Klávesové skratky v Skype for Business pre Android

Mnohým používateľom pomáha používanie externej klávesnice s klávesovými skratkami pre aplikáciu Skype for Business pre Android pracovať efektívnejšie. Pre zrakovo postihnutých používateľov a používateľov so zníženou pohyblivosťou môže byť používanie klávesových skratiek jednoduchšie než používanie dotykovej obrazovky. Tento článok uvádza klávesové skratky dostupné pre Skype for Business pre Android.

Poznámky: 

 • Klávesové skratky v tejto téme sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Klávesy iného rozloženia teda nemusia zodpovedať tým na americkej klávesnici.

 • Príkazy, ktoré vyžadujú stlačenie a pustenie viacerých klávesov naraz, sú uvedené znamienkom plus (+). Príkazy, ktoré vyžadujú postupné stlačenie klávesov, sú uvedené čiarkou (,).

Obsah tohto článku

Najčastejšie používané klávesové skratky

Tu uvádzame najčastejšie používané klávesové skratky v Skype for Business pre Android. Pomocou týchto skratiek môžete navigovať iba pomocou klávesnice.

Požadovaná akcia

Klávesy

Presun medzi oblasťami alebo individuálnymi ovládacími prvkami na obrazovke, v zozname alebo na karte kontaktu

Kláves Tab (dopredu) alebo Shift + Tab (dozadu)

Presun medzi položkami v ponuke alebo na bočnom paneli

Šípka nadol alebo šípka nahor

Presun v rámci zoznamov, ako sú kontakty, od jednej položky k ďalšej

Klávesy so šípkami

Výber položky

Enter

Ukončenie ponuky alebo režimu

Esc alebo Backspace

Aktivácia a používanie čítačky obrazovky TalkBack

Skype for Business pre Android funguje so vstavanou čítačkou obrazovky funkcie TalkBack. Keď je zapnutá služba Android TalkBack, môžete si vypočuť hovorený popis všetkých položiek, ktorých sa v zariadení dotknete alebo ktoré vyberiete či aktivujete. Patria sem príkazy, umiestnenia, alternatívny text a obsah obrazoviek a ponúk aplikácie Skype for Business.

Zapnutie funkcie TalkBack

 1. Na domovskej obrazovke mobilného zariadenia ťuknite na položku Nastavenia.

 2. Ťuknite na položku Uľahčenie prístupu.

 3. Ťuknite na položku TalkBack.

 4. Ťuknutím prepnite jazdec do polohy Zapnuté.

 5. Ťuknite na položku OK.

Navigácia s funkciou TalkBack pomocou gest

Keď je funkcia TalkBack zapnutá a chcete vyhľadať príkazy, umiestnenia a obsah, potiahnite prstom po obrazovke. Ak chcete vybrať alebo aktivovať príkaz či iný prvok na obrazovke, dvakrát ťuknite. Na posun nahor, nadol, doľava alebo doprava potiahnite dvoma prstami príslušným smerom.

Vypnutie funkcie TalkBack

 1. Na návrat na domovskú obrazovku ťuknite v Androide najskôr raz a potom dvakrát na tlačidlo Domov.

 2. Na domovskej obrazovke presuňte zameranie na tlačidlo Nastavenia a dvakrát ťuknite.

 3. Posúvajte sa obrazovkou nadol do časti Systém, kým sa neozve „Uľahčenie prístupu“, a potom dvakrát ťuknite.

 4. Na obrazovke Uľahčenie prístupu presuňte zameranie na položku TalkBack, ktorá je zvyčajne prvým príkazom. Ozve sa „TalkBack, zapnuté“. Dvakrát ťuknite.

 5. Premiestnite výber na prepínač Zapnuté/Vypnuté a ťuknite. Ozve sa „Upozornenie, Zastaviť TalkBack“.

 6. Presuňte sa na tlačidlo OK a ťuknite.

Ak chcete zistiť viac o používateľskom rozhraní aplikácie Skype for Business pre Android, používaní gest, ďalších klávesových skratiek s funkciou TalkBack a nastavovaní predvolieb funkcie TalkBack, pozrite si tému Začíname používať funkciu TalkBack v Skype for Business pre Android. Podrobnosti o práci s funkciou TalkBack vrátane klávesových skratiek funkcie TalkBack nájdete v téme Začíname s funkciou TalkBack v zariadení s Androidom.

Navigácia na hlavnej obrazovke

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie obrazovky Schôdze alebo Kontakty na hlavnej obrazovke

Ak chcete presunúť zameranie na možnosť Zobraziť zoznam schôdzí, stlačte kláves Tab alebo jednu zo šípok a potom stlačte Enter.

Otvorenie obrazovky Kontakty na hlavnej obrazovke

Stláčajte kláves Tab, kým nie je zameranie na tlačidle Zobraziť zoznam schôdzí, potom stlačte pravú šípku, kým sa zameranie nepresunie na tlačidlo Zobraziť kontakty a obrazovku správy kontaktov. Potom stlačte Enter.

Otvorenie nedávnej konverzácie na hlavnej obrazovke

Ak chcete presunúť zameranie na názov kontaktu a konverzáciu v časti Najnovšie konverzácie, stlačte šípku dole alebo hore a potom kláves Enter.

Práca s kontaktmi

Požadovaná akcia

Klávesy

Vyhľadanie osoby v podnikovom adresári na hlavnej obrazovke

Ak chcete presunúť zameranie na pole Hľadať v podnikovom adresári, stlačte kláves Tab alebo jednu zo šípok a potom stlačte Enter. Na obrazovke Vyhľadať ľudí presuňte zameranie na pole Vyhľadať ľudí a stlačte kláves Tab. Zadajte meno osoby, ktorú hľadáte. Ak chcete vybrať osobu, stláčajte šípku nadol, kým sa neozve jej meno. Ak chcete otvoriť kartu kontaktu osoby, stlačte Enter.

Otvorenie karty kontaktu z obrazovky Kontakty

Ak chcete presunúť zameranie na kontakt, stlačte kláves Tab alebo jednu zo šípok a potom stlačte Enter.

Zadávanie príkazov počas hovoru alebo chatovej relácie

Požadovaná akcia

Klávesy

Uskutočnenie videohovoru či zvukového hovoru alebo spustenie chatovej relácie z karty kontaktu

Ak chcete presunúť zameranie na tlačidlo Videohovor, Zvukový hovor alebo Chat, stlačte kláves Tab a potom stlačte Enter.

Podržanie prebiehajúcej zvukovej konverzácie

Ak chcete presunúť zameranie na kartu Viac možností, stlačte kláves Tab a potom kláves Enter. Keď je zameranie na príkaze Podržať, stlačte Enter.

Opätovné spustenie podržanej zvukovej konverzácie

Ak chcete presunúť zameranie na tlačidlo Pokračovať, stlačte kláves Tab a potom kláves Enter.

Spustenie alebo zastavenie videa v hovore alebo schôdzi

Ctrl + Shift + Enter

Ukončenie zvukového alebo videohovoru

Ak chcete presunúť zameranie na príkaz Ukončiť hovor, stlačte kláves Tab a potom kláves Enter.

Zatvorenie obrazoviek a aplikácie Skype for Business pre Android

Požadovaná akcia

Klávesy

Zatvorenie karty kontaktu alebo inej obrazovky a otvorenie predchádzajúcej obrazovky

Kláves Esc alebo Backspace

Prepnutie zo Skype for Business na úvodnú obrazovku zariadenia s Androidom

Esc

Odhlásenie z aplikácie Skype for Business pre Android z hlavnej obrazovky

Ak chcete presunúť zameranie na tlačidlo Zobraziť ponuku nastavení profilu, stlačte kláves Tab alebo kombináciu Shift + Tab a potom kláves Enter. Ak chcete presunúť zameranie na príkaz Odhlásiť sa, stlačte kláves Tab a potom kláves Enter.

Pozrite tiež

Informácie o navigácii v Skype for Business pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Začíname používať funkciu TalkBack v Skype for Business pre Android

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×