Klávesové skratky pre organizačné schémy

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Tento článok popisuje klávesové skratky pre bežné úlohy v doplnku s organizačnou schémou pre programy balíka Microsoft® Office, ako napríklad vytváranie polí alebo zobrazenie organizačných schém. Klávesové skratky sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Pri iných rozloženiach klávesnice nemusia klávesy presne zodpovedať klávesom na americkej klávesnici.

Keď použijete klávesové skratky, pri ktorých stlačíte kombináciu dvoch alebo viacerých klávesov súčasne, dané klávesy sú oddelené znamienkom plus (+).

Ak chcete vytlačiť túto tému, stlačte kombináciu klávesov CTRL + P.

Vytvorenie polí

Požadovaná akcia

Klávesy

Vytvorenie podriadeného v aktuálne vybranom poli.

F2

Vytvorenie spolupracovníka pred aktuálne vybraným poľom (naľavo od aktuálneho poľa alebo nad aktuálnym poľom v závislosti od štýlu skupiny).

F3

Vytvorenie spolupracovníka po aktuálne vybranom poli (napravo od aktuálneho poľa alebo pod aktuálnym poľom v závislosti od štýlu skupiny).

F4

Vytvorenie manažéra v aktuálne vybranom poli.

F5

Vytvorenie asistenta v aktuálne vybranom poli.

F6

Výber polí

Požadovaná akcia

Klávesy

Výber všetkých polí v prehľade.

CTRL + A

Výber vetvy pod vybraným manažérmi.

CTRL + B

Výber skupiny, do ktorej patrí aktuálne vybrané pole.

CTRL + G

Výber horného poľa.

CTRL + ALT + B

Rozšírenie výberu doľava.

SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA

Rozšírenie výberu doprava.

SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA

Rozšírenie výberu nadol.

SHIFT + ŠÍPKA NADOL

Rozšírenie výberu nahor.

SHIFT + ŠÍPKA NAHOR

Výber vedľajšieho poľa vľavo, keď je pole vybrané.

ŠÍPKA DOĽAVA

Výber vedľajšieho poľa vpravo, keď je pole vybrané.

ŠÍPKA DOPRAVA

Presun do polí

Požadovaná akcia

Klávesy

Presun do vedľajšieho poľa vľavo.

CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA

Presun do vedľajšieho poľa vpravo.

CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA

Presun do vedľajšieho poľa smerom nahor v grafe.

ŠÍPKA NAHOR

Presun do vedľajšieho poľa smerom nadol v grafe.

ŠÍPKA NADOL

Pohyb v grafe

Požadovaná akcia

Klávesy

Presun do hornej časti grafu.

HOME

Presun do dolnej časti grafu.

END

Presun o jednu obrazovku nadol v grafe.

PAGE DOWN

Presun o jednu obrazovku doprava v grafe.

CTRL + PAGE DOWN

Presun o jednu obrazovku nahor v grafe.

PAGE UP

Presun o jednu obrazovku doľava v grafe.

CTRL + PAGE UP

Presun do nasledujúceho textového poľa v poli.

TAB

Presun do predchádzajúceho textového poľa v poli.

SHIFT + TAB

Zobrazenie grafov

Požadovaná akcia

Klávesy

Zobrazenie celého grafu v rámci okna.

F9

Zobrazenie grafu na 50 % skutočnej veľkosti.

F10

Zobrazenie grafu v skutočnej veľkosti.

F11

Zobrazenie grafu na 200 % skutočnej veľkosti.

F12

Úprava textu.

Požadovaná akcia

Klávesy

Úprava prvej položky informácií v poli.
Môžete tiež vybrať pole a začať písať. Text, ktorý napíšete, nahradí prvú textovú položku v poli, ak existuje.

ENTER po výbere poľa

Odstránenie znaku napravo od kurzora, ak nie je vybraný žiadny text.
Odstránenie vybraného textu, v prípade, že je text vybraný.

DELETE

Odstránenie znaku naľavo od kurzora, ak nie je vybraný žiadny text.
Odstránenie vybraného textu.

BACKSPACE

Posun o jeden znak doľava.

ŠÍPKA DOĽAVA

Posun o jeden znak doprava.

ŠÍPKA DOPRAVA

Rozšírenie výberu o jeden znak doľava.

SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA

Rozšírenie výberu o jeden znak doprava.

SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA

Presun na nasledujúci riadok v poli pri úprave textu.
Povolenie úpravy textu v poli, keď je pole vybrané.

ENTER

Prechod na začiatok riadka.

HOME

Prechod na koniec riadka.

END

Rozšírenie výberu po začiatok riadka.

SHIFT + HOME

Rozšírenie výberu po koniec riadka.

SHIFT + END

Presun na predchádzajúci riadok pri úprave textu.

ŠÍPKA NAHOR

Presun na nasledujúci riadok pri úprave textu.

ŠÍPKA NADOL

Použitie dialógových okien

Požadovaná akcia

Klávesy

Presun na nasledujúcu položku (pole so zoznamom, textové pole, tlačidlo, začiarkavacie políčko atď.).

TAB

Presun na predchádzajúcu položku.

SHIFT + TAB

Výber nasledujúcej položky v zozname alebo skupine podobných položiek.

KLÁVESY SO ŠÍPKAMI

Začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia políčka, keď je políčko vybrané.
Stlačenie tlačidla, keď je tlačidlo vybrané.

MEDZERNÍK

Presun na začiatok nasledujúcej položky s daným písmenom v zozname alebo skupine podobných položiek.

Písmeno

Výber tlačidla s hrubým orámovaním.

ENTER

Zatvorenie dialógového okna.

ESC

Použitie ponúk

Požadovaná akcia

Klávesy

Aktivácia panela s ponukami.

ALT

Otvorenie ponuky ovládania.

ALT + MEDZERNÍK

Keď je aktivovaný panel s ponukami

Požadovaná akcia

Klávesy

Zrušenie ponuky.

ESC

Otvorenie ponuky ovládania.

ALT + MEDZERNÍK

Zobrazenie ponuky. Keď zadáte napríklad F, zobrazí sa ponuka Súbor.

ALT + prvé písmeno v názve ponuky

Keď je zobrazená ponuka

Požadovaná akcia

Klávesy

Výber príkazu, ktorý sa začína na prvé písmeno príkazu v zozname ponuky. V ponuke Súbor vyberiete napríklad zadaním písmena N príkaz Nový.

Prvé písmeno príkazu v zozname ponuky

Výber zvýrazneného príkazu.

ENTER

Zrušenie ponuky.

ESC

Zvýraznenie predchádzajúceho príkazu v ponuke.

ŠÍPKA NAHOR

Zvýraznenie nasledujúceho príkazu v ponuke.

ŠÍPKA NADOL

Otvorenie ponuky vľavo.

ŠÍPKA DOĽAVA

Otvorenie ponuky vpravo.

ŠÍPKA DOPRAVA

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×