Klávesové skratky v Publisheri

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Niekedy môžete pracovať rýchlejšie, ak prsty necháte na klávesnici namiesto toho, aby ste prešli k myši alebo zariadeniu Touch Pad. Klávesové skratky, akými sú Ctrl + C na kopírovanie a Ctrl + S na ukladanie, už pravdepodobne používate, no množstvo ostatných možno ešte nepoznáte. Tu sú:

Obsah tohto článku

Nové klávesové skratky

Efekty tvarov a obrázkov

Efekty tvaru

Efekty obrázkov

Textové efekty

Rozbaľovacia ponuka Výplň textu

Rozbaľovacia ponuka Obrys textu

Rozbaľovacia ponuka Textové efekty

Vytvorenie, otvorenie, zatvorenie alebo uloženie publikácie

Vytvorenie, otvorenie alebo zatvorenie publikácie

Úprava alebo formátovanie textu alebo objektov

Úprava alebo formátovanie textu

Kopírovanie textových formátov

Kopírovanie, vystrihnutie, prilepenie alebo odstránenie textu alebo objektov

Vrátenie akcie späť alebo jej zopakovanie

Posunutie objektu

Vrstvenie objektov

Prichytenie objektov

Výber alebo zoskupenie objektov

Práca so stranami

Výber alebo vkladanie strán

Pohyb medzi stranami

Použitie predlohy

Zobrazenie alebo skrytie ohraničení a vodiacich čiar

Zväčšovanie

Tlač publikácie

Používanie ukážky pred tlačou

Tlač publikácie

Vloženie hypertextových prepojení

Odoslanie e-mailu

Automatizácia úloh

Práca s makrami

Práca s programom Visual Basic

Klávesové skratky pása s nástrojmi

Publisher ponúka pre pás nástrojmi nasledovné klávesové skratky. Niektoré karty sú kontextové a zobrazujú sa len po vložení alebo výbere objektu, akým je tvar alebo tabuľka. Dvojpísmenkové klávesové skratky umožňujú používanie klávesových skratiek s kontextovými kartami.

Nové dvojpísmenové klávesové skratky na otvorenie karty Nástroje na kreslenie.

Ak ich chcete použiť, najprv vyberte objekt, potom stlačte kláves Alt, stlačte dve písmená klávesovej skratky pre kontextovú ponuku a potom stlačte prípadné zostávajúce klávesy. Ak chcete napríklad otvoriť ponuku Efekty tieňov a pridať k tvaru tieň, najprv vyberte tvar a potom stlačte klávesy Alt, JN. Otvorí sa karta Nástroje na kreslenieFormát. Stlačte klávesy JN a 8, čím sa otvorí ponuka Efekty tvaru a kláves E, čím vyberiete galériu tieňov. Potom pomocou klávesu Tab vyberte z možností tieň pre váš tvar.

Efekty tvarov a obrázkov

Efekty tvaru

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie ponuky Efekty tvaru

Alt, JN, 8

Otvorenie ponuky Efekty tvaru – Galéria tieňov

Alt, JN, 8, E a potom klávesom Tab pohyb medzi možnosťami

Otvorenie ponuky Efekty tvaru – Galéria odrazov

Alt, JN, 8, O a potom klávesom Tab pohyb medzi možnosťami

Otvorenie ponuky Efekty tvaru – Galéria žiary

Alt, JN, 8, Ž a potom klávesom Tab pohyb medzi možnosťami

Otvorenie ponuky Efekty tvaru – Galéria mäkkých okrajov

Alt, JN, 8, M a potom klávesom Tab pohyb medzi možnosťami

Otvorenie ponuky Efekty tvaru – Galéria skosenia

Alt, JN, 8, S a potom klávesom Tab pohyb medzi možnosťami

Otvorenie ponuky Efekty tvaru – Galéria priestorového otáčania

Alt, JN, 8, V a potom klávesom Tab pohyb medzi možnosťami

Otvorenie Galérie štýlov tvarov

Alt, JN,ST a potom klávesom Tab pohyb medzi možnosťami

Efekty obrázkov

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie ponuky Efekty obrázkov

Alt, JP, F

Otvorenie ponuky Efekty obrázkov – Galéria tieňov

Alt, JP, F, T a potom klávesom Tab pohyb medzi možnosťami

Otvorenie ponuky Efekty obrázkov – Galéria odrazov

Alt, JP, F, O a potom klávesom Tab pohyb medzi možnosťami

Otvorenie ponuky Efekty obrázkov – Galéria žiary

Alt, JP, F, Ž a potom klávesom Tab pohyb medzi možnosťami

Otvorenie ponuky Efekty obrázkov – Galéria jemných okrajov

Alt, JP, F, J a potom klávesom Tab pohyb medzi možnosťami

Otvorenie ponuky Efekty obrázkov – Galéria skosenia

Alt, JP, F, S a potom klávesom Tab pohyb medzi možnosťami

Otvorenie ponuky Efekty obrázkov – Galéria priestorového otáčania

Alt, JP, F, P a potom klávesom Tab pohyb medzi možnosťami

Otvorenie Galérie štýlov obrázkov

Alt, JP, R a potom klávesom Tab pohyb medzi možnosťami

Vymazanie štýlu obrázka

Alt, JP, H, V

Textové efekty

Rozbaľovacia ponuka Výplň textu

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie rozbaľovacej ponuky Výplň textu

Alt, JX, VA

Bez výplne

Alt, JX, VA, B a potom klávesom Tab pohyb medzi možnosťami

Ďalšie farby…

Alt, JX, VA, A a potom klávesom Tab pohyb medzi možnosťami

Efekty výplne…

Alt, JX, VA, V a potom klávesom Tab pohyb medzi možnosťami

Tóny

Alt, JX, VA, T a potom klávesom Tab pohyb medzi možnosťami

Farba písma ukážky

Alt, JX, TVB, F

Rozbaľovacia ponuka Obrys textu

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie rozbaľovacej ponuky Obrys textu

Alt, JX, 4

Bez obrysu

Alt, JX, 4, E

Ďalšie farby obrysov…

Alt, JX, 4, F a potom klávesom Tab pohyb medzi možnosťami

Efekty obrysu…

Alt, JX,4, E, E a potom klávesom Tab pohyb medzi možnosťami

Farba čiary ukážky

Alt, JX, 4, U a potom klávesom Tab pohyb medzi možnosťami

Hrúbka

Alt, JX, 4, B a potom klávesom Tab pohyb medzi možnosťami

Čiarky

Alt, JX, TO, R a potom klávesom Tab pohyb medzi možnosťami

Rozbaľovacia ponuka Textové efekty

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie rozbaľovacej ponuky Textové efekty

Alt, JX, J

Tieň

Alt, JX, J, T a potom klávesom Tab pohyb medzi možnosťami

Odraz

Alt, JX, J, D a potom klávesom Tab pohyb medzi možnosťami

Žiara

Alt, JX, J, A a potom klávesom Tab pohyb medzi možnosťami

Skosenie

Alt, JX, J, S a potom klávesom Tab pohyb medzi možnosťami

Na začiatok stránky

Vytvorenie, otvorenie, zatvorenie alebo uloženie publikácie

Vytvorenie, otvorenie alebo zatvorenie publikácie

Akcia

Stlačte klávesy

Otvorenie novej inštancie Publishera

CTRL + N

Zobrazenie dialógového okna Otvoriť publikáciu

CTRL + O

Zatvorenie aktuálnej publikácie

CTRL + F4 alebo CTRL + W

Zobrazenie dialógového okna Uložiť ako

CTRL + S

Na začiatok stránky

Úprava alebo formátovanie textu alebo objektov

Úprava alebo formátovanie textu

Akcia

Stlačte klávesy

Zobrazenie pracovnej tably Hľadať a nahradiť s vybratou možnosťou Nájsť

F3 alebo CTRL + F alebo SHIFT + F4

Zobrazenie pracovnej tably Hľadať a nahradiť s vybratou možnosťou Nahradiť

CTRL + H

Kontrola pravopisu

F7

Zobrazenie pracovnej tably Synonymický slovník

SHIFT + F7

Zobrazenie pracovnej tably Zdroje informácií

ALT + kliknutie na slovo

Vybrať celý text. Ak sa kurzor nachádza v textovom poli, vyberie sa celý text v aktuálnom rozsahu. Ak sa kurzor nenachádza v žiadnom textovom poli, vyberú sa všetky objekty na strane.

CTRL + A

Zmena písma textu na tučné

CTRL + B

Zmena písma textu na kurzívu

CTRL + I

Podčiarknutie textu

CTRL + U

Prevod textu na veľké písmená alebo návrat ku kombinácii veľkých a malých písmen

CTRL + SHIFT + K

Otvorenie dialógového okna Písmo

CTRL + SHIFT + F

Kopírovanie formátovania

CTRL + SHIFT + C

Prilepenie formátovania

CTRL + SHIFT + V

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Špeciálne znaky

CTRL + SHIFT + Y

Obnova formátovania znakov podľa aktuálneho štýlu textu

CTRL + MEDZERNÍK

Použitie alebo zrušenie formátu dolného indexu

CTRL + =

Použitie alebo zrušenie formátu horného indexu

CTRL + SHIFT + =

Zväčšenie rozstupu medzi písmenami v slove (previs)

CTRL + SHIFT + ]

Zmenšenie rozstupu medzi písmenami v slove (previs)

CTRL + SHIFT + [

Zväčšenie veľkosti písma o jeden bod

CTRL + ]

Zmenšenie veľkosti písma o jeden bod

CTRL + [

Zväčšenie na nasledujúcu veľkosť v poli Veľkosť písma

CTRL + SHIFT + >

Zmenšenie na nasledujúcu veľkosť v poli Veľkosť písma

CTRL + SHIFT + <

Centrovanie odseku

CTRL + E

Zarovnanie odseku doľava

CTRL + L

Zarovnanie odseku doprava

CTRL + R

Zarovnanie odseku na oboch stranách (podľa okrajov)

CTRL + J

Rovnomerné rozmiestnenie odseku vodorovne

CTRL + SHIFT + D

Nastavenie novinového zarovnania odseku (len pre východoázijské jazyky)

CTRL + SHIFT + J

Zobrazenie dialógového okna Rozdeľovanie slov

CTRL + SHIFT + H

Vloženie aktuálneho času

ALT + SHIFT + T

Vloženie aktuálneho dátumu

ALT + SHIFT + D

Vložiť aktuálne číslo strany

ALT + SHIFT + P

Predchádzanie rozdeleniu slova spojovníkom na konci riadka

CTRL + SHIFT + 0 (nula)

Kopírovanie textových formátov

Akcia

Stlačte klávesy

Kopírovanie formátovania vybratého textu

CTRL + SHIFT + C

Použitie skopírovaného formátovania v texte

CTRL + SHIFT + V

Kopírovanie, vystrihnutie, prilepenie alebo odstránenie textu alebo objektov

Akcia

Stlačte klávesy

Kopírovanie vybratého textu alebo objektu

CTRL + C alebo CTRL + INSERT

Vystrihnutie vybratého textu alebo objekt

CTRL + X alebo SHIFT + DELETE

Prilepenie textu alebo objektu

CTRL + V alebo SHIFT + INSERT

Odstránenie vybratého objektu

DELETE alebo CTRL + SHIFT + X

Vrátenie alebo zopakovanie akcie

Akcia

Stlačte klávesy

Vrátenie naposledy vykonanej akcie

CTRL + Z alebo ALT + BACKSPACE

Zopakovanie naposledy vykonanej akcie

CTRL + Y alebo F4

Posunutie objektu

Akcia

Stlačte klávesy

Posun vybratého objektu nahor, nadol, doľava alebo doprava

Klávesy so šípkami

Posunutie vybratého objektu nahor, nadol, doľava alebo doprava, ak má vybratý objekt kurzor v texte

ALT + klávesy so šípkami

Vrstvenie objektov

Akcia

Stlačte klávesy

Presun objektu dopredu

ALT + F6

Presun objektu dozadu

ALT + SHIFT + F6

Prichytenie objektov

Akcia

Stlačte klávesy

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Prichytiť k vodiacim čiaram

F10, SHIFT + R, SHIFT + S, SHIFT + M

Výber alebo zoskupenie objektov

Akcia

Stlačte klávesy

Výber všetkých objektov na strane (ak je kurzor umiestnený v textovom poli, vyberie sa všetok text v danom rozsahu)

CTRL + A

Zoskupenie vybratých objektov alebo oddelenie zoskupených objektov

CTRL + SHIFT + G

Zrušenie výberu vybratého textu

ESC

Zrušenie výberu vybratého objektu

ESC

Výber objektu v rámci skupiny, ak tento objekt obsahuje vybratý text 

ESC

Na začiatok stránky

Práca so stranami

Výber alebo vkladanie strán

Ak je publikácia zobrazená v rozložení na dve strany, tieto príkazy sa vzťahujú na vybraté dvojstranové rozloženie. V opačnom prípade sa tieto príkazy vzťahujú len na vybratú stranu.

Požadovaná akcia

Stlačte klávesy

Zobrazenie dialógového okna Prechod na stranu

F5 alebo CTRL + G

Vloženie strany alebo rozloženie na dve strany. Ak vytvárate bulletin, otvorí sa dialógové okno Vloženie strán typ publikácie.

CTRL + SHIFT + N

Vloženie duplikátu strany za vybratú stranu

CTRL + SHIFT + U

Pohyb medzi stranami

Požadovaná akcia

Stlačte klávesy

Zobrazenie dialógového okna Prechod na stranu

F5 alebo CTRL + G

Prejsť na nasledujúcu stranu

Kláves CTRL+PAGE DOWN

Prejsť na predchádzajúcu stranu

Kláves CTRL+PAGE UP

Prepnutie medzi aktuálnou stranou a predlohou

CTRL + M

Použitie predlohy

Akcia

Stlačte klávesy

Prepnúť medzi aktuálnou stranou a stranou predlohy

CTRL + M

Zobrazenie alebo skrytie ohraničení a vodiacich čiar

Akcia

Stlačte klávesy

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Ohraničenie.

CTRL + SHIFT + O

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Vodiace čiary vodorovnej základnej čiary (nie je k dispozícii vo webovom zobrazení)

CTRL + F7

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Vodiace čiary zvislej základnej čiary (len pre východoázijské jazyky, nie je k dispozícii vo webovom zobrazení)

CTRL + SHIFT + F7

Zväčšovanie

Akcia

Stlačte klávesy

Prepnutie medzi aktuálnym zobrazením a skutočnou veľkosťou

F9

Zväčšenie zobrazenia na celú stranu

CTRL + SHIFT + L

Na začiatok stránky

Tlač

Používanie ukážky pred tlačou

Tieto klávesové skratky sú dostupné, keď sa nachádzate v zobrazení Tlačiť, a slúžia na ovládanie panela ukážky pred tlačou.

Akcia

Stlačte klávesy

Prepnutie medzi aktuálnym zobrazením a skutočnou veľkosťou

F9

Posunutie zobrazenia nahor alebo nadol

ŠÍPKA NAHOR alebo ŠÍPKA NADOL

Posunutie zobrazenie doľava alebo doprava

ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA

Posunutie zobrazenie nahor po veľkých prírastkoch

PAGE UP alebo CTRL + ŠÍPKA NAHOR

Posunutie zobrazenie nadol po veľkých prírastkoch

PAGE DOWN alebo CTRL + ŠÍPKA NAHOR

Posunutie zobrazenie doľava po veľkých prírastkoch

CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA

Posunutie zobrazenia doprava po veľkých krokoch

CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA

Posunutie zobrazenia do ľavého horného rohu strany

HOME

Posunutie zobrazenia do pravého dolného rohu strany

END

Zobrazenie dialógového okna Prechod na stranu

F5 alebo CTRL + G

Prejsť na predchádzajúcu stranu

Kláves CTRL+PAGE UP

Prejsť na nasledujúcu stranu

Kláves CTRL+PAGE DOWN

Prechod do ďalšieho okna (ak máte otvorených viac publikácií)

CTRL + F6

Ukončenie zobrazenia Ukážka pred tlačou a otvorenie zobrazenia Tlačiť

CTRL + P

Ukončenie zobrazenia Ukážka pred tlačou

ESC

Tlač publikácie

Akcia

Stlačte klávesy

Otvoriť dialógové zobrazenie Tlačiť

CTRL + P

Na začiatok stránky

Práca s webovými stránkami a s e-mailom

Vloženie hypertextových prepojení

Akcia

Stlačte klávesy

Zobrazenie dialógového okna Vloženie hypertextového prepojenia (kurzor sa musí nachádzať v textovom poli)

CTRL + K

Odoslanie e-mailu

Ak ste vybrali možnosť Odoslať ako správu (Súbor > Zdieľať > E-mail), môžete použiť tieto klávesové skratky.

Dôležité: E-mailové správy môžete posielať až vtedy, keď je otvorený Outlook. Ak Outlook nie je otvorený, správa sa uloží do priečinka Pošta na odoslanie.

Akcia

Stlačte klávesy

Odoslanie aktuálnej strany alebo publikácie

ALT + S

Otvorenie adresára (kurzor sa musí nachádzať v hlavičke správy)

CTRL + SHIFT + B

Otvorenie nástroja Kontrola návrhu (kurzor sa musí nachádzať v hlavičke správy)

ALT + K

Kontrola mien v riadkoch Komu, Kópia a Skrytá kópia (kurzor sa musí nachádzať v hlavičke správy)

CTRL + K

Otvorenie adresára s vybratým poľom Komu (kurzor sa musí nachádzať v hlavičke správy)

ALT + . (bodka)

Otvorenie adresára s vybratým poľom Kópia (kurzor sa musí nachádzať v hlavičke správy)

ALT + C

Otvorenie adresára s vybratým poľom Skrytá kópia (kurzor sa musí nachádzať v hlavičke správy a pole Skrytá kópia musí byť zobrazené)

ALT + B

Prechod do poľa Predmet

ALT + J

Otvorenie dialógového okna Outlooku Vlastnosti

ALT + P

Otvorenie dialógového okna Vlastné s cieľom vytvorenia príznaku e-mailovej správy (kurzor sa musí nachádzať v hlavičke e-mailovej správy)

CTRL + SHIFT + G

Presun kurzoru do nasledujúceho poľa v hlavičke e-mailovej správy (kurzor sa musí nachádzať v hlavičke e-mailovej správy)

TAB

Presun kurzoru do predchádzajúceho poľa v hlavičke e-mailovej správy

SHIFT + TAB

Prepínanie medzi bodom vloženia v hlavičke e-mailovej správy a tlačidlom Odoslať na paneli s nástrojmi Pošta

CTRL + TAB

Otvorenie adresára počas toho, keď sa kurzor nachádza v hlavičke e-mailovej správy

CTRL + SHIFT + B

Na začiatok stránky

Automatizácia úloh

Práca s makrami

Požadovaná akcia

Klávesy

Zobraziť dialógové okno Makrá

ALT + F8

Práca s programom Visual Basic

Akcia

Stlačte klávesy

Zobrazenie editora jazyka Visual Basic

ALT + F11

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×