Klávesové skratky pre program Microsoft Office Project Web Access

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Klávesové skratky popísané v tejto téme Pomocníka sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Klávesy v iných rozloženiach nemusia presne zodpovedať klávesom na americkej klávesnici.

Klávesové skratky, v ktorých sa používa kombinácia dvoch alebo viacerých klávesov súčasne, dané klávesy sú oddelené znamienkom plus (+) v Microsoft Office Project 2007 Pomocníka. Klávesové skratky, v ktorom stlačíte kláves jeden bezprostredne nasleduje ďalší kľúčový, dané klávesy sú oddelené bodkočiarkou (;).

Poznámka: Ak chcete túto tému vytlačiť, stlačením klávesu TAB vyberte položku Zobraziť všetko, stlačte kláves ENTER a potom klávesy CTRL+P.

Pomocník online

Používanie okna Pomocníka

Okno Pomocníka poskytuje prístup na obsah Pomocníka. Okno Pomocník zobrazuje témy a ďalší obsah Pomocníka.

V okne Pomocník

Požadovaná akcia

Stlačte

Otvorenie okna Pomocníka.

F1

Zatvorenie okna Pomocníka.

ALT + F4

Prepnutie medzi oknom Pomocníka a aktívnym programom.

ALT + TAB

Návrat na domovskú tablu názov programu

ALT + HOME

Výber ďalšej položky v okne Pomocníka.

TAB

Výber predchádzajúcej položky v okne Pomocníka.

SHIFT + TAB

Vykonanie akcie pre vybranú položku.

ENTER

Výber ďalšej alebo predchádzajúcej položky v časti okna Pomocníka Prehľadávať Pomocníka programu názov programu

TAB alebo SHIFT + TAB

Rozbalenie alebo zbalenie vybratej položky v časti okna Pomocníka Prehľadávať Pomocníka podľa názvu programu

ENTER

Vybratie nasledujúceho skrytého textu alebo hypertextového prepojenia, vrátane možností Zobraziť všetko alebo Skryť všetko, ktoré sa nachádzajú v hornej časti témy.

TAB

Vybratie predchádzajúceho skrytého textu alebo hypertextového prepojenia.

SHIFT + TAB

Vykonanie akcie pre vybraté položky Zobraziť všetko, Skryť všetko, skrytý text alebo hypertextové prepojenie.

ENTER

Vrátenie späť na predchádzajúcu tému Pomocníka (tlačidlo Naspäť).

ALT + ŠÍPKA DOĽAVA alebo BACKSPACE

Presunutie na nasledujúcu tému Pomocníka (tlačidlo Dopredu).

ALT + ŠÍPKA DOPRAVA

Posúvanie v aktuálne zobrazenej téme Pomocníka po malých krokoch nahor a nadol.

ŠÍPKA NAHOR alebo ŠÍPKA NADOL

Posúvanie v aktuálne zobrazenej téme Pomocníka po dlhších úsekoch nahor a nadol.

PAGE UP alebo PAGE DOWN

Zmena zobrazenia okna Pomocníka tak, že bude pripojené k aktívnemu programu (bude ho prekrývať) alebo nepripojené (nebude ho prekrývať).

ALT+U

Zobrazenie príkazov ponuky okna Pomocníka. Okno Pomocníka musí byť aktívne (kliknite na okno Pomocníka).

SHIFT+F10

Zastavenie poslednej akcie (tlačidlo Zastaviť).

ESC

Obnovenie okna (tlačidlo Obnoviť).

F5

Tlač aktuálnej témy Pomocníka.

Poznámka: Ak kurzor nie je na aktuálnej téme Pomocníka, stlačte kláves F6 a následne CTRL+P.

CTRL+P

Zmeniť stav pripojenia.

Stlačte kláves F6 a potom kláves so šípkou nadol

Zadať text do poľa Zadajte slová, ktoré sa majú hľadať.

Stlačte kláves F6 a potom kláves so šípkou nadol

Prepnutie medzi časťami okna Pomocníka; napríklad medzi panelom s nástrojmi, poľom Zadajte slová, ktoré sa majú hľadať a zoznamom Vyhľadávanie.

F6

Výber ďalšej alebo predchádzajúcej položky v obsahu v stromovom zobrazení.

ŠÍPKA NADOL alebo ŠÍPKA NAHOR

Rozbalenie alebo zbalenie vybratej položky v obsahu v stromovom zobrazení.

ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA

Microsoft Office Project Web Access

Navigácia v aplikácii Project Web Access

Požadovaná akcia

Stlačte

Presunutie výberu medzi prepojení na hornom paneli s prepojeniami.

ALT+J

Presun výberu z webovej časti na stránky, ktoré používajú viaceré webové časti.

Klávesy ALT+W

Rozšírenie rozbaľovacích zoznamov.

ALT + ŠÍPKA NADOL

Prístup k položkám ponuky pomocou klávesnice

Požadovaná akcia

Stlačte

Otvorenie ponuky nové.

ALT+N

Otvorenie ponuky akcie.

ALT + C

Otvorenie ponuky Prejsť na.

ALT + G

Vyberte príkaz Zobraziť.

ALT+W

Vyberte príkaz nastavenia.

ALT+I

Vyberte príkaz filtrovať.

ALT + R

Vyberte príkaz Zoskupiť.

ALT + P

Výber príkazu Hľadať.

ALT + Q

Vyberie prvú položku v rozbalenej kartách sekcie.

ALT + B

Prejdite na stránkach formulára

Požadovaná akcia

Stlačte

Kliknite na tlačidlo OK.

ALT + O alebo ENTER

Vyberte možnosť Odoslať/uložiť.

ALT + S

Vyberte položku Zrušiť alebo zavrieť.

ALT + C

Vyberte položku Odstrániť.

ALT + X

Navigácia v dialógovom okne Import

Požadovaná akcia

Stlačte

Kliknite na tlačidlo OK.

ALT + O alebo ENTER

Vyberte položku Zrušiť alebo zavrieť.

ALT + C

Pridanie priradenia.

Alt + C

Získajte zoznam importovať.

ALT + G

Prejdite na konkrétne strany

Požadovaná akcia

Stlačte

Na stránke Úprava zdrojov, začiarknite políčko Dostupné skupiny v časti Skupiny zabezpečenia.

ALT + B

Na stránke Úprava zdrojov, začiarknite políčko Dostupné kategórie v časti Kategórie zabezpečenia.

ALT + G

Na stránke pravidlá spustiť vybraté pravidlo.

CTRL+R

Na stránke Správy o stave upraviť vybratý žiadosti.

ALT+I

Na stránke Správy o stave odstrániť vybraté požiadavky.

ALT + L

Na stránke Správy o stave Zobraziť odpovede pre vybratý žiadosti.

ALT+W

Na stránke Centrum časového výkazu v pláne administratívneho času.

ALT + P

Na stránke Centrum časový výkaz, vytvorte nový náhradný časový výkaz.

ALT + S

Na stránke Centrum časový výkaz, obnovte zoznam časových výkazov.

ALT + R

Prejdite do ovládacieho prvku mriežky

Microsoft Office Project Web Access, webového klienta Microsoft Office Project Server 2007 používa ovládacie prvky ActiveX a HTML mriežky na zobrazenie rôznych súčastí informácií.

Niektoré strany v Office Project Web Access používať HTML mriežky tabuľky založené na zobrazenie a úpravu informácií. Stránka úlohy sa napríklad používa HTML na základe tabuľky mriežky. V HTML mriežky, môžete použiť nasledujúce klávesové skratky:

Požadovaná akcia

Stlačte

Presun do ďalšej bunky alebo riadok.

ŠÍPKA doprava alebo TAB

Presun na predchádzajúcu bunku alebo riadok.

ŠÍPKA doľava alebo SHIFT + tabulátor

Posun nahor.

ŠÍPKA NAHOR

Posun nadol.

ŠÍPKA nadol alebo ENTER

Prejdite na URL adresu vo vybratej bunke.

ENTER

Zrušenie zamerania vybratá bunka.

ESC

Presun na posledný riadok alebo bunku.

CTRL + END

Prechod na prvú bunku alebo riadok.

CTRL + HOME

Prepnúť riadok zvýraznenie.

CTRL + MEDZERNÍK

Rozbalenie alebo zbalenie zoskupenia.

CTRL + MEDZERNÍK

Rozbalí skupinu.

CTRL + PLUS

Zbalí skupinu.

CTRL + MÍNUS

Prepnutie na začiarkavacie políčko.

MEDZERNÍK

Otvorte rozbaľovací zoznam bunky.

ALT + ŠÍPKA NADOL

Ovládacie prvky ActiveX mriežky Office Project Web Access tiež používa na zobrazenie a úpravu informácií. Centrum projektov stránky sa napríklad používa ActiveX mriežky. V ActiveX mriežky, môžete použiť nasledujúce klávesové skratky:

Požadovaná akcia

Stlačte

Presun do ďalšej bunky alebo riadok.

ŠÍPKA DOPRAVA

Presun na predchádzajúcu bunku alebo riadok.

ŠÍPKA DOĽAVA

Posun nahor.

ŠÍPKA NAHOR

Posun nadol.

ŠÍPKA NADOL

Presun na posledný riadok alebo bunku.

CTRL + END

Prechod na prvú bunku alebo riadok.

CTRL + HOME

Rozbalenie alebo zbalenie skupiny.

CTRL + SHIFT + PLUS alebo CTRL + SHIFT + mínus

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×