Kód prehľadu podnikového projektu 1-30 (polia projektu)

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Typ údajov    Kód prehľadu

Typ záznamu    Vypočítavané pole alebo zadané

Popis.    Polia Kód prehľadu podnikového projektu 1 až Kód prehľadu podnikového projektu 30 môžu obsahovať ľubovoľný alfanumerický kód, ktorý bol definovaný tak, aby predstavoval obyčajný zoznam alebo hierarchickú štruktúru (napríklad kódy účtovania nákladov spojených s projektmi). Kódy prehľadu sú vlastné značky, ktoré zdieľajú určité charakteristické znaky. Môžu sa použiť na zoskupenie projektov rôznymi spôsobmi a tiež na zobrazenie súhrnných informácií o zoskupení projektov. Kódy prehľadu podnikového projektu definuje správca riadenia projektov alebo iný používateľ s povoleniami správcu. Tieto polia sa potom sprístupnia všetkým používateľom v celej organizácii.

Spôsob výpočtu.    V závislosti od spôsobu prispôsobenia môžu byť polia Kód prehľadu podnikového projektu definované na základe vzorcov, grafických indikátorov alebo iných podmienok tak, aby sa v nich zobrazovali špecifické výsledky.

Najlepšie použitie    Môžete zobraziť zoznam dostupných vlastných polí podnikového projektu a podľa potreby meniť ich hodnoty v dialógovom okne Informácie o projekte. Môžete tiež pridať ľubovoľné definované pole podnikového projektu do zobrazenia úloh tak, že najprv pridáte súhrnnú úlohu projektu. Toto je mimoriadne užitočné pri práci s hlavnými projektmi a podprojektmi, najmä v prípade, ak potrebujete filtrovať, zoradiť alebo zoskupiť informácie v tabuľke.

Príklad.    Ste správca riadenia projektov a je potrebné použiť vlastné pole na zobrazenie projektov zoskupených a zhrnutých podľa ich nákladových stredísk. Pomocou podnikovej globálnej šablóny, ktorú ste vzali z projektu, definujete na tento účel pole Kód prehľadu podnikového projektu 1. Potom znova vrátite podnikovú globálnu šablónu do projektu, aby ste toto nové pole projektu sprístupnili všetkým používateľom.

Ste projektový manažér a v dialógovom okne Projekt – informácie vidíte, že k dispozícii je nové pole kódu prehľadu podnikového projektu: pole Kód prehľadu podnikového projektu 1, ktoré je definované ako pole Kód nákladov. Súhrnnú úlohu projektu pridáte do Ganttovho grafu a potom pridáte pole Kód nákladov (Kód prehľadu podnikového projektu 1).

Poznámky.    Iba osoba s povolením na uloženie podnikovej globálnej šablóny (napríklad správca riadenia projektov) môže vziať z projektu podnikovú globálnu šablónu a upravovať položky v nej. Všetci používatelia v rámci organizácie potom môžu zobrazovať podnikové polia, ktoré boli definované a vrátené do projektu.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×