Klávesové skratky v programe Office Communicator 2007 R2

Nasledujúci zoznam obsahuje klávesové skratky tvorené kombináciou s klávesom Ctrl a niektoré ďalšie bežné klávesové skratky spolu s popisom ich funkcie. Túto tému si môžete vytlačiť, aby ste mali uvedené informácie stále poruke. Ak chcete tému vytlačiť, súčasne stlačte klávesy Ctrl+P.

Obsah tohto článku

Zoznam kontaktov

Začatie hovoru alebo relácie výmeny okamžitých správ z výsledkov hľadania

Otvorenie a zatvorenie okna programu Communicator

Uskutočňovanie, prijímanie a spracovávanie hovorov

Upozornenia na pozvanie

Okno konverzácie

Oblasť okamžitých správ (text formátu RTF)

Ovládacie prvky videa

Zoznam kontaktov

Zo zoznamu kontaktov v programe Office Communicator 2007 R2 sú dostupné nasledujúce klávesové skratky.

Funkcia

Klávesová skratka

Zavolať vybratý kontakt pomocou naposledy volaného čísla

Ctrl+Enter

Otvoriť okno konverzácie a začať reláciu výmeny okamžitých správ s vybratým kontaktom

Enter

Odstrániť vybratý kontakt

Delete

Otvoriť systémovú ponuku

Alt+medzerník

Premiestniť skupinu kontaktov nahor

Alt+šípka nahor

Premiestniť skupinu kontaktov nadol

Alt+šípka nadol

Otvoriť kartu kontaktu patriacu vybratému kontaktu

Alt+Enter

Zatvoriť kartu kontaktu

Esc

Zavolať na predvolené číslo vybratého kontaktu

Ctrl+Shift+Enter

Skopírovať vybratú položku

Ctrl+C

Prilepiť vybratú položku

Ctrl+V

Otvoriť Pomocníka online

F1

Prechádzať cez program Communicator

Tab

Obrátiť smer prechádzania

Shift+Tab

Pridať zlom riadka do oblasti Napísať poznámku

Shift+Enter

Vybrať viaceré susediace kontakty

Shift+šípka nahor

Vybrať viaceré susediace kontakty

Shift+šípka nadol

Zbaliť skupinu

Šípka doľava

Rozbaliť skupinu

Šípka doprava

Odstrániť zo zoznamu kontaktov

Shift+Delete

Prechádzať kartami v dolnej časti programu Office Communicator

Ctrl+Tab

Obrátiť smer prechádzania kartami v dolnej časti programu Office Communicator

Ctrl+Shift+Tab

Na začiatok stránky

Začatie hovoru alebo relácie výmeny okamžitých správ z výsledkov hľadania

Z tably Výsledky hľadania sú dostupné nasledujúce klávesové skratky.

Funkcia

Klávesová skratka

Otvoriť okno konverzácie a začať reláciu výmeny okamžitých správ s vybratým kontaktom z tably Výsledky hľadania

Enter

Uskutočniť hovor s vybratým kontaktom z tably Výsledky hľadania

Ctrl+Enter

Na začiatok stránky

Otvorenie a zatvorenie okna programu Communicator

Funkcia

Klávesová skratka

Otvoriť program Communicator

Kláves s logom systému Windows+Q

Minimalizovať program Communicator

Alt+F4

Na začiatok stránky

Uskutočňovanie, prijímanie a spracovávanie hovorov

Funkcia

Klávesová skratka

Zavolať vybratý kontakt zo zoznamu kontaktov pomocou naposledy volaného čísla

Ctrl+Enter

Prijať pozvanie na zvukový hovor, videohovor alebo konferenčný hovor z upozornenia na pozvanie

Alt+C

Odmietnuť pozvanie na zvukový hovor, videohovor alebo konferenčný hovor z upozornenia na pozvanie

Alt+D

Zapnúť alebo vypnúť upozornenie na vysokú dôležitosť. Táto klávesová skratka je dostupná z okna konverzácie programu Communicator.

Ctrl+Shift+I

Prepojiť hovor. Táto klávesová skratka je dostupná z okna konverzácie programu Communicator.

Ctrl+Shift+T

Podržať alebo obnoviť hovor. Táto klávesová skratka je dostupná z okna konverzácie programu Communicator.

Ctrl+Shift+H

Pozvať používateľa, aby sa pripojil k hovoru. Táto klávesová skratka je dostupná z okna konverzácie programu Communicator.

Alt+I

Ukončiť hovor. Táto klávesová skratka je dostupná z okna konverzácie programu Communicator.

Alt+Q

Na začiatok stránky

Upozornenia na pozvanie

Funkcia

Klávesová skratka

Prejsť na upozornenie na pozvanie, ktoré sa zobrazí na obrazovke počítača

Kláves s logom systému Windows+T

Prijať upozornenie na pozvanie, ktoré sa zobrazí na obrazovke počítača. Môže to byť pozvanie na pripojenie k relácii výmeny okamžitých správ, zvukovému hovoru, videohovoru alebo konferencii.

Kláves s logom systému Windows+A

Na začiatok stránky

Okno konverzácie

Z okna konverzácie programu Communicator sú dostupné nasledujúce klávesové skratky.

Funkcia

Klávesová skratka

Zmeniť predmet konverzácie z okna konverzácie

Ctrl+J

Pozvať používateľa, aby sa pripojil ku konverzácii

Alt+I

Znova sa pripojiť ku konferencii formou okamžitých správ

Alt+R

Zavolať účastníkov konverzácie formou okamžitých správ

Ctrl+Shift+Enter

Pridať ku konverzácii video

Ctrl+D

Odoslať súbor

Ctrl+F

Zobraziť alebo skryť oblasť okamžitých správ

Ctrl+W

Zobraziť alebo skryť zoznam účastníkov v okne konverzácie

Ctrl+R

Zamknúť alebo odomknúť konverzáciu

Ctrl+K

Spustiť program Office OneNote (program Office OneNote musí byť nainštalovaný)

Ctrl+N

Uložiť obsah relácie výmeny okamžitých správ

Ctrl+S

Vystrihnúť vybratý text

Ctrl+X

Skopírovať vybratý text

Ctrl+C

Prilepiť zo Schránky

Ctrl+V

Vybrať celý text

Ctrl+A

Pridať do oblasti okamžitých správ zlom riadka pre nový odsek

Shift+Enter

Odoslať okamžitú správu

Enter

Odstrániť text

Delete

Späť

Ctrl+Z

Znova

Ctrl+Y

Prepojiť hovor

Ctrl+Shift+T

Podržať alebo obnoviť hovor

Ctrl+Shift+H

Zatvoriť okno konverzácie

ESC alebo Alt+F4

Otvoriť klávesnicu na vytáčanie

Ctrl+Shift+D

Zapnúť alebo vypnúť reproduktor

Ctrl+Shift+R

Označiť príznakom vysokej dôležitosti

Ctrl+Shift+I

Otvoriť kartu kontaktu patriacu vybratému kontaktu

Alt+Enter

Skopírovať prihlasovaciu adresu vybratého kontaktu do Schránky

Ctrl+C

Otvoriť Pomocníka online

F1

Odobrať ovládanie zdieľania pracovnej plochy

Ctrl+Alt+medzerník

Vybrať ovládacie prvky zdieľania pracovnej plochy

Ctrl+Shift+medzerník

Na začiatok stránky

Oblasť okamžitých správ (text formátu RTF)

Z oblasti okamžitých správ v okne konverzácie programu Communicator sú dostupné nasledujúce klávesové skratky.

Funkcia

Klávesová skratka

Zmeniť písmo vybratého textu na tučné

Ctrl+B

Zmeniť písmo vybratého textu na kurzívu

Ctrl+I

Podčiarknuť vybratý text

Ctrl+U

Prečiarknuť vybratý text

Ctrl+T

Zväčšiť veľkosť písma vybratého textu

Ctrl+]

Zmenšiť veľkosť písma vybratého textu

Ctrl+[

Zmeniť písmo

Ctrl+Shift+F

Prilepiť zo Schránky

Ctrl+V

Prilepiť zo Schránky

Shift+Insert

Uložiť ako

F12

Uložiť

Shift+F12

Na začiatok stránky

Ovládacie prvky videa

Počas videohovoru sú dostupné nasledujúce klávesové skratky.

Funkcia

Klávesová skratka

Spustiť alebo zastaviť video

Ctrl+Shift+V

Pozastaviť alebo reštartovať video

Ctrl+M

Otočiť video

Ctrl+Shift+S

Zobraziť video na celú obrazovku

F5

Zatvoriť video na celú obrazovku

Esc

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×