Klávesové skratky v Outlooku na webe a v službe Outlook.com

V službe Outlook na webe a Outlook.com môžete používať klávesové skratky z e-mailovej služby, ktorú ste používali: Outlook.com, Yahoo Mail, Gmail alebo Outlook.

Tento článok obsahuje informácie o klávesových skratkách, ktoré sú k dispozícii vtedy, keď si ako verziu používaných klávesových skratiek vyberiete možnosť Outlook. Klávesové skratky popísané v tomto článku sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Pri iných rozloženiach klávesnice klávesy nemusia presne zodpovedať klávesom na americkej klávesnici.

V nastaveniach si môžete vybrať verziu klávesových skratiek, ktorú chcete používať. Zmena nastavenia:

  • V novej verzii služby Outlook na webe a Outlook.com, vyberte položku Nastavenia Nastavenia > Zobraziť všetky nastavenia Outlooku > Všeobecné > Zjednodušenie ovládania.

  • V klasickej verzii služby Outlook na webe vyberte položky Nastavenia Nastavenia > Pošta > Všeobecné > Klávesové skratky.

Ak chcete zobraziť úplný zoznam klávesových skratiek, ktoré sú k dispozícii pre vybratú verziu, počas používania služby Outlook na webe alebo Outlook na webe stlačte na klávesnici kláves s otáznikom (?).

Najčastejšie používané klávesové skratky

Nasledujúce klávesové skratky používajú najčastejšie používatelia, ktorí sa v službe Outlook na webe alebo Outlook.com rozhodnú pre verziu klávesových skratiek z programu Outlook.

Požadovaná akcia

Klávesová skratka

Vytvorenie novej e-mailovej správy alebo položky

Ctrl + N alebo N

Odstránenie správy alebo položky

Delete

Preposlanie správy

Ctrl + Shift + F alebo Shift + F

Prepnutie na Kalendár

Ctrl + Shift + 2

Odpovedanie všetkým na e-mailovú správu

Ctrl + Shift + R alebo Shift + R

Odpovedanie na e-mailovú správu

Ctrl + R alebo R

Vyhľadávanie

Alt + Q

Odoslanie e-mailovej správy

Ctrl + Enter

Všeobecné klávesové skratky na vykonanie akcie

Nižšie sú uvedené klávesové skratky, ktoré vám pomôžu vykonávať niektoré základné akcie.

Klávesová skratka

Akcia

CTRL + N alebo N

Vytvorenie novej položky rovnakého typu ako modul, v ktorom sa momentálne nachádzate. Napríklad vytvorenie novej schôdze v Kalendári.

E

Premiestnenie e-mailu do priečinka Archív

Alt + Q

Prechod na pole Hľadať.

Ctrl + F6

Presunutie zamerania do nasledujúcej oblasti. Toto je navigácia na najvyššej úrovni.

Ctrl + Shift + F6

Presunutie zamerania do predchádzajúcej oblasti. Toto je navigácia na najvyššej úrovni.

Kláves pre kontextovú ponuku (alebo kombinácia klávesov Shift + F10)

Ide o ekvivalent kliknutia pravým tlačidlom myši na výber možnosti. Na klávesniciach kompatibilných so systémom Windows sa kláves pre kontextovú ponuku nachádza napravo od medzerníka.

Shift + Enter

Výber správy, položky kalendára, kontaktu alebo úlohy a otvorenie zvýraznenej možnosti v novom okne.

Klávesové skratky na úpravu textu

Klávesové skratky na úpravu textu v službe Outlook na webe a Outlook.com sú rovnaké ako klávesové skratky dostupné v ďalších produktoch spoločnosti Microsoft.

Klávesová skratka

Akcia

Ctrl + C

Skopírovanie výberu do Schránky.

Ctrl + X

Vystrihnutie vybratého textu.

Backspace

Odstránenie vybratého textu alebo znakov naľavo do kurzora.

Ctrl + Backspace

Odstránenie slova naľavo do kurzora, ale nie medzery pred slovom.

Ctrl + K

Zobrazenie okna na vloženie hypertextového prepojenia.

Ctrl + V

Prilepenie obsahu Schránky do aktuálneho umiestnenia.

Ctrl + Y

Zopakovanie poslednej vykonanej akcie.

Ctrl + Z

Zrušenie poslednej vykonanej akcie.

Insert

Prepínanie medzi vložením a prepísaním textu.

Klávesové skratky na formátovanie textu

Klávesové skratky, ktoré môžete používať na formátovanie textu v službe Outlook na webe a Outlook.com, už pravdepodobne poznáte. Spoločnosť Microsoft štandardizovala klávesové skratky na formátovanie textu v mnohých svojich produktoch.

Klávesová skratka

Akcia

Ctrl + B

Použitie tučného písma.

Ctrl + I

Použitie kurzívy.

Ctrl + U

Použitie podčiarknutia.

Pošta

Klávesové skratky pre zoznam priečinkov

Tu sú najbežnejšie používané klávesové skratky pre zoznam priečinkov.

Klávesová skratka

Akcia

Šípka doľava

Zbalenie vybratého priečinka.

Šípka doprava

Rozbalenie vybratého priečinka.

F2

Premenovanie vybratého priečinka.

Klávesové skratky zoznamu správ a zoznamu na čítanie

Tu sú klávesové skratky, ktoré možno použiť na vykonanie rovnakej akcie bez ohľadu na to, či pracujete v zozname správ alebo zozname na čítanie.

Klávesová skratka

Akcia

Insert

Použitie predvoleného príznaku na vybratú konverzáciu alebo správu bez otvorenia ponuky príznakov.

Poznámka: Ak konverzácia alebo správa už je označená príznakom, klávesom Insert označíte konverzáciu alebo správu ako dokončenú. Táto akcia sa vykoná, aj keď sú vybraté viaceré konverzácie alebo správy.

Esc

Zrušenie hľadania.

Poznámka: Ak je otvorená kontextová ponuka, klávesom Esc zavriete kontextovú ponuku, ale nezrušíte hľadanie.

Delete

Odstránenie vybratej správy alebo položky.

CTRL + Q alebo Q

Označenie vybratej konverzácie alebo správy ako prečítanej.

Ctrl + U alebo U

Označenie vybratej konverzácie alebo správy ako neprečítanej.

Shift + Delete

Trvalé odstránenie vybratej správy alebo položky.

Klávesové skratky pre zoznam správ

Klávesové skratky často používajú rovnaké názvy klávesov alebo rovnakú kombináciu klávesov. Ale vykonávané akcie sa môžu líšiť na základe oblasti, v ktorej pracujete. Nasledujúce klávesové skratky sa používajú v zozname správ.

Klávesová skratka

Akcia

Esc

Zrušenie hľadania.

Poznámka: Ak je otvorená kontextová ponuka, klávesom Esc zavriete kontextovú ponuku, ale nezrušíte hľadanie.

Shift + šípka nadol

Výber aktuálnej a nasledujúcej správy v zozname. Túto klávesovú skratku používajte na výber viacerých susediacich správ.

Shift + šípka nahor

Výber aktuálnej a predchádzajúcej správy v zozname. Túto klávesovú skratku používajte na výber viacerých susediacich správ.

Home alebo Ctrl + Home

Výber prvej správy v priečinku.

Page down

Výber prvej správy na nasledujúcej strane v prípade viacstranového zoznamu správ.

Page up

Výber prvej správy na predchádzajúcej strane v prípade viacstranového zoznamu správ.

End alebo Ctrl + End

Výber poslednej správy v priečinku.

Klávesové skratky pre zoznam na čítanie

Akcia vykonaná pomocou klávesovej skratky môže byť jedinečná pre oblasť, ktorej pracujete, napriek známym názvom a kombináciám klávesov. Nasledujúce klávesové skratky sa používajú v zozname na čítanie.

Klávesová skratka

Akcia

Esc

Zatvorenie novej správy.

CTRL + N alebo N

Vytvorenie novej správy.

Ctrl + Shift + F alebo Shift + F

Preposlanie vybratej správy.

End alebo Ctrl + End

Prechod na koniec konverzácie alebo správy.

Home alebo Ctrl + Home

Prechod na začiatok konverzácie alebo správy.

Page down

Presun nadol o jednu stranu vo viacstranových konverzáciách alebo správach.

Page up

Presun nahor o jednu stranu vo viacstranových konverzáciách alebo správach.

Ctrl + R alebo R

Odpovedanie na vybratú správu.

Ctrl + Shift + R alebo Shift + R

Odpovedanie odosielateľovi a všetkým príjemcom vybratej správy.

Ctrl + Enter

Odoslanie správy.

Kalendár

Nasledujúce klávesové skratky sú k dispozícii pri práci v zobrazení kalendára.

Klávesová skratka

Akcia

Ctrl + N

Vytvorenie novej položky kalendára.

Delete

Odstránenie vybratej položky.

Ctrl + Shift + 2

Prechod na kalendár.

Shift + šípka doprava

Prechod na nasledujúce časové obdobie. Ak sa nachádzate napríklad v zobrazení mesiaca, kliknutím na kombináciu klávesov Ctrl + šípka doprava prejdete na nasledujúci mesiac.

Shift + šípka doľava

Prechod na predchádzajúce časové obdobie. Ak sa nachádzate napríklad v zobrazení mesiaca, kliknutím na kombináciu klávesov Ctrl + šípka doľava prejdete na predchádzajúci mesiac.

Shift + Alt + Y

Prechod na dnešný deň.

Ctrl + F6

Presun na inú oblasť v kalendári.

Tab

Presun na nasledujúcu udalosť alebo oblasť v aktuálnom zobrazení.

Shift + Tab

Presun na predchádzajúcu udalosť alebo oblasť v aktuálnom zobrazení.

Enter

Otvorenie vybratej položky.

Shift + Alt + 1

Prepnutie na zobrazenie dňa.

Shift + Alt + 3

Prepnutie na zobrazenie týždňa.

Shift + Alt + 4

Prepnutie na zobrazenie mesiaca.

Shift + Alt + 2

Prepnutie na zobrazenie pracovného týždňa.

Formuláre kalendára

Klávesová skratka

Akcia

Ctrl + S

Uloženie plánovanej činnosti.

Ctrl + Enter alebo Alt + S

Odoslanie schôdze.

Úlohy

Pracujte na úlohách pomocou niektorých základných klávesových skratiek.

Klávesová skratka

Akcia

Ctrl + N

Vytvorenie novej úlohy.

Delete

Odstránenie vybratej položky.

Page down

Výber prvej položky na nasledujúcej strane viacstranového zoznamu.

Page up

Výber prvej položky na predchádzajúcej strane viacstranového zoznamu.

Home

Výber prvej položky v zozname.

End

Výber poslednej položky v zozname.

Šípka nadol

Výber ďalšej položky v zozname.

Šípka nahor

Výber predchádzajúcej položky v zozname.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×