Klávesové skratky pre Outlook

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Mnohým používateľom pomáha používanie externej klávesnice s klávesovými skratkami pre aplikáciu Outlook vo Windowse pracovať efektívnejšie. Pre zrakovo postihnutých používateľov a používateľov so zníženou pohyblivosťou môže byť používanie klávesových skratiek jednoduchšie než používanie dotykovej obrazovky a sú nevyhnutné namiesto používania myši. Tento článok uvádza zoznam klávesových skratiek dostupných pre Outlook vo Windowse.

Poznámky: 

  • Klávesové skratky v tejto téme sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Klávesy iného rozloženia teda nemusia zodpovedať tým na americkej klávesnici.

  • Ak použitie klávesovej skratky vyžaduje stlačenie dvoch alebo viacerých klávesov súčasne, v tomto článku oddeľujeme klávesy znakom plus (+). Ak je potrebné stlačiť jeden kláves a hneď potom druhý, dané klávesy sú oddelené čiarkou (,).

Obsah tohto článku

Najčastejšie používané klávesové skratky

Požadovaná akcia

Klávesy

Zatvorenie

Escape alebo Enter

Prechod na kartu Domov

Alt + H

Nová správa

Ctrl + Shift + M

Odoslanie

Alt + S

Vloženie súboru

Alt + N, A, F

Nová úloha

Ctrl + Shift + K

Odstránenie

Delete (keď je vybratá správa, úloha alebo schôdza)

Vyhľadávanie

Ctrl + E Alt + H, R, P

Odpovedanie

Alt + H, R, P

Preposlanie

Alt + H, F, W

Odpovedanie všetkým

Alt + H, R, A

Kopírovanie

Ctrl + C alebo Ctrl + Insert

Poznámka: Klávesová skratka Ctrl + Insert nie je k dispozícii na table na čítanie.

Odoslanie a prijatie

Alt + S, S

Prechod do Kalendára

Ctrl + 2

Vytvorenie plánovanej činnosti

Ctrl + Shift + A

Premiestnenie do priečinka

Klávesy ALT + H, M, zo zoznamu vyberte priečinok

Uloženie prílohy ako

Alt + JA, A, S

Na začiatok stránky

Základná navigácia

Požadovaná akcia

Klávesy

Prepnutie na zobrazenie Pošta

Ctrl + 1

Prepnutie na zobrazenie Kalendár

Ctrl + 2

Prepnutie na zobrazenie Kontakty

Ctrl + 3

Prepnutie na zobrazenie Úlohy

Ctrl + 4

Prepnutie na Poznámky

Ctrl + 5

Prepnutie do Zoznamu priečinkov na table Priečinok

Ctrl + 6

Prepnutie na Odkazy

Ctrl + 7

Prepnutie na ďalšiu otvorenú správu

Ctrl + bodka (.)

Prepnutie na predchádzajúcu otvorenú správu

Ctrl + čiarka (,)

Prepínanie medzi tablou Priečinok, hlavným oknom Outlooku, tablou na čítanie a panelom s úlohami

Ctrl + Shift + Tab alebo Shift + Tab

Prepínanie medzi oknom Outlooku, menšími tablami na table Priečinok, tablou na čítanie a časťami na paneli s úlohami

Kláves Tab

Prepínanie medzi oknom Outlooku, menšími tablami na table Priečinok, tablou na čítanie a časťami na paneli s úlohami a  zobrazenie prístupových klávesov na páse s nástrojmi Outlooku

F6

Presúvanie sa riadkami hlavičky správy na table Priečinok alebo v otvorenej správe

Ctrl + Tab

Presúvanie na table Priečinok

Klávesy so šípkami

Prechod na iný priečinok

Ctrl + Y

Prechod na pole Hľadať

F3 alebo Ctrl + E

Návrat k predchádzajúcej správe na table na čítanie

Alt + šípka nahor alebo Ctrl + čiarka alebo Alt + Page Up

Presúvanie po stranách nadol na table na čítanie

Medzerník

Presúvanie po stranách nahor na table na čítanie

Shift + medzerník

Zbalenie alebo rozbalenie skupiny v zozname e-mailových správ

Šípka doprava alebo doľava

Návrat k predchádzajúcemu zobrazeniu v okne Outlooku

Alt + B alebo Alt + šípka doľava

Posun na ďalšie zobrazenie v okne Outlooku

Alt + šípka doprava

Výber informačného panela a zobrazenie ponuky príkazov (ak je k dispozícii)

Ctrl + Shift + W

Na začiatok stránky

Vyhľadávanie

Požadovaná akcia

Klávesy

Vyhľadanie správy alebo inej položky

Ctrl + E

Vymazanie výsledkov vyhľadávania

Esc

Rozšírenie vyhľadávania o položky v zozname Všetky poštové položky, Všetky položky kalendára alebo Všetky položky kontaktov podľa toho, v ktorom module sa nachádzate

Ctrl + Alt + A

Zobrazenie dialógového okna Rozšírené vyhľadávanie

Ctrl + Shift + F

Vytvorenie vyhľadávacieho priečinka

Ctrl + Shift + P

Vyhľadanie textu v rámci otvorenej položky

F4

Vyhľadanie a nahradenie textu, symbolov alebo niektorých formátovacích príkazov na table na čítanie alebo v otvorenej položke

Ctrl + H

Rozšírenie vyhľadávania tak, aby zahŕňalo položky z aktuálneho priečinka

Ctrl + Alt + K

Rozšírenie vyhľadávania tak, aby zahŕňalo podpriečinky Ctrl + Alt + Z Príznaky

Ctrl + Alt + Z

Na začiatok stránky

Príznaky

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie dialógového okna Príznak na spracovanie na priradenie príznaku

Ctrl + Shift + G

Na začiatok stránky

Farebné kategórie

Požadovaná akcia

Klávesy

Odstráni vybratú kategóriu zo zoznamu v dialógovom okne Farebné kategórie

Alt + D

Na začiatok stránky

Vytvorí položku alebo súbor

Požadovaná akcia

Klávesy

Vytvorenie plánovanej činnosti

Ctrl + Shift + A

Vytvorenie kontaktu

Ctrl + Shift + C

Vytvorenie skupiny kontaktov

Ctrl + Shift + L

Vytvorenie faxovej správy

Ctrl + Shift + X

Vytvorenie priečinka

Ctrl + Shift + E

Vytvorenie žiadosti o schôdzu

Ctrl + Shift + Q

Vytvorenie správy

Ctrl + Shift + M

Vytvorenie poznámky

Ctrl + Shift + N

Vytvorenie dokumentu balíka Office

Ctrl + Shift + H

Uverejnenie vo vybratom priečinku

Ctrl + Shift + S

Zverejnenie odpovede vo vybratom priečinku

Ctrl + T

Vytvorenie vyhľadávacieho priečinka

Ctrl + Shift + P

Vytvorenie úlohy

Ctrl + Shift + K

Na začiatok stránky

Príkazy vo väčšine zobrazení

Požadovaná akcia

Klávesy

Uloženie (okrem zobrazenia Úlohy)

Ctrl + S alebo Shift + F12

Uloženie a zatvorenie (okrem zobrazenia Pošta)

Alt + S

Uloženie ako (iba v zobrazení Pošta)

F12

Späť

Ctrl + Z alebo Alt + Backspace

Odstránenie položky

Ctrl + D

Tlač

Ctrl + P

Skopírovanie položky

Ctrl + Shift + Y

Premiestnenie položky

Ctrl + Shift + V

Kontrola mien

Ctrl + K

Kontrola pravopisu

F7

Pridanie príznaku na spracovanie

Ctrl + Shift + G

Preposlanie

Ctrl + F

Odoslanie, zverejnenie alebo vytvorenie pozvania pre všetkých

Alt + S

Umožnenie úprav v poli vo všetkých zobrazeniach okrem zobrazenia PoštaIkona

F2

Zarovnanie textu doľava

Ctrl + L

Zarovnanie na stred

Ctrl + E

Zarovnanie textu doprava

Ctrl + R

Na začiatok stránky

Pošta

Požadovaná akcia

Klávesy

Prepnutie na doručenú poštu

Ctrl + Shift + I

Prepnutie na poštu na odoslanie

Ctrl + Shift + Z

Kontrola mien

Ctrl + K

Odoslanie

Alt + S

Odpovedanie na správu

Ctrl + R

Odpovedanie na správu všetkým

Ctrl + Shift + R

Odpovedanie so žiadosťou o schôdzu

Ctrl + Alt + R

Preposlanie správy

Ctrl + F

Označenie správy ako inej než nevyžiadanej

Ctrl + Alt + J

Zobrazenie blokovaného externého obsahu (v správe)

Ctrl + Shift + I

Zverejnenie v priečinku

Ctrl + Shift + S

Použitie štýlu Normálny

Ctrl + Shift + N

Skontrolovanie nových správ

Ctrl + M alebo F9

Návrat k predchádzajúcej správe

Šípka nahor

Prechod na nasledujúcu správu

Šípka nadol

Vytvorenie správy (v zobrazení Pošta)

Ctrl + N

Zobrazenie správy (vo všetkých zobrazeniach Outlooku)

Ctrl + Shift + M

Otvorenie prijatej správy

Ctrl + O

Odstránenie a ignorovanie konverzácie

Ctrl + Shift + D

Otvorenie Adresára

Ctrl + Shift + B

Pridanie rýchleho príznaku k neotvorenej správe

Insert

Zobrazenie dialógového okna Príznak na spracovanie

Ctrl + Shift + G

Označenie správy ako prečítanej

Ctrl + Q

Označenie správy ako neprečítanej

Ctrl + U

Otvorenie tipu pre e-mail vo vybratej správe

Ctrl + Shift + W

Vyhľadanie alebo nahradenie

F4

Vyhľadanie nasledujúceho výskytu

Shift + F4

Odoslanie

Ctrl + Enter

Tlač

Ctrl + P

Preposlanie

Ctrl + F

Preposlanie položky ako prílohy

Ctrl + Alt + F

Zobrazenie vlastností pre vybratú položku

Alt + Enter

Označenie na stiahnutie

Ctrl + Alt + M

Kontrola stavu Označenie na stiahnutie

Ctrl + Alt + U

Zobrazenie priebehu odoslania alebo prijatia

Ctrl + B (keď prebieha odoslanie alebo prijatie)

Na začiatok stránky

Kalendár

Požadovaná akcia

Klávesy

Vytvorenie plánovanej činnosti (v zobrazení Kalendár)

Ctrl + N

Vytvorenie plánovanej činnosti (vo všetkých zobrazeniach Outlooku)

Ctrl + Shift + A

Vytvorenie žiadosti o schôdzu

Ctrl + Shift + Q

Preposlanie plánovanej činnosti alebo schôdze

Odpovedanie na žiadosť o schôdzu prostredníctvom správy

Odpovedanie všetkým na žiadosť o schôdzu prostredníctvom správy

Zobrazenie jedného dňa v kalendári

Alt + 1

Zobrazenie dvoch dní v kalendári

Alt + 2

Zobrazenie troch dní v kalendári

Alt + 3

Zobrazenie štyroch dní v kalendári

Alt + 4

Zobrazenie piatich dní v kalendári

Alt + 5

Zobrazenie šiestich dní v kalendári

Alt + 6

Zobrazenie siedmich dní v kalendári

Alt + 7

Zobrazenie ôsmich dní v kalendári

Alt + 8

Zobrazenie deviatich dní v kalendári

Alt + 9

Zobrazenie 10 dní v kalendári

Alt + 0

Prechod na dátum

Ctrl + G

Prepnutie na zobrazenie mesiaca

Alt + znak rovnosti (=) alebo Ctrl + Alt + 4

Prechod na nasledujúci deň

Ctrl + šípka doprava

Prechod na nasledujúci týždeň

Alt + šípka nadol

Prechod na nasledujúci mesiac

Alt + Page Down

Návrat k predchádzajúcemu dňu

Ctrl + šípka doľava

Návrat k predchádzajúcemu týždňu

Alt + šípka nahor

Návrat k predchádzajúcemu mesiacu

Alt + Page Up

Prechod na začiatok týždňa

Alt + Home

Prechod na koniec týždňa

Alt + End

Prepnutie na zobrazenie celého týždňa

Alt+ znamienko mínus alebo Ctrl + Alt + 3

Prepnutie na zobrazenie pracovného týždňa

Ctrl + Alt + 2

Návrat k  predchádzajúcej plánovanej činnosti

Ctrl + čiarka alebo Ctrl + Shift + čiarka

Prechod na nasledujúcu plánovanú činnosť

Ctrl + bodka alebo Ctrl + Shift + bodka

Spustenie opakovania otvorenej plánovanej činnosti alebo schôdze

Ctrl + G

Na začiatok stránky

Ľudia

Požadovaná akcia

Klávesy

Vytočenie nového hovoru

Ctrl + Shift + D

Vyhľadanie kontaktu alebo inej položky (Vyhľadávanie)

F3 alebo Ctrl + E

Zadanie mena do poľa Hľadať adresáre

F11

Prechod na prvý kontakt, ktorý sa začína na dané písmeno, v zobrazení kontaktov Tabuľka alebo Zoznam

Shift + písmeno

Výber všetkých kontaktov

Ctrl + A

Vytvorenie správy s vybratým kontaktom v predmete

Ctrl + F

Vytvorenie kontaktu (v priečinku Kontakty)

Ctrl + N

Vytvorenie kontaktu (vo všetkých zobrazeniach Outlooku)

Ctrl + Shift + C

Otvorenie formulára kontaktu pre vybratý kontakt

Ctrl + O

Vytvorenie skupiny kontaktov

Ctrl + Shift + L

Tlač

Ctrl + P

Aktualizovanie zoznamu členov skupiny kontaktov

F5

Prechod na iný priečinok

Ctrl + Y

Otvorenie Adresára

Ctrl + Shift + B

Zobrazenie dialógového okna Rozšírené vyhľadávanie

Ctrl + Shift + F

Otvorenie nasledujúceho kontaktu v zozname z otvoreného kontaktu

Ctrl + Shift + bodka (.)

Nájdenie kontaktu

F11

Zatvorenie kontaktu

ESC

Odoslanie faxu vybratému kontaktu

Ctrl + Shift + X

Otvorenie dialógového okna Kontrola adresy

Alt + D

Zobrazenie informácie E-mail 1 vo formulári kontaktu v časti Internet

Alt + Shift + 1

Zobrazenie informácie E-mail 2 vo formulári kontaktu v časti Internet

Alt + Shift + 2

Zobrazenie informácie E-mail 3 vo formulári kontaktu v časti Internet

Alt + Shift + 3

Na začiatok stránky

Ľudia: v dialógovom okne Elektronické vizitky

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie zoznamu Pridať

Alt + A

Výber textu v poli Menovka, keď je vybraté pole s pridelenou menovkou

Alt + B

Otvorenie dialógového okna Pridať obrázok vizitky

Alt + C

Umiestnenie kurzora na začiatok poľa Úpravy

Alt + E

Výber poľa Polia

Alt + F

Výber rozbaľovacieho poľa Zarovnanie obrázka

Alt + G

Výber farebnej palety pre pozadie

Alt + K, Enter

Výber rozbaľovacieho poľa Rozloženie

Alt + L

Odstránenie vybratého poľa z poľa Polia

Alt + R

Na začiatok stránky

Úlohy

Požadovaná akcia

Klávesy

Prijatie zadania úlohy

Ctrl + C

Odmietnutie zadania úlohy

Ctrl + D

Vyhľadanie úlohy alebo inej položky

Ctrl + E

Otvorenie dialógového okna Prejsť do priečinka

Ctrl + Y

Vytvorenie úlohy v zobrazení Úlohy

Ctrl + N

Vytvorenie úlohy vo všetkých zobrazeniach Outlooku

Ctrl + Shift + K

Otvorenie vybratej položky

Ctrl + O

Tlač vybratej položky

Ctrl + P

Výber všetkých položiek

Ctrl + A

Odstránenie vybratej položky

Ctrl + D

Preposlanie úlohy ako prílohy

Ctrl + F

Vytvorenie zadania úlohy

Ctrl + Shift + Alt + U

Prepínanie medzi tablou Priečinok, zoznamom Úlohy a panelom s úlohami

Tab alebo Shift + Tab

Vrátenie poslednej akcie späť

Ctrl + Z

Označenie položky príznakom alebo označenie položky ako dokončenej

Vloženie

Na začiatok stránky

Formátovanie textu

Požadovaná akcia

Klávesy

Zobrazenie ponuky Formát

Alt + O

Zobrazenie dialógového okna Písmo

Ctrl + Shift + P

Prepnutie malých písmen na veľké a opačne (ak je vybratý text)

Shift + F3

Zmena všetkých písmen na kapitálky

Ctrl + Shift + K

Zmena písma na tučné

Ctrl + B

Pridanie odrážok

Ctrl + Shift + L

Zmena písma na kurzívu

Ctrl + I

Zväčšenie zarážky

Ctrl + T

Zmenšenie zarážky

Ctrl + Shift + T

Zarovnanie textu doľava

Ctrl + L

Zarovnanie textu na stred

Ctrl + E

Podčiarknutie

Ctrl + U

Zväčšenie veľkosti písma

Ctrl + pravá zátvorka alebo Ctrl + Shift + znak väčšie ako (>)

Zmenšenie veľkosti písma

Ctrl + ľavá zátvorka alebo Ctrl + Shift + znak menšie ako (<)

Vystrihnutie

Ctrl + X alebo Shift + Delete

Kopírovanie

Ctrl + C alebo Ctrl + Insert

Poznámka: Klávesová skratka Ctrl + Insert nie je k dispozícii na table na čítanie.

Prilepenie

Ctrl + V alebo Shift + Insert

Vymazanie formátovania

Ctrl + Shift + Z alebo Ctrl + medzerník

Odstránenie nasledujúceho slova

Ctrl + Shift + H

Zarovnanie textu (roztiahnutie odseku k obom okrajom)

Ctrl + Shift + J

Použitie štýlov

Ctrl + Shift + S

Vytvorenie opakovanej zarážky

Ctrl + T

Vloženie hypertextového prepojenia

Ctrl + K

Zarovnanie odseku vľavo

Ctrl + L

Zarovnanie odseku vpravo

Ctrl + R

Zmenšenie opakovanej zarážky

Ctrl + Shift + T

Odstránenie formátovania odseku

Ctrl + Q

Na začiatok stránky

Pridá informácie z webu do položiek

Požadovaná akcia

Klávesy

Vloženie alebo úprava hypertextového prepojenia v tele položky

Ctrl + K

Na začiatok stránky

Tlač

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie karty Tlačiť v zobrazení Backstage

Alt + F, P

Tlač položky z otvoreného okna

Alt + F, P, F, a potom 1

Otvorenie dialógového okna Nastavenie strany zo zobrazenia Tlač

Alt + S alebo Alt + U

Výber tlačiarne v zobrazení Tlač

Alt + F, P, a potom I

Otvorenie dialógového okna Možnosti tlače

Alt + F, P a potom R

Na začiatok stránky

Odoslanie a prijatie

Požadovaná akcia

Klávesy

Spustenie odosielania a prijímania pre všetky definované skupiny na odosielanie a prijímanie so začiarknutým políčkom Zahrnúť túto skupinu do odosielania alebo prijímania (F9); môže zahŕňať hlavičky, celé položky, zadané priečinky, položky s veľkosťou menšou, než je zadaná, alebo ľubovoľnú kombináciu, ktorú určíte

F9

Spustenie odosielania a prijímania pre aktuálny priečinok, pričom sa načítavajú celé položky (hlavička, položka a všetky prípadné prílohy)

Shift + F9

Spustenie odosielania a prijímania

Ctrl + M

Určenie skupín na odosielanie alebo prijímanie

Ctrl + Alt + S

Na začiatok stránky

Visual Basic Editor

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie programu Visual Basic Editor

Alt + F11

Na začiatok stránky

Makrá

Požadovaná akcia

Klávesy

Spustenie makra

Alt + F8

Na začiatok stránky

Formuláre

Požadovaná akcia

Klávesy

Vytvorenie formulára InfoPathu

Presuňte sa na priečinok InfoPathu a potom stlačte kombináciu klávesov Ctrl + N

Zatvorenie formulára InfoPathu

Ctrl + Shift + Alt + T

Na začiatok stránky

Zobrazenia Zobrazenie tabuľky

Požadovaná akcia

Klávesy

para

para

para

para

Prechod na poslednú zobrazenú položku

Page Down

Prechod na prvú zobrazenú položku

Page Up

Rozšírenie alebo zredukovanie počtu vybratých položiek o jednu položku

Shift + šípka nahor alebo Shift + šípka nadol

Prechod na nasledujúcu alebo predchádzajúcu položku bez rozšírenia výberu

Ctrl + šípka nahor alebo Ctrl + šípka nadol

Výber alebo zrušenie výberu aktívnej položky

Ctrl + medzerník

Na začiatok stránky

Zobrazenia: Pre vybratú skupinu

Požadovaná akcia

Klávesy

Rozbalenie jednej vybratej skupiny

Šípka doprava

Zbalenie jednej vybratej skupiny

Šípka doľava

Výber predchádzajúcej skupiny

Šípka nahor

Výber nasledujúcej skupiny

Šípka nadol

Výber prvej skupiny

Home

Výber poslednej skupiny

End

Výber prvej položky v rozbalenej skupine alebo prvej položky napravo

Šípka doprava

Na začiatok stránky

Zobrazenia Zobrazenie dňa, týždňa alebo mesiaca v Kalendári

Požadovaná akcia

Klávesy

Zobrazenie jedného až deviatich dní

Alt + kláves s číslom počtu dní

Zobrazenie 10 dní

Alt + 0 (nula)

Prepnutie na zobrazenie týždňa

Alt + znamienko mínus

Prepnutie na zobrazenie mesiaca

Alt + znak rovnosti (=)

Prepnutie medzi zobrazením Kalendár, tablou Zoznam úlohZoznamom priečinkov

Ctrl + Tab alebo F6

Výber predchádzajúcej plánovanej činnosti

Shift + Tab

Návrat k predchádzajúcemu dňu

Šípka doľava

Prechod na nasledujúci deň

Šípka doprava

Prechod na rovnaký deň v nasledujúcom týždni

Alt + šípka nadol

Prechod na rovnaký deň v predchádzajúcom týždni

Alt + šípka nahor

Na začiatok stránky

Zobrazenia Zobrazenie jedného dňa

Požadovaná akcia

Klávesy

Výber času, ktorým sa začína pracovný deň

Home

Výber času, ktorým sa končí pracovný deň

End

Výber predchádzajúceho časového úseku

Šípka nahor

Výber nasledujúceho časového úseku

Šípka nadol

Výber časového úseku v hornej časti obrazovky

Page Up

Výber časového úseku v dolnej časti obrazovky

Page Down

Rozšírenie alebo zredukovanie vybratého času

Shift + šípka nahor alebo Shift + šípka nadol

Presunutie plánovanej činnosti nahor alebo nadol

Alt + šípka nahor alebo Alt + šípka nadol, pričom kurzor je umiestnený v plánovanej činnosti

Zmena času začiatku alebo konca plánovanej činnosti

Alt + Shift + šípka nahor alebo Alt + Shift + šípka nadol, pričom kurzor je umiestnený v plánovanej činnosti

Presunutie vybratej položky na rovnaký deň v nasledujúcom týždni

Alt + šípka nadol

Presunutie vybratej položky na rovnaký deň v predchádzajúcom týždni

Alt + šípka nahor

Na začiatok stránky

Zobrazenia Zobrazenie týždňa

Požadovaná akcia

Klávesy

Prechod na začiatok pracovného času vo vybratom dni

Home

Prechod na koniec pracovného času vo vybratom dni

End

Posunutie o stranu nahor v zobrazení vybratého dňa

Page Up

Posunutie o stranu nadol v zobrazení vybratého dňa

Page Down

Zmena trvania vybratého časového úseku

Shift + šípka doľava, Shift + šípka doprava, Shift + šípka nahor alebo Shift + šípka nadol, alebo Shift + Home alebo Shift+ End

Na začiatok stránky

Zobrazenia Zobrazenie mesiaca

Požadovaná akcia

Klávesy

Prechod na prvý deň týždňa

Home

Prechod na rovnaký deň týždňa na predchádzajúcej strane

Page Up

Prechod na rovnaký deň týždňa na nasledujúcej strane

Page Down

Na začiatok stránky

Tabuľka dátumov

Požadovaná akcia

Klávesy

Prechod na prvý deň aktuálneho týždňa

Alt + Home

Prechod na posledný deň aktuálneho týždňa

Alt + End

Prechod na rovnaký deň v predchádzajúcom týždni

Alt + šípka nahor

Prechod na rovnaký deň v nasledujúcom týždni

Alt + šípka nadol

Na začiatok stránky

Zobrazenie vizitiek alebo adries

Požadovaná akcia

Klávesy

Výber konkrétnej vizitky v zozname

Napíšte niekoľko písmen mena, pod ktorým je vizitka zaznamenaná, alebo názvu poľa, podľa ktorého sa zoraďuje

Výber predchádzajúcej vizitky

Šípka nahor

Výber nasledujúcej vizitky

Šípka nadol

Výber prvej vizitky v zozname

Home

Výber poslednej vizitky v zozname

End

Výber prvej vizitky na aktuálnej strane

Page Up

Výber prvej vizitky na nasledujúce strane

Page Down

Výber najbližšej vizitky v nasledujúcom stĺpci

Šípka doprava

Výber najbližšej vizitky v predchádzajúcom stĺpci

Šípka doľava

Výber alebo zrušenie výberu aktívnej karty

Ctrl + medzerník

Rozšírenie výberu o predchádzajúcu kartu a zrušenie výberu kariet za prvou kartou výberu

Shift + šípka nahor

Rozšírenie výberu o nasledujúcu kartu a zrušenie výberu kariet pred prvou kartou výberu

Shift + šípka nadol

Rozšírenie výberu o predchádzajúcu kartu bez ohľadu na prvú kartu výberu

Ctrl + Shift + šípka nahor

Rozšírenie výberu o nasledujúcu kartu bez ohľadu na prvú kartu výberu

Ctrl + Shift + šípka nadol

Rozšírenie výberu po prvú vizitku v zozname

Shift + Home

Rozšírenie výberu po poslednú vizitku v zozname

Shift + End

Rozšírenie výberu po prvú kartu na predchádzajúcej strane

Shift + Page Up

Rozšírenie výberu po poslednú kartu na poslednej strane

Shift + Page Down

Na začiatok stránky

Vizitky: Pohyb medzi poľami v otvorenej vizitke

Ak chcete používať tieto skratky, skontrolujte, či je vybraté pole na vizitke.

Požadovaná akcia

Klávesy

Prechod na nasledujúce pole a ovládací prvok

Kláves Tab

Prechod na predchádzajúce pole a ovládací prvok

Shift + Tab

Zatvorenie aktívnej vizitky

Enter alebo Escape

Na začiatok stránky

Vizitky: Presun medzi znakmi v poli

Ak chcete používať tieto skratky, skontrolujte, či je vybraté pole na vizitke a či sa v ňom nachádzate.

Požadovaná akcia

Klávesy

Pridanie riadka do poľa s viacerými riadkami

Enter

Prechod na začiatok riadka

Home

Prechod na koniec riadka

End

Prechod na začiatok poľa s viacerými riadkami

Page Up

Prechod na koniec poľa s viacerými riadkami

Page Down

Prechod na predchádzajúci riadok v poli s viacerými riadkami

Šípka nahor

Prechod na nasledujúci riadok v poli s viacerými riadkami

Šípka nadol

Prechod na predchádzajúci znak v poli

Šípka doľava

Prechod na nasledujúci znak v poli

Šípka doprava

Na začiatok stránky

Zobrazenie časovej osi (Úlohy): Ak je vybratá položka

Požadovaná akcia

Klávesy

Výber predchádzajúcej položky

Šípka doľava

Výber nasledujúcej položky

Šípka doprava

Výber viacerých susediacich položiek

Shift + šípka doľava alebo Shift + šípka doprava

Výber viacerých nesusediacich položiek

Ctrl + šípka doľava + medzerník alebo Ctrl + šípka doprava + medzerník

Otvorenie vybratých položiek

Enter

Výber prvej položky na časovej osi (ak položky nie sú zoskupené) alebo prvej položky v skupine

Home

Výber poslednej položky na časovej osi (ak položky nie sú zoskupené) alebo poslednej položky v skupine

End

Zobrazenie (no bez výberu) prvej položky na časovej osi (ak položky nie sú zoskupené) alebo prvej položky v skupine

Ctrl + Home

Zobrazenie (no bez výberu) poslednej položky na časovej osi (ak položky nie sú zoskupené) alebo poslednej položky v skupine

Ctrl + End

Na začiatok stránky

Zobrazenie časovej osi (Úlohy): Ak je vybratá skupina

Požadovaná akcia

Klávesy

Rozbalenie skupiny

Enter alebo šípka doprava

Zbalenie skupiny

Enter alebo šípka doľava

Výber predchádzajúcej skupiny

Šípka nahor

Výber nasledujúcej skupiny

Šípka nadol

Výber prvej skupiny na časovej osi

Home

Výber poslednej skupiny na časovej osi

End

Výber prvej položky v rozbalenej skupine alebo prvej položky napravo

Šípka doprava

Na začiatok stránky

Zobrazenie časovej osi (Úlohy): Ak je vybratá jednotka času na časovej mierke pre dni

Požadovaná akcia

Klávesy

Návrat v krokoch, ktoré zodpovedajú krokom na časovej osi

Šípka doľava

Posun dopredu v krokoch, ktoré zodpovedajú krokom na časovej osi

Šípka doprava

Prepínanie medzi aktívnym zobrazením, panelom s úlohami, vyhľadávaním a späť na aktívne zobrazenie

Tab a Shift + Tab

Na začiatok stránky

Obsah tejto témy

Základná navigácia

Požadovaná akcia

Klávesy

Prepne do priečinka Pošta.

CTRL + 1

Prepne do priečinka Kalendár.

CTRL + 2

Prepne do priečinka Kontakty.

CTRL + 3

Prepne do priečinka Úlohy.

CTRL + 4

Prepne do priečinka Poznámky.

CTRL + 5

Prepne na Zoznam priečinkov na Navigačnej table.

CTRL + 6

Prepne do priečinka Odkazy.

CTRL + 7

Prepne na nasledujúcu správu (s otvorenou správou).

Klávesy CTRL + BODKA

Prepne na predchádzajúcu správu (s otvorenou správou).

CTRL + ČIARKA

Presun medzi Navigačnou tablou, hlavným oknom Outlooku, Tablou na čítaniePanelom s úlohami.

CTRL+SHIFT+TAB alebo SHIFT+TAB

Presun medzi oknom Outlooku, menšími tablami na Navigačnej table, Tablou na čítanie a sekciami na Paneli s úlohami.

Kláves TAB

Presun medzi oknom Outlooku, menšími tablami na Navigačnej table, Tablou na čítanie a sekciami na Paneli s úlohami a zobrazenie prístupových klávesov na páse s nástrojmi Outlooku.

F6

Presun medzi riadkami hlavičky správy na Navigačnej table alebo v otvorenej správe.

CTRL + TAB

Presun v rámci Navigačnej tably.

Klávesy so šípkami

Prejde na iný priečinok.

CTRL + Y

Prechod na pole Hľadať

F3 alebo CTRL + E

Table na čítanie prejdite na predchádzajúcu správu.

ALT + ŠÍPKA NAHOR alebo CTRL + ČIARKA alebo ALT + PAGE UP

Presúvanie sa po stranách nadol v texte na Table na čítanie.

MEDZERNÍK

Presúvanie sa po stranách nahor v texte na Table na čítanie.

SHIFT + MEDZERNÍK

Zbalí alebo rozbalí skupinu v zozname e-mailových správ.

ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA

Prejde späť na predchádzajúce zobrazenie v hlavnom okne programu Outlook.

Alt + B alebo Alt + ŠÍPKA DOĽAVA

Prejde na nasledujúce zobrazenie v hlavnom okne programu Outlook.

ALT+ŠÍPKA DOPRAVA

Výber Informačného panela a zobrazenie ponuky príkazov (ak je k dispozícii).

CTRL + SHIFT + W

Na začiatok stránky

Vyhľadávanie

Úloha

Klávesy

Vyhľadá správu alebo inú položku.

CTRL + E

Vymaže výsledky vyhľadávania.

Kláves ESC

Rozšírenie vyhľadávania tak, aby zahŕňalo všetky položky pošty, všetky položky kalendára alebo všetky položky kontaktov podľa toho, v ktorom zobrazení sa nachádzate.

CTRL + ALT + A

Zobrazí dialógové okno Rozšírené vyhľadávanie.

CTRL + SHIFT + F

Vytvorí vyhľadávací priečinok.

CTRL + SHIFT + P

Vyhľadanie textu v rámci otvorenej položky.

F4

Vyhľadá a nahradí text, symboly alebo niektoré formátovacie príkazy. Môže sa použiť na table na čítanie v otvorenej položke.

CTRL + H

Rozšíri vyhľadávanie tak, aby zahŕňalo položky z aktuálneho priečinka.

CTRL + ALT + K

Rozšíri vyhľadávanie tak, aby zahŕňalo podpriečinky.

CTRL + ALT + Z

Na začiatok stránky

Príznaky

Úloha

Klávesy

Otvorí dialógové okno Príznak na spracovanie na priradenie príznaku.

CTRL + SHIFT + G

Na začiatok stránky

Farebné kategórie

Úloha

Stlačte

Odstráni vybratú kategóriu zo zoznamu v dialógovom okne Farebné kategórie.

ALT + D

Na začiatok stránky

Vytvorí položku alebo súbor

Úloha

Klávesy

Vytvorí plánovanú činnosť.

CTRL + SHIFT + A

Vytvorí kontakt.

CTRL + SHIFT + C

Vytvorí zoznam kontaktov.

CTRL + SHIFT + L

Vytvorí faxovú správu.

CTRL + SHIFT + X

Vytvorenie priečinka.

CTRL + SHIFT + E

Vytvorí záznam denníka.

CTRL + SHIFT + J

Vytvorí žiadosť o schôdzu.

CTRL + SHIFT + Q

Vytvorí správu.

CTRL + SHIFT + M

Vytvorí poznámku.

CTRL + SHIFT + N

Vytvorí dokument balíka Microsoft Office.

CTRL + SHIFT + H

Zverejní príspevok v tomto priečinku.

CTRL + SHIFT + S

Zverejní odpoveď v tomto priečinku.

CTRL + T

Vytvorí vyhľadávací priečinok.

CTRL + SHIFT + P

Vytvorí úlohu.

CTRL + SHIFT + K

Vytvorí nové zadanie úlohy.

CTRL + SHIFT + U

Na začiatok stránky

Postupy platné pre všetky položky

Úloha

Klávesy

Uloží súbor (okrem priečinka Úlohy).

CTRL + S alebo SHIFT + F12

Uloží a zatvorí súbor (okrem priečinka Pošta).

ALT + S

Uloží súbor ako (iba v priečinku Pošta).

F12

Vráti poslednú akciu späť

CTRL + Z alebo ALT + BACKSPACE

Odstráni položku.

CTRL + D

Vykoná tlač.

CTRL + P

Skopíruje položku.

CTRL + SHIFT + Y

Premiestni položku.

CTRL + SHIFT + V

Skontroluje mená.

CTRL + K

Skontroluje pravopis.

F7

Nastaví príznak na spracovanie.

CTRL + SHIFT + G

Prepošle správu.

CTRL + F

Odošle alebo zverejní položku alebo vytvorí pozvanie pre všetkých.

ALT + S

Umožní úpravy poľa (okrem priečinka Pošta alebo zobrazenia typu Ikona).

F2

Zarovná text doľava.

CTRL + L

Vycentruje text.

CTRL + E

Zarovná text doprava.

CTRL + R

Na začiatok stránky

E-mail

Úloha

Klávesy

Prepne do priečinka Doručená pošta.

CTRL + SHIFT + I

Prepne do priečinka Pošta na odoslanie.

CTRL + SHIFT + O

Umožní vybrať konto, z ktorého sa má správa odoslať.

CTRL + TAB (so zameraním na pole Komu) a potom kláves TAB na prechod na tlačidlo Kontá.

Skontroluje mená.

CTRL + K

Odošle.

ALT + S

Odošle odpoveď na správu.

CTRL + R

Odošle odpoveď na správu všetkým.

CTRL + SHIFT + R

Odošle odpoveď so žiadosťou o schôdzu.

CTRL + ALT + R

Prepošle správu.

CTRL + F

Označí správu ako inú než nevyžiadanú.

Ctrl + Alt + J

Zobrazí blokovaný externý obsah (v správe).

CTRL + SHIFT + I

Zverejní v priečinku.

Ctrl + Shift + S

Použije normálny štýl.

CTRL + SHIFT + N

Skontroluje nové správy.

Ctrl + M alebo F9

Prejde na predchádzajúcu správu.

ŠÍPKA NAHOR

Prejde na nasledujúcu správu.

ŠÍPKA NADOL

Vytvorí správu (v priečinku Pošta).

CTRL + N

Vytvorí správu (v ľubovoľnom zobrazení programu Outlook).

CTRL + SHIFT + M

Otvorí prijatú správu.

CTRL + O

Odstráni a ignoruje konverzáciu.

CTRL + DELETE

Otvorí adresár.

CTRL + SHIFT + B

Pridá rýchly príznak do neotvorenej správy.

Kláves INSERT

Zobrazí dialógové okno Príznak na spracovanie.

CTRL + SHIFT + G

Označí správu ako prečítanú.

CTRL + Q

Označí správu ako neprečítanú.

CTRL + U

Vo vybratej správe otvorí tip pre e-mail.

CTRL + SHIFT + W

Vyhľadá alebo nahradí text.

F4

Vyhľadá nasledujúci výskyt.

SHIFT + F4

Odošle.

CTRL + ENTER

Vykoná tlač.

CTRL + P

Prepošle správu.

CTRL + F

Prepošle položku ako prílohu.

Ctrl + Alt + F

Zobrazí vlastnosti pre vybratú položku.

ALT + ENTER

Vytvorí multimediálnu správu.

CTRL + SHIFT + U

Vytvorí správu s obyčajným textom

CTRL + SHIFT + T

Označí správy na stiahnutie.

CTRL + ALT + M

Zruší označenie správ na stiahnutie.

CTRL + ALT + U

Zobrazí priebeh odosielania alebo prijímania správ.

CTRL + B (keď prebieha odoslanie alebo prijímanie)

Na začiatok stránky

Kalendár

Úloha

Klávesy

Vytvorí plánovanú činnosť (v kalendári).

CTRL + N

Vytvorí plánovanú činnosť (vo všetkých zobrazeniach Outlooku).

CTRL + SHIFT + A

Vytvorí žiadosť o schôdzu.

CTRL + SHIFT + Q

Prepošle plánovanú činnosť alebo schôdzu.

CTRL + F

Odpovie správou na žiadosť o schôdzu.

CTRL + R

Odpovie všetkým správou na žiadosť o schôdzu.

CTRL + SHIFT + R

Zobrazí 10 dní v kalendári.

Alt + 0

Zobrazí 1 deň v kalendári.

ALT + 1

Zobrazí 2 dni v kalendári.

ALT + 2

Zobrazí 3 dni v kalendári.

ALT + 3

Zobrazí 4 dni v kalendári.

ALT + 4

Zobrazí 5 dní v kalendári.

ALT + 5

Zobrazí 6 dní v kalendári.

ALT + 6

Zobrazí 7 dní v kalendári.

ALT + 7

Zobrazí 8 dní v kalendári.

ALT + 8

Zobrazí 9 dní v kalendári.

ALT + 9

Prejde na dátum.

CTRL + G

Prejde na zobrazenie mesiacov.

ALT + = alebo CTRL + ALT + 4

Prejde na nasledujúci deň.

CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA

Prejde na nasledujúci týždeň.

ALT + ŠÍPKA NADOL

Prejde na nasledujúci mesiac.

ALT + PAGE DOWN

Prejde na predchádzajúci deň.

CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA

Prejde na predchádzajúci týždeň.

ALT + ŠÍPKA NAHOR

Prejde na predchádzajúci mesiac.

ALT + PAGE UP

Prejde na začiatok týždňa.

ALT + HOME

Prejde na koniec týždňa.

ALT + END

Prepne na zobrazenie celého týždňa.

ALT + ZNAMIENKO MÍNUS alebo CTRL + ALT + 3

Prepne na zobrazenie pracovného týždňa.

CTRL + ALT + 2

Prejde na predchádzajúcu plánovanú činnosť.

CTRL + ČIARKA alebo CTRL + SHIFT + ČIARKA

Prejde na nasledujúcu plánovanú činnosť.

CTRL + BODKA alebo CTRL + SHIFT + BODKA

Spustí opakovanie otvorenej plánovanej činnosti alebo schôdze.

CTRL + G

Na začiatok stránky

Kontakty

Úloha

Klávesy

Vytočí nový hovor.

CTRL + SHIFT + D

Vyhľadá kontakt alebo inú položku (Vyhľadávanie).

F3 alebo CTRL + E

Zadá meno do poľa Hľadať adresáre.

F11

V zobrazení karty alebo vizitky v kontaktoch presunie výber na prvý kontakt, ktorý sa začína na konkrétne písmeno.

SHIFT + písmeno

Vyberie všetky kontakty.

CTRL + A

Vytvorí správu s vybratým kontaktom v predmete.

CTRL + F

Vytvorí záznam denníka pre vybratý kontakt.

CTRL + J

Vytvorí kontakt (v priečinku Kontakty).

CTRL + N

Vytvorí kontakt (v ľubovoľnom zobrazení Outlooku).

CTRL + SHIFT + C

Otvorí formulár kontaktu pre vybratý kontakt.

CTRL + O

Vytvorí zoznam kontaktov.

CTRL + SHIFT + L

Vykoná tlač.

CTRL + P

Aktualizuje členov v zozname kontaktov.

F5

Prejde na iný priečinok.

CTRL + Y

Otvorí adresár.

CTRL + SHIFT + B

Zobrazí dialógové okno Rozšírené vyhľadávanie.

CTRL + SHIFT + F

V otvorenom kontakte otvorí nasledujúci kontakt v zozname.

CTRL + SHIFT + BODKA

Vyhľadá kontakt.

F11

Zatvorí kontakt.

ESC

Odošle fax vybratému kontaktu.

CTRL + SHIFT + X

Otvorí dialógové okno Kontrola adresy.

ALT + D

Vo formulári kontaktu v časti Internet zobrazí informáciu E-mail 1.

ALT + SHIFT + 1

Vo formulári kontaktu v časti Internet zobrazí informáciu E-mail 2.

ALT + SHIFT + 2

Vo formulári kontaktu v časti Internet zobrazí informáciu E-mail 3.

ALT + SHIFT + 3

Na začiatok stránky

Dialógové okno Elektronické vizitky

Úloha

Klávesy

Otvorí zoznam Pridať.

Alt + A

Vyberie text v poli Menovka, keď je vybraté pole s priradenou menovkou.

ALT + B

Otvorí dialógové okno Pridať obrázok vizitky.

ALT + C

Umiestni kurzor na začiatok poľa Úpravy.

Alt + E

Vyberie pole Polia.

ALT + F

Vyberie rozbaľovací zoznam Zarovnanie obrázka.

Alt + G

Vyberie farebnú paletu pre pozadie.

Alt + K a potom ENTER

Vyberie rozbaľovací zoznam Rozloženie.

Alt + L

Odstráni vybraté pole z poľa Polia.

ALT + R

Na začiatok stránky

Úlohy

Úloha

Stlačte

Zobrazí alebo skryje Panel s úlohami.

ALT + F2

Prijme zadanie úlohy.

ALT + C

Odmietne zadanie úlohy.

ALT + D

Vyhľadá úlohu alebo inú položku.

CTRL + E

Otvorí dialógové okno Prejsť do priečinka.

CTRL + Y

Vytvorí úlohu (v priečinku Úlohy).

CTRL + N

Vytvorí úlohu (v ľubovoľnom zobrazení Outlooku).

CTRL + SHIFT + K

Otvorí vybratú položku.

CTRL + O

Vytlačí vybratú položku.

CTRL + P

Vyberie všetky položky.

CTRL + A

Odstráni vybratú položku.

CTRL + D

Prepošle úlohu ako prílohu.

CTRL + F

Vytvorí nové zadanie úlohy.

CTRL + SHIFT + ALT + U

Prepína medzi Navigačnou tablou, zoznamom Úloh a Panelom s úlohami.

TAB alebo SHIFT + TAB

Otvorí vybratú položku ako položku v denníku.

CTRL + J

Vrátenie poslednej akcie späť

CTRL + Z

Označí položku príznakom alebo označí položku ako dokončenú.

Kláves INSERT

Na začiatok stránky

Formátovanie textu

Požadovaná akcia

Klávesy

Zobrazí ponuku Formát.

ALT + O

Zobrazí dialógové okno Písmo.

CTRL + SHIFT + P

Prepne malé písmená na veľké a opačne (len ak je vybratý text).

SHIFT + F3

Zmena všetkých písmen na kapitálky

CTRL + SHIFT + K

Zmena formátu písmen na tučné

CTRL + B

Pridá odrážky.

CTRL + SHIFT + L

Zmena písmen na kurzívu

CTRL + I

Zväčšenie zarážky

CTRL + T

Zmenšenie zarážky

CTRL + SHIFT + T

Zarovná text doľava.

CTRL + L

Zarovná text na stred.

CTRL + E

Podčiarkne znaky.

CTRL + U

Zväčší veľkosť písma.

CTRL +] alebo CTRL + SHIFT + >

Zmenší veľkosť písma.

CTRL + [alebo CTRL + SHIFT + <

Vystrihne.

CTRL + X alebo SHIFT + DELETE

Skopíruje.

CTRL + C alebo CTRL + INSERT

Poznámka: Klávesová skratka CTRL+INSERT nie je k dispozícii v Table na čítanie.

Prilepí.

CTRL + V alebo SHIFT + INSERT

Vymaže formátovanie.

CTRL + SHIFT + Z alebo CTRL + MEDZERNÍK

Odstráni nasledujúce slovo.

CTRL + SHIFT + H

Roztiahne odsek tak, aby siahal od okraja k okraju.

CTRL + SHIFT + J

Použije štýly.

CTRL + SHIFT + S

Vytvorenie opakovanej zarážky

CTRL + T

Vloženie hypertextového prepojenia

CTRL + K

Zarovnanie odseku vľavo

CTRL + L

Zarovnanie odseku vpravo.

CTRL + R

Zmenšenie opakovanej zarážky

CTRL + SHIFT + T

Odstránenie formátovania odseku

CTRL + Q

Na začiatok stránky

Pridá informácie z webu do položiek

Úloha

Klávesy

Umožní upraviť URL adresu v základnej časti položky.

Podržte stlačený kláves CTRL a potom kliknite.

Vloží hypertextové prepojenie.

CTRL + K

Na začiatok stránky

Tlač

Úloha

Klávesy

Otvorí kartu Tlačiť v zobrazení Microsoft Backstage.

Stlačte klávesy ALT + F a potom stlačte kláves P

Vytlačí položku v otvorenom okne.

ALT + F, stlačte kláves P a potom stlačte kláves F a kláves 1

Otvorí dialógové okno Nastavenie strany z ukážky pred tlačou.

ALT + S alebo ALT + U

Vyberie tlačiareň v okne Ukážka pred tlačou.

ALT + F, potom stlačte kláves P a potom kláves I

Definovanie štýlov tlače.

ALT + F, potom stlačte kláves P a potom kláves L

Otvorí okno Možnosti tlače.

ALT + F, potom stlačte kláves P a potom kláves R

Na začiatok stránky

Odoslanie a prijatie

Úloha

Klávesy

Spustí odosielanie a prijímanie pre všetky definované skupiny pre odosielanie alebo prijímanie so začiarknutým políčkom Zahrnúť túto skupinu do odosielania alebo prijímania (F9). Môže zahŕňať hlavičky, celé položky, zadané priečinky, položky s veľkosťou menšou, než je zadaná veľkosť, alebo ľubovoľnú kombináciu, ktorú určíte.

F9

Spustí odosielanie a prijímanie pre aktuálny priečinok, pričom načítava celé položky (hlavičku, položku a všetky prípadné prílohy).

SHIFT + F9

Spustí odosielanie a prijímanie.

CTRL + M

Určí skupiny pre odosielanie alebo prijímanie.

CTRL + ALT + S

Na začiatok stránky

Visual Basic Editor

Úloha

Klávesy

Otvorí program Visual Basic Editor.

ALT + F11

Na začiatok stránky

Makrá

Úloha

Klávesy

Spustí makro.

ALT + F8

Na začiatok stránky

Formuláre

Úloha

Klávesy

Vytvorí formulár programu Office InfoPath.

Kliknite na priečinok InfoPath a potom stlačte kombináciu klávesov Ctrl + N.

Vyberie formulár Microsoft InfoPathu.

CTRL + SHIFT + ALT + T

Na začiatok stránky

Zobrazenia

Zobrazenie tabuľky

Všeobecné použitie

Úloha

Klávesy

Otvorí položku.

ENTER

Vyberie všetky položky.

CTRL + A

Prejde na poslednú zobrazenú položku.

PAGE DOWN

Prejde na prvú zobrazenú položku.

PAGE UP

Rozšíri alebo zredukuje počet vybratých položiek o jednu položku.

SHIFT + ŠÍPKA NAHOR alebo SHIFT + ŠÍPKA NADOL

Prejde na nasledujúcu alebo predchádzajúcu položku bez rozšírenia výberu.

CTRL + ŠÍPKA NAHOR alebo CTRL + ŠÍPKA NADOL

Vyberie alebo zruší výber aktívnej položky.

CTRL + MEDZERNÍK

S vybratou skupinou

Úloha

Klávesy

Rozbalí jednu vybranú skupinu.

ŠÍPKA DOPRAVA

Zbalí jednu vybranú skupinu.

ŠÍPKA DOĽAVA

Vyberie predchádzajúcu skupinu.

ŠÍPKA NAHOR

Vyberie nasledujúcu skupinu.

ŠÍPKA NADOL

Vyberie prvú skupinu.

HOME

Vyberie poslednú skupinu.

END

Vyberie prvú položku v rozbalenej skupine alebo prvú položku napravo.

ŠÍPKA DOPRAVA

Zobrazenie dňa, týždňa a mesiaca v  Kalendári

Všetky tri

Úloha

Klávesy

Zobrazí 1 až 9 dní.

ALT + kláves s číslom počtu dní

Zobrazí 10 dní.

Alt + 0 (NULA)

Prepne na zobrazenie týždňov.

ALT+ZNAMIENKO MÍNUS

Prepne na zobrazenie mesiacov.

ALT + =

Prepína medzi priečinkom Kalendár, tablou Zoznam úloh a oknom Zoznam priečinkov.

CTRL + TAB alebo F6

Vyberie predchádzajúcu plánovanú činnosť.

SHIFT + TAB

Prejde na predchádzajúci deň.

ŠÍPKA DOĽAVA

Prejde na nasledujúci deň.

ŠÍPKA DOPRAVA

Prejde na ten istý deň v nasledujúcom týždni.

ALT + ŠÍPKA NADOL

Prejde na ten istý deň v predchádzajúcom týždni.

ALT + ŠÍPKA NAHOR

Zobrazenie dní

Úloha

Klávesy

Vyberie čas, ktorým začína pracovný deň.

HOME

Vyberie čas, ktorým končí pracovný deň.

END

Vyberie predchádzajúci časový úsek.

ŠÍPKA NAHOR

Vyberie nasledujúci časový úsek.

ŠÍPKA NADOL

Vyberie časový úsek na začiatku.

PAGE UP

Vyberie časový úsek v dolnej časti obrazovky.

PAGE DOWN

Rozšíri alebo zredukuje vybratý čas.

SHIFT + ŠÍPKA NAHOR alebo SHIFT + ŠÍPKA NADOL

Presunie plánovanú činnosť nahor alebo nadol.

ALT + ŠÍPKA NAHOR alebo ALT + ŠÍPKA NADOL, pričom kurzor je umiestnený na plánovanej činnosti

Zmení čas začiatku a konca plánovanej činnosti.

ALT + SHIFT + ŠÍPKA NAHOR alebo ALT + SHIFT + ŠÍPKA NADOL, pričom kurzor je umiestnený na plánovanej činnosti

Presunie vybratú položku na ten istý deň v nasledujúcom týždni.

ALT + ŠÍPKA NADOL

Presunie vybratú položku na ten istý deň v predchádzajúcom týždni.

ALT + ŠÍPKA NAHOR

Zobrazenie týždňov

Úloha

Klávesy

Prejde na začiatok pracovného času vo vybranom dni.

HOME

Prejde na koniec pracovného času vo vybratom dni.

END

Posunie sa o stranu nahor v zobrazení vybratého dňa.

PAGE UP

Posunie sa o stranu nadol v zobrazení vybratého dňa.

PAGE DOWN

Zmení trvanie vybratého časového úseku.

SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA, SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA, SHIFT + ŠÍPKA NAHOR alebo SHIFT + ŠÍPKA NADOL, alebo SHIFT + HOME alebo SHIFT + END

Zobrazenie mesiacov

Úloha

Klávesy

Prejde na prvý deň týždňa.

HOME

Prejde na ten istý deň týždňa na predchádzajúcej strane.

PAGE UP

Prejde na ten istý deň týždňa na nasledujúcej strane.

PAGE DOWN

Tabuľka dátumov

Úloha

Klávesy

Prejde na prvý deň aktuálneho týždňa.

ALT + HOME

Prejde na posledný deň aktuálneho týždňa.

ALT + END

Prejde na ten istý deň v predchádzajúcom týždni.

ALT + ŠÍPKA NAHOR

Prejde na ten istý deň v nasledujúcom týždni.

ALT + ŠÍPKA NADOL

Zobrazenie vizitiek alebo kariet s adresami

Všeobecné použitie

Úloha

Klávesy

Vyberie konkrétnu kartu v zozname.

Napíšte niekoľko písmen názvu, pod ktorým je karta zaznamenaná, alebo názvu poľa, podľa ktorého sa zoraďuje.

Vyberie predchádzajúcu kartu.

ŠÍPKA NAHOR

Vyberie nasledujúcu kartu.

ŠÍPKA NADOL

Prejde na prvú kartu v zozname.

HOME

Vyberie poslednú kartu v zozname.

END

Vyberie prvú kartu na aktuálnej strane.

PAGE UP

Vyberie prvú kartu na nasledujúcej strane.

PAGE DOWN

Vyberie najbližšiu kartu v nasledujúcom stĺpci.

ŠÍPKA DOPRAVA

Vyberie najbližšiu kartu v predchádzajúcom stĺpci.

ŠÍPKA DOĽAVA

Vyberie alebo zruší výber aktívnej karty.

CTRL + MEDZERNÍK

Rozšíri výber na predchádzajúcu kartu a zruší výber kariet za prvou kartou výberu.

SHIFT + ŠÍPKA NAHOR

Rozšíri výber na nasledujúcu kartu a zruší výber kariet pred prvou kartou výberu.

SHIFT + ŠÍPKA NADOL

Rozšíri výber na predchádzajúcu kartu bez ohľadu na prvú kartu výberu.

CTRL + SHIFT + ŠÍPKA NAHOR

Rozšíri výber na nasledujúcu kartu bez ohľadu na prvú kartu výberu.

CTRL + SHIFT + ŠÍPKA NADOL

Rozšíri výber po prvú kartu v zozname.

SHIFT + HOME

Rozšíri výber po poslednú kartu v zozname.

SHIFT + END

Rozšíri výber po prvú kartu na predchádzajúcej strane.

SHIFT + PAGE UP

Rozšíri výber po poslednú kartu na poslednej strane.

SHIFT + PAGE DOWN

Presun medzi poľami na otvorenej karte

Ak chcete používať tieto skratky, uistite sa, že je vybraté pole na karte. Ak chcete vybrať pole na vybratej karte, kliknite naň.

Požadovaná akcia

Klávesy

Prejde na nasledujúce pole a ovládací prvok.

Kláves TAB

Presun na predchádzajúce pole a ovládací prvok

SHIFT + TAB

Zatvorí aktívnu kartu.

ENTER

Presun medzi znakmi v poli

Ak chcete používať tieto skratky, uistite sa, že je vybraté pole na karte. Ak chcete vybrať pole na vybratej karte, kliknite naň.

Požadovaná akcia

Klávesy

Pridá riadok do poľa s viacerými riadkami.

ENTER

Prechod na začiatok riadka

HOME

Posun na koniec riadka

END

Prejde na začiatok poľa s viacerými riadkami.

PAGE UP

Prejde na koniec poľa s viacerými riadkami.

PAGE DOWN

Prejde na predchádzajúci riadok v poli s viacerými riadkami.

ŠÍPKA NAHOR

Prejde na nasledujúci riadok v poli s viacerými riadkami.

ŠÍPKA NADOL

Prejde na predchádzajúci znak v poli.

ŠÍPKA DOĽAVA

Prejde na nasledujúci znak v poli.

ŠÍPKA DOPRAVA

Zobrazenie časovej osi (Úlohy alebo Denník)

Ak je vybratá položka

Úloha

Klávesy

Vyberie predchádzajúcu položku.

ŠÍPKA DOĽAVA

Výber nasledujúcej položky

ŠÍPKA DOPRAVA

Vyberie niekoľko susediacich položiek.

SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA alebo SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA

Vyberie niekoľko nesusediacich položiek.

CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA + MEDZERNÍK alebo CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA + MEDZERNÍK

Otvorí vybraté položky.

ENTER

Výber prvej položky na časovej osi (ak položky nie sú zoskupené) alebo prvej položky v skupine.

HOME

Výber poslednej položky na časovej osi (ak položky nie sú zoskupené) alebo poslednej položky v skupine.

END

Zobrazenie (no bez výberu) prvej položky na časovej osi (ak položky nie sú zoskupené) alebo prvej položky v skupine.

CTRL + HOME

Zobrazenie (no bez výberu) poslednej položky na časovej osi (ak položky nie sú zoskupené) alebo poslednej položky v skupine.

CTRL + END

Ak je vybratá skupina

Úloha

Klávesy

Rozbalí skupinu.

ENTER alebo ŠÍPKA DOPRAVA

Zbalí skupinu.

ENTER alebo ŠÍPKA DOĽAVA

Vyberie predchádzajúcu skupinu.

ŠÍPKA NAHOR

Vyberie nasledujúcu skupinu.

ŠÍPKA NADOL

Vyberie prvú skupinu na časovej osi.

HOME

Vyberie poslednú skupinu na časovej osi.

END

Vyberie prvú položku v rozbalenej skupine alebo prvú položku napravo.

ŠÍPKA DOPRAVA

Ak je vybratá jednotka času na časovej mierke pre dni

Úloha

Klávesy

Presunie sa späť v krokoch, ktoré zodpovedajú krokom na časovej osi.

ŠÍPKA DOĽAVA

Presunie sa dopredu v krokoch, ktoré zodpovedajú krokom na časovej osi.

ŠÍPKA DOPRAVA

Prepína medzi aktívnym zobrazením, panelom s úlohami, vyhľadávaním, priečinkami denníka a späť na aktívne zobrazenie.

TAB a SHIFT + TAB

Na začiatok stránky

Obsah tohto článku

Základná navigácia

Požadovaná akcia

Klávesy

Prepne do priečinka Pošta.

CTRL + 1

Prepne do priečinka Kalendár.

CTRL + 2

Prepne do priečinka Kontakty.

CTRL + 3

Prepne do priečinka Úlohy.

CTRL + 4

Prepne do priečinka Poznámky.

CTRL + 5

Prepne na Zoznam priečinkov na Navigačnej table.

CTRL + 6

Prepne do priečinka Odkazy.

CTRL + 7

Prepne na nasledujúcu správu (s otvorenou správou).

Klávesy CTRL + BODKA

Prepne na predchádzajúcu správu (s otvorenou správou).

CTRL + ČIARKA

Presun medzi Navigačnou tablou, hlavným oknom Outlooku, Tablou na čítaniePanelom s úlohami.

F6 alebo CTRL + SHIFT + TAB

Presun medzi oknom Outlooku, menšími tablami na Navigačnej table, Tablou na čítanie a sekciami na Paneli s úlohami.

Kláves TAB

Presun v rámci Navigačnej tably.

Klávesy so šípkami

Prejde na iný priečinok.

CTRL + Y

Prechod na pole Hľadať

F3 alebo CTRL + E

Table na čítanie prejdite na predchádzajúcu správu.

ALT + ŠÍPKA NAHOR alebo CTRL + ČIARKA alebo ALT + PAGE UP

Presúvanie sa po stranách nadol v texte na Table na čítanie.

MEDZERNÍK

Presúvanie sa po stranách nahor v texte na Table na čítanie.

SHIFT + MEDZERNÍK

Rozbalenie alebo zbalenie skupiny (pri vybratej skupine) v Navigačnej table.

SHIFT + ZNAMIENKO PLUS alebo ZNAMIENKO MÍNUS

Zbalenie alebo rozbalenie skupiny v zozname e-mailových správ

ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA

Presun do ďalšieho poľa v Table na čítanie.

SHIFT + TAB

Presun do predchádzajúceho poľa v Table na čítanie.

CTRL + TAB

Prejde späť na predchádzajúce zobrazenie v hlavnom okne programu Outlook.

ALT + B, ALT + ŠÍPKA DOĽAVA alebo ALT + BACKSPACE

Prejde na nasledujúce zobrazenie v hlavnom okne programu Outlook.

ALT+ŠÍPKA DOPRAVA

Výber Informačného panela a zobrazenie ponuky príkazov (ak je k dispozícii).

CTRL + SHIFT + W

Na začiatok stránky

Vyhľadávanie

Úloha

Klávesy

Vyhľadá správu alebo inú položku.

CTRL + E

Vymaže výsledky vyhľadávania.

Kláves ESC

Rozšíri vyhľadávanie tak, aby zahŕňalo položky v zozname Všetky poštové položky, Všetky položky kalendára alebo Všetky položky kontaktovpodľa toho, v ktorom module sa nachádzate.

CTRL + ALT + A

Rozbalenie Zostavovača dotazov vyhľadávania.

CTRL + ALT + W

Zobrazí dialógové okno Rozšírené vyhľadávanie.

CTRL + SHIFT + F

Vytvorí nový vyhľadávací priečinok.

CTRL + SHIFT + P

Vyhľadá text v správe alebo inej položke.

F4

Vyhľadá nasledujúci výskyt počas hľadania textu v správe alebo inej položke.

SHIFT + F4

Vyhľadá a nahradí text, symboly alebo niektoré formátovacie príkazy v otvorených položkách. Môže sa použiť v Table na čítanie na otvorenej položke.

CTRL + H

Rozšíri vyhľadávanie tak, aby zahŕňalo pracovnú plochu.

CTRL + ALT + K

Na začiatok stránky

Príznaky

Úloha

Klávesy

Otvorí dialógové okno Príznak na spracovanie na priradenie príznaku.

CTRL + SHIFT + G

Na začiatok stránky

Farebné kategórie

Úloha

Stlačte

Odstráni vybratú kategóriu zo zoznamu v dialógovom okne Farebné kategórie.

ALT + D

Na začiatok stránky

Vytvorí položku alebo súbor

Úloha

Klávesy

Vytvorí plánovanú činnosť.

CTRL + SHIFT + A

Vytvorí kontakt.

CTRL + SHIFT + C

Vytvorí distribučný zoznam.

CTRL + SHIFT + L

Vytvorí faxovú správu.

CTRL + SHIFT + X

Vytvorenie priečinka.

CTRL + SHIFT + E

Vytvorí záznam denníka.

CTRL + SHIFT + J

Vytvorí žiadosť o schôdzu.

CTRL + SHIFT + Q

Vytvorí správu.

CTRL + SHIFT + M

Vytvorí poznámku.

CTRL + SHIFT + N

Vytvorí dokument balíka Microsoft Office.

CTRL + SHIFT + H

Zverejní príspevok v tomto priečinku.

CTRL + SHIFT + S

Zverejní odpoveď v tomto priečinku.

CTRL + T

Vytvorí vyhľadávací priečinok.

CTRL + SHIFT + P

Vytvorí úlohu.

CTRL + SHIFT + K

Vytvorí nové zadanie úlohy.

CTRL + SHIFT + U

Na začiatok stránky

Všetky položky

Úloha

Stlačte

Uložiť.

CTRL + S alebo SHIFT + F12

Uloží a zavrie.

ALT + S

Uloží v určenom formáte.

F12

Vráti poslednú akciu späť

CTRL + Z alebo ALT + BACKSPACE

Odstráni položku.

CTRL + D

Vykoná tlač.

CTRL + P

Skopíruje položku.

CTRL + SHIFT + Y

Premiestni položku.

CTRL + SHIFT + V

Skontroluje mená.

CTRL + K

Skontroluje pravopis.

F7

Nastaví príznak na spracovanie.

CTRL + SHIFT + G

Prepošle správu.

CTRL + F

Odošle alebo zverejní položku alebo vytvorí pozvanie pre všetkých.

ALT + S

Umožní úpravy poľa (okrem zobrazenia typu Ikona).

F2

Zarovná text doľava.

CTRL + L

Vycentruje text.

CTRL + E

Zarovná text doprava.

CTRL + R

Na začiatok stránky

E-mail

Úloha

Klávesy

Prepne do priečinka Doručená pošta.

CTRL + SHIFT + I

Prepne do priečinka Pošta na odoslanie.

CTRL + SHIFT + O

Umožní vybrať konto, z ktorého sa má správa odoslať.

CTRL + TAB (so zameraním na pole Komu) a potom kláves TAB na prechod na tlačidlo Kontá

Skontroluje mená.

CTRL + K

Odošle.

ALT + S

Odošle odpoveď na správu.

CTRL + R

Odošle odpoveď na správu všetkým.

CTRL + SHIFT + R

Prepošle správu.

CTRL + F

Označí správu ako inú než nevyžiadanú.

Ctrl + Alt + J

Zobrazí blokovaný externý obsah (v správe).

CTRL + SHIFT + I

Zverejní v priečinku.

Ctrl + Shift + S

Použije normálny štýl.

CTRL + SHIFT + N

Skontroluje nové správy.

Ctrl + M alebo F9

Prejde na predchádzajúcu správu.

ŠÍPKA NAHOR

Prejde na nasledujúcu správu.

ŠÍPKA NADOL

Vytvorí novú správu (v priečinku Pošta).

CTRL + N

Vytvorí novú správu (v ľubovoľnom zobrazení Outlooku).

CTRL + SHIFT + M

Otvorí prijatú správu.

CTRL + O

Otvorí adresár.

CTRL + SHIFT + B

Správy vo formáte HTML alebo RTF skonvertuje na obyčajný text.

CTRL + SHIFT + O

Pridá rýchly príznak do neotvorenej správy.

Kláves INSERT

Zobrazí dialógové okno Príznak na spracovanie.

CTRL + SHIFT + G

Označí správu ako prečítanú.

CTRL + Q

Označí správu ako neprečítanú.

CTRL + U

Zobrazí ponuku umožňujúcu stiahnutie obrázkov, zmenu nastavenia automatického sťahovania alebo pridanie odosielateľa do zoznamu dôveryhodných odosielateľov.

CTRL + SHIFT + W

Vyhľadá alebo nahradí text.

F4

Vyhľadá nasledujúci výskyt.

SHIFT + F4

Odošle.

CTRL + ENTER

Vykoná tlač.

CTRL + P

Prepošle správu.

CTRL + F

Prepošle položku ako prílohu.

Ctrl + Alt + F

Zobrazí vlastnosti pre vybratú položku.

ALT + ENTER

Označí správy na stiahnutie.

CTRL + ALT + M

Zruší označenie správ na stiahnutie.

CTRL + ALT + U

Zobrazí priebeh odosielania alebo prijímania správ.

CTRL + B (keď prebieha odoslanie alebo prijímanie)

Na začiatok stránky

Kalendár

Úloha

Stlačte

Vytvorí plánovanú činnosť (v kalendári).

CTRL + N

Vytvorí plánovanú činnosť (vo všetkých zobrazeniach Outlooku)

CTRL + SHIFT + A

Vytvorí novú žiadosť o schôdzu.

CTRL + SHIFT + Q

Prepošle plánovanú činnosť alebo schôdzu.

CTRL + F

Odpovie správou na žiadosť o schôdzu.

CTRL + R

Odpovie všetkým správou na žiadosť o schôdzu.

CTRL + SHIFT + R

Zobrazí 10 dní v kalendári.

Alt + 0

Zobrazí 1 deň v kalendári.

ALT + 1

Zobrazí 2 dni v kalendári.

ALT + 2

Zobrazí 3 dni v kalendári.

ALT + 3

Zobrazí 4 dni v kalendári.

ALT + 4

Zobrazí 5 dní v kalendári.

ALT + 5

Zobrazí 6 dní v kalendári.

ALT + 6

Zobrazí 7 dní v kalendári.

ALT + 7

Zobrazí 8 dní v kalendári.

ALT + 8

Zobrazí 9 dní v kalendári.

ALT + 9

Prejde na dátum.

CTRL + G

Prejde na zobrazenie mesiacov.

ALT + = alebo CTRL + ALT + 4

Prejde na nasledujúci deň.

CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA

Prejde na nasledujúci týždeň.

ALT + ŠÍPKA NADOL

Prejde na nasledujúci mesiac.

ALT + PAGE DOWN

Prejde na predchádzajúci deň.

CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA

Prejde na predchádzajúci týždeň.

ALT + ŠÍPKA NAHOR

Prejde na predchádzajúci mesiac.

ALT + PAGE UP

Prejde na začiatok týždňa.

ALT + HOME

Prejde na koniec týždňa.

ALT + END

Prepne na zobrazenie celého týždňa.

ALT + ZNAMIENKO MÍNUS alebo CTRL + ALT + 3

Prepne na zobrazenie pracovného týždňa.

CTRL + ALT + 2

Prejde na predchádzajúcu plánovanú činnosť.

CTRL + ČIARKA alebo CTRL + SHIFT + ČIARKA

Prejde na nasledujúcu plánovanú činnosť.

CTRL + BODKA alebo CTRL + SHIFT + BODKA

Nastaví opakovanie plánovanej činnosti alebo úlohy.

CTRL + G

Na začiatok stránky

Kontakty

Úloha

Klávesy

Vytočí nový hovor.

CTRL + SHIFT + D

Vyhľadá kontakt alebo inú položku.

F3 alebo CTRL + E

Zadá meno do poľa Hľadať adresáre.

F11

Prejde na prvý kontakt, ktorý sa začína na dané písmeno v tabuľke alebo zozname kontaktov.

SHIFT + písmeno

Vyberie všetky kontakty.

CTRL + A

Vytvorí novú správu adresovanú vybratému kontaktu.

CTRL + F

Vytvorí záznam denníka pre vybratý kontakt.

CTRL + J

Vytvorí nový kontakt (v priečinku Kontakty).

CTRL + N

Vytvorí nový kontakt (vo všetkých zobrazeniach Outlooku).

CTRL + SHIFT + C

Otvorí formulár kontaktu pre vybraný kontakt.

CTRL + O alebo CTRL + SHIFT + ENTER

Vytvorí novú distribučnú skupinu.

CTRL + SHIFT + L

Vykoná tlač.

CTRL + P

Aktualizuje zoznam členov distribučného zoznamu.

F5

Prejde na iný priečinok.

CTRL + Y

Otvorí adresár.

CTRL + SHIFT + B

Zobrazí dialógové okno Rozšírené vyhľadávanie.

CTRL + SHIFT + F

V otvorenom kontakte otvorí nasledujúci kontakt v zozname.

CTRL + SHIFT + BODKA

Zatvorí kontakt.

Kláves ESC

Otvorí webovú stránku pre vybraný kontakt (ak je k dispozícii).

CTRL + SHIFT + X

Otvorí dialógové okno Kontrola adresy.

ALT + D

Vo formulári kontaktu v časti Internet zobrazí informáciu E-mail 1.

ALT + SHIFT + 1

Vo formulári kontaktu v časti Internet zobrazí informáciu E-mail 2.

ALT + SHIFT + 2

Vo formulári kontaktu v časti Internet zobrazí informáciu E-mail 3.

ALT + SHIFT + 3

Na začiatok stránky

Dialógové okno Elektronické vizitky

Úloha

Klávesy

Otvorí zoznam Pridať.

Alt + A

Vyberie text v poli Menovka , keď je vybraté pole s pridelenou menovkou.

ALT + B

Otvorí dialógové okno Pridať obrázok vizitky.

ALT + C

Umiestni kurzor na začiatok poľa Úpravy.

Alt + E

Vyberie pole Polia.

ALT + F

Vyberie rozbaľovací zoznam Zarovnanie obrázka.

Alt + G

Vyberie farebnú paletu pre pozadie.

Alt + K a potom ENTER

Vyberie rozbaľovací zoznam Rozloženie.

Alt + L

Odstráni vybraté pole z poľa Polia.

ALT + R

Na začiatok stránky

Úlohy

Úloha

Stlačte

Zobrazí alebo skryje Panel s úlohami.

ALT + F2

Prijme zadanie úlohy.

ALT + C

Odmietne zadanie úlohy.

ALT + D

Vyhľadá úlohu alebo inú položku.

CTRL + E

Otvorí dialógové okno Prejsť do priečinka.

CTRL + Y

Vytvorí novú úlohu (v priečinku Úlohy).

CTRL + N

Vytvorí novú úlohu (vo všetkých zobrazeniach Outlooku).

CTRL + SHIFT + K

Vytvorí žiadosť o novú úlohu.

CTRL + SHIFT + U

Otvorí vybratú položku.

CTRL + O

Vytlačí vybratú položku.

CTRL + P

Vyberie všetky položky.

CTRL + A

Odstráni vybratú položku.

CTRL + D

Prepošle úlohu ako prílohu.

CTRL + F

Prepína medzi Navigačnou tablou, zoznamom Úloh a Panelom s úlohami.

SHIFT + TAB

Otvorí vybratú položku ako položku v denníku.

CTRL + J

Vrátenie poslednej akcie späť

CTRL + Z

Označí položku príznakom alebo označí položku ako dokončenú.

Kláves INSERT

Na začiatok stránky

Formátovanie textu

Požadovaná akcia

Klávesy

Zobrazí ponuku Formát.

ALT + O

Zobrazí dialógové okno Písmo.

CTRL + SHIFT + P

Prepne malé písmená na veľké a opačne (len ak je vybratý text).

SHIFT + F3

Zmena všetkých písmen na kapitálky

CTRL + SHIFT + K

Zmena formátu písmen na tučné

CTRL + B

Pridá odrážky.

CTRL + SHIFT + L

Zmena písmen na kurzívu

CTRL + I

Zväčšenie zarážky

CTRL + T

Zmenšenie zarážky

CTRL + SHIFT + T

Zarovná text doľava.

CTRL + L

Zarovná text na stred.

CTRL + E

Podčiarkne znaky.

CTRL + U

Zväčší veľkosť písma.

CTRL +] alebo CTRL + SHIFT + >

Zmenší veľkosť písma.

CTRL + [alebo CTRL + SHIFT + <

Vystrihne.

CTRL + X alebo SHIFT + DELETE

Skopíruje.

CTRL + C alebo CTRL + INSERT

Poznámka: Klávesová skratka CTRL + INSERT nie je k dispozícii v Table na čítanie.

Prilepí.

CTRL + V alebo SHIFT + INSERT

Vymaže formátovanie.

CTRL + SHIFT + Z alebo CTRL + MEDZERNÍK

Odstráni nasledujúce slovo.

CTRL + SHIFT + H

Roztiahne odsek tak, aby siahal od okraja k okraju.

CTRL + SHIFT + J

Použije štýly.

CTRL + SHIFT + S

Vytvorenie opakovanej zarážky

CTRL + T

Vloženie hypertextového prepojenia

CTRL + K

Zarovnanie odseku vľavo

CTRL + L

Zarovnanie odseku vpravo.

CTRL + R

Zmenšenie opakovanej zarážky

CTRL + SHIFT + T

Odstránenie formátovania odseku

CTRL + Q

Na začiatok stránky

Pridá informácie z webu do položiek

Úloha

Klávesy

Umožní upraviť URL adresu v základnej časti položky.

Podržte stlačený kláves CTRL a kliknite tlačidlom myši.

Zadajte webový prehliadač.

Podržte stlačený kláves SHIFT a kliknite tlačidlom myši.

Vloženie hypertextového prepojenia

CTRL + K

Na začiatok stránky

Ukážka pred tlačou

Úloha

Stlačte

Otvorí Ukážku pred tlačou.

Stlačte klávesy ALT + F a potom stlačte kláves V

Ak chcete vytlačiť položku v otvorenom okne, stlačte kombináciu klávesov ALT + F, stlačte kláves W a potom stlačte kláves V

Tlač ukážky pred tlačou.

ALT + P

Otvorí dialógové okno Nastavenie strany z ukážky pred tlačou.

ALT + S alebo ALT + U

Lupa.

ALT + Z

Zavrie ukážku pred tlačou.

ALT + C

Na začiatok stránky

Odosielanie a prijímanie

Úloha

Klávesy

Spustí odosielanie a prijímanie pre všetky definované skupiny pre odosielanie alebo prijímanie so začiarknutým políčkom Zahrnúť túto skupinu do odosielania alebo prijímania (F9). Môže zahŕňať hlavičky, celé položky, zadané priečinky, položky s veľkosťou menšou, než je zadaná veľkosť, alebo ľubovoľnú kombináciu, ktorú určíte.

F9

Spustí odosielanie a prijímanie pre aktuálny priečinok, pričom načítava celé položky (hlavičku, položku a všetky prípadné prílohy).

SHIFT + F9

Spustí odosielanie a prijímanie.

CTRL + M

Určí skupiny pre odosielanie alebo prijímanie.

CTRL + ALT + S

Na začiatok stránky

Visual Basic Editor

Úloha

Klávesy

Otvorí program Visual Basic Editor.

ALT + F11

Na začiatok stránky

Makrá

Úloha

Klávesy

Spustí makro.

ALT + F8

Na začiatok stránky

Formuláre

Úloha

Stlačte

Uloží návrh formulára.

CTRL + ALT + SHIFT + F12

Uloží údaje formulára.

CTRL + SHIFT + F11

Vytvorí nový formulár v programe Microsoft Office InfoPath.

Kliknite na priečinok InfoPath a potom stlačte kombináciu klávesov Ctrl + N.

Na začiatok stránky

Zobrazenia

Zobrazenie tabuľky

Všeobecné použitie

Úloha

Klávesy

Otvorí položku.

ENTER

Vyberie všetky položky.

CTRL + A

Prejde na poslednú zobrazenú položku.

PAGE DOWN

Prejde na prvú zobrazenú položku.

PAGE UP

Rozšíri alebo zredukuje počet vybratých položiek o jednu položku.

SHIFT + ŠÍPKA NAHOR alebo SHIFT + ŠÍPKA NADOL

Prejde na nasledujúcu alebo predchádzajúcu položku bez rozšírenia výberu.

CTRL + ŠÍPKA NAHOR alebo CTRL + ŠÍPKA NADOL

Vyberie alebo zruší výber aktívnej položky.

CTRL + MEDZERNÍK

Obnoví zobrazenie.

F5

S vybratou skupinou

Úloha

Stlačte

Rozbalenie všetkých skupín.

CTRL + SHIFT + ZNAK PLUS

Zbalí skupinu.

CTRL + ZNAMIENKO MÍNUS

Rozbalí jednu vybranú skupinu.

SHIFT + ZNAMIENKO PLUS

Zbalí jednu vybranú skupinu.

ZNAMIENKO MÍNUS

Vyberie predchádzajúcu skupinu.

ŠÍPKA NAHOR

Vyberie nasledujúcu skupinu.

ŠÍPKA NADOL

Vyberie prvú skupinu.

HOME

Vyberie poslednú skupinu.

END

Vyberie prvú položku v rozbalenej skupine alebo prvú položku napravo.

ŠÍPKA DOPRAVA

Všetky skupiny.

Úloha

Stlačte

Zbalenie všetkých skupín.

CTRL + ZNAMIENKO MÍNUS

Rozbalenie všetkých skupín.

CTRL + SHIFT + ZNAK PLUS

Zobrazenie dňa, týždňa a mesiaca v  Kalendári

Všetky tri

Úloha

Klávesy

Zobrazí 1 až 9 dní.

ALT + kláves s číslom počtu dní

Zobrazí 10 dní.

Alt + 0 (NULA)

Prepne na zobrazenie týždňov.

ALT+ZNAMIENKO MÍNUS

Prepne na zobrazenie mesiacov.

ALT + =

Prepína medzi priečinkom Kalendár, tablou Zoznam úloh a oknom Zoznam priečinkov.

CTRL + TAB alebo F6

Vyberie predchádzajúcu plánovanú činnosť.

SHIFT + TAB

Prejde na predchádzajúci deň.

ŠÍPKA DOĽAVA

Prejde na nasledujúci deň.

ŠÍPKA DOPRAVA

Prejde na ten istý deň v nasledujúcom týždni.

ALT + ŠÍPKA NADOL

Prejde na ten istý deň v predchádzajúcom týždni.

ALT + ŠÍPKA NAHOR

Zobrazenie dní

Úloha

Klávesy

Vyberie čas, ktorým začína pracovný deň.

HOME

Vyberie čas, ktorým končí pracovný deň.

END

Vyberie predchádzajúci časový úsek.

ŠÍPKA NAHOR

Vyberie nasledujúci časový úsek.

ŠÍPKA NADOL

Vyberie časový úsek na začiatku.

PAGE UP

Vyberie časový úsek v dolnej časti obrazovky.

PAGE DOWN

Rozšíri alebo zredukuje vybratý čas.

SHIFT + ŠÍPKA NAHOR alebo SHIFT + ŠÍPKA NADOL

Presunie plánovanú činnosť nahor alebo nadol.

ALT + ŠÍPKA NAHOR alebo ALT + ŠÍPKA NADOL, pričom kurzor je umiestnený na plánovanej činnosti

Zmení čas začiatku a konca plánovanej činnosti.

ALT + SHIFT + ŠÍPKA NAHOR alebo ALT + SHIFT + ŠÍPKA NADOL, pričom kurzor je umiestnený na plánovanej činnosti

Presunie vybratú položku na ten istý deň v nasledujúcom týždni.

ALT + ŠÍPKA NADOL

Presunie vybratú položku na ten istý deň v predchádzajúcom týždni.

ALT + ŠÍPKA NAHOR

Zobrazenie týždňov

Úloha

Klávesy

Prejde na začiatok pracovného času vo vybranom dni.

HOME

Prejde na koniec pracovného času vo vybratom dni.

END

Posunie sa o stranu nahor v zobrazení vybratého dňa.

PAGE UP

Posunie sa o stranu nadol v zobrazení vybratého dňa.

PAGE DOWN

Presun plánovanej činnosti nahor, nadol, doľava alebo doprava.

ALT + ŠÍPKA NAHOR, ALT + ŠÍPKA NADOL, ALT + ŠÍPKA DOĽAVA alebo ALT + ŠÍPKA DOPRAVA

Zmení trvanie vybratého časového úseku.

SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA, SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA, SHIFT + ŠÍPKA NAHOR alebo SHIFT + ŠÍPKA NADOL, alebo SHIFT + HOME alebo SHIFT + END

Zobrazenie mesiacov

Úloha

Klávesy

Prejde na prvý deň týždňa.

HOME

Prejde na ten istý deň týždňa na predchádzajúcej strane.

PAGE UP

Prejde na ten istý deň týždňa na nasledujúcej strane.

PAGE DOWN

Tabuľka dátumov

Úloha

Klávesy

Prejde na prvý deň aktuálneho týždňa.

ALT + HOME

Prejde na posledný deň aktuálneho týždňa.

ALT + END

Prejde na ten istý deň v predchádzajúcom týždni.

ALT + ŠÍPKA NAHOR

Prejde na ten istý deň v nasledujúcom týždni.

ALT + ŠÍPKA NADOL

Zobrazenie vizitiek alebo kariet s adresami

Všeobecné použitie

Úloha

Klávesy

Vyberie konkrétnu kartu v zozname.

Napíšte niekoľko písmen názvu, pod ktorým je karta zaznamenaná, alebo názvu poľa, podľa ktorého sa zoraďuje.

Vyberie predchádzajúcu kartu.

ŠÍPKA NAHOR

Vyberie nasledujúcu kartu.

ŠÍPKA NADOL

Prejde na prvú kartu v zozname.

HOME

Vyberie poslednú kartu v zozname.

END

Vyberie prvú kartu na aktuálnej strane.

PAGE UP

Vyberie prvú kartu na nasledujúcej strane.

PAGE DOWN

Vyberie najbližšiu kartu v nasledujúcom stĺpci.

ŠÍPKA DOPRAVA

Vyberie najbližšiu kartu v predchádzajúcom stĺpci.

ŠÍPKA DOĽAVA

Vyberie alebo zruší výber aktívnej karty.

CTRL + MEDZERNÍK

Rozšíri výber na predchádzajúcu kartu a zruší výber kariet za prvou kartou výberu.

SHIFT + ŠÍPKA NAHOR

Rozšíri výber na nasledujúcu kartu a zruší výber kariet pred prvou kartou výberu.

SHIFT + ŠÍPKA NADOL

Rozšíri výber na predchádzajúcu kartu bez ohľadu na prvú kartu výberu.

CTRL + SHIFT + ŠÍPKA NAHOR

Rozšíri výber na nasledujúcu kartu bez ohľadu na prvú kartu výberu.

CTRL + SHIFT + ŠÍPKA NADOL

Rozšíri výber po prvú kartu v zozname.

SHIFT + HOME

Rozšíri výber po poslednú kartu v zozname.

SHIFT + END

Rozšíri výber po prvú kartu na predchádzajúcej strane.

SHIFT + PAGE UP

Rozšíri výber po poslednú kartu na poslednej strane.

SHIFT + PAGE DOWN

Presun medzi poľami na otvorenej karte

Ak chcete používať tieto klávesy, uistite sa, že je vybraté pole na karte. Ak chcete vybrať pole na vybratej karte, kliknite naň alebo stlačte kláves F2.

Úloha

Stlačte

Presun do ďalšieho poľa a z posledného poľa karty presun do prvého poľa na nasledujúcej karte.

Kláves TAB

Presun do predchádzajúceho poľa a z prvého poľa karty presun do posledného poľa na predchádzajúcej karte.

SHIFT + TAB

Presun do ďalšieho poľa alebo pridanie riadka do poľa s viacerými riadkami.

ENTER

Presun do predchádzajúceho poľa bez opustenia aktívnej karty.

SHIFT + ENTER

Zobrazí kurzor v aktívnom poli, v ktorom je možné upraviť text.

F2

Presun medzi znakmi v poli

Ak chcete používať tieto klávesy, uistite sa, že je vybraté pole na karte. Ak chcete vybrať pole na vybratej karte, kliknite naň alebo stlačte kláves F2.

Úloha

Klávesy

Pridá riadok do poľa s viacerými riadkami.

ENTER

Prechod na začiatok riadka

HOME

Posun na koniec riadka

END

Prejde na začiatok poľa s viacerými riadkami.

PAGE UP

Prejde na koniec poľa s viacerými riadkami.

PAGE DOWN

Prejde na predchádzajúci riadok v poli s viacerými riadkami.

ŠÍPKA NAHOR

Prejde na nasledujúci riadok v poli s viacerými riadkami.

ŠÍPKA NADOL

Prejde na predchádzajúci znak v poli.

ŠÍPKA DOĽAVA

Prejde na nasledujúci znak v poli.

ŠÍPKA DOPRAVA

Zobrazenie časovej osi (Úlohy alebo Denník)

Ak je vybratá položka

Úloha

Klávesy

Vyberie predchádzajúcu položku.

ŠÍPKA DOĽAVA

Výber nasledujúcej položky

ŠÍPKA DOPRAVA

Vyberie niekoľko susediacich položiek.

SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA alebo SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA

Vyberie niekoľko nesusediacich položiek.

CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA + MEDZERNÍK alebo CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA + MEDZERNÍK

Otvorí vybraté položky.

ENTER

Zobrazí položky o jednu obrazovku vyššie nad položkami na obrazovke.

PAGE UP

Zobrazí položky o jednu obrazovku nižšie pod položkami na obrazovke.

PAGE DOWN

Vyberie prvú položku na časovej osi (ak položky nie sú zoskupené) alebo prvú položku v skupine.

HOME

Vyberie poslednú položku na časovej osi (ak položky nie sú zoskupené) alebo poslednú položku v skupine.

END

Zobrazí, ale nevyberie, prvú položku na časovej osi (ak položky nie sú zoskupené) alebo prvú položku v skupine.

CTRL + HOME

Zobrazí, ale nevyberie, poslednú položku na časovej osi (ak položky nie sú zoskupené) alebo poslednú položku v skupine.

CTRL + END

Ak je vybratá skupina

Úloha

Klávesy

Rozbalí skupinu.

ENTER alebo ŠÍPKA DOPRAVA

Zbalí skupinu.

ENTER alebo ŠÍPKA DOĽAVA

Vyberie predchádzajúcu skupinu.

ŠÍPKA NAHOR

Vyberie nasledujúcu skupinu.

ŠÍPKA NADOL

Vyberie prvú skupinu na časovej osi.

HOME

Vyberie poslednú skupinu na časovej osi.

END

Vyberie prvú položku v rozbalenej skupine alebo prvú položku napravo.

ŠÍPKA DOPRAVA

Ak je vybratá jednotka času na časovej mierke pre dni

Úloha

Klávesy

Presunie sa späť v krokoch, ktoré zodpovedajú krokom na časovej osi.

ŠÍPKA DOĽAVA

Presunie sa dopredu v krokoch, ktoré zodpovedajú krokom na časovej osi.

ŠÍPKA DOPRAVA

Ak je vybratá dolná časová mierka, vyberie hornú časovú mierku.

SHIFT + TAB

Ak je vybratá horná časová mierka, vyberie dolnú časovú mierku.

Kláves TAB

Ak je vybratá dolná časová mierka, vyberie prvú položku na obrazovke alebo prvú skupinu na obrazovke, ak sú položky zoskupené.

Kláves TAB

Na začiatok stránky

Pozrite tiež

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook pošta

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook kalendár

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v kalendári v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×