Klávesové skratky na navigáciu v pošte v Outlooku

Klávesové skratky na navigáciu v pošte v Outlooku

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Mnohým používateľom pomáha používanie externej klávesnice s klávesovými skratkami pre aplikáciu Outlook vo Windowse pracovať efektívnejšie. Pre zrakovo postihnutých používateľov a používateľov so zníženou pohyblivosťou môže byť používanie klávesových skratiek jednoduchšie než používanie dotykovej obrazovky a sú nevyhnutné namiesto používania myši. Tento článok uvádza zoznam klávesových skratiek dostupných pre Outlook vo Windowse.

Táto téma sa venuje klávesovým skratkám, ktoré v programe Outlook potrebujete pri navigácii v zobrazení Pošta. Klávesové skratky pre zobrazenie Kalendár nájdete v téme Klávesové skratky na navigáciu v kalendári v Outlooku.

Outlook je usporiadaný do zobrazení: Pošta, Kalendár, Kontakty, Úlohy, Poznámky a Denník. Každé zobrazenie obsahuje pás s nástrojmi s príkazmi v hornej časti stránky, tablu Navigácia, panel Vyhľadávanie a oblasť s tablami (napríklad v zobrazení Pošta sa nachádza Zoznam správ a tabla na čítanie).

Jednotlivé položky môžu obsahovať informačný panel, pruh, ktorý sa zobrazí v hornej časti otvorenej alebo vybratej položky programu Outlook, pod pásom s nástrojmi v otvorenej položke a pod predmetom a odosielateľom v zobrazení tably na čítanie, a poskytujú informácie o danej položke (napríklad „Neodpovedáte na najnovšiu správu v tejto konverzácii. Kliknutím sem ju otvoríte.“).

Poznámky: 

  • Klávesové skratky v tejto téme sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Klávesy iného rozloženia teda nemusia zodpovedať tým na americkej klávesnici.

  • Ak použitie klávesovej skratky vyžaduje stlačenie dvoch alebo viacerých klávesov súčasne, v tomto článku oddeľujeme klávesy znakom plus (+). Ak je potrebné stlačiť jeden kláves a hneď potom druhý, dané klávesy sú oddelené čiarkou (,).

Obsah tohto článku

Rýchle kroky navigácie

Požadovaná akcia

Klávesy

Vytvorenie novej správy (v ľubovoľnom zobrazení Outlooku).

Ctrl + Shift + M

Vytvorenie novej správy (zo zobrazenia Pošta), novej plánovanej činnosti (zo zobrazenia Kalendár) alebo novej úlohy (zo zobrazenia Úlohy)

Ctrl + N

Skontrolovanie nových správ

Ctrl + M alebo F9

Prepnutie na doručenú poštu

Ctrl + Shift + I

Prepnutie na poštu na odoslanie

Ctrl + Shift + O

Prechod na iný priečinok

Ctrl + Y

Premiestnenie položky do priečinka

Ctrl + Shift + V

Prechod na pole Hľadať

F3 alebo Ctrl + E

Rozbalenie alebo zbalenie skupiny v zozname e-mailových správ

Rozbalenie: šípka doprava. Zbalenie: šípka doľava

Otvorenie karty Súbor, na ktorej môžete zmeniť možnosti a nastavenie konta

Alt + F

Prechod na funkciu Chcem zistiť

Alt + Q

Zobrazenie panela úloh (náhľad)

Alt + V, B a potom: pre Kalendár stlačte kláves C, pre Ľudí stlačte kláves P, pre Úlohy stlačte kláves T, pre vypnutie stlačte kláves O.

Navigácia medzi zobrazením Pošta, Kalendár a ďalšími zobrazeniami

Požadovaná akcia

Klávesy

Prepnutie na zobrazenie Pošta

Ctrl + 1

Prepnutie na zobrazenie Kalendár

Ctrl + 2

Prepnutie na zobrazenie Kontakty

Ctrl + 3

Prepnutie na zobrazenie Úlohy

Ctrl + 4

Prepnutie na zobrazenie Poznámky

Ctrl + 5

Otvorenie tably Navigácia so zoznamom priečinkov

Ctrl + 6

Otvorenie tably Skratky

Ctrl + 7

Prepnutie na zobrazenie Denník

Ctrl + 8

Návrat na predchádzajúce zobrazenie

Alt + B alebo Alt + šípka doľava

Prechod na nasledujúce zobrazenie

Alt + šípka doprava

Otvorenie adresára

Ctrl + Shift + B

Navigácia v hlavnom okne zobrazenia Pošta

Požadovaná akcia

Klávesy

Presúvanie medzi pásom s nástrojmi, panelom Hľadať, tablou Navigácia, Zoznamom správ, tablou na čítanie a panelom s úlohami

F6 alebo Ctrl + Shift + Tab

Presúvanie medzi menšími tablami na table Navigácia, tablou na čítanie a časťami na paneli s úlohami.

Kláves Tab

Presúvanie v navigačnej table

Požadovaná akcia

Klávesy

Presun do Zoznamu správ z tably Navigácia

Medzerník alebo Enter

Návrat na tablu Navigácia zo Zoznamu správ

Shift + Tab

Presúvanie po navigačnej table

Šípka nahor a šípka nadol

Rozbalenie alebo zbalenie vybratej skupiny

Rozbalenie: šípka doprava. Zbalenie: šípka doľava

Otvorenie vybratej položky na table Navigácia

Medzerník alebo Enter

Vytvorenie nového priečinka

Shift + F10, N

Premenovanie vybratého priečinka v zozname

F2

Odstránenie vybratého priečinka v zozname (Poznámka: nemožno odstrániť predvolené priečinky, ako je Doručená pošta, Pošta na odoslanie, Koncepty a Odoslané.)

Shift + F10, D

Prechod do priečinka zadaním prvého písmena názvu priečinka. Ak chcete napríklad prejsť do priečinka Koncepty, zadajte písmeno K. Ak sa viaceré priečinky začínajú na rovnaké písmeno, stláčate písmeno dovtedy, kým nedosiahnete požadovaný priečinok.

a, b, c...

Navigácia v zozname správ

Požadovaná akcia

Klávesy

Presúvanie nadol a nahor medzi správami

Šípka nadol a šípka nahor

Rozbalenie alebo zbalenie skupín (napríklad Minulý týždeň)

Rozbalenie: šípka doprava. Zbalenie: šípka doľava

Výber viacerých susediacich správ

Shift + šípka nadol a Shift + šípka nahor

Výber viacerých nesusediacich správ

Ctrl + šípka nahor alebo šípka nadol a potom stlačte medzerník na výber jednotlivých správ

Premiestnenie správy do priečinka

Ctrl + Shift + V

Pridanie príznaku Spracovať alebo rýchleho príznaku k správe

Shift + F10, U a potom T (v Moderátorovi kláves Insert)

Pridanie vlastného príznaku k správe

Ctrl + Shift + G

Označenie správy ako nevyžiadanej alebo nie nevyžiadanej

Stlačte kombináciu klávesov Shift + F10, J a šípku nahor alebo nadol a potom stlačte kláves Enter

Označenie správy ako prečítanej

Ctrl + Q

Označenie správy ako neprečítanej

Ctrl + U

Označenie na stiahnutie

Alt + S, M a potom T (označenie na stiahnutie) alebo C (označenie na stiahnutie kópie)

Zrušenie označenia na stiahnutie

Alt + S, U a potom U (zrušenie označenia na stiahnutie) alebo K (zrušenie označenia na stiahnutie kópie)

Odstránenie správy

Alt + H + D

Ignorovanie správy

Alt + H + X

Odpovedanie na správu

Alt + H, R + P

Odpovedanie na všetky správy

Alt + H, R + A

Preposlanie správy

Alt + H, F + W

Otvorenie správy

Enter

Zobrazenie ponuky blokovaného obsahu

Ctrl + Shift + W

Stiahnutie blokovaných obrázkov alebo fotografií

Ctrl + Shift + W, P

Zobrazenie vlastností e-mailu

Alt + Enter

Zverejnenie do priečinka

Ctrl + Shift + S

Kopírovanie položky do priečinka

Ctrl + Shift + Y

Vytlačenie správy

Ctrl + P

Nastavenie frekvencie, s ktorou Outlook kontroluje doručenie nových správ

Ctrl + Alt + S

Nastavenie možností nevyžiadanej pošty

Alt + H, J a potom O

Navigácia v table na čítanie

Požadovaná akcia

Klávesy

Prechod na predchádzajúcu správu

Alt + šípka nahor alebo Ctrl + čiarka alebo Alt + Page Up

Posúvanie v texte po stranách nadol

Medzerník

Posúvanie v texte po stranách nahor

Shift + medzerník

Presunutie na ďalšie pole

Kláves Tab

Presunutie na predchádzajúce pole

Shift + Tab

Prechod na nasledujúce alebo predchádzajúce prepojenie

Kláves Tab a Shift + Tab

Prechod na tlačidlo Odpovedať

Ctrl + Tab

Výber informačného panela v e-mailovej správe a zobrazenie ponuky s príkazmi, ak je k dispozícii (Poznámka: Informačný panel sa zobrazí iba v správach, ktoré vyžadujú dodatočné informácie, napríklad „Táto schôdza je v konflikte s inou schôdzou v pláne.“ Ak je informačný panel k dispozícii, zobrazí sa v správe pod predmetom a odosielateľom.)

Ctrl + Shift + W

Zavretie ponuky informačného panela

Esc

Pozrite tiež

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook pošta

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×