Klávesové skratky

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Táto téma popisuje klávesové skratky pre bežné úlohy na lokalite aplikácie Windows SharePoint Services 3.0. Tieto klávesové skratky sa týkajú rozloženia klávesov na americkej klávesnici. Pri iných rozloženiach klávesnice nemusia klávesy presne zodpovedať klávesom na americkej klávesnici.

V prípade klávesových skratiek, pri ktorých sa používa kombinácia dvoch alebo viacerých klávesov stláčaných súčasne, sú tieto klávesy oddelené znamienkom plus (+). Ak ide o klávesovú skratku, v rámci ktorej sa stláčajú klávesy postupne, dané klávesy sú oddelené čiarkou (,).

Klávesové skratky sú vytvorené tak, aby fungovali s podporovanými prehľadávačmi.

Ak chcete túto tému vytlačiť, stlačením klávesu TAB vyberte položku Zobraziť všetko, stlačte kláves ENTER a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL+P.

Poznámka: Správanie klávesových skratiek sa líši v závislosti od používaného webového prehľadávača. V prehľadávači Windows Internet Explorer napríklad umiestni kombinácia klávesov priradená k hypertextovému prepojeniu aktívny dôraz na dané prepojenie. Potom je potrebné stlačiť kláves ENTER, aby sa hypertextové prepojenie sledovalo. V prehľadávači Firefox sa stlačením kombinácie klávesov sleduje prepojenie automaticky.

Obsah tohto článku

Všetky stránky

Bežné úlohy

Získanie pomoci

Súvisiace témy

Všetky stránky

Všetky stránky

Požadovaná akcia

Stlačte

Zapnutie a vypnutie režimu jednoduchšieho prístupu.

Režim jednoduchšieho prístupu mení spôsoby vykreslenia obsahu na lokalite aplikácie Windows SharePoint Services 3.0, čím ho optimalizuje pre pomocné technológie, napríklad čítače obrazovky.

TAB (Opakovane stláčajte hneď po otvorení stránky v prehľadávači.)

Aktivovanie alebo zdôraznenie prepojenia Prejsť na hlavný obsah.

ALT+J

Aktivovanie alebo zdôraznenie prepojenia Zobraziť obsah celej lokality.

ALT+3

Aktivovanie alebo zdôraznenie ponuky Akcie lokality.

ALT+/

Aktivovanie alebo zdôraznenie prepojenia na položku Vyhľadávanie.

ALT+S

Aktivovanie alebo zdôraznenie prepojenia na položku Pomocník.

ALT+6

Aktivovanie alebo zdôraznenie prepojenia na položku Domov.

ALT+SHIFT+1

Aktivovanie alebo zdôraznenie prepojenia na položku Vitajte.

ALT+L

Aktivovanie alebo zdôraznenie ponuky Zobrazenie.

ALT+V

Rozšírenie ponúk, napríklad ponuky Akcie lokality.

SHIFT+ENTER

Rozšírenie rozbaľovacích zoznamov, napríklad ponuky Rozsah hľadania vedľa poľa Vyhľadávanie v hornej časti väčšiny stránok.

ALT+ŠÍPKA NADOL

Presun výberu z webových častí na stránky webových častí, napríklad na domovskej stránke, ktorá využíva viaceré webové časti.

ALT+W

Na začiatok stránky

Bežné úlohy

Editor formátu RTF

Aktivovanie alebo zdôraznenie položky

Klávesy

Tlačidlo Smer textu sprava doľava

CTRL+SHIFT+<

Tlačidlo Smer textu zľava doprava

CTRL+SHIFT+>

Tlačidlo Tučné

CTRL+B

Tlačidlo Kopírovať

CTRL+C

Tlačidlo Farba textu

CTRL+SHIFT+C

Tlačidlo Centrovať

CTRL+E

Tlačidlo Číslovaný zoznam

CTRL+SHIFT+E

Ponuka Písmo

CTRL+SHIFT+F

Tlačidlo Kurzíva

CTRL+I

Tlačidlo Zarovnať doľava

CTRL+L

Tlačidlo Zoznam s odrážkami

CTRL+SHIFT+L

Tlačidlo Zväčšiť zarážku

CTRL+M

Tlačidlo Zmenšiť zarážku

CTRL+SHIFT+M

Ponuka Veľkosť písma

CTRL+SHIFT+P

Tlačidlo Zarovnať doprava

CTRL+R

Tlačidlo Podčiarknuté

CTRL+U

Tlačidlo Prilepiť

CTRL+V

Ponuka Farba pozadia

CTRL+SHIFT+W

Tlačidlo Vystrihnúť

CTRL+X

Pridanie alebo úprava položky, dokumentu, diskusného komentára alebo odpovede na prieskum

Požadovaná akcia

Stlačte

Tlačidlo Zrušiť (zrušenie zmien a vrátenie do zoznamu, knižnice, diskusného panela alebo prieskumu)

ALT+C

Tlačidlo OK (uloženie zmien a zatvorenie stránky)

ALT+O

Stránka zoznamu alebo knižnice

Požadovaná akcia

Stlačte

Aktivovanie alebo zdôraznenie ponuky Nové na paneli s nástrojmi zoznamu alebo knižnice

ALT+N (Ak chcete aktivovať ponuku, stlačte klávesy SHIFT+ENTER. Ak chcete vybrať príkaz, stlačte kláves ŠÍPKA NADOL.)

Aktivovanie alebo zdôraznenie ponuky Odovzdať na paneli s nástrojmi zoznamu alebo knižnice

Podľa typu knižnice obsahuje ponuka Odovzdať príkazy Odovzdať dokument a Odovzdať viaceré dokumenty.

ALT+U (Ak chcete aktivovať ponuku, stlačte klávesy SHIFT+ENTER. Ak chcete vybrať príkaz, stlačte kláves ŠÍPKA NADOL.)

Aktivovanie alebo zdôraznenie ponuky Akcie na paneli s nástrojmi zoznamu alebo knižnice

V závislosti od typu zoznamu alebo knižnice obsahuje ponuka Akcie príkazy Upraviť v údajovom hárku, Otvoriť v programe Windows Prieskumník, Exportovať do hárka, Zobraziť informačný kanál RSS a Upozorniť.

ALT+C (Ak chcete aktivovať ponuku, stlačte klávesy SHIFT+ENTER. Ak chcete vybrať príkaz, stlačte kláves ŠÍPKA NADOL.)

Aktivovanie alebo zdôraznenie ponuky Nastavenia na paneli s nástrojmi zoznamu alebo knižnice

V závislosti od typu zoznamu alebo knižnice obsahuje ponuka Nastavenie príkazy Vytvoriť stĺpce, Vytvoriť zobrazenie a Typ knižnice nastavenie knižnice.

ALT+I (Ak chcete aktivovať ponuku, stlačte klávesy SHIFT+ENTER. Ak chcete vybrať príkaz, stlačte kláves ŠÍPKA NADOL.)

Vytvoriť nový dokument

Tento príkaz sa nachádza v ponuke Nové.

ALT+N (Ak chcete aktivovať ponuku, stlačte klávesy SHIFT+ENTER. Ak chcete vybrať príkaz, stlačte kláves ŠÍPKA NADOL.)

Vytvoriť nový priečinok

Tento príkaz sa nachádza v ponuke Nové.

ALT+N (Ak chcete aktivovať ponuku, stlačte klávesy SHIFT+ENTER. Ak chcete vybrať príkaz, stlačte kláves ŠÍPKA NADOL.)

Odovzdať dokument

Tento príkaz sa nachádza v ponuke Odovzdať.

ALT+U (Ak chcete aktivovať ponuku, stlačte klávesy SHIFT+ENTER. Ak chcete vybrať príkaz, stlačte kláves ŠÍPKA NADOL.)

V štandardnom zobrazení Upraviť v údajovom hárku

Tento príkaz sa nachádza v ponuke Akcie.

ALT+C (Ak chcete aktivovať ponuku, stlačte klávesy SHIFT+ENTER. Ak chcete vybrať príkaz, stlačte kláves ŠÍPKA NADOL.)

Rozšírenie ponuky o možnosti pre dokument v knižnici.

SHIFT+ENTER

Filtrovanie stĺpca v zozname. Je potrebné, aby mal nadpis stĺpca aktívny dôraz (stlačte kombináciu klávesov ALT+J, čím preskočíte oblasť hlavného obsahu a potom opakovane stláčajte kláves TAB, kým nevyberiete daný nadpis).

SHIFT+ENTER

Stránka knižnice obrázkov

Požadovaná akcia

Stlačte

Upraviť

Tento príkaz sa nachádza v ponuke Akcie.

ALT+C (Ak chcete aktivovať ponuku, stlačte klávesy SHIFT+ENTER. Ak chcete vybrať príkaz, stlačte kláves ŠÍPKA NADOL.)

Odstrániť

Tento príkaz sa nachádza v ponuke Akcie.

ALT+C (Ak chcete aktivovať ponuku, stlačte klávesy SHIFT+ENTER. Ak chcete vybrať príkaz, stlačte kláves ŠÍPKA NADOL.)

Prevziať

Tento príkaz sa nachádza v ponuke Akcie.

ALT+C (Ak chcete aktivovať ponuku, stlačte klávesy SHIFT+ENTER. Ak chcete vybrať príkaz, stlačte kláves ŠÍPKA NADOL.)

Odoslať kam

Tento príkaz sa nachádza v ponuke Akcie.

ALT+C (Ak chcete aktivovať ponuku, stlačte klávesy SHIFT+ENTER. Ak chcete vybrať príkaz, stlačte kláves ŠÍPKA NADOL.)

Zobraziť prezentáciu

Tento príkaz sa nachádza v ponuke Akcie.

ALT+C (Ak chcete aktivovať ponuku, stlačte klávesy SHIFT+ENTER. Ak chcete vybrať príkaz, stlačte kláves ŠÍPKA NADOL.)

Otvoriť v programe Windows Prieskumník

Tento príkaz sa nachádza v ponuke Akcie.

ALT+C (Ak chcete aktivovať ponuku, stlačte klávesy SHIFT+ENTER. Ak chcete vybrať príkaz, stlačte kláves ŠÍPKA NADOL.)

Stránka prieskumu

Požadovaná akcia

Stlačte

Aktivovanie alebo zdôraznenie ponuky Akcie

ALT+C (Ak chcete aktivovať ponuku, stlačte klávesy SHIFT+ENTER. Ak chcete vybrať príkaz, stlačte kláves ŠÍPKA NADOL.)

Aktivovanie alebo zdôraznenie tlačidla Odpovedať na tento prieskum

ALT+N

Exportovať výsledky do hárka

Tento príkaz sa nachádza v ponuke Akcie.

ALT+C (Ak chcete aktivovať ponuku, stlačte klávesy SHIFT+ENTER. Ak chcete vybrať príkaz, stlačte kláves ŠÍPKA NADOL.)

Prepojenie Zobraziť grafický súhrn odpovedí

ALT+R

Vo formulári upravovania odpovede na prieskum vybrať tlačidlo Uložiť a zavrieť

ALT+S

Aktivovanie alebo zdôraznenie prepojenia Zobraziť všetky odpovede

ALT+U

Aktivovanie alebo zdôraznenie ponuky Nastavenie

ALT+I

Aktivovanie alebo zdôraznenie tlačidla Nová strana

ALT+N

Stránka povolení

Požadovaná akcia

Stlačte

Odstrániť povolenia používateľa

Tento príkaz sa nachádza v ponuke Akcie.

ALT+C (Ak chcete aktivovať ponuku, stlačte klávesy SHIFT+ENTER. Ak chcete vybrať príkaz, stlačte kláves ŠÍPKA NADOL.)

Upraviť povolenia používateľa

Tento príkaz sa nachádza v ponuke Akcie.

ALT+C (Ak chcete aktivovať ponuku, stlačte klávesy SHIFT+ENTER. Ak chcete vybrať príkaz, stlačte kláves ŠÍPKA NADOL.)

Zdediť povolenia

Tento príkaz sa nachádza v ponuke Akcie.

ALT+C (Ak chcete aktivovať ponuku, stlačte klávesy SHIFT+ENTER. Ak chcete vybrať príkaz, stlačte kláves ŠÍPKA NADOL.)

Stránka celý obsah lokality

Požadovaná akcia

Stlačte

Aktivovanie alebo zdôraznenie tlačidla Vytvoriť

ALT+N

Diskusný panel

Požadovaná akcia

Stlačte

Aktivovanie alebo zdôraznenie tlačidla Nová diskusia

ALT+N

Aktivovanie alebo zdôraznenie príkazu zreťazeného zobrazenia (pri používaní predvoleného jednoúrovňového zobrazenia)

Tento príkaz sa nachádza v ponuke Zobrazenie.

ALT+W (Ak chcete aktivovať ponuku, stlačte klávesy SHIFT+ENTER. Ak chcete vybrať príkaz, stlačte kláves ŠÍPKA NADOL.)

Aktivovanie alebo zdôraznenie príkazu jednoúrovňového zobrazenia (pri používaní predvoleného zreťazeného zobrazenia)

Tento príkaz sa nachádza v ponuke Zobrazenie.

ALT+W (Ak chcete aktivovať ponuku, stlačte klávesy SHIFT+ENTER. Ak chcete vybrať príkaz, stlačte kláves ŠÍPKA NADOL.)

Zobrazenie kalendára

Požadovaná akcia

Stlačte

Aktivovanie alebo zdôraznenie prepojenia na zobrazenie dňa

ALT+BODKA

Aktivovanie alebo zdôraznenie prepojenia na zobrazenie týždňa

ALT+ZNAMIENKO MÍNUS

Aktivovanie alebo zdôraznenie prepojenia na zobrazenie mesiaca

ALT+ZNAMIENKO ROVNOSTI

Presun na predchádzajúci deň, týždeň alebo mesiac v zobrazení

ALT+[

Presun na nasledujúci deň, týždeň alebo mesiac v zobrazení

ALT+]

V ovládacom prvku výberu dátumu presun na predchádzajúci mesiac

ALT+<

V ovládacom prvku výberu dátumu presun na nasledujúci mesiac

ALT+>

Zoznam kontaktov

Požadovaná akcia

Stlačte

Pripojiť k programu Outlook

Tento príkaz sa nachádza v ponuke Akcie.

ALT+C (Ak chcete aktivovať ponuku, stlačte klávesy SHIFT+ENTER. Ak chcete vybrať príkaz, stlačte kláves ŠÍPKA NADOL.)

Stránky webových častí

Požadovaná akcia

Stlačte

Presunutie na ďalšiu webovú časť alebo na časť tably s nástrojmi.

ALT+W

Otvorenie ponuky webovej časti. (Táto akcia vyžaduje, aby bola webová časť aktívne zdôraznená. Opakovane stláčajte kombináciu klávesov ALT+W, kým nevyberiete názov požadovanej webovej časti a potom stlačte kláves TAB.)

ALT+ENTER

Zmena webovej časti. (Táto akcia vyžaduje, aby bola ponuka Webová časť aktívne zdôraznená. Opakovane stláčajte kombináciu klávesov ALT+W, kým nevyberiete názov požadovanej webovej časti, stlačte kláves TAB a potom stlačte kombináciu klávesov ALT+ENTER.)

ŠÍPKA NADOL (stláčajte opakovane)

Uloženie zmeny vlastností na table s nástrojmi webovej časti a potom zatvorenie tably s nástrojmi.

ALT+O

Uloženie zmeny vlastností na table s nástrojmi webovej časti a ponechanie otvorenej tably s nástrojmi.

ALT+Y

Zrušenie zmien vlastností na table s nástrojmi Webovej časti a potom zatvorenie tably s nástrojmi.

ALT+C

Pridanie vybranej webovej časti v okne Pridať webové časti na stránku webových častí.

ALT+O

Presun na predchádzajúcu položku v rozbaľovacom zozname, ponuke, alebo vedľajšej ponuke.

ŠÍPKA NAHOR

Presun na nasledujúcu položku v rozbaľovacom zozname, ponuke, alebo vedľajšej ponuke.

ŠÍPKA NADOL

Zatvorenie vedľajšej ponuky a návrat do predchádzajúcej ponuky alebo vedľajšej ponuky.

ŠÍPKA DOĽAVA

Otvorenie nasledujúcej vedľajšej ponuky.

ŠÍPKA DOPRAVA

Editor formátu RTF webovej časti Editor obsahu

Panel s nástrojmi štandardné

Požadovaná akcia

Stlačte

Vystrihnutie výberu do Schránky.

CTRL+X

Skopírovanie výberu do Schránky.

CTRL+C

Prilepenie obsahu Schránky do aktuálnej lokality.

CTRL+V
SHIFT+INSERT

Vrátenie posledného príkazu.

CTRL+Z

Opakované vykonanie posledného vráteného príkazu.

CTRL+Y

Vyhľadanie textu.

CTRL+F

Prepínanie medzi skrytím a zobrazením mriežok.

CTRL+SHIFT+G

Vytvorenie prepojenia na výber, alebo upravenie existujúceho prepojenia.

CTRL+L

Vloženie obrázka.

ALT+CTRL+I

Vloženie tabuľky.

ALT+SHIFT+T

Vloženie riadka do tabuľky.

ALT+CTRL+R

Vloženie stĺpca do tabuľky.

CTRL+ALT+SHIFT+C

Vloženie bunky do tabuľky.

ALT+CTRL+L

Zlúčenie buniek v tabuľke.

ALT+CTRL+M

Rozdelenie buniek v tabuľke.

ALT+CTRL+S

Získanie pomoci.

F1

Panel s nástrojmi Formátovanie

Požadovaná akcia

Stlačte

Zmena štýlu textu.

CTRL+SHIFT+S

Zmena písma textu.

CTRL+SHIFT+F

Použitie alebo odstránenie formátovania tučného písma z vybraného textu.

CTRL + B

Použitie alebo odstránenie formátovania kurzívy z vybraného textu.

CTRL + I

Použitie alebo odstránenie podčiarknutia vybraného textu.

CTRL+U

Zmena farby pozadia textu.

CTRL+SHIFT+B

Zarovnanie vybraného odseku doľava.

ALT+SHIFT+[

Zarovnanie výberu na stred.

ALT+SHIFT+|

Zarovnanie vybraného odseku doprava.

ALT+SHIFT+]

Konvertovanie výberu na smer písma zľava doprava.

CTRL+SHIFT+ >

Konvertovanie výberu na smer písma sprava doľava.

CTRL+SHIFT+ <

Vytvorenie číslovaného zoznamu.

ALT+CTRL+N

Použitie alebo odstránenie formátovania číslovaného zoznamu vo vybranom odseku.

ALT+CTRL+B

Odstránenie zarážky odseku vľavo.

CTRL+SHIFT+T

Odsadenie odseku zľava.

CTRL+T

Úprava obsahu

Požadovaná akcia

Stlačte

Odstránenie výberu bez jeho umiestnenia do Schránky.

DELETE

Prepínanie medzi vložením a prepísaním textu.

INSERT

Odstránenie výberu, alebo ak neexistuje výber, odstránenie znaku pred kurzorom.

BACKSPACE

Odstránenie všetkých slov pred kurzorom, okrem miesta tesne pred ním.

CTRL+BACKSPACE

Vloženie nového riadka (nie však vo vnútri prvku odseku HTML: <P>).

SHIFT+ENTER

Navigácia v obsahu

Požadovaná akcia

Stlačte

Presunutie kurzora o jeden znak doprava.

ŠÍPKA DOPRAVA

Posunutie kurzora o jeden znak doľava.

ŠÍPKA DOĽAVA

Presunutie kurzora o jeden riadok nahor.

ŠÍPKA NAHOR

Presunutie kurzora o jeden riadok nadol.

ŠÍPKA NADOL

Presunutie kurzora o jedno slovo dopredu.

CTRL+ŠÍPKA DOPRAVA

Presunutie kurzora o jedno slovo dozadu.

CTRL+ŠÍPKA DOĽAVA

Presunutie kurzora na začiatok riadka.

HOME

Presunutie kurzora na koniec riadka.

END

Presunutie kurzora o jeden odsek nahor.

CTRL+ŠÍPKA NAHOR

Presunutie kurzora o jeden odsek nadol.

CTRL+ŠÍPKA NADOL

Presunutie kurzora o jednu stránku nahor.

PAGE UP

Presunutie kurzora o jednu stránku nadol.

PAGE DOWN

Presunutie kurzora na začiatok obsahu.

CTRL+HOME

Presunutie kurzora na koniec obsahu.

CTRL+END

Rozšírenie výberu obsahu

Požadovaná akcia

Stlačte

Rozšírenie výberu o jeden znak doprava.

SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA

Rozšírenie výberu o jeden znak doľava.

SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA

Rozšírenie výberu o jedno slovo doprava.

CTRL+SHIFT+ŠÍPKA DOPRAVA

Rozšírenie výberu o jedno slovo doľava.

CTRL+SHIFT+ŠÍPKA DOĽAVA

Rozšírenie výberu o jeden riadok nahor.

SHIFT+ŠÍPKA NAHOR

Rozšírenie výberu o jeden riadok nadol.

SHIFT+ŠÍPKA NADOL

Rozšírenie výberu po koniec riadka.

SHIFT + END

Rozšírenie výberu na začiatok riadka.

SHIFT+HOME

Rozšírenie výberu o jednu stranu nahor.

SHIFT+PAGE UP

Rozšírenie výberu o jednu stranu nadol.

SHIFT+PAGE DOWN

Rozšírenie výberu na začiatok obsahu.

CTRL+SHIFT+HOME

Rozšírenie výberu na koniec obsahu.

CTRL+SHIFT+END

Vybratie celého obsahu.

CTRL+A

Navigácia v tabuľkách, obrázkoch alebo objektoch (prvky bloku HTML)

Požadovaná akcia

Stlačte

Presun na nasledujúcu tabuľku, obrázok alebo objekt (prvok bloku HTML) v obsahu.

TAB

Presun na predchádzajúcu tabuľku, obrázok alebo objekt (prvok bloku HTML) v obsahu.

SHIFT+TAB

Presun z obsahu na ďalší prvok bloku na webovej stránke.

CTRL+TAB

Presun na tlačidlo Uložiť.

SHIFT+CTRL+TAB

Prepínanie medzi absolútnym a relatívnym umiestnením tabuľky, obrázka alebo objektu (prvok bloku HTML).

CTRL+K

Stránky údržby webových častí

Požadovaná akcia

Stlačte

Presun na tlačidlo Zavrieť.

ALT+C

Presun na tlačidlo Odstrániť.

ALT+X

Návrat na predchádzajúcu webovú stránku.

ALT+G

Presun na tlačidlo Obnoviť.

ALT+R

Prepínanie medzi zdieľaným a osobným zobrazením.

ALT+S

Na začiatok stránky

Získanie pomoci

Používanie okna Pomocníka

Okno Pomocníka poskytuje prístup k celému obsahu Pomocníka pre lokalitu SharePoint. Okno Pomocníka zobrazuje témy a iný obsah Pomocníka.

V okne Pomocník

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie okna Pomocníka.

ALT+6

Zatvorenie okna Pomocníka.

ALT + F4

Prepnutie medzi oknom Pomocníka a aktívnym programom.

ALT + TAB

Vykonanie predvolenej akcie pre vybratú položku.

ENTER

Zvolenie nasledujúcej alebo predchádzajúcej položky v okne Pomocníka a postupov.

TAB alebo SHIFT+TAB

Rozšírenie alebo zbalenie vybranej položky v téme Pomocníka.

ENTER

Vybratie nasledujúceho skrytého textu alebo hypertextového prepojenia, vrátane možností Zobraziť všetko alebo Skryť všetko, ktoré sa nachádzajú v hornej časti témy.

TAB

Vybratie predchádzajúceho skrytého textu alebo hypertextového prepojenia.

SHIFT + TAB

Vykonanie akcie pre vybraté položky Zobraziť všetko, Skryť všetko, skrytý text alebo hypertextové prepojenie.

ENTER

Vrátenie späť na predchádzajúcu tému Pomocníka (tlačidlo Naspäť).

ALT + ŠÍPKA DOĽAVA alebo BACKSPACE

Presunutie na nasledujúcu tému Pomocníka (tlačidlo Dopredu).

ALT + ŠÍPKA DOPRAVA

Posúvanie v aktuálne zobrazenej téme Pomocníka po malých krokoch nahor a nadol.

ŠÍPKA NAHOR, ŠÍPKA NADOL

Posúvanie v aktuálne zobrazenej téme Pomocníka po dlhších úsekoch nahor a nadol.

PAGE UP, PAGE DOWN

Zastavenie poslednej akcie (tlačidlo Zastaviť).

ESC

Obnovenie okna (tlačidlo Obnoviť).

F5

Tlač aktuálnej témy Pomocníka.

Poznámka: Ak aktuálna téma Pomocníka nie je aktívnym oknom, stlačte kláves F6 a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL+P.

CTRL+P

Zadanie textu do poľa pre vyhľadávanie.

TAB (opakovane stláčajte)

Výber predchádzajúceho prepojenia.

SHIFT+TAB

Tlač aktuálnej témy Pomocníka.

CTRL + P

Na začiatok stránky

Súvisiace témy

Funkcie zjednodušenia ovládania

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×