Klávesové skratky v nástroji Business Contact Manager

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Klávesová skratka je ľubovoľná kombinácia stlačených klávesov, ktorú je možné použiť na vykonanie úlohy, ktorá by inak vyžadovala použitie myši alebo iného ukazovacieho zariadenia.

V nasledujúcom zozname sú uvedené klávesové skratky pre nástroj Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook.

Poznámky: 

  • Niektoré informácie uvedené v tejto téme nie sú pre niektoré jazyky použiteľné.

  • Ak chcete túto tému vytlačiť pri zobrazení obsahu Pomocníka v počítači, pomocou klávesu TAB vyberte prepojenie Zobraziť všetko v hornej časti témy, stlačte kláves ENTER a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL+P.

Použitie ponuky doplnku Business Contact Manager

ALT+O

Otvorenie ponuky Business Contact Manager.

ALT+O+U

Otvorte priečinok kontá.

ALT+O+B

Otvorenie priečinka obchodné kontakty.

ALT+O+O

Otvorte Možnosti priečinka.

ALT+O+P

Otvorte priečinok, obchodných projektov.

ALT+O+T

Otvorte priečinok projektové úlohy.

ALT+O+C

Otvorte priečinok marketingových kampaní.

ALT+O+H

Otvorenie priečinka priečinok História komunikácie.

ALT+O+R

Otvorí sa ponuka Zostavy. Ak chcete vybrať a spustiť záznam o zákazníkovi, stlačte kombináciu klávesov ENTER+ŠÍPKA NADOL+ENTER.

ALT+O+R+A

Spustí sa záznam o zákazníkoch. Ak chcete vybrať a spustiť niektorý z uvedených záznamov, stlačte kombináciu klávesov ŠÍPKA NADOL+ENTER.

ALT+O+R+C

Spustí sa zostava činností. Ak chcete vybrať a spustiť niektorý z uvedených záznamov, stlačte kombináciu klávesov ŠÍPKA NADOL+ENTER.

ALT+O+R+B

Spustí sa záznam o obchodných kontaktoch. Ak chcete vybrať a spustiť niektorý z uvedených záznamov, stlačte kombináciu klávesov ŠÍPKA NADOL+ENTER.

ALT+O+R+L

Spustenie zostavy o potenciálnych zákazníkov. Vyberte a spustite jeden správ, stlačením klávesu šípka + ENTER.

ALT+O+R+O

Spustí sa záznam o príležitostiach. Ak chcete vybrať a spustiť niektorý z uvedených záznamov, stlačte kombináciu klávesov ŠÍPKA NADOL+ENTER.

ALT+O+R+P

Spustí sa záznam o obchodných projektoch. Ak chcete vybrať a spustiť niektorý z uvedených záznamov, stlačte kombináciu klávesov ŠÍPKA NADOL+ENTER.

ALT+O+R+M

Spustí sa záznam o marketingových kampaniach. Ak chcete vybrať a spustiť niektorý z uvedených záznamov, stlačte kombináciu klávesov ŠÍPKA NADOL+ENTER.

ALT+O+R+S

Otvorenie uloženej zostavy.

ALT + O + R + F

Otvorenie Finančné výkazy dialógového okna vyberte skupinu zostavy a typ zostavy, ktorú chcete otvoriť.

Poznámka: Táto možnosť je dostupná iba vtedy, keď váš účtovný systém je integrovaný s Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook.

ALT + O + A

Ak nie ste ešte pripojení Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook účtovníctva, stlačením klávesu ENTER otvorte nastavenie pripojenia sprievodca účtovné systému. Ak Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook je pripojený k účtovníctva a chcete odpojiť účtovníctva, stlačením klávesu ENTER otvorte potvrdzujúce hlásenie Doplnku Business Contact Manager.

ALT + O + A + S

Otvorenie dialógového okna Odoslanie platené čas na platené pri odosielaní účtovníctva.

Poznámka: Táto možnosť je dostupná iba vtedy, keď váš účtovný systém je integrovaný s Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook.

ALT+O+E

Otvorenie dialógového okna Správa automatického prepájania e-mailových správ a zmena nastavenia pre prepájanie e-mailových správ.

ALT+E, potom E+ENTER

Otvorenie tlačidla Automatické prepojenie e-mailov.

ALT+O+D

Otvorí sa ponuka Nástroje databázy.

Ak chcete otvoriť sprievodcu zdieľaním databázy, stlačte kláves ENTER.

ALT+O+D+D

Otvorenie sprievodcu zdieľaním databázy.

ALT+O+D+M

Otvorenie sprievodcu správou databázy.

ALT+O+D+C

Otvorenie sprievodcu vytvorením alebo výberom databázy doplnku Business Contact Manager.

ALT+O+D+T

Otvorenie sprievodcu importom a exportom obchodných údajov.

ALT+O+F

Výber možností v režime offline. Ak chcete vybrať niektorú z uvedených možností, stlačte kombináciu klávesov TAB+ŠÍPKA NADOL+ENTER.

Poznámka: Možnosti v režime offline sú k dispozícii iba vtedy, ak pracujete so zdieľaná databáza.

ALT+O+F+W

Použitie kópie offline databáza programu Business Contact Manager v prenosnom počítači.

ALT+O+F+O

Zapnutie alebo vypnutie databáza offline.

ALT+O+F+S

Otvorenie dialógového okna Nastavenie pre režim offline.

ALT+O+F+D

Ukončenie používania kópie databázy offline.

ALT+O+Z

Prispôsobenie formulárov pomocou používateľom vytvorených polí alebo úpravou hodnoty poľa zoznamov. Ak chcete otvoriť niektorú z možností Manage User-Defined polia, stlačte kláves ENTER + šípka nadol šípku + ENTER.

ALT+O+Z+M+A

Otvorenie dialógového okna Zákazník – spravovať polia definované používateľom.

ALT+O+Z+M+B

Otvorenie dialógového okna Obchodný kontakt – spravovať polia definované používateľom.

ALT+O+Z+M+O

Otvorenie dialógového okna Príležitosť – spravovať polia definované používateľom.

ALT+O+Z+M+P

Otvorenie dialógového okna Obchodný projekt – spravovať polia definované používateľom.

ALT+O+Z+L

Otvorenie dialógového okna Úprava zoznamov určeného na úpravu zoznamu hodnôt polí.

ALT+O+I

Otvorenie dialógového okna Zoznam položiek produktov a služieb. Pomocou tohto dialógového okna môžete zmeniť produkty a služby.

Vytvoriť nové konto, obchodný kontakt, príležitosť, obchodný projekt, úlohy projektu, alebo marketingovej kampane.

ALT+O+U, potom ALT+N+ENTER

Otvorenie priečinka Zákazníci a vytvorenie nového záznamu o zákazníkovi.

ALT+O+B, potom ALT+N+ENTER

Otvorenie priečinka Obchodné kontakty a vytvorenie nového záznamu o obchodnom kontakte.

ALT+O+O, potom ALT+N+ENTER

Otvorenie priečinka Príležitosti a vytvorenie nového záznamu o príležitosti.

ALT+O+P, potom ALT+N+ENTER

Otvorenie priečinka Obchodné projekty a vytvorenie nového záznamu o obchodnom projekte.

ALT+O+T, potom ALT+N+ENTER

Otvorenie priečinka Projektové úlohy a vytvorenie nového záznamu o projektovej úlohe.

ALT+O+C, potom ALT+N+ENTER

Otvorenie priečinka Marketingové kampane a vytvorenie nového záznamu o marketingovej kampani.

Použitie ponuky Pomocník

ALT+H

Otvorenie ponuky Pomocník.

ALT+H+S

Vyhľadanie aktualizácií zabezpečenia pomocou programu Microsoft Baseline Security Analyzer.

ALT+H+H alebo F1

Otvorenie Pomocníka programu Microsoft Office Outlook.

ALT+H+B+ENTER

Otvorenie Pomocníka doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook.

ALT+H+B+L

Oboznámenie sa s nástrojom Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook.

ALT+H+B+M

Informácie o používaní doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook s mobilnými zariadeniami.

ALT+H+U

Informácie o nástroji Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook.

Prechádzať na páse s nástrojmi, ktorý je súčasťou používateľského rozhrania Microsoft Office Fluent

ALT+KLÁVESY SO ŠÍPKAMI

Pomocou klávesov so šípkami na navigáciu medzi položkami na páse s nástrojmi a potom stlačte kláves ENTER a vyberte položku. Napríklad e-mailovej správy a prepojte ho do jedného alebo viacerých záznamov v Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook, stlačte kláves ALT + šípka doprava + šípka nadol vyberte prepojenie na záznam a potom stlačte kláves ENTER.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×