Klávesové skratky pre Visio pre web

Klávesové skratky popísané v tejto téme Pomocníka sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Klávesy v iných rozloženiach nemusia presne zodpovedať klávesom na americkej klávesnici.

Visio pre web využíva na pohyb po stránke štandardný navigačný postup. Všeobecný smer navigácie je zľava doprava (výnimkou sú jazyky, ktoré využívajú smer sprava doľava) a zhora nadol. Navigácia sa tiež riadi pravidlom, podľa ktorého sa tvary vykresľujú v poradí od najnižšieho po najvyšší (označuje sa aj ako vrstvy).

Najčastejšie používané klávesové skratky

Požadovaná akcia

Stlačte

Vybrať všetko

Ctrl + A

Tlač

Ctrl + P

Vystrihnúť

Ctrl + X

Kopírovanie

Ctrl + C

Prilepenie

Ctrl + V

Späť

Ctrl + Z

Znova

Ctrl + Y

Navigácia na stránke

Požadovaná akcia

Stlačte

Prechod na nasledujúci objekt

Tab

Prechod na predchádzajúci objekt

Shift + Tab

Posunutie diagramu

Klávesy so šípkami

Priblížiť

Ctrl + +

Vzdialiť

Ctrl + -

Prechod na nasledujúcu časť na strane

Ctrl + F6

Prechod na predchádzajúcu časť na strane

Ctrl + Shift + F6

Otvorenie kontextovej ponuky karty strany, keď je zameranie klávesnice na karte strany

Shift + F10

Navigácia v stavovom riadku

Tab alebo Shift + Tab

Aktivácia tlačidla alebo príkazu v stavovom riadku

Enter

Navigácia na páse s nástrojmi

Požadovaná akcia

Klávesy

Prechod na nasledujúcu alebo predchádzajúcu kartu pása s nástrojmi

Tab, Shift + Tab

Presun zamerania na príkazy na páse s nástrojmi

Enter

Aktivácia vybratého príkazu

Medzerník alebo Enter

Otvorenie ponuky pre vybratý príkaz

Medzerník, Enter alebo Alt + šípka nadol

Práca s tvarmi

Požadovaná akcia

Stlačte

Presun tvaru

Klávesy so šípkami

Posun tvaru o 1 pixel

Shift + klávesy so šípkami

Výber všetkých tvarov na strane

Ctrl + A

Úprava textu v tvare

Enter alebo medzerník

Koniec úpravy textu v tvare

Esc

Otočenie tvaru o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek

Ctrl + R

Otočenie tvaru o 90 stupňov proti smeru hodinových ručičiek

Ctrl + L

Zoskupenie vybratých objektov

Ctrl + G

Oddelenie skupiny

Ctrl + Shift + U

Odstránenie vybratého tvaru

Del

Duplikovanie tvaru

Ctrl + D

Vloženie tvaru na plátno, keď je zameranie klávesnice na galérii tvarov

Enter

Zobrazenie návrhov automatického pripojenia s funkciou Rýchle tvary

Ctrl + klávesy so šípkami

Formátovanie textu

Požadovaná akcia

Stlačte

Zobrazenie vybratého textu tučným písmom

Ctrl + B

Zobrazenie vybratého textu kurzívou

Ctrl + I

Podčiarknutie vybratého textu

Ctrl + U

Posúvanie kurzora v texte

Požadovaná akcia

Klávesy

Posun o jeden znak doprava

Šípka doprava

Posun o jeden znak doľava

Šípka doľava

Posun o slovo doprava

Ctrl + šípka doprava

Posun o slovo doľava

Ctrl + šípka doľava

O jeden riadok nahor

Šípka nahor

O jeden riadok nadol

Šípka nadol

Posun o odsek nahor

Ctrl + šípka nahor

Posun o odsek nadol

Ctrl + šípka nadol

Posun na začiatok riadka

Home

Posun na koniec riadka

End

Posun na začiatok strany

Ctrl + Home

Posun na koniec strany

Ctrl + End

Výber obsahu alebo rozbalenie výberu

Požadovaná akcia

Klávesy

Posun o jeden znak doprava

Shift + šípka doprava

Posun o jeden znak doľava

Shift + šípka doľava

Posun o slovo doprava

Shift + Ctrl + šípka doprava

Posun o slovo doľava

Shift + Ctrl + šípka doľava

O jeden riadok nahor

Shift + šípka nahor

O jeden riadok nadol

Shift + šípka nadol

Posun o odsek nahor

Shift + Ctrl + šípka nahor

Posun o odsek nadol

Shift + Ctrl + šípka nadol

Posun na začiatok riadka

Shift + Home

Posun na koniec riadka

Shift + End

Posun na začiatok strany

Shift + Ctrl + Home

Posun na koniec strany

Shift + Ctrl + End

Súvisiace témy

Visio pre web help
make visia pre webový diagram so zjednodušeným ovládaním

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×