Kapitálu medzi používaním doplnku Riešiteľ

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ako spoločnosť použiť doplnok Riešiteľ na určenie projektov, ktoré sa má vykonať?

Každý rok spoločnosť ako Eli Lilly musí určiť, ktoré lieky vývoj; spoločnosť ako Microsoft, ktoré softvérové programy na rozvoj; spoločnosť ako Procter & g?, ktoré nové produkty spotrebiteľa rozvíjať. Funkcia Riešiteľ v programe Excel môže pomôcť spoločnosti, aby tieto rozhodnutia.

Väčšina spoločností si vykonávať projekty, ktoré prispievajú najväčší čistej súčasnej hodnoty (NPV) poplatky obmedzené zdroje (zvyčajne kapitálu a práce). Povedzme, že vývoja softvéru spoločnosť sa snaží určiť, ktoré 20 softvérových projektov ho by mal vykonať. NPV (v milióny dolárov) prispel každý projekt, ako aj kapitálu (milióny dolárov) a počet programátorov potreby počas každého z nasledujúcich troch rokoch je uvedený v hárku Základný Model v súbore Capbudget.xlsx, ktorý je na ďalšej stránke sa zobrazujú na obrázku 30-1. Napríklad výnosy projektu 2 908 miliónov $. Vyžaduje 151 miliónov dolárov počas 1 rok, $269 miliónov počas roka 2 a $248 miliónov počas roka 3. Project 2 vyžaduje 139 programátorov počas 1 rok, 86 programátorov počas roka 2 a 83 programátorov počas roka 3. Bunky E4:G4 Zobraziť kapitálu (milióny dolárov) je k dispozícii počas každého z troch rokoch a buniek H4:J4 označí, koľko programátorov sú k dispozícii. Napríklad počas roka 1 až 2,5 miliardy dolárov vo veľkých a 900 programátorov sú k dispozícii.

Spoločnosť musí rozhodnúť, či ho by mal vykonať každý projekt. Predpokladajme, že sme nie je možné vykonať zlomok softvér projektu; Ak sme vyhradiť 0,5 potrebné zdroje, napríklad by sme Mimopracovný program, ktorý nám prinesie výnosy $0!

Trik v modelovanie situácie, v ktorej ste sa alebo nespĺňajú niečo, čo je použitie binárne menených buniek. Binárne vždy zmeniť bunku sa rovná 0 alebo 1. Keď binárne zmenou bunku, ktorá zodpovedá projektu sa rovná 1, môžeme urobiť projektu. Binárne zmenou bunku, ktorá zodpovedá projektu rovná 0, sme nespĺňajú projektu. Použiť viacero binárne menených buniek pridaním obmedzenia nastavíte Riešiteľ – výber zmeny buniek, ktorý chcete použiť, a potom vyberte položku Kôš zo zoznamu v dialógovom okne Pridať obmedzenie.

Book image
Obrázok-30-1 údajov použijeme pomocou Riešiteľa určiť, ktoré projekty

Vzhľadom na to, ste pripravení na riešenie problému, projektu výber softvéru. Ako vždy s modelom Riešiteľ začneme určením našej cieľovej bunky, zmenených buniek a obmedzení.

 • Cieľová bunka. Sme maximalizovať NPV generované vybratých projektov.

 • Počet menených buniek. Pozrite sa na hodnotu 0 alebo 1 binárne zmeny bunky pre každý projekt. Som nachádzajú tieto bunky v rozsahu A6:A25 (a pomenovaný rozsah doit). Napríklad 1 v bunke A6 označuje, aby sme plnil projektu 1; 0 v bunke C6 označuje, že sme nebudú vykonávať projektu 1.

 • Obmedzení. Treba zabezpečiť, aby každý rok t (t = 1, 2, 3), rok t kapitálu použitého je menšie alebo rovné rok t kapitálu a rok t práce používa je menšie alebo rovné rok t práce je k dispozícii.

Ako vidíte, naše hárka musíte na výpočet ľubovoľný výber projektov NPV, kapitálu použiť ročne a programátorov používa každý rok. V bunke B2, môžem použiť vzorca SUMPRODUCT(doit,NPV) na výpočet celkovej NPV generované vybratých projektov. (Názov rozsahu hodnôt NPV odkazuje na rozsah C6:C25.) Pre každý projekt s hodnotou 1 v stĺpci A, tento vzorec sníma NPV projektu a pre každý projekt s hodnotou 0 v stĺpci A, tento vzorec nie zdvihnite NPV projektu. Preto sme mohli na výpočet hodnôt NPV všetkých projektov a našich cieľová bunka je lineárny, pretože to sa počíta ako súčet výrazy, ktoré podľa formulára (zmena cell)*(constant). Podobným spôsobom som mal vypočítať hlavné použité každý rok a práca použité ročný skopírovaním z E2 do F2:J2 vzorec SUMPRODUCT(doit,E6:E25).

Teraz môžem vyplniť v dialógovom okne Parametre doplnku Riešiteľ, ako je to znázornené na obrázku 30-2.

Book image
Parametre doplnku Riešiteľ obrázok-30-2 dialógové okno Nastavenie poľa pre výber modelu projektu

Naším cieľom je maximalizovať NPV vybratých projektov (bunka B2). Naše zmeny bunky (rozsahu s názvom doit) sú binárne menených buniek pre každý projekt. Obmedzenie E2:J2 < = E4:J4 zabezpečuje, že počas každého roka veľkých a práca použité sú menšie alebo rovné kapitálu a práce, ktoré sú k dispozícii. Ak chcete pridať obmedzenie, ktorý spôsobuje binárne zmenených buniek, môžem kliknite na tlačidlo Pridať v dialógovom okne Parametre doplnku Riešiteľ a potom vyberte Kôš zo zoznamu v strede dialógového okna. Dialógové okno Pridať obmedzenie sa má zobraziť, ako je to znázornené na obrázku 30-3.

Book image
Obrázok-30-3 použiť kôš možnosť v dialógovom okne Pridať obmedzenie nastaviť binárne menených buniek – bunky, ktoré sa zobrazí 0 alebo 1.

Náš model je lineárny, pretože cieľová bunka sa počíta ako súčet výrazy, ktoré majú tvar (zmena cell)*(constant) , a preto používanie obmedzenia zdrojov sa počítajú porovnaním súčet (zmena cells)*(constants) na konštantnej.

Prostredníctvom dialógového okna Parametre Riešiteľa vyplnené, kliknite na tlačidlo riešiť a máme výsledky sú uvedené vyššie na obrázku 30-1. Spoločnosť môžete získať maximálne NPV 9,293 miliónov dolárov (9.293 miliárd USD) výberom projektov, 2, 3, 6-10, 14-16, 19 a 20.

Výber projektov modely majú niekedy iných obmedzení. Predpokladajme napríklad, či sme Project 3, sme musíte vybrať aj projekt 4. Pretože naše aktuálne optimálne riešenia vyberie projektu 3, ale nie projektu 4, sme vedieť, že naše aktuálne riešenie nie je možné zostať optimálne. Ak chcete vyriešiť tento problém, jednoducho pridať na obmedzenie, binárne zmeny bunku pre Project 3 je menšia alebo rovná binárne zmeny bunku pre projekt 4.

V tomto príklade môžete nájsť v hárku 3 Ak potom 4 v súbore Capbudget.xlsx, ktorý je uvedený na obrázku 30-4. Bunky L9 odkazuje na binárnu hodnotu týkajúcich sa projektu 3 a bunka L12 binárnu hodnotu súvisiace s projektu 4. Pridaním obmedzenie L9 < = L12, ak môžeme vybrať projektu 3, L9 sa rovná 1 a naše obmedzenia sily L12 (4 projekt binárne) rovná 1. Naše obmedzenia aj ponechajte binárnu hodnotu zmeny bunky projektu 4 neobmedzený Ak sme nevybrali projektu 3. Ak sme Project 3 L9 sa rovná 0 a naše obmedzenia umožňuje projektu 4 binárne rovný 0 alebo 1, čo je to, čo chceme. Nové optimálne riešenie, ktoré sa zobrazujú na obrázku 30-4.

Book image
Obrázok-30-4 nové optimálne riešenie, ak nie je projekt 3 a 4 projektu

Nové optimálne riešenia sa počíta Ak vyberiete Project 3 znamená, že sme musíte tiež začiarknuť projektu 4. Teraz Predpokladajme, že môžeme urobiť iba štyri projekty z radov projekty 1 až 10. (Pozri At väčšina 4 P1 – 10 hárku zobrazené v obrázku 30-5). V bunke L8 sme vypočítať súčet binárne hodnoty súvisiace s projekty 1 až 10 so vzorcom SUM(A6:A15). Pridajte obmedzenie L8 < = L10, ktorá zabezpečuje, že vo väčšine 4 prvých 10 projektov sú vybraté. Nové optimálne riešenie, ktoré sa zobrazujú v obrázku 30-5. NPV sa vynechajú 9.014 miliárd.

Book image
Obrázok-30-5 optimálne riešenie keď môžeme vybrať iba 4 z 10 projektov

Lineárny Riešiteľ modelov v niektorých alebo všetkých zmeny buniek sa vyžaduje, aby sa binárne alebo celé číslo sú zvyčajne ťažšie vyriešiť, než lineárne modely, v ktorej všetky zmenené bunky môžu byť zlomky. Z tohto dôvodu často sme spokojní s takmer optimálny riešenie problému programovania binárne alebo celé číslo. Ak sa doplnok Riešiteľ modelu spúšťa dlho, chcete Zvážte úpravu odchýlku nastavenie v dialógovom okne Možnosti Riešiteľa. (Pozri obrázok 30-6). Napríklad nastavenie odchýlku 0,5% znamená, že doplnok Riešiteľ sa zastaví prvé nájde možné riešenie, ktorý je súčasťou 0,5 percentuálneho podielu hodnoty teoretický optimálne cieľovej bunky (hodnota bunky teoretické optimálny cieľový je optimálne cieľovú hodnotu nájsť, keď binárne a celé číslo obmedzení sa vynechajú). Často sme sa stretávajú s možnosťou výberu medzi nájdenie odpovede v rozmedzí 10% optimálne 10 minút alebo nájsť optimálne riešenia dva týždne čas počítača! Odchýlka predvolená hodnota je 0,05%, čo znamená, že doplnok Riešiteľ sa zastaví pri cieľová hodnota bunky v rámci 0,05 percentuálneho podielu hodnoty teoretický optimálne cieľovej bunky.

Book image
Obrázok-30-6 úpravu odchýlku možnosť

 1. 1. spoločnosť má deväť projektov do úvahy. NPV pridal každého projektu a hlavné potrebné každý projekt počas najbližších dvoch rokoch je uvedený v tejto tabuľke. (Všetky čísla sa nachádzajú v milióny.) Napríklad projekt 1 pridá $14 miliónov v NPV a vyžadovať výdavky 12 miliónov dolárov počas 1 rok a $3 milión počas roka 2. Počas 1 rok, $50 miliónov v hlavnom je k dispozícii pre projekty a 20 miliónov je k dispozícii počas roka 2.

FUNKCIA NPV

Rok 1 výdavkov

Rok 2 výdavkov

Projekt 1

14

12

3

Projekt 2

17

54

7

Projekt 3

17

6

6

Projekt 4

15

6

2

Projekt 5

40

30

35

Projekt 6

12

6

6

Projekt 7

14

48

4

Projekt 8

10

36

3

Projekt 9

12

18

3

 • Ak nie je možné vykonať zlomok projektu, ale musia vykonať všetky alebo žiadny z projektu, ako môžeme maximalizovať NPV?

 • Predpokladajme, že ak sa uskutočňuje projekt 4, 5 projektu musia vykonať. Ako sme maximalizovať NPV?

 • Publikovanie spoločnosti sa pokúša určiť, ktoré 36 kníh, mala by publikovať tento rok. Súbor Pressdata.xlsx poskytuje tieto informácie o každej knihe:

  • Plánované náklady výnosy a vývoj (v tisícoch EUR)

  • Strany v každej knihy

  • Či je kniha zameraná cieľovej skupiny vývojárov softvéru (označené 1 v stĺpci E)

   Publikovanie spoločnosti môžete publikovať knihy súčet až 8500 strán tento rok a musí publikovať aspoň štyri knihy zameraná vývojárov softvéru. Ako spoločnosť maximalizovať zisk?

Tento článok pochádza z Microsoft Office Excel 2007 Data Analysis and Business Modeling podľa Wayne L. Winston.

Táto kniha triedy štýl bol vyvinutý z niekoľkých prezentácií Wayne Winston, známeho štatistika a profesor, ktorý sa kreatívne a praktické využitie programu Excel.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×