Office
Prihlásenie

Klávesové skratky pre organizačnej schémy

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Tento článok popisuje klávesové skratky pre bežné úlohy v Doplnok s organizačnou schémou pre programy balíka Microsoft® Office, ako je napríklad vytváranie polí alebo zobrazenie organizačných schém. Klávesové skratky sa vzťahujú na Spojené štáty americké rozloženie klávesnice. Klávesy na iné rozloženie klávesnice nemusia presne zodpovedať klávesom na klávesnici Spojených štátov.

Klávesové skratky, v ktorých sa používa kombinácia dvoch alebo viacerých klávesov súčasne, dané klávesy sú oddelené znamienkom plus (+).

Ak chcete túto tému vytlačiť, stlačte kombináciu klávesov CTRL + P.

Vytvorenie polí

Požadovaná akcia

Klávesy

Vytvoriť podriadené na aktuálne vybraté pole.

F2

Vytvorenie spolupracovníka pred aktuálne vybratého poľa (naľavo alebo nad poľa aktuálne, v závislosti od štýl skupiny).

F3

Vytvorenie spolupracovníka za aktuálne vybratého poľa (doprava alebo pod aktuálnu poľom, v závislosti od štýl skupiny).

F4

Vytvorenie správcu pre aktuálne vybraté pole.

F5

Vytvorenie asistent pre aktuálne vybraté pole.

F6

Začiarknite políčka

Požadovaná akcia

Klávesy

Vyberte všetky polia v grafe.

CTRL + A

Vyberte vetvu pod vybratý manažérov.

CTRL + B

Vyberte skupinu, ku ktorému patrí príslušné aktuálne vybraté pole.

CTRL + G

Začiarknite políčko horný.

CTRL + ALT + B

Rozšírenie výberu na ľavej strane.

SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA

Rozšírenie výberu na správne.

SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA

Rozšírenie výberu smerom nadol.

SHIFT + ŠÍPKA NADOL

Rozšírenie výberu smerom nahor.

SHIFT + ŠÍPKA NAHOR

Výber nasledujúceho poľa vľavo, keď je začiarknuté políčko.

ŠÍPKA DOĽAVA

Výber nasledujúceho poľa napravo, keď je začiarknuté políčko.

ŠÍPKA DOPRAVA

Presun do polí

Požadovaná akcia

Klávesy

Presun do ďalšieho poľa vľavo.

CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA

Presun do ďalšieho poľa napravo.

CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA

Presun do ďalšieho poľa nahor v grafe.

ŠÍPKA NAHOR

Presun do ďalšieho poľa nadol v grafe.

ŠÍPKA NADOL

Pohyb v grafe

Požadovaná akcia

Klávesy

Presun do hornej časti grafu.

HOME

Presunutie do spodnej časti grafu.

END

Posunutie o obrazovku v grafe.

PAGE DOWN

Posunutie o obrazovku doprava v grafe.

CTRL + PAGE DOWN

Presun o jednu obrazovku nahor v grafe.

PAGE UP

Posunutie o obrazovku doľava v grafe.

CTRL + PAGE UP

Presun do nasledujúceho poľa text v poli.

TAB

Presun do predchádzajúceho poľa text v poli.

SHIFT + TAB

Zobraziť grafy

Požadovaná akcia

Klávesy

Zobrazenie grafu úplne v rámci okna.

F9

Zobrazenie grafu na 50% skutočnej veľkosti.

F10

Zobrazenie kalendára v skutočnej veľkosti.

F11

Zobrazenie grafu na 200% skutočnej veľkosti.

F12

Upraviť text

Požadovaná akcia

Klávesy

Úprava informácií v poli prvú položku.
Môžete tiež vybrať a začnite písať. Čo zadávate nahradí prvú položku textu v dialógovom okne prípadné.

ENTER po výbere poľa

Odstránenie znaku napravo od kurzora, ak nie je vybratý žiadny text.
Odstrániť vybratý text, ak je vybratý text.

DELETE

Odstrániť znak vľavo od kurzora, ak nie je vybratý žiadny text.
Odstrániť vybratý text, ak je vybratý text.

BACKSPACE

Posunutie o jeden znak doľava

ŠÍPKA DOĽAVA

Posun o jeden znak doprava

ŠÍPKA DOPRAVA

Rozšírenie výberu o jeden znak doľava.

SHIFT+ŠÍPKA DOĽAVA

Rozšírenie výberu o jeden znak doprava.

SHIFT+ŠÍPKA DOPRAVA

Presun do ďalšieho riadka v poli pri úprave textu.
Povolenie na úpravu textu v poli, keď je začiarknuté políčko.

ENTER

Prechod na začiatok riadka.

Kláves HOME

Prechod na koniec riadka.

Kláves END

Rozbalenie výberu na začiatok riadka.

Klávesy SHIFT+HOME

Rozšírenie výberu na koniec riadka.

Klávesy SHIFT+END

Presun na predchádzajúci riadok pri úprave textu.

ŠÍPKA NAHOR

Presun do ďalšieho riadka pri úprave textu.

ŠÍPKA NADOL

Použitie dialógových okien

Požadovaná akcia

Klávesy

Presun na nasledujúcu položku (pole so zoznamom, textové pole, tlačidlo, začiarknite políčko, atď.).

TAB

Presun na predchádzajúcu položku.

SHIFT + TAB

Výber ďalšej položky v zozname alebo skupine podobných položiek.

Klávesy so šípkami

Začiarknite políčko položky zapnúť alebo vypnúť, keď je začiarknuté políčko.
Stlačte tlačidlo, keď je vybraté tlačidlo.

MEDZERNÍK

Presun na nasledujúcu položku začína listu v zozname alebo skupine podobných položiek.

Písmeno

Vyberte tlačidlo s hrubé orámovanie.

ENTER

Zrušiť dialógové okno.

ESC

Použitie ponúk

Požadovaná akcia

Klávesy

Aktivácia panelu s ponukami

ALT

Otvorenie ponuky ovládacieho prvku.

ALT + MEDZERNÍK

Keď je aktivovaná panel s ponukami

Požadovaná akcia

Klávesy

Zrušenie menu.

ESC

Otvorenie ponuky ovládacieho prvku.

ALT + MEDZERNÍK

Zobrazenie ponuky. Zadajte napríklad F a zobrazte ponuku súbor.

ALT + písmeno v názve ponuky

Keď sa zobrazí ponuka

Požadovaná akcia

Klávesy

Vyberte príkaz, ktorý sa začína písmenom príkazu v ponuke zoznam. V ponuke súbor zadajte napríklad N vyberte príkaz nové.

Prvé písmeno príkazu v ponuke zoznam

Vyberte zvýraznený príkaz.

ENTER

Zrušenie menu.

ESC

Zvýraznite predchádzajúceho príkazu v ponuke.

ŠÍPKA NAHOR

Zvýraznite nasledujúci príkaz v ponuke.

ŠÍPKA NADOL

Otvorenie ponuky naľavo.

ŠÍPKA DOĽAVA

Otvorenie ponuky napravo.

ŠÍPKA DOPRAVA

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×