Klávesové skratky pre službu SharePoint

V službách OneDrive for Business a SharePoint môžete na plnenie bežných úloh použiť klávesové skratky. Tieto klávesové skratky sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Pri iných rozloženiach klávesnice nemusia klávesy presne zodpovedať klávesom na americkej klávesnici.

Niektoré klávesové skratky popísané v tejto téme vyžadujú použitie len jedného klávesu, iné zase vyžadujú použitie dvoch alebo viacerých klávesov. Ak je potrebné stlačiť viacero klávesov súčasne, dané klávesy sú oddelené znamienkom plus (+). Ak je potrebné stlačiť jeden kláves a ihneď potom iný kláves, dané klávesy sú oddelené čiarkou (,).

Klávesové skratky pre stránky SharePointu

Všetky stránky

Úpravy textov vo formáte RTF

Stránka zoznamu alebo knižnice

Stránka prieskumu

Získanie pomoci

Všetky stránky

Tieto klávesové skratky sa vzťahujú na všetky stránky.

Požadovaná akcia

Klávesy

Zapnutie a vypnutie režimu jednoduchšieho prístupu.

Kláves TAB (opakovane stláčajte ihneď po otvorení stránky v prehliadači.)

Rozšírenie ponuky, napríklad rozbaľovacej ponuky, pre položku zoznamu.

SHIFT + ENTER

Presun na iné možnosti v rozbaľovacom zozname, napríklad v ponuke Rozsah hľadania vedľa poľa Hľadať v hornej časti niektorých stránok.

ALT + ŠÍPKA NADOL

Na začiatok stránky

Použitie úpravy textov vo formáte RTF

Úprava textov vo formáte RTF je k dispozícii vo viacerých umiestneniach, napríklad na karte Vložiť pri úprave stránky na lokalite.

Požadovaná akcia

Klávesy

Použitie alebo odstránenie formátovania tučného písma vo vybranom texte.

Klávesy CTRL + B

Použitie alebo odstránenie formátovania kurzívy vo vybranom texte.

Klávesy CTRL + I

Použitie alebo odstránenie podčiarknutia vybraného textu.

CTRL + U

Odstránenie odsadenia odseku zľava

Klávesy CTRL+SHIFT+M

Odsadenie odseku zľava.

Klávesy CTRL+ M

Odstránenie výberu bez jeho pridania do Schránky.

Kláves DELETE

Prepínanie medzi vložením a prepísaním textu.

Kláves INSERT

Odstránenie výberu, alebo ak neexistuje výber, odstránenie znaku pred kurzorom.

Kláves BACKSPACE

Odstránenie celého slova pred kurzorom, okrem medzery pred ním.

Klávesy CTRL+BACKSPACE

Vloženie nového riadka (nie však vo vnútri prvku odseku HTML: <P>).

SHIFT + ENTER

Na začiatok stránky

Stránka zoznamu alebo knižnice

Tieto klávesové skratky sú k dispozícii v zozname alebo knižnici OneDrive for Business, prípadne SharePoint.

Požadovaná akcia

Klávesy

Vytvorenie dokumentu.

Alt + N

Kombinácia klávesov ALT + N otvorí kontextovú ponuku, ktorá obsahuje zoznam typov dokumentov, ktoré možno vytvoriť: Microsoft Word 2013, Excel, PowerPoint alebo OneNote. Do knižnice môžete pridať aj nový priečinok.

Nahratie dokumentu.

Kombinácia klávesov ALT + U otvorí dialógové okno, v ktorom môžete vyhľadať súbor na nahratie.

Úprava stránky v zobrazení údajového hárka.

V zozname služby SharePoint vyberte položku zoznamu a potom pohybom pomocou klávesu Tab vyhľadajte príkaz Upraviť.

Vytvorenie priečinka.

ALT + N, potom klávesom Tab v kontextovej ponuke vyhľadajte položku Nový priečinok.

Na začiatok stránky

Stránka prieskumu

Požadovaná akcia

Klávesy

Aktivácia ponuky Akcie.

ALT + C. Ak chcete otvoriť ponuku, stlačte kombináciu klávesov SHIFT + ENTER. Ak chcete vybrať príkaz, stlačte ŠÍPKU NADOL.

Aktivácia tlačidla Odpovedať na tento prieskum.

ALT + N

Aktivácia príkazu Exportovať výsledky do tabuľkového hárka. Tento príkaz sa nachádza v ponuke Akcie.

ALT + C. Ak chcete otvoriť ponuku, stlačte kombináciu klávesov SHIFT + ENTER. Ak chcete vybrať príkaz, stlačte ŠÍPKU NADOL.

Aktivácia prepojenia Zobraziť grafický súhrn odpovedí.

ALT + R

Vo formulári na úpravu odpovede na prieskum vyberte tlačidlo Uložiť a zavrieť.

ALT + S

Aktivácia prepojenia Zobraziť všetky odpovede.

ALT + U

Aktivácia ponuky Nastavenia.

ALT + I

Aktivácia tlačidla Nasledujúca strana.

ALT + N

Na začiatok stránky

Získanie pomoci

Ak chcete otvoriť okno Pomocníka, presuňte sa na obrázok „?“ (otáznik) pomocou klávesu Tab a potom stlačením klávesu Enter otvorte kontextovú ponuku. V okne Pomocníka sa zobrazí zoznam prepojení na témy Pomocníka a postupy súvisiace s aktívnou stránkou.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×