Klávesové skratky na prácu s tvarmi, textovými poľami a objektmi WordArt

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Klávesové skratky popísané v tomto článku odkazujú na americké rozloženie klávesnice. Pri iných rozloženiach klávesy nemusia presne zodpovedať klávesom na americkej klávesnici.

Ak ide o klávesové skratky, pri ktorých sa stláčajú klávesy súčasne, dané klávesy sú oddelené znamienkom plus (+). Ak ide o klávesovú skratku, pri ktorej sa stláčajú jednotlivé klávesy postupne, dané klávesy sú oddelené čiarkou (,).

Klávesové skratky pre prácu s grafickými prvkami SmartArt, v téme Klávesové skratky pre grafické prvky SmartArt.

Ďalšie klávesové skratky pre jednotlivé programy nájdete v prepojeniach uvedených v časti Pozrite tiež.

Ktorý program balíka Microsoft Office 2007 používate?

Program Excel

Program Outlook

PowerPoint

Word

Excel

Požadovaná akcia

Stlačte

Presun na koniec textového poľa.

CTRL + END

Presun na začiatok textového poľa.

CTRL + HOME

Prepína medzi skrytím objektov, zobrazením objektov a zobrazením zástupných symbolov objektov.

CTRL + 6

Výber objektu (s vybratým textom v objekte).

ESC

Výber objektu (s vybratým objektom).

TAB alebo SHIFT+TAB pokiaľ nevyberiete požadovaný objekt

Výber objektu, ktorý sa nachádza pod ďalšími objektmi, a cyklický prechod dopredu v zásobníku objektov.

TAB po výbere objektu najvyššej úrovne

Výber objektu, ktorý sa nachádza pod ďalšími objektmi, a cyklický prechod dozadu v zásobníku objektov.

SHIFT+TAB po výbere objektu najvyššej úrovne

Otvorenie tably výberu.

ALT, H, SR a potom P

Vystrihnutie vybratého objektu.

CTRL+X

Kopírovanie vybratého objektu.

CTRL+C

Vloženie vystrihnutých alebo skopírovaných objektov.

CTRL+V

Kopírovanie len formátovania.

CTRL+SHIFT+C

Prilepenie len formátovania.

CTRL+SHIFT+V

Prilepenie špeciálne.

CTRL+ALT+V

Vrátenie poslednej akcie späť.

CTRL + Z

Zopakovanie poslednej akcie.

CTRL + Y

Kopírovanie atribútov tvaru

 1. Vyberte tvar s atribútmi, ktoré chcete kopírovať.

  Ak vyberiete tvar s pripojeným textom, môžete kopírovať vzhľad a štýl textu ako aj atribúty tvaru.

 2. Stlačte kombináciu klávesov CTRL+SHIFT+C na kopírovanie atribútov tvaru.

 3. Stlačte kláves TAB alebo kombináciu klávesov SHIFT+TAB na výber tvaru alebo objektu, do ktorého chcete kopírovať atribúty.

 4. Stlačte kombináciu klávesov CTRL+SHIFT+V.

Úprava prepojeného alebo vloženého objektu

 1. Stlačte kombináciu klávesov SHIFT+TAB na výber požadovaného objektu.

 2. Stlačte kombináciu klávesov SHIFT+F10 na zobrazenie kontextovej ponuky.

 3. Stlačte kláves ŠÍPKA NADOL a vyberte položku <premenná> Objekt a potom položku Úpravy.

Vloženie grafiky SmartArt

 1. Stlačte a uvoľnite klávesy ALT, N a potom kláves M na výber grafiky SmartArt.

 2. Stláčaním klávesov so šípkami vyberte požadovaný typ grafického prvku SmartArt.

 3. Stlačte kláves TAB a potom klávesy so šípkami na výber grafického rozloženia prvkov SmartArt, ktoré chcete vložiť.

 4. Stlačte kláves ENTER.

Vloženie textového poľa

 1. Stlačte a uvoľnite kláves ALT a potom stlačte kláves N a potom stlačte kláves x.

 2. Na vloženie textového poľa stlačte kombináciu klávesov CTRL + ENTER.

 3. Zadajte požadovaný text.

Vloženie objektu WordArt

 1. Na výber položky WordArt stlačte a uvoľnite klávesy ALT, potom N a nakoniec W.

 2. Pomocou klávesov so šípkami vyberte požadovaný štýl objektu WordArt a potom stlačte kláves ENTER.

 3. Zadajte požadovaný text.

Výber tvaru

Poznámka : Ak je kurzor umiestnený v texte, stlačte kláves ESC.

 • Stlačením klávesu TAB sa môžete presúvať dopredu (alebo stláčaním klávesov SHIFT + TAB dozadu) prostredníctvom tvary alebo objekty dovtedy, kým sa nezobrazia rukoväte na objekt, ktorý chcete vybrať.

 • Ak chcete vybrať viacero položiek, použite tablu výberu. Ak chcete otvoriť tablu výberu, stlačte a uvoľnite klávesy ALT, H, SR a P.

Klávesové skratky používané v table výberu

Požadovaná akcia

Stlačte

Otvorenie tably výberu.

ALT, H, SR a potom P

Prepínanie medzi rôznymi tablami.

F6

Zobrazenie kontextovej ponuky.

SHIFT+F10

Presun na jednu položku alebo skupinu.

ŠÍPKA NAHOR alebo ŠÍPKA NADOL

Presun z položky v skupine do nadradenej skupiny.

ŠÍPKA DOĽAVA

Presun zo skupiny na prvú položku v tejto skupine.

ŠÍPKA DOPRAVA

Rozbalenie ohniskovej skupiny a všetkých jej podradených skupín.

* (len na numerickej klávesnici)

Rozbalenie ohniskovej skupiny.

+ (len na numerickej klávesnici)

Zbalenie ohniskovej skupiny.

- (len na numerickej klávesnici)

Presun na položku a výber danej položky.

SHIFT+ŠÍPKA NAHOR alebo SHIFT+ŠÍPKA NADOL

Výber ohniskovej položky.

MEDZERNÍK alebo ENTER

Zrušenie výberu ohniskovej položky.

SHIFT+MEDZERNÍK alebo SHIFT+ENTER

Zobrazenie alebo skrytie ohniskovej položky.

CTRL+SHIFT+S

Na začiatok stránky

Outlook

Požadovaná akcia

Stlačte

Výber objektu (s vybratým textom v objekte).

ESC

Výber objektu (s vybratým objektom).

TAB alebo SHIFT+TAB pokiaľ nevyberiete požadovaný objekt

Vystrihnutie vybratého objektu.

CTRL+X

Kopírovanie vybratého objektu.

CTRL+C

Vloženie vystrihnutých alebo skopírovaných objektov.

CTRL+V

Kopírovanie len formátovania.

CTRL+SHIFT+C

Prilepenie len formátovania.

CTRL+SHIFT+V

Prilepenie špeciálne.

CTRL+ALT+V

Vrátenie poslednej akcie späť.

CTRL + Z

Zopakovanie poslednej akcie.

CTRL + Y

Kopírovanie atribútov tvaru

 1. Vyberte tvar s atribútmi, ktoré chcete kopírovať.

  Ak vyberiete tvar s pripojeným textom, môžete kopírovať vzhľad a štýl textu ako aj atribúty tvaru.

 2. Stlačte kombináciu klávesov CTRL+SHIFT+C na kopírovanie atribútov tvaru.

 3. Stlačte kláves TAB alebo kombináciu klávesov SHIFT+TAB na výber tvaru alebo objektu, do ktorého chcete kopírovať atribúty.

 4. Stlačte kombináciu klávesov CTRL+SHIFT+V.

Úprava prepojeného alebo vloženého objektu

 1. Stlačte kombináciu klávesov SHIFT+TAB na výber požadovaného objektu.

 2. Stlačte kombináciu klávesov SHIFT+F10 na zobrazenie kontextovej ponuky.

 3. Press the DOWN ARROW to select <variable> Object, and then to select Edit.

Vloženie objektu

 1. Stlačte klávesy ALT, N a potom J.

 2. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov.

  • Pomocou klávesu ŠÍPKA NADOL vyberte typ objektu a potom stlačte kláves ENTER na vytvorenie objektu.

  • Stlačte klávesy CTRL + TAB, aby ste prepli na kartu Vytvoriť zo súboru, a potom zadajte názov súboru objektu, ktorý chcete vložiť alebo vyhľadajte súbor.

Vloženie grafiky SmartArt

 1. Stlačte a uvoľnite klávesy ALT, N a potom kláves M na výber grafiky SmartArt.

 2. Stláčaním klávesov so šípkami vyberte požadovaný typ grafického prvku SmartArt.

 3. Stlačte kláves TAB a potom klávesy so šípkami na výber grafického rozloženia prvkov SmartArt, ktoré chcete vložiť.

 4. Stlačte kláves ENTER.

Vloženie textového poľa

 1. Stlačte a uvoľnite klávesy ALT, N a potom stlačte kláves X.

 2. Stláčaním klávesov so šípkami vyberte požadované textové pole a potom stlačte kláves ENTER.

 3. Zadajte požadovaný text.

 4. Keď sa dokončili zadávanie textu a chcete sa vrátiť na úpravu textu v dokumente, stlačte kombináciu klávesov SHIFT + F10, kontextová ponuka vyberte položku Skončiť úpravu textu, a potom stlačte kláves ESC.

Vloženie objektu WordArt

 1. Stlačte a uvoľnite klávesy ALT, Ť a potom kláves W na výber objektu WordArt.

 2. Stláčaním klávesov so šípkami vyberte požadovaný štýl objektu WordArt. Potom stlačte kláves ENTER.

 3. Zadajte požadovaný text.

 4. Stlačte kláves TAB a potom stlačte kláves ENTER.

Výber tvaru

Poznámka : Ak je kurzor umiestnený v texte, stlačte kláves ESC.

 • Stlačením klávesu TAB sa môžete presúvať dopredu (alebo stláčaním klávesov SHIFT + TAB dozadu) prostredníctvom tvary alebo objekty dovtedy, kým sa nezobrazia rukoväte na objekt, ktorý chcete vybrať.

Na začiatok stránky

PowerPoint

Požadovaná akcia

Stlačte

Výber objektu (s vybratým textom v objekte).

ESC

Výber objektu (s vybratým objektom).

TAB alebo SHIFT+TAB pokiaľ nevyberiete požadovaný objekt

Výber textu v rámci objektu (s vybratým objektom).

ENTER

Výber všetkých objektov.

CTRL+A (na karte Snímky)

Výber objektu, ktorý sa nachádza pod ďalšími objektmi, a cyklický prechod dopredu v zásobníku objektov.

TAB po výbere objektu najvyššej úrovne

Výber objektu, ktorý sa nachádza pod ďalšími objektmi, a cyklický prechod dozadu v zásobníku objektov.

SHIFT+TAB po výbere objektu najvyššej úrovne

Otvorenie tably výberu.

ALT, H SL a potom P

Vystrihnutie vybratého objektu.

CTRL+X

Kopírovanie vybratého objektu.

CTRL+C

Vloženie vystrihnutých alebo skopírovaných objektov.

CTRL+V

Kopírovanie len formátovania.

CTRL+SHIFT+C

Prilepenie len formátovania.

CTRL+SHIFT+V

Prilepenie špeciálne.

CTRL+ALT+B

Zoskupenie tvarov, obrázkov alebo objektov WordArt.

CTRL+G po vybratí položiek, ktoré chcete zoskupiť

Zrušenie zoskupenia tvarov, obrázkov alebo objektov WordArt.

CTRL+SHIFT+G po vybratí skupiny, pre ktorú chcete zrušiť zoskupenie

Zobrazenie alebo skrytie mriežky.

SHIFT+F9

Zobrazenie alebo skrytie vodiacich čiar.

ALT+F9

Vrátenie poslednej akcie späť.

CTRL + Z

Zopakovanie poslednej akcie.

CTRL + Y

Kopírovanie atribútov tvaru

 1. Vyberte tvar s atribútmi, ktoré chcete kopírovať.

  Ak vyberiete tvar s pripojeným textom, môžete kopírovať vzhľad a štýl textu ako aj atribúty tvaru.

 2. Stlačte kombináciu klávesov CTRL+SHIFT+C na kopírovanie atribútov tvaru.

 3. Stlačte kláves TAB alebo kombináciu klávesov SHIFT+TAB na výber tvaru alebo objektu, do ktorého chcete kopírovať atribúty.

 4. Stlačte kombináciu klávesov CTRL+SHIFT+V.

Úprava prepojeného alebo vloženého objektu

 1. Stlačte kombináciu klávesov SHIFT+TAB na výber požadovaného objektu.

 2. Stlačte kombináciu klávesov SHIFT+F10 na zobrazenie kontextovej ponuky.

 3. Stlačte kláves ŠÍPKA NADOL a vyberte položku <premenná> Objekt a potom položku Úpravy.

Vloženie grafiky SmartArt

 1. Stlačte a uvoľnite klávesy ALT, N a potom kláves M na výber grafiky SmartArt.

 2. Stláčaním klávesov so šípkami vyberte požadovaný typ grafického prvku SmartArt.

 3. Stlačte kláves TAB a potom klávesy so šípkami na výber grafického rozloženia prvkov SmartArt, ktoré chcete vložiť.

 4. Stlačte kláves ENTER.

Vloženie textového poľa

 1. Stlačte a uvoľnite klávesy ALT, N a X.

 2. Stlačte kláves TAB na presun do položky Textové pole, ktorá sa nachádza na karte Vložiť v skupine Text.

  Ak máte na počítači zapnutú podporu východoázijských jazykov, pomocou klávesov so šípkami vyberte buď položku Vodorovné textové pole, alebo položku Zvislé textové pole.

 3. Stlačte kombináciu klávesov CTRL+ENTER.

 4. Zadajte požadovaný text.

Vloženie objektu WordArt

 1. Na výber položky WordArt stlačte a uvoľnite klávesy ALT, potom N a nakoniec W.

 2. Pomocou klávesov so šípkami vyberte požadovaný štýl objektu WordArt a potom stlačte kláves ENTER.

 3. Zadajte požadovaný text.

Výber tvaru

Poznámka : Ak je kurzor umiestnený v texte, stlačte kláves ESC.

 • Stlačením klávesu TAB sa môžete presúvať dopredu (alebo stláčaním klávesov SHIFT + TAB dozadu) prostredníctvom tvary alebo objekty dovtedy, kým sa nezobrazia rukoväte na objekt, ktorý chcete vybrať.

 • Ak chcete vybrať viacero položiek, použite tablu výberu. Tablu výberu otvoríte stlačením a uvoľnením klávesov ALT, H, SL a P.

Klávesové skratky používané v table výberu

Požadovaná akcia

Stlačte

Otvorenie tably výberu.

ALT, H SL a potom P

Prepínanie medzi rôznymi tablami.

F6

Zobrazenie kontextovej ponuky.

SHIFT+F10

Presun na jednu položku alebo skupinu.

ŠÍPKA NAHOR alebo ŠÍPKA NADOL

Presun z položky v skupine do nadradenej skupiny.

ŠÍPKA DOĽAVA

Presun zo skupiny na prvú položku v tejto skupine.

ŠÍPKA DOPRAVA

Rozbalenie ohniskovej skupiny a všetkých jej podradených skupín.

* (len na numerickej klávesnici)

Rozbalenie ohniskovej skupiny.

+ (len na numerickej klávesnici)

Zbalenie ohniskovej skupiny.

- (len na numerickej klávesnici)

Presun na položku a výber danej položky.

SHIFT+ŠÍPKA NAHOR alebo SHIFT+ŠÍPKA NADOL

Výber ohniskovej položky.

MEDZERNÍK alebo ENTER

Zrušenie výberu ohniskovej položky.

SHIFT+MEDZERNÍK alebo SHIFT+ENTER

Presun vybratej položky dopredu.

CTRL+SHIFT+F

Presun vybratej položky dozadu.

CTRL+SHIFT+B

Zobrazenie alebo skrytie ohniskovej položky.

CTRL+SHIFT+S

Premenovanie ohniskovej položky.

F2

Prepnutie aktívneho prvku pomocou klávesnice v table výberu medzi stromovým zobrazením a tlačidlami Zobraziť všetko a Skryť všetko.

TAB alebo SHIFT+TAB

Zbalenie všetkých skupín.

ALT+SHIFT+1

Rozbalenie všetkých skupín.

ALT+SHIFT+9

Na začiatok stránky

Word

Požadovaná akcia

Stlačte

Výber objektu (s vybratým textom v objekte).

ESC

Výber objektu (s vybratým objektom).

TAB alebo SHIFT+TAB pokiaľ nevyberiete požadovaný objekt

Vystrihnutie vybratého objektu.

CTRL+X

Kopírovanie vybratého objektu.

CTRL+C

Vloženie vystrihnutých alebo skopírovaných objektov.

CTRL+V

Kopírovanie len formátovania.

CTRL+SHIFT+C

Prilepenie len formátovania.

CTRL+SHIFT+V

Prilepenie špeciálne.

CTRL+ALT+V

Vrátenie poslednej akcie späť.

CTRL + Z

Zopakovanie poslednej akcie.

CTRL + Y

Kopírovanie atribútov tvaru

 1. Vyberte tvar s atribútmi, ktoré chcete kopírovať.

  Ak vyberiete tvar s pripojeným textom, môžete kopírovať vzhľad a štýl textu ako aj atribúty tvaru.

 2. Stlačte kombináciu klávesov CTRL+SHIFT+C na kopírovanie atribútov tvaru.

 3. Stlačte kláves TAB alebo kombináciu klávesov SHIFT+TAB na výber tvaru alebo objektu, do ktorého chcete kopírovať atribúty.

 4. Stlačte kombináciu klávesov CTRL+SHIFT+V.

Úprava prepojeného alebo vloženého objektu

 1. Stlačte kombináciu klávesov SHIFT+TAB na výber požadovaného objektu.

 2. Stlačte kombináciu klávesov SHIFT+F10 na zobrazenie kontextovej ponuky.

 3. Stlačte kláves ŠÍPKA NADOL a vyberte položku <premenná> Objekt a potom položku Úpravy.

Vloženie objektu

 1. Stlačte klávesy ALT, N a potom J.

 2. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov.

  • Pomocou klávesu ŠÍPKA NADOL vyberte typ objektu a potom stlačte kláves ENTER na vytvorenie objektu.

  • Stlačte klávesy CTRL + TAB, aby ste prepli na kartu Vytvoriť zo súboru, a potom zadajte názov súboru objektu, ktorý chcete vložiť alebo vyhľadajte súbor.

Vloženie grafiky SmartArt

 1. Stlačte a uvoľnite klávesy ALT, N a potom kláves M na výber grafiky SmartArt.

 2. Stláčaním klávesov so šípkami vyberte požadovaný typ grafického prvku SmartArt.

 3. Stlačte kláves TAB a potom klávesy so šípkami na výber grafického rozloženia prvkov SmartArt, ktoré chcete vložiť.

 4. Stlačte kláves ENTER.

Vloženie textového poľa

 1. Stlačte a uvoľnite klávesy ALT, N a potom stlačte kláves X.

 2. Stláčaním klávesov so šípkami vyberte požadované textové pole a potom stlačte kláves ENTER.

 3. Zadajte požadovaný text.

 4. Keď sa dokončili zadávanie textu a chcete sa vrátiť na úpravu textu v dokumente, stlačte kombináciu klávesov SHIFT + F10, kontextová ponuka vyberte položku Skončiť úpravu textu, a potom stlačte kláves ESC.

Vloženie objektu WordArt

 1. Stlačte a uvoľnite klávesy ALT, Ť a potom kláves W na výber objektu WordArt.

 2. Stláčaním klávesov so šípkami vyberte požadovaný štýl objektu WordArt. Potom stlačte kláves ENTER.

 3. Zadajte požadovaný text.

 4. Stlačte kláves TAB a potom stlačte kláves ENTER.

Výber tvaru

Poznámka : Ak je kurzor umiestnený v texte, stlačte kláves ESC.

 • TAB do cyklus dopredu (alebo stláčaním klávesov SHIFT + TAB dozadu) prostredníctvom tvary alebo objekty dovtedy, kým sa nezobrazia rukoväte na objekt, ktorý chcete vybrať.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×