Kedy použiť webovú časť Dotaz na obsah a kedy webovú časť Vyhľadávanie obsahu v SharePointe

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Existujú dve webové časti, ktoré možno použiť na vyhľadávanie údajov na lokalite SharePoint. Sú podobné: Obsahu dotazu webovej časti (výrazný) a Webová časť obsah vyhľadávania (CSWP). Len pri pohľade na ich mená, nie je jasné rozlíšiť rozdiel medzi týmito dvoma.

Webová časť Dotaz na obsah a webová časť Vyhľadávanie obsahu

Tento článok vám pomôže pochopiť, ako tieto webové časti fungujú a kedy je vhodné použiť jednu webovú časť a kedy druhú.

Porozumieť výhodám a obmedzeniam týchto dvoch webových častí je dôležité, pretože ak si vyberiete nesprávnu, na vašej lokalite môžu nastať problémy s výkonom. Obidve webové časti môžete používať na zobrazovanie obsahu na základe dotazu. Ak to zjednodušíme, pri rozhodovaní medzi nimi môžete uvažovať takto:

  • Webovú časť Dotaz na obsah použite, keď máte obmedzené množstvo obsahu, dotaz je jednoduchý a v budúcnosti neočakávate výrazný nárast množstva obsahu.

  • Webovú časť Vyhľadávanie obsahu použite vo všetkých ostatných prípadoch, keď chcete zobraziť obsah na základe dotazu.

V nasledujúcej tabuľke je uvedené porovnanie týchto dvoch webových častí:

Správanie webovej časti

Webová časť Dotaz na obsah

Webová časť Vyhľadávanie obsahu

Konfigurácia dotazu

Jednoduchá

Potrebujete poznať určité funkcie vyhľadávania, ako je napríklad Správa schémy vyhľadávania v SharePointe Online.

Dotaz v rámci veľkého množstva obsahu

Obmedzene

Áno

Vykonanie zložitých dotazov

Obmedzene

Áno

Rozšírenie umožňujúce zvládnuť nárast množstva obsahu v budúcnosti

Obmedzene

Áno

Zobrazenie obsahu z iných kolekcií lokalít

Nie

Áno (Pozrite si tému Použitie webovej časti vyhľadávania obsahu zobrazenie obsahu z iných lokalít )

Návrh výsledkov dotazu možno prispôsobiť

Áno, pomocou XSLT

Áno, pomocou HTML

Náklady na údržbu v prípade zložitej architektúry lokality

Vysoké

Small (pozri tému použiť webovú časť obsah vyhľadávania nízke náklady na údržbu na nižšie)

Zúženie výsledkov dotazu zobrazovaných vo webovej časti

Nie

Áno, v kombinácii s webovou časťou Úprava

Obidve webové časti môžete používať na zobrazenie informácií uložených na podlokalite. Autori obsahu aj návštevníci domovskej lokality budú mať rovnaké možnosti používania bez ohľadu na to, ktorú webovú časť použijete. Rozdiel medzi týmito dvomi webovými časťami je v technológii, ktorú webové časti používajú. Webová časť Dotaz na obsah dotazuje databázu, zatiaľ čo webová časť Vyhľadávanie obsahu dotazuje index hľadania.

Tu je príklad správania týchto webových častí. V príklade A je znázornená spoločnosť, ktorá používa webovú časť Dotaz na obsah na zobrazenie obsahu zo svojej podlokality predaja. V príklade B je znázornená spoločnosť, ktorá na to používa webovú časť Vyhľadávanie obsahu.

Ako zobrazuje obsah webová časť Dotaz na obsah a webová časť Vyhľadávanie obsahu

Číslo v obrázku

Príklad A:
Webová časť dotaz na obsah

Príklad B:
Webová časť vyhľadávanie obsahu

1

Vy ste autorom obsahu v zozname.

Vy ste autorom obsahu v zozname.

2

Položky zoznamu sa ihneď ukladajú do databázy.

V nastavenom časovom intervale sa obsah položiek zoznamu automaticky prehľadáva a položky sa pridávajú do indexu hľadania.

3

Návštevník zobrazí domovskú lokalitu. Webová časť Dotaz na obsah automaticky vytvorí dotaz na databázu.

Návštevník zobrazí domovskú lokalitu. Webová časť Vyhľadávanie obsahu automaticky vytvorí dotaz na index hľadania.

4

Databáza vráti výsledok dotazu a zobrazí ho vo webovej časti Dotaz na obsah.

Index hľadania vráti výsledok dotazu a zobrazí ho vo webovej časti Vyhľadávanie obsahu.

Webové časti používajú rôzne technológie, prípady použitia týchto webových častí sú preto odlišné. Prípady použitia sú často zložitejšie ako jednoduchý príklad, ktorý je uvedený v predchádzajúcej časti. Skôr než sa rozhodnete, ktorú webovú časť použijete, je dôležité, aby ste zvážili nasledovné otázky:

  • Aké množstvo obsahu mám?

  • Aký zložitý bude dotaz?

  • Kde sa obsah uloží?

  • Do akej miery sa obsah časom zväčší?

  • Ako sa časom zvýšia náklady na údržbu?

Odporúčame, aby ste všetky tieto oblasti riešili ako celok, nie samostatne.

Poznámka:  Ak uvažujete o presune z lokality lokálneho SharePointu na lokalitu SharePointu Online a na lokalite lokálneho SharePointu používate webovú časť Dotaz na obsah, môže nastať niekoľko problémov s výkonom. V SharePointe Online nebudete môcť škálovaním nájomníka zvýšiť výkon. Funkcia ukladania do vyrovnávacej pamäte sa navyše v SharePointe Online správa inak ako v lokálnom SharePointe.

Čo sa týka výkonu webovej časti dotaz na obsah

Ak zoznam noviniek v predchádzajúcom príklade obsahuje menej než 5 000 položiek, webová časť Dotaz na obsah bude mať pravdepodobne veľmi dobrý výkon. Ak však bude v zozname noviniek viac než 5 000 položiek a dotaz vo webovej časti Dotaz na obsah bude zložitý, vo webovej časti môžu nastať problémy s výkonom. Je ťažké presne definovať, čo je zložitý dotaz, ale zdroj, ktorý prechádza všetkými lokalitami vo vašej kolekcii lokalít, je zložitejší ako zdroj, ktorý dotazuje konkrétny zoznam. Zložitosť dotazu sa zvyšuje aj vtedy, keď dotaz používa ďalšie filtre. Zložitosť dotazu sa zvyšuje v závislosti od typov stĺpcov lokality a podmienok, ktoré používate. Tu je niekoľko príkladov:

  • Dotaz, ktorý filtre podľa stĺpca lokality typu viaceré riadky textu , je zložitejší ako dotaz, ktorý filtruje podľa stĺpca lokality typu Áno/nie.

  • Filter, ktorý používa podmienku Obsahuje, je zložitejší ako dotaz, ktorý používa podmienku Rovná sa.

  • Viacero podmienok Alebo zvyšuje zložitosť dotazu.

Konfigurácia dotazu vo webovej časti Dotaz na obsah

Výkon výrazný je tiež ovplyvnená, kde je uložený obsah. Ak je váš obsah uložený na viacerých lokalitách, celkové množstvo položiek zoznamu webová časť obsahuje proces ovplyvniť ich. Napríklad na domovskej stránky vašej spoločnosti, chcete zobraziť najnovšie články zo zoznamov, ktoré sa zachovajú v ďalšie podlokality. Každý zoznam obsahuje 1 000 položiek. To znamená, že bude mať výrazný dotaz cez 3000 položiek.

Dotaz v rámci viacerých podlokalít

Ak je dotaz v tomto príklade jednoduchý, výkon webovej časti Dotaz na obsah bude pravdepodobne dobrý pri celkovom množstve položiek menšom ako 5 000. Ak je však dotaz zložitý, vo webovej časti Dotaz na obsah môžu nastať problémy s výkonom aj v prípade, že je celkový počet položiek len niekoľko tisíc.

Ďalším dôležitým faktorom, ktorý môže ovplyvniť výkon webovej časti Dotaz na obsah, je narastajúce množstvo obsahu. Riešenie, ktoré dobre funguje v súčasnosti, nemusí vyhovovať budúcemu obsahu. Ak očakávate veľký nárast počtu lokalít alebo množstva obsahu, webovú časť Dotaz na obsah by ste nemali používať.

Obidve webové časti môžete používať na zobrazovanie obsahu na základe informácií z navigácie na lokalite. Keď napríklad návštevník prejde na stránku, webová časť na tejto stránke automaticky vytvorí dotaz, ktorý obsahuje informácie z navigácie na lokalite. Výsledky hľadania sa zobrazia vo webovej časti. Ak nemáte veľa obsahu a dotaz je jednoduchý, na zobrazenie obsahu môžete použiť viacero webových častí Dotaz na obsah. Každú webovú časť Dotaz na obsah však musíte udržiavať samostatne, náklady na údržbu môžu preto rýchlo narásť.

Pri používaní webovej časti Vyhľadávanie obsahu so spravovanou navigáciou a stránkou kategórie nebudú náklady na údržbu pri náraste množstva obsahu rásť. Ak napríklad pridáte do obsahu novú kategóriu navigácie, na zobrazenie obsahu, ktorý patrí do novej kategórie navigácie, môžete použiť tú istú stránku kategórie. To znamená, že aj keď množstvo obsahu narastá, stačí udržiavať stále rovnaké množstvo stránok.

Pozrite si tieto ďalšie články ďalšie informácie:

V príklade nižšie je znázornené, ako je možné na stránke kategórie nahradiť štyri webové časti Dotaz na obsah jednou webovou časťou Vyhľadávanie obsahu.

Lokalita so zložitou architektúrou

Webovú časť Vyhľadávanie obsahu môžete používať na zobrazovanie obsahu z iných kolekcií lokalít. Ak napríklad chcete byť autorom obsahu v jednej kolekcii lokalít a zobraziť tento obsah v inej kolekcii lokalít, treba použiť webovú časť Vyhľadávanie obsahu. Webová časť Dotaz na obsah môže zobraziť obsah iba z jednej kolekcie lokalít.

Dotaz na obsah v inej kolekcii lokalít

Ak si nie ste istí, ktorú webovú časť použiť, vo väčšine prípadov je pravdepodobne vhodnejšie použiť webovú časť Vyhľadávanie obsahu. Táto webová časť je flexibilnejšia ako webová časť Dotaz na obsah a poskytuje výsledky s lepším výkonom v prípade, že plánujete rozšírenie obsahu.

Ak sa rozhodnete použiť webovú časť Dotaz na obsah, odporúčame, aby ste testovaním zistili, či táto webová časť spĺňa vaše súčasné a budúce požiadavky na výkon a údržbu.

Ďalšie informácie o vyhľadávanie obsahu a webové časti obsahu dotazu

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×