Klávesové skratky v Exceli pre Mac

Klávesové skratky v Exceli pre Mac

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Mnohých používateľov zistiť, že pomocou externej klávesnice s klávesové skratky pre Excel pre Mac pomáha ich pracovať efektívnejšie. Pre používateľov s pohyblivosťou alebo zrakovým postihnutím, klávesové skratky možno jednoduchšie ako použitie dotykovej obrazovky a sú základné namiesto použitia myši. V tomto článku itemizes klávesové skratky pre Excel pre Mac.

Mnohé skratky, ktoré použite kláves Ctrl na klávesnici Windows aj spoluprácu s kláves Control v Excel pre Mac. Však nie všetky ich majú.

Poznámky: 

 • Klávesové skratky v tejto téme sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Klávesy iného rozloženia teda nemusia zodpovedať tým na americkej klávesnici.

 • Ak použitie klávesovej skratky vyžaduje stlačenie dvoch alebo viacerých klávesov súčasne, v tomto článku oddeľujeme klávesy znakom plus (+). Ak je potrebné stlačiť jeden kláves a hneď potom druhý, dané klávesy sú oddelené čiarkou (,).

 • Nastavenia v niektorých verziách operačného systému Mac (OS) a niektoré nástroje aplikácie môžu kolidovať klávesových skratiek a funkcia kľúčové činnosti v Office for Mac. Ďalšie informácie o zmene kľúčových priradenie klávesovej skratky, nájdete v Pomocníkovi pre Mac pre vašu verziu systému Mac OS alebo zobrazenie svoje nástroje aplikácie. Zobraziť aj skratka konflikty v tejto téme.

Obsah tohto článku

Najčastejšie používané klávesové skratky

V tejto tabuľke itemizes najčastejšie používané skratky v Excel pre Mac.

Úloha

Klávesy

Prilepenie

COMMAND + V
alebo
CONTROL + V

Kopírovanie

COMMAND + C
alebo
CONTROL + C

Vymazanie

DELETE

Uloženie

COMMAND + S
alebo
CONTROL + S

Zrušenie zmeny

COMMAND + Z
alebo
CONTROL + Z

Znova

COMMAND + Y
alebo
CONTROL + Y
alebo
COMMAND + SHIFT+ Z

Vystrihnutie

COMMAND + X
alebo
CONTROL + X

Tučné písmo

COMMAND + B
alebo
CONTROL + B

Tlač

COMMAND + P
alebo
CONTROL + P

Otvorenie programu Visual Basic

OPTION + F11

Vyplnenie nadol

COMMAND + D
alebo
CONTROL + D

Vyplnenie doprava

COMMAND + R
alebo
CONTROL + R

Vloženie buniek

CONTROL + SHIFT + =

Odstránenie buniek

COMMAND + spojovník
alebo
CONTROL + spojovník

Prepočítanie všetkých otvorených zošitov

COMMAND + =
alebo
F9

Zatvorenie okna

COMMAND + W
alebo
CONTROL + W

Ukončenie programu Excel

COMMAND + Q

Zobrazenie dialógového okna Prejsť na

CONTROL + G
alebo
F5

Zobrazenie dialógového okna Formát buniek

COMMAND + 1
alebo
CONTROL + 1

Zobrazenie dialógového okna Nahradiť

CONTROL + H
alebo
COMMAND + SHIFT + H

Prilepiť špeciálne

COMMAND + CONTROL + V
alebo
CONTROL + OPTION + V
alebo
COMMAND + OPTION + V

Podčiarknuté

COMMAND + U

Kurzíva

COMMAND + I
alebo
CONTROL + I

Nový prázdny zošit

COMMAND + N
alebo
CONTROL + N

Nový zošit zo šablóny

COMMAND + SHIFT + P

Zobrazenie dialógového okna Uložiť ako

COMMAND + SHIFT + S
alebo
F12

Zobrazenie okna Pomocníka

F1
alebo
COMMAND + /

Vybrať všetko

COMMAND + A
alebo
COMMAND + SHIFT + medzerník

Pridanie alebo odstránenie filtra

COMMAND + SHIFT + F
alebo
CONTROL + SHIFT + L

Minimalizovanie alebo maximalizovanie kariet na páse s nástrojmi

COMMAND + OPTION + R

Zobrazenie dialógového okna Otvoriť

COMMAND + O
alebo
CONTROL + O

Kontrola pravopisu

F7

Otvorenie synonymického slovníka

SHIFT + F7

Zobrazenie Zostavovača vzorcov

SHIFT + F3

Otvorenie dialógového okna Definovať názov

COMMAND + F3

Otvorenie dialógového okna Vytvoriť názvy

COMMAND + SHIFT + F3

Vloženie nového hárka*

SHIFT + F11

Tlač

COMMAND + P
alebo
CONTROL + P

Ukážka pred tlačou

COMMAND + P
alebo
CONTROL + P

Začíname

Mnohé klávesnice predvolene priraďujú funkčným klávesom špeciálne funkcie. Ak chcete funkčný kláves použiť na iné účely, je potrebné stlačiť kláves Fn spolu s funkčným klávesom. Informácie o tom, ako povoliť a používať funkčné klávesy bez toho, aby bolo potrebné stláčať kláves Fn, nájdete v časti Používanie klávesových skratiek s funkčnými klávesmi.

Konflikty klávesových skratiek

Niektoré klávesové skratky pre Windows kolidujú s príslušnými predvolenými klávesovými skratkami pre Mac OS. V tejto téme sú takéto klávesové skratky označené hviezdičkou (*). Ak budete chcieť tieto skratky používať, možno bude potrebné zmeniť nastavenia klávesnice Macu tak, aby sa pre daný kláves zmenila klávesová skratka Zobraziť plochu.

Zmena systémových nastavení pre klávesové skratky pomocou myši

 1. V ponuke Apple stlačte položku Systémové nastavenia.

 2. Stlačte položku Klávesnica.

 3. Na kartách stlačte položku Skratky.

 4. Kliknite na položku Mission Control.

 5. Zrušte začiarknutie políčka pre klávesovú skratku, ktorú chcete používať.

Práca v oknách a dialógových oknách

Úloha

Klávesy

Rozbalenie alebo minimalizovanie pása s nástrojmi

COMMAND + OPTION + R

Prepnutie na zobrazenie na celú obrazovku

COMMAND + CONTROL + F

Prepnutie do nasledujúcej aplikácie

COMMAND + TAB

Prepnutie do predchádzajúcej aplikácie

COMMAND + SHIFT + TAB

Zatvorenie okna aktívneho hárka

COMMAND + W

Kopírovanie obrázka z obrazovky a jeho uloženie do
súboru snímky obrazovky na pracovnej ploche.

COMMAND + SHIFT + 3

Minimalizovanie aktívneho okna

CONTROL + F9

Maximalizovanie alebo obnova aktívneho okna

CONTROL + F10
alebo
COMMAND + F10

Skrytie programu Excel

COMMAND + H

Posunutie do nasledujúceho poľa, možnosti, ovládacieho prvku alebo príkazu

TAB

Posunutie do predchádzajúceho poľa, možnosti, ovládacieho prvku alebo príkazu

SHIFT + TAB

Zatvorenie dialógového okna alebo zrušenie činnosti

ESC

Vykonanie činnosti predvoleného tlačidla príkazu (tlačidlo s tučným ohraničením, často to býva tlačidlo OK)

RETURN

Zrušenie príkazu a zavretie

ESC

Pohyb a posúvanie v hárku alebo zošite

Úloha

Klávesy

Posunutie o bunku nahor, nadol, doľava alebo doprava

KLÁVESY SO ŠÍPKAMI

Posunutie na okraj aktuálnej oblasti údajov

COMMAND + KLÁVES SO ŠÍPKOU

Posunutie na začiatok riadka

HOME
V MacBooku stlačte kláves FN + ŠÍPKU NAHOR

Posunutie na začiatok hárka

CONTROL + HOME
V MacBooku stlačte kláves CONTROL + FN + ŠÍPKU DOĽAVA

Posunutie na poslednú bunku hárka

CONTROL + END
V MacBooku stlačte kláves CONTROL + FN + ŠÍPKU DOPRAVA

Posun o obrazovku nadol

PAGE DOWN
V MacBooku stlačte kláves FN + ŠÍPKU NADOL

Posunutie o obrazovku nahor

PAGE DOWN
V MacBooku stlačte kláves FN + ŠÍPKU NAHOR

Posunutie o jednu obrazovku doprava

OPTION + PAGE DOWN
V MacBooku stlačte kláves FN + OPTION + ŠÍPKU NADOL

Posunutie o jednu obrazovku doľava

OPTION + PAGE UP
V MacBooku stlačte kláves FN + OPTION + ŠÍPKU NAHOR

Posunutie do nasledujúceho hárka zošita

CONTROL + PAGE DOWN
alebo
OPTION + ŠÍPKA NAHOR

Posunutie do predchádzajúceho hárka zošita

CONTROL + PAGE DOWN
alebo
OPTION + ŠÍPKU DOĽAVA

Posúvanie na zobrazenie aktívnej bunky

CONTROL + DELETE

Zobrazenie dialógového okna Prejsť na

CONTROL + G

Zobrazenie dialógového okna príkazu Hľadať

CONTROL + F
alebo
SHIFT + F5

Prístup k vyhľadávaniu (ak sa výber nachádza v bunke alebo je vybratá bunka)

COMMAND + F

Presun medzi neuzamknutými bunkami v zabezpečenom hárku

TAB

Zadávanie údajov do hárka

Úloha

Klávesy

Úprava vybratej bunky

F2

Dokončenie zadávania do bunky a posunutie vo výbere smerom dopredu

RETURN

Začať nový riadok v rovnakej bunke

CONTROL + OPTION + RETURN

Vyplnenie vybratého rozsahu buniek zadaným textom

COMMAND + RETURN
alebo
CONTROL + VRÁTENÁ

Dokončenie zadávania do bunky a posunutie vo výbere smerom nahor

SHIFT + RETURN

Dokončenie zadávania do bunky a posunutie vo výbere smerom doprava

TAB

Dokončenie zadávania do bunky a posunutie vo výbere smerom doľava

SHIFT + TAB

Zrušenie zadávania do bunky

ESC

Odstránenie znaku naľavo od kurzora alebo odstránenie výberu

Kláves DELETE

Odstránenie znaku napravo od kurzora alebo odstránenie výberu
Poznámka: Niektoré menšie klávesnice tento kláves nemajú

Odstrániť
V MacBooku stlačte kláves FN + DELETE

Odstránenie textu po koniec riadka
Poznámka: Niektoré menšie klávesnice tento kláves nemajú

CONTROL + Odstrániť
V MacBooku stlačte kláves CONTROL + FN + DELETE

Posunutie o jeden znak nahor, nadol, doľava alebo doprava

KLÁVESY SO ŠÍPKAMI

Posunutie na začiatok riadka

HOME
V MacBooku stlačte kláves FN + ŠÍPKU NAHOR

Vloženie komentára

SHIFT + F2

Otvorenie alebo úprava komentára k bunke

SHIFT + F2

Vyplnenie nadol

CONTROL + D
alebo
COMMAND + D

Vyplnenie doprava

Ctrl + R
alebo
COMMAND + R

Definovanie názvu

CONTROL + L

Práca v bunkách alebo v riadku vzorcov

Úloha

Klávesy

Úprava vybratej bunky

F2

Úprava aktívnej bunky a jej následné vymazanie alebo odstránenie predchádzajúceho znaku z aktívnej bunky počas vykonávania úprav obsahu bunky

DELETE

Dokončenie zadávania do bunky

RETURN

Zadanie vzorca ako vzorca poľa

COMMAND + SHIFT + RETURN
alebo
CONTROL + SHIFT + RETURN

Zrušenie zadávania do bunky alebo do riadka vzorcov

ESC

Zobrazenie Zostavovača vzorcov po zadaní platného názvu funkcie do vzorca

CONTROL + A

Vloženie hypertextového prepojenia

COMMAND + K
alebo
CONTROL + K

Úprava aktívnej bunky a umiestnenie kurzora na koniec riadka

CONTROL + U

Otvorenie Zostavovača vzorcov

SHIFT + F3

Prepočítanie aktívneho hárka

SHIFT + F9

Zobrazenie kontextovej ponuky

SHIFT + F10

Spustenie vzorca

=

Prepínanie medzi absolútnym, relatívnym a zmiešaným štýlom odkazu na vzorec

COMMAND + T
alebo
F4

Vloženie funkcie Automatický súčet

COMMAND + SHIFT + T

Zadanie dátumu

CONTROL + bodkočiarka (;)

Zadanie času

COMMAND + bodkočiarka (;)

Kopírovanie hodnoty z bunky nad aktívnou bunkou do aktívnej bunky alebo do riadka vzorcov

CONTROL + SHIFT + značka palca (")

Prepínanie medzi zobrazením hodnôt buniek a zobrazením vzorcov buniek

CONTROL + opačný dĺžeň (`)

Kopírovanie vzorca z bunky nad aktívnou bunkou do aktívnej bunky alebo do riadka vzorcov

CONTROL + apostrof (')

Zobrazeniu zoznamu Automatické dokončovanie

CONTROL + OPTION + šípka nadol

Definovanie názvu

CONTROL + L

Otvorenie tably Inteligentné vyhľadávanie

CONTROL + OPTION + COMMAND + L

Formátovanie a úprava údajov

Úloha

Klávesy

Úprava vybratej bunky

F2

Vytvorenie tabuľky

COMMAND + T
alebo
CONTROL + T

Vloženie zlomu riadka do bunky

COMMAND + OPTION + RETURN
alebo
CONTROL + OPTION + RETURN

Vloženie špeciálnych znakov, napríklad symbolov vrátane emotikonov

CONTROL + COMMAND + medzerník

Zväčšenie veľkosti písma

COMMAND + SHIFT + >

Zmenšenie veľkosti písma

COMMAND + SHIFT + <

Zarovnať na stred

COMMAND + E

Zarovnať doľava

COMMAND + L

Zobrazenie dialógového okna Úprava štýlu bunky

COMMAND + SHIFT + L

Zobrazenie dialógového okna Formát buniek

COMMAND + 1

Použitie formátu Všeobecné číslo

CONTROL + SHIFT + ~

Použitie formátu Mena s dvomi desatinnými miestami (záporné čísla sa zobrazia červenou farbou v zátvorkách)

CONTROL + SHIFT + $

Použitie formátu Percentá bez desatinných miest

CONTROL + SHIFT + %

Použitie exponenciálneho formátu čísla s dvomi desatinnými miestami

CONTROL + SHIFT + ^

Použitie formátu Dátum s dňom, mesiacom a rokom

CONTROL + SHIFT + #

Použitie formátu Čas s hodinami a minútami a označením AM alebo PM

CONTROL + SHIFT + @

Použitie formátu Číslo s dvomi desatinnými miestami, oddeľovačom tisícov a znamienkom mínus (-) pre záporné hodnoty

CONTROL + SHIFT + !

Použitie vonkajšieho orámovania vybratých buniek

COMMAND + OPTION + NULA

Pridanie vonkajšieho orámovania napravo od výberu

COMMAND + OPTION + ŠÍPKA DOPRAVA

Pridanie vonkajšieho orámovania naľavo od výberu

COMMAND + OPTION + ŠÍPKA DOĽAVA

Pridanie vonkajšieho orámovania v hornej časti výberu

COMMAND + OPTION + ŠÍPKA NAHOR

Pridanie vonkajšieho orámovania v dolnej časti výberu

COMMAND + OPTION + ŠÍPKA NADOL

Odstránenie vonkajšieho orámovania

COMMAND + OPTION + spojovník

Použitie alebo odstránenie tučného písma

COMMAND + B

Použitie alebo odstránenie kurzívy

COMMAND + I

Použitie alebo odstránenie podčiarknutia

COMMAND + U

Použitie alebo odstránenie prečiarknutia

COMMAND + SHIFT + X

Skrytie stĺpca

COMMAND + )
alebo
CONTROL + )

Odokrytie stĺpca

COMMAND + SHIFT + )
alebo
CONTROL + SHIFT + )

Skrytie riadka

COMMAND + (
alebo
CONTROL + (

Odkrytie riadka

COMMAND + SHIFT + (
alebo
CONTROL + SHIFT + (

Úprava aktívnej bunky

CONTROL + U

Zrušenie zadávania do bunky alebo do riadka vzorcov

ESC

Úprava aktívnej bunky a jej následné vymazanie alebo odstránenie predchádzajúceho znaku z aktívnej bunky počas vykonávania úprav obsahu bunky

DELETE

Prilepenie textu do aktívnej bunky

COMMAND + V

Dokončenie zadávania do bunky

RETURN

Vybraté bunky získajú zadanie aktuálnej bunky

COMMAND + RETURN
alebo
CONTROL + RETURN

Zadanie vzorca ako vzorca poľa

COMMAND + SHIFT + RETURN
alebo
CONTROL + SHIFT + RETURN

Zobrazenie Zostavovača vzorcov po zadaní platného názvu funkcie do vzorca

CONTROL + A

Výber buniek, stĺpcov alebo riadkov

Úloha

Klávesy

Rozšírenie výberu o jednu bunku

SHIFT + KLÁVES SO ŠÍPKOU

Rozšírenie výberu po poslednú vyplnenú bunku
v rovnakom stĺpci alebo riadku ako aktívna bunka

COMMAND + SHIFT + kláves so šípkou

Rozšírenie výberu po začiatok riadka

SHIFT + HOME
V MacBooku stlačte kláves SHIFT + FN + ŠÍPKU DOĽAVA

Rozšírenie výberu po začiatok hárka

CONTROL + SHIFT + HOME
V MacBooku stlačte kláves CONTROL + SHIFT + FN + ŠÍPKU DOĽAVA

Rozšírenie výberu po poslednú použitú bunku
v hárku (pravý dolný roh)

CONTROL + SHIFT + END
V MacBooku stlačte kláves CONTROL + SHIFT + FN + ŠÍPKU DOPRAVA

Výber celého stĺpca

CONTROL + medzerník

Výber celého riadka

SHIFT + medzerník

Výber celého hárka

COMMAND + A

Výber iba viditeľných buniek

COMMAND + SHIFT + * (hviezdička)

Výber iba aktívnej bunky pri výbere viacerých buniek

SHIFT + DELETE

Rozšírenie výberu o jednu obrazovku nadol

SHIFT + PAGE DOWN
V MacBooku stlačte kláves SHIFT + FN + ŠÍPKA NADOL

Rozšírenie výberu o jednu obrazovku nahor

SHIFT + PAGE UP
V MacBooku stlačte kláves SHIFT + FN + ŠÍPKA NAHOR

Prepínanie medzi skrytím objektov, zobrazením objektov
a zobrazením zástupných objektov

CONTROL + 6

Zapnutie možnosti rozšírenia výberu
pomocou klávesov so šípkami

F8

Pridanie ďalšieho rozsahu buniek do výberu

SHIFT + F8

Výber aktuálneho poľa, teda poľa, do ktorého patrí
aktívna bunka

CONTROL + /

Výber buniek v riadku, ktoré sa nezhodujú s hodnotou
v aktívnej bunke v danom riadku.
Je potrebné vybrať riadok začínajúci aktívnou bunkou

CONTROL + \

Výber iba tých buniek, na ktoré priamo odkazujú vzorce vo výbere

CONTROL + SHIFT + [

Výber všetkých buniek, na ktoré priamo alebo nepriamo odkazujú vzorce vo výbere

CONTROL + SHIFT + {

Výber iba buniek so vzorcami, ktoré priamo odkazujú na aktívnu bunku

CONTROL + ]

Výber iba buniek so vzorcami, ktoré priamo alebo nepriamo odkazujú na aktívnu bunku

CONTROL + SHIFT + }

Práca s výberom

Úloha

Klávesy

Kopírovanie

COMMAND + C
alebo
CONTROL + V

Prilepenie

COMMAND + V
alebo
CONTROL + V

Vystrihnutie

COMMAND + X
alebo
CONTROL + X

Vymazanie

DELETE

Odstránenie výberu

CONTROL + spojovník

Vrátenie poslednej akcie

COMMAND + Z

Skrytie stĺpca

COMMAND + )
alebo
CONTROL + )

Odokrytie stĺpca

COMMAND + SHIFT + )
alebo
CONTROL + SHIFT + )

Skrytie riadka

COMMAND + (
alebo
CONTROL + (

Odkrytie riadka

COMMAND + SHIFT + (
alebo
CONTROL + SHIFT + (

Posunutie z hornej do dolnej časti výberu (dole) *

RETURN

Posunutie z dolnej do hornej časti výberu (hore) *

SHIFT + RETURN

Posunutie z ľavej do pravej časti výberu
alebo posunutie o jednu bunku nadol, ak je vybratý len jeden stĺpec

TAB

Posunutie z pravej do ľavej časti výberu
alebo posunutie o jednu bunku nahor, ak je vybratý len jeden stĺpec

SHIFT + TAB

Posunutie do nasledujúceho rohu výberu v smere hodinových ručičiek

CONTROL + bodka

Zoskupenie vybratých buniek

COMMAND + SHIFT + K

Oddelenie vybratých buniek

COMMAND + SHIFT + J

* Pomocou týchto skratiek sa možno premiestniť iným smerom než nadol alebo nahor. Ak chcete zmeniť smer týchto skratiek pomocou myši, v ponuke Excelu kliknite na položku Predvoľby, kliknite na položku Upraviť a potom v časti Po stlačení klávesu Return presunúť výber vyberte smer, ktorým sa chcete pohybovať.

Používanie grafov

Úloha

Klávesy

Vloženie nového hárka s grafom*

F11

Presun vo výbere grafov

KLÁVESY SO ŠÍPKAMI

Zoradenie, filtrovanie a používanie zostáv kontingenčnej tabuľky

Úloha

Klávesy

Otvorenie dialógového okna Zoradiť

COMMAND + SHIFT + R

Pridanie alebo odstránenie filtra

COMMAND + SHIFT + F
alebo
CONTROL + SHIFT + L

Zobrazenie kontextovej ponuky zoznamu Filtrovať alebo poľa Kontingenčnej tabuľky
pre vybratú bunku

OPTION + ŠÍPKA NADOL

Údaje prehľadu

Úloha

Klávesy

Zobrazenie alebo skrytie symbolov prehľadu

CONTROL + 8

Skrytie vybratých riadkov

CONTROL + 9

Odkrytie vybratých riadkov

CONTROL + SHIFT + ľavá zátvorka ( ( )

Skrytie vybratých stĺpcov

CONTROL + nula

Odkrytie vybratých stĺpcov

CONTROL + SHIFT + pravá zátvorka ( ) )

Používanie klávesových skratiek s funkčnými klávesmi

Excel pre Mac používa funkčných klávesov pre bežné príkazy, vrátane kopírovať a prilepiť. Rýchly prístup k tieto klávesové skratky, môžete zmeniť Apple systémové nastavenia, aby ste nemuseli na stlačenie klávesu FN vždy, keď používate funkciu klávesová

Poznámka: Zmena systémových nastavení pre funkčné klávesy ovplyvní spôsob fungovania klávesov pri práci s Macom, nielen pri práci s Excelom. Po zmene nastavení môžete stále používať špeciálne funkcie uvedené na funkčných klávesoch. Stačí, ak stlačíte kláves FN. Ak chcete napríklad použiť kláves F12 na zmenu hlasitosti, stlačte kombináciu klávesov FN + F12.

Ak funkčné tlačidlo nefunguje podľa očakávania, stlačte spolu s funkčným klávesom kláves FN. Ak nechcete zakaždým stláčať kláves FN, môžete zmeniť systémové nastavenia Apple:

Zmena nastavení funkčných klávesov pomocou myši

 1. V ponuke Apple stlačte položku Systémové nastavenia.

 2. Vyberte položku Klávesnica.

 3. Na karte Klávesnica začiarknite políčko Použiť klávesy F1, F2 a pod. ako štandardné funkčné klávesy.

Nasledujúca tabuľka obsahuje funkciu klávesové skratky pre Excel pre Mac

Úloha

Klávesy

Zobrazenie okna Pomocníka

F1

Úprava vybratej bunky

F2

Vloženie alebo úprava komentára k bunke

SHIFT + F2

Otvorenie dialógového okna Uložiť

OPTION + F2

Otvorenie Zostavovača vzorcov

SHIFT +F3

Otvorenie dialógového okna Definovať názov

COMMAND + F3

Zatvoriť

COMMAND + F4

Zobrazenie dialógového okna Prejsť na

F5

Zobrazenie dialógového okna Hľadať

SHIFT + F5

Prechod na dialógové okno Vyhľadávanie v hárku

CONTROL + F5

Kontrola pravopisu

F7

Otvorenie synonymického slovníka

SHIFT + F7
alebo
CONTROL + OPTION + COMMAND + R

Rozšírenie výberu

F8

Pridanie do výberu

SHIFT + F8

Zobrazenie dialógového okna Makro

OPTION + F8

Prepočítanie všetkých otvorených zošitov

F9

Prepočítanie aktívneho hárka

SHIFT + F9

Minimalizovanie aktívneho okna

CONTROL + F9

Zobrazenie kontextovej ponuky alebo ponuky „po kliknutí pravým tlačidlom“

SHIFT + F10

Maximalizovanie alebo obnova aktívneho okna

CONTROL + F10
alebo
COMMAND + F10

Vloženie nového hárka s grafom*

F11

Vloženie nového hárka*

SHIFT + F11

Vloženie hárka makier programu Excel 4.0

COMMAND + F11

Otvorenie programu Visual Basic

OPTION + F11

Zobrazenie dialógového okna Uložiť ako

F12

Zobrazenie dialógového okna Otvoriť

COMMAND + F12

Kreslenie

Úloha

Klávesy

Prepínač režimu kreslenia

COMMAND + CONTROL + Z

Pozrite tiež

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Excel

Základné úlohy s čítačkou obrazovky v Exceli

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×