie panela s nástrojmi

  1. Na paneli s nástrojmi stlačte kombináciu klávesov CTRL + MEDZERNÍK, čím sa zobrazí ponuka Možnosti panela s nástrojmi.

  2. Kliknite na príkaz Premiestniť a potom stlačte kláves ENTER.

  3. Pomocou klávesov so šípkou premiestnite panel s nástrojmi. Stláčaním klávesu CTRL + klávesov so šípkami môžete premiestňovať panel s nástrojmi po 1 pixeli. Ak chcete zrušiť ukotvenie panela s nástrojmi, opakovane stláčajte kláves ŠÍPKA NADOL. Ak chcete ukotviť panel s nástrojmi zvisle na ľavú alebo pravú stranu, stlačte kláves ŠÍPKA DOĽAVA, keď sa panel s nástrojmi nachádza úplne vľavo, resp. stlačte kláves ŠÍPKA DOPRAVA, keď sa panel s nástrojmi nachádza úplne vpravo.

  Zmena veľkosti pracovnej tably

  1. Na pracovnej table stlačte kombináciu klávesov CTRL + MEDZERNÍK, čím sa zobrazí ponuka ďalších príkazov.

  2. Stlačením klávesu ŠÍPKA NADOL vyberte príkaz Veľkosť a potom stlačte kláves ENTER.

  3. Pomocou klávesov so šípkami zmeňte veľkosť pracovnej tably. Stláčaním klávesu CTRL + klávesov so šípkami môžete meniť veľkosť po 1 pixeli.

  Premiestnenie pracovnej tably

  1. Na pracovnej table stlačte kombináciu klávesov CTRL + MEDZERNÍK, čím sa zobrazí ponuka ďalších príkazov.

  2. Stlačením klávesu ŠÍPKA NADOL vyberte príkaz Premiestniť a potom stlačte kláves ENTER.

  3. Pomocou klávesov so šípkami premiestnite pracovnú tablu. Stláčaním klávesu CTRL + klávesov so šípkami môžete premiestňovať pracovnú tablu po 1 pixeli.

 4. Po dokončení premiestňovania alebo zmeny veľkosti stlačte kláves ESC.

Používanie dialógových okien

Požadovaná akcia

Klávesy

Prechod na nasledujúcu možnosť alebo skupinu možností

TAB

Prechod na predchádzajúcu možnosť alebo skupinu možností

SHIFT + TAB

Prepnutie na nasledujúcu kartu v dialógovom okne

CTRL + TAB

Prepnutie na predchádzajúcu kartu v dialógovom okne

CTRL + SHIFT + TAB

Prechod medzi možnosťami v otvorenom rozbaľovacom zozname alebo medzi možnosťami v skupine možností

Klávesy so šípkami

Vykonanie akcie priradenej k vybratému tlačidlu. Začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia vybratého políčka

MEDZERNÍK

Otvorenie zatvoreného zoznamu a prechod na danú možnosť v zozname

Prvé písmeno možnosti v rozbaľovacom zozname

Výber možnosti, začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia políčka

ALT + písmeno podčiarknuté v možnosti

Otvorenie vybratého rozbaľovacieho zoznamu

ALT + ŠÍPKA NADOL

Zatvorenie vybratého rozbaľovacieho zoznamu, zrušenie príkazu alebo zatvorenie dialógového okna

ESC

Vykonanie akcie priradenej k predvolenému tlačidlu v dialógovom okne

ENTER

Použitie textových polí v dialógových oknách

Editovacie pole je prázdne pole, do ktorého napíšete alebo prilepíte položku, napríklad meno používateľa alebo cestu k priečinku.

Požadovaná akcia

Klávesy

Prechod na začiatok položky.

HOME

Prechod na koniec položky

END

Prechod o jeden znak doľava alebo doprava.

ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA

Prechod o jedno slovo doľava.

CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA

Prechod o jedno slovo doprava

CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA

Výber alebo zrušenie výberu jedného znaku smerom doľava

SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA

Výber alebo zrušenie výberu jedného znaku smerom doprava

SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA

Výber alebo zrušenie výberu jedného slova smerom doľava

CTRL + SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA

Výber alebo zrušenie výberu jedného slova smerom doprava

CTRL + SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA

Výber od kurzora (bodu vloženia) po začiatok položky.

SHIFT + HOME

Výber od kurzora (bodu vloženia) po koniec položky.

SHIFT + END

Použitie dialógových okien Otvoriť a Uložiť ako

Požadovaná akcia

Klávesy

Prechod do predchádzajúceho priečinka. Bublina 4

ALT + 1

Tlačidlo O úroveň vyššie Obrázok tlačidla : otvorenie priečinka o jednu úroveň vyššie nad úrovňou otvoreného priečinka.

ALT + 2

Tlačidlo Hľadať na webe Bublina 4 : zatvorenie dialógového okna a otvorenie stránky hľadania na webe.

ALT + 3

Tlačidlo Odstrániť Bublina 4 : odstránenie vybratého priečinka alebo súboru.

ALT + 3

Tlačidlo Vytvoriť nový priečinok Bublina 4 : umožňuje vytvoriť nový priečinok.

ALT + 4

Tlačidlo Zobrazenia Vzhľad tlačidla : prepínanie medzi zobrazeniami dostupných priečinkov.

ALT + 5

Tlačidlo Nástroje: zobrazenie ponuky Nástroje.

Alt + L

Zobrazenie kontextovej ponuky pre vybratú položku, napríklad priečinok alebo súbor

SHIFT + F10

Presun medzi možnosťami alebo oblasťami v dialógovom okne.

TAB

Otvorenie zoznamu Kde hľadať

F4 alebo ALT + I

Obnovenie zoznamu súborov.

F5

Zapisovanie a formátovanie poznámok

Zadávanie a úpravy poznámok

Úloha

Stlačte

Otvorenie nového okna programu OneNote.

CTRL + M

Otvorenie malého okna programu OneNote na vytvorenie okrajovej poznámky.

Klávesy CTRL+SHIFT+M

Návrat poslednej akcie.

Klávesy CTRL + Z

Zopakovanie poslednej akcie.

Klávesy CTRL + Y

Výber všetkých položiek na aktuálnej strane.

Opakovaným stláčaním klávesov CTRL + A zväčšíte rozsah výberu.

Klávesy CTRL + A

Vystrihnutie vybratého textu alebo položky.

Klávesy CTRL + X

Skopírovanie vybratého textu alebo položky do Schránky.

Klávesy CTRL + C

Prilepenie obsahu Schránky.

Klávesy CTRL + V

Prechod na začiatok riadka.

Kláves HOME

Prechod na koniec riadka.

Kláves END

Posun o jeden znak doľava

ŠÍPKA DOĽAVA

Posun o jeden znak doprava

ŠÍPKA DOPRAVA

Prechod o jedno slovo doľava

CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA

Prechod o jedno slovo doprava

CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA

Odstránenie jedného znaku doľava.

Kláves BACKSPACE

Odstránenie jedného znaku doprava.

Kláves DELETE

Odstránenie jedného slova doľava.

Klávesy CTRL + BACKSPACE

Odstránenie jedného slova doprava.

CTRL + DELETE

Vloženie zlomu riadka.

Klávesy SHIFT+ENTER

Skontroluje pravopis.

Kláves F7

Formátovanie poznámok

Úloha

Stlačte

Zvýraznenie vybratého textu.

CTRL + SHIFT + H

Vloženie hypertextového prepojenia

CTRL + K

Otvorenie hypertextového prepojenia

Poznámka: Kurzor musí byť umiestnený v texte formátovaného hypertextového prepojenia.

Kláves ENTER

Použitie alebo odstránenie formátovania tučného písma vo vybranom texte.

Klávesy CTRL + B

Použitie alebo odstránenie formátovania kurzívy vo vybranom texte.

Klávesy CTRL + I

Použitie alebo odstránenie podčiarknutia vybraného textu.

CTRL + U

Použitie alebo odstránenie prečiarknutia vybratého textu.

Kláves CTRL + SPOJOVNÍK

Použitie alebo odstránenie horného indexu pre vybratý text.

Klávesy CTRL + SHIFT + =

Použitie alebo odstránenie dolného indexu pre vybratý text.

Klávesy CTRL + =

Použitie alebo odstránenie formátovania číslovaného zoznamu vo vybranom odseku.

Klávesy CTRL + BODKA

Použitie alebo odstránenie číslovaného zoznamu pre vybratý odsek.

Klávesy CTRL+LOMKA

Odsadenie odseku zľava.

ALT + SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA

Odstránenie odsadenia odseku vľavo.

ALT + SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA

Zarovnanie vybratého odseku doprava.

CTRL + R

Zarovnanie vybratého odseku na stred

CTRL + E

Zarovnanie vybratého odseku doľava.

Klávesy CTRL+L

Použitie písma vo vybratom texte

CTRL + SHIFT + F, ŠÍPKA NAHOR alebo ŠÍPKA NADOL

Použitie veľkosti písma vo vybratom texte

CTRL + SHIFT + P, ŠÍPKA NAHOR alebo ŠÍPKA NADOL

Otvorenie pracovnej tably Písmo

CTRL + D

Pridanie položiek na stranu

Úloha

Stlačte

Vloženie dokumentu alebo súboru na aktuálnu stranu.

Alt + I, F

Vloženie dokumentu alebo súboru ako výtlačku na aktuálnu stranu

Alt + I, O

Zobrazenie alebo skrytie výtlačkov dokumentov na aktuálnej strane (pri spustení OneNotu v režime s vysokým kontrastom)

Klávesy ALT+SHIFT+P

Vloženie obrázka zo súboru.

ALT + I, P, F

Vloženie obrázka zo skenera alebo fotoaparátu

ALT + I, P, S

Vloženie výrezu obrazovky.

Poznámka: Ikona programu OneNote v oblasti oznámení, ktorá sa nachádza úplne vpravo na paneli úloh systému Windows, musí byť aktívna.

Kláves s logom systému Windows+S

Vloženie aktuálneho dátumu.

Klávesy ALT + SHIFT + D

Vloženie aktuálneho dátumu ačasu.

Klávesy ALT + SHIFT + F

Vloženie aktuálneho času.

Klávesy ALT + SHIFT + T

Vloženie zlomu riadka.

SHIFT + ENTER

Výber poznámok a objektov

Úloha

Stlačte

Výber všetkých položiek na aktuálnej strane.

Opakovaným stláčaním klávesov CTRL + A zväčšíte rozsah výberu.

Klávesy CTRL+A

Zrušenie vybratého prehľadu alebo strany.

Kláves ESC

Premiestnenie vybratej poznámky alebo objektu nahor.

ALT + SHIFT + ŠÍPKA NAHOR

Premiestnenie vybratej poznámky alebo objektu nadol.

ALT + SHIFT + ŠÍPKA NADOL

Premiestnenie vybratej poznámky alebo objektu doľava.

ALT + SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA

Premiestnenie vybratej poznámky alebo objektu doprava.

ALT+SHIFT+ŠÍPKA DOPRAVA

Výber aktuálneho odseku a príslušných pododsekov.

CTRL+SHIFT+SPOJOVNÍK

Pridanie alebo odstránenie medzery na strane.

ALT + I, N, potom stlačte kláves ŠÍPKA NAHOR alebo ŠÍPKA NADOL a potom stlačte kláves ENTER.

Odstránenie vybratej poznámky alebo objektu.

Kláves DELETE

Prechod na začiatok riadka.

Kláves HOME

Prechod na koniec riadka.

Kláves END

Posun o jeden znak doľava

ŠÍPKA DOĽAVA

Posun o jeden znak doprava

ŠÍPKA DOPRAVA

Návrat na poslednú zobrazenú stranu.

ALT + ŠÍPKA DOĽAVA

Prechod na nasledujúcu zobrazenú stranu.

ALT+ŠÍPKA DOPRAVA

Označenie poznámok

Úloha

Stlačte

Použitie, označenie alebo vymazanie značky Úlohy.

Klávesy CTRL + 1

Použitie alebo vymazanie značky Dôležité.

Klávesy CTRL + 2

Použitie alebo vymazanie značky Otázka.

Klávesy CTRL + 3

Použitie alebo vymazanie značky Zapamätať na neskoršie použitie.

Klávesy CTRL + 4

Použitie alebo vymazanie značky Definícia.

Klávesy CTRL + 5

Použitie alebo vymazanie vlastnej značky.

Klávesy CTRL + 6

Použitie alebo vymazanie vlastnej značky.

CTRL7

Použitie alebo vymazanie vlastnej značky.

Kláves CTRL + 8

Použitie alebo vymazanie vlastnej značky.

Kláves CTRL + 9

Odstránenie všetkých značiek vo vybratých poznámkach.

Klávesy CTRL + 0

Používanie prehľadov

Úloha

Stlačte

Zobrazenie úrovne 1.

Klávesy ALT + SHIFT + 1

Rozbalenie na úroveň 2.

Klávesy ALT + SHIFT + 2

Rozbalenie na úroveň 3.

Klávesy ALT + SHIFT + 3

Rozbalenie na úroveň 4.

Klávesy ALT + SHIFT + 4

Rozbalenie na úroveň 5.

Klávesy ALT + SHIFT + 5

Rozbalenie na úroveň 6.

Klávesy ALT + SHIFT + 6

Rozbalenie na úroveň 7.

Klávesy ALT + SHIFT + 7

Rozbalenie na úroveň 8.

Klávesy ALT + SHIFT + 8

Rozbalenie na úroveň 9.

Klávesy ALT + SHIFT + 9

Rozbalenie všetkých úrovní.

Klávesy ALT+SHIFT+0

Zobrazenie základného textu na vybratý nadpis.

ALT + SHIFT + =

Skrytie základného textu na vybratý nadpis.

ALT + SHIFT + SPOJOVNÍK

Zväčšenie zarážky o jednu úroveň.

Kláves TAB

Zmenšenie zarážky o jednu úroveň.

Klávesy SHIFT+TAB

Zadanie jazykového nastavenia

Poznámka: Ak chcete zmeniť smer písania poznámok, treba najprv zapnúť jazyky so zápisom sprava doľava v dialógovom okne Nastavenie jazyka balíka Microsoft Office 2007.

Úloha

Stlačte

Nastavenie smeru zápisu zľava doprava.

Klávesy CTRL + LEFT SHIFT

Nastavenie smeru zápisu sprava doľava.

Klávesy CTRL + ŠÍPKA VPRAVO

Zväčšenie zarážky o jednu úroveň v texte so zápisom sprava doľava.

Kláves TAB

Zmenšenie zarážky o jednu úroveň v texte so zápisom sprava doľava.

Klávesy SHIFT + TAB

Organizovanie a spravovanie poznámkového bloku

Práca so stranami a okrajovými poznámkami

Úloha

Stlačte

Zapnutie alebo vypnutie celostranového zobrazenia.

Kláves F11

Otvorenie nového okna programu OneNote.

Klávesy CTRL + M

Otvorenie malého okna programu OneNote na vytvorenie okrajovej poznámky.

Klávesy CTRL+SHIFT+M

Vytlačenie aktuálnej strany.

Klávesy CTRL + P

Pridanie novej strany na koniec vybratej sekcie.

Klávesy CTRL+N

Pridanie novej podstrany do aktuálnej skupiny strán.

CTRL + SHIFT + N

Vyberie všetky položky.

Opakovaným stláčaním klávesov CTRL + A zväčšíte rozsah výberu.

Klávesy CTRL + A

Výber aktuálnej strany.

Klávesy CTRL+SHIFT+A
Ak je vybraná strana časťou skupiny, stlačte klávesy CTRL+A a vyberte všetky strany skupiny.

Zväčšenie veľkosti karty strany.

CTRL + SHIFT + ĽAVÁ HRANATÁ ZÁTVORKA

Zmenšenie veľkosti karty strany.

CTRL + SHIFT + PRAVÁ HRANATÁ ZÁTVORKA

Posun vybratej karty strany nahor.

ALT + SHIFT + ŠÍPKA NAHOR

Posun vybratej karty strany nadol.

Klávesy ALT+SHIFT+ŠÍPKA NADOL

Presunutie kurzora do hlavičky strany.

CTRL + T

Prechod na prvú stranu v aktuálne zobrazenej množine kariet strán.

Klávesy ALT + PAGE UP

Prechod na poslednú stranu v aktuálne zobrazenej množine kariet strán.

Klávesy ALT + PAGE DOWN

Posun nahor na aktuálnej strane.

Kláves PAGE UP

Posun nadol na aktuálnej strane.

Kláves PAGE DOWN

Presun na začiatok aktuálnej strany.

Klávesy CTRL + HOME

Presun na koniec aktuálnej strany.

Klávesy CTRL + END

Prechod na nasledujúci odsek.

Klávesy CTRL + ŠÍPKA NADOL

Prechod na predchádzajúci odsek.

Klávesy CTRL+ŠÍPKA NAHOR

Posun kurzora nahor na aktuálnej strane alebo rozšírenie strany smerom nahor.

Klávesy CTRL+ALT+ŠÍPKA NAHOR

Posun kurzora nadol na aktuálnej strane alebo rozšírenie strany smerom nadol.

Klávesy CTRL+ALT+ŠÍPKA NADOL

Posun kurzora doľava na aktuálnej strane alebo rozšírenie strany smerom doľava.

Klávesy CTRL+ALT+ŠÍPKA DOĽAVA

Posun kurzora doprava na aktuálnej strane alebo rozšírenie strany smerom doprava.

Klávesy CTRL+ALT+ŠÍPKA DOPRAVA

Prechod na nasledujúci poznámkový kontajner.

Klávesy ALT + ŠÍPKA NADOL

Presun na začiatok riadka.

Kláves HOME

Presun na koniec riadka.

Kláves END

Posun o jeden znak doľava

ŠÍPKA DOĽAVA

Posun o jeden znak doprava

ŠÍPKA DOPRAVA

Návrat na poslednú zobrazenú stranu.

ALT + ŠÍPKA DOĽAVA

Prechod na nasledujúcu zobrazenú stranu.

ALT + ŠÍPKA DOPRAVA

Priblíženie.

ALT+CTRL+ZNAMIENKO PLUS (na numerickej klávesnici)
–ALEBO–
ALT+CTRL+SHIFT+ZNAMIENKO PLUS

Vzdialenie.

ALT+CTRL+ZNAMIENKO MÍNUS (na numerickej klávesnici)
–ALEBO–
ALT+CTRL+SHIFT+SPOJOVNÍK

Uloženie zmien.

Poznámka: Ak je program OneNote spustený, poznámky sa automaticky ukladajú pri každej zmene. Manuálne ukladanie nie je potrebné.

Klávesy CTRL + S

Práca s poznámkovými blokmi a sekciami

Úloha

Stlačte

Vytvorenie nového poznámkového bloku.

ALT + N, N

Vytvorenie novej sekcie.

ALT + N, S

Otvorenie sekcie.

Kláves CTRL+O

Prechod na nasledujúcu sekciu.

Klávesy CTRL + TAB

Prechod na predchádzajúcu sekciu.

Klávesy CTRL + SHIFT + TAB

Prechod na nasledujúcu stranu sekcie.

Kláves CTRL + PAGE DOWN

Prechod na predchádzajúcu stranu sekcie.

Kláves CTRL + PAGE UP

Prechod na prvú stranu sekcie.

Klávesy ALT + HOME

Prechod na poslednú stranu sekcie.

Klávesy ALT + END

Prechod na prvú stranu v aktuálne zobrazenej množine kariet strán.

Klávesy ALT + PAGE UP

Prechod na poslednú stranu v aktuálne zobrazenej množine kariet strán.

Klávesy ALT+PAGE DOWN

Presun aktuálnej sekcie.

ALT + F, R, V

Prehľadávanie poznámok

Úloha

Stlačte

Presunutie kurzora do poľa Hľadať.

CTRL + F

Zmena rozsahu hľadania.

CTRL + F, TAB, ŠÍPKA NADOL

Presunutie na nasledujúci výsledok hľadania pri prehľadávaní.

ENTER

Zdieľanie poznámok

Zdieľanie poznámok s inými osobami

Úloha

Stlačte

Odoslanie vybratých strán v e-mailovej správe.

Klávesy CTRL + SHIFT + E

Spustenie relácie zdieľania naživo.

ALT + S, L, S

Pripojenie k zdieľanej relácii.

ALT + S, L, J

Opustenie zdieľanej relácie.

ALT + S, L, L

Zdieľanie poznámok s inými programami

Úloha

Stlačte

Odoslanie vybratých strán v e-mailovej správe.

Klávesy CTRL + SHIFT + E

Odoslanie vybratej strany do programu Microsoft Office Word 2007.

ALT + F, D, W

Vytvorenie plánovanej činnosti v programe Microsoft Office Outlook 2007.

ALT + SHIFT + A

Vytvorenie kontaktu v programe Microsoft Office Outlook 2007.

CTRL + SHIFT + C

Vytvorenie úlohy s časovým rámcom Dnes v programe Outlook z aktuálne vybratej poznámky.

Klávesy CTRL + SHIFT + 1

Vytvorenie úlohy s časovým rámcom Zajtra v programe Outlook z aktuálne vybratej poznámky.

Klávesy CTRL + SHIFT + 2

Vytvorenie úlohy s časovým rámcom Tento týždeň v programe Outlook z aktuálne vybratej poznámky.

Klávesy CTRL + SHIFT + 3

Vytvorenie úlohy s časovým rámcom Budúci týždeň v programe Outlook z aktuálne vybratej poznámky.

Klávesy CTRL + SHIFT + 4

Vytvorenie úlohy s časovým rámcom Bez dátumu v programe Outlook z aktuálne vybratej poznámky.

Klávesy CTRL + SHIFT + 5

Otvorenie ponuky Úlohy programu Outlook.

ALT + K

Otvorenie vybratej úlohy programu Outlook.

Klávesy CTRL + SHIFT + K

Označenie vybratej úlohy programu Outlook ako dokončenej.

Klávesy CTRL + SHIFT + 9

Odstránenie vybratej úlohy programu Outlook.

Klávesy CTRL + SHIFT + 0

Synchronizácia zmien v aktuálnom zdieľanom poznámkovom bloku.

Klávesy SHIFT + F9

Synchronizácia zmien vo všetkých zdieľaných poznámkových blokoch.

Kláves F9

Ochrana poznámok

Zabezpečenie sekcií heslom

Úloha

Stlačte

Nastavenie možností ochrany heslom.

ALT + F, S

Uzamknutie všetkých sekcií chránených heslom.

Klávesy CTRL + ALT + L

Výber poľa Zadajte heslo v dialógovom okne Ochrana heslom.

ALT + P

Výber poľa Potvrďte heslo v dialógovom okne Ochrana heslom.

ALT + C

Pozrite tiež

Informácie o navigácii vo OneNote pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Vykonávanie základných úloh vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Technická podpora pre používateľov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×