INTRATE (funkcia)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie INTRATE v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti úrokovú sadzbu plne investovaného cenného papiera.

Syntax

INTRATE(vyrovnanie; splatnosť; splátka; vyplatenie; [základ])

Dôležité: Dátumy by sa mali zadávať pomocou funkcie DATE alebo ako výsledok iných vzorcov alebo funkcií. Pre 23. máj roku 2008 použite napríklad funkciu v podobe DATE(2008;5;23). Ak zadáte dátumy ako text, môžu sa vyskytnúť problémy.

Syntax funkcie INTRATE obsahuje nasledovné argumenty:

 • Vyrovnanie    Povinný argument. Dátum vyrovnania cenného papiera. Dátum vyrovnania cenného papiera je dátum predaja cenného papiera klientovi. Musí byť neskorší ako dátum emisie.

 • Splatnosť    Povinný argument. Dátum splatnosti cenného papiera. Je to dátum, keď sa končí platnosť cenného papiera.

 • Splátka    Povinný argument. Suma investovaná do cenného papiera.

 • Vyplatenie    Povinný argument. Zaručená cena cenného papiera pri splatnosti.

 • Základ    Voliteľný argument. Typ denného základu, ktorý chcete použiť.

Základ

Typ úročenia

0 alebo vynechané

US (NASD) 30/360

1

Skutočná/skutočná hodnota

2

Skutočná hodnota/360

3

Skutočná hodnota/365

4

Európsky 30/360

Poznámky

 • V Microsoft Exceli sa dátumy ukladajú ako poradové čísla, aby sa mohli použiť na výpočty. Podľa predvoleného nastavenia dátum 1. januára 1900 predstavuje poradové číslo 1. Dátum 1. januára 2008 má poradové číslo 39 448, pretože nasleduje 39 448 dní po 1. januári 1900.

 • Dátum vyrovnania predstavuje dátum, kedy klient zakúpil kupón, napríklad dlhopis. Dátum splatnosti predstavuje dátum, kedy končí platnosť kupónu. Predpokladajme napríklad, že ide o 30-ročný dlhopis vydaný k 1. januáru 2008 a klient ho kúpi až o šesť mesiacov. Dátum emisie by bol 1. január 2008, dátum vyrovnania 1. júl 2008 a dátum splatnosti by bol 1. január 2038, čo je 30 rokov po dátume emisie, t.j. 1. januári 2008

 • Vyrovnanie, splatnosť a základ sa skrátia na celé čísla.

 • Ak vyrovnanie alebo splatnosť nie sú platné kalendárne dátumy, funkcia INTRATE vráti chybovú hodnotu #HODNOTA!

 • Ak investícia alebo zaručená cena ≤ 0, funkcia INTRATE vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

 • Ak je základ < 0 alebo > 4, funkcia INTRATE vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

 • Ak je vyrovnanie ≥ splatnosť, funkcia INTRATE vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

 • Funkcia INTRATE sa počíta nasledovne:

  Rovnica

  kde:

  • B = počet dní v roku, závisí od typu základne

  • DIM = počet dní medzi vyrovnaním a splatnosťou

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

15.2.2008

Dátum vyrovnania

15.5.2008

Dátum splatnosti

1 000 000 EUR

Investícia

1 014 420 EUR

Hodnota vyplatenia

2

Typ úročenia: 2 (Aktuálny/360)

Vzorec

Popis (výsledok)

Výsledok

=INTRATE(A2;A3;A4;A5;A6)

Diskontná sadzba pri vyššie uvedených podmienkach dlhopisu (0,05768 alebo 5,77 %)

5,77 %

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×