Klávesové skratky vo OneDrive for Business na webe

V aplikácii OneDrive for Business na webe môžete na vykonávanie mnohých bežných úloh používať klávesové skratky. Pomocou klávesových skratiek budete môcť rýchlejšie dokončiť požadované úlohy. Nebudete tak musieť toľko používať myš alebo ju nebudete musieť používať vôbec.

OneDrive for Business na webe je webová aplikácia, takže klávesové skratky a navigácia sú iné ako v klientovi synchronizácie pre OneDrive for Business a aplikácii OneDrive for Business pre Windows 10. Napríklad bežné skratky ako F1 (Pomocník), Ctrl + O (Otvoriť), Ctrl + S (Uložiť ako webovú stránku) a všetky klávesové skratky s klávesom Alt sa použijú pre prehliadač, nie pre OneDrive for Business na webe.

Ak použitie klávesovej skratky vyžaduje stlačenie dvoch alebo viacerých klávesov súčasne, v tomto článku oddeľujeme klávesy znakom plus (+). Ak je potrebné stlačiť jeden kláves a hneď potom druhý, dané klávesy sú oddelené čiarkou (,).

Skratky v tejto téme sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Klávesy iného rozloženia teda nemusia korešpondovať s tými na americkej klávesnici.

Poznámka : Táto téma predpokladá, že používatelia JAWS vypli funkciu virtuálnej ponuky na páse s nástrojmi.

Poznámka : Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete na lokalite Americkej nadácie pre nevidiacich (American Foundation for the Blind) na stránke Screen readers (Čítačky obrazovky), kde sa nachádza zoznam mnohých čítačiek vrátane obľúbenej čítačky JAWS (Job Access With Speech, prístup k úlohám pomocou reči).

Obsah tohto článku

Často používané klávesové skratky vo OneDrive for Business na webe

V nasledujúcej tabuľke sa nachádza zoznam najčastejšie používaných skratiek pre OneDrive for Business na webe:

Poznámka : Ak Office Web Apps Server nie je nainštalovaný, namiesto ponuky Nové sa zobrazí ikona priečinka.

Požadovaná akcia

Stlačte

Zobraziť klávesové skratky

?

Vybrať všetko

Ctrl + A

Vymazať všetko a prejsť do predchádzajúceho priečinka

Esc

Vybrať susednú položku

Klávesy so šípkami nahor, nadol, doprava alebo doľava

Označiť alebo zrušiť označenie priečinka

Medzerník

Otvoriť vybratú položku

O Ak chcete vybrať položku Otvoriť vo Worde Online alebo Otvoriť vo Worde, stlačte kláves so šípkou nadol a potom kláves Enter.

Otvoriť dokument z internetovej lokality

Ctrl + O Otvorí sa dialógové okno Otvoriť s označeným rozbaľovacím poľom Otvoriť. Zadajte alebo vyberte URL adresu, stláčaním klávesu Tab sa presuňte na tlačidlo OK a potom stlačte kláves Enter.

Nahrať položku

U Otvorí sa dialógové okno Výber súboru na nahratie s vybratým rozbaľovacím poľom Názov súboru. Zadajte názov súboru a stlačte kombináciu klávesov Alt + O.

Stiahnuť vybratú položku

Shift + F10 Keď sa ozve „download“ (stiahnuť), stlačte kláves Enter. V Moderátorovi držte stlačený kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „download“ (stiahnuť) a stlačte kláves Enter. Keď sa ozve „do you want to save“ (chcete súbor uložiť?“) a názov súboru, prejdite pomocou klávesu Tab na tlačidlo Uložiť a stlačte kláves Enter. Súbor sa uloží do priečinka Stiahnuté súbory.

Odstrániť vybratú položku

Delete

Otvoriť vybratý priečinok alebo súbor

S

Premenovať vybratý objekt

F2

Obnoviť

F5

Otvoriť ponuku Nové

Stlačte kláves N a potom kláves so šípkou. Ak chcete vybrať určitú možnosť, napríklad priečinok, wordový dokument, zošit programu Excel, prezentáciu programu PowerPoint, onenotový poznámkový blok alebo prieskum programu Excel, stlačte Enter.

Vytvoriť nový priečinok

Stlačte kombináciu klávesov Shift + F, medzerník a zadajte názov priečinka.

Zobraziť alebo skryť tablu s podrobnosťami

I

Prepínanie medzi zobrazením zoznamu a mriežky

V

Navigácia vo OneDrive for Business na webe len pomocou klávesnice

Vo OneDrive for Business na webe sa môžete premiestňovať len pomocou klávesnice Stránka zahŕňa nasledovné oblasti: hlavičku aplikácie OneDrive for Business (s prístupom na tlačidlo spúšťača aplikácií, tablu oznámenia, ponuku nastavení, ponuku Pomocník a ponuku Konto), vyhľadávacie pole, panel príkazov, navigačnú tablu a zoznam Súbory. OneDrive for Business na webe sa otvorí s označeným spúšťačom aplikácií.

Požadovaná akcia

Stlačte

Premiestňovanie medzi panelom prehliadača a aplikáciou OneDrive for Business

F6 alebo Ctrl + F6

Prechádzanie medzi oblasťami vo OneDrive for Business: panel aplikácie OneDrive for Business, vyhľadávacie pole, karty s príkazmi, navigačná tabla a zoznam Súbory

Kláves Tab alebo Shift + Tab

Prejdite na karty s príkazmi a prechádzajte nimi. (Karty s príkazmi, ktoré sú k dispozícii, závisia od aktuálneho zobrazenia. Môžu zahŕňať položky Nové, Nahrať, Synchronizovať, Zdieľať, Získať prepojenie, Kopírovať do, Premiestniť do, Premenovať, História verzií a Zoradiť.)

Keď chcete prejsť na tlačidlo Nové, stlačte kláves Tab. Ak chcete následne prechádzať medzi kartami, stláčajte kláves so šípkou doprava alebo doľava.

Otvorenie vedľajšej ponuky Otvoriť

Ak chcete prejsť na tlačidlo Otvoriť, stlačte kláves Tab. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom stlačte kláves Enter.

Otvorenie vedľajšej ponuky Zoradiť

Ak chcete prejsť na tlačidlo Zoradiť, stlačte kláves Tab. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom stlačte kláves Enter.

Presúvanie sa zoznamom na navigačnej table.

Kláves so šípkou nadol alebo nahor

Presúvanie sa zoznamom Súbory.

Kláves so šípkou nadol alebo nahor

Výber alebo zrušenie výberu súboru v zozname Súbory

Medzerník

V zozname Súbory si prečítajte informácie o vybratom súbore (napríklad jeho názov, dátum úpravy, meno osoby, ktorá úpravu vykonala, veľkosť súboru a informácie o zdieľaní).

Kláves so šípkou doprava alebo doľava

V zozname Súbory otvorte kontextovú ponuku s dostupnými príkazmi pre vybratú položku (napríklad Stiahnuť, Získať prepojenie, Odstrániť, Premiestniť do, Kopírovať do, História verzií a iné).

Ak sa chcete premiestniť na tri bodky (…), stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve „open context menu for selected item“ (otvoriť kontextovú ponuku pre vybratú položku) a potom stlačte kláves Enter.

Súvisiace informácie

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×