Insideri pre OneNote: Zapojte sa v máji do súťaže OneNote Quest.

Aktualizácia: 10. mája 2017

Táto akcia sa už skončila. Milí insideri pre Office a fanúšikovia OneNotu, ďakujeme vám, že ste k nám pridali počas akcie Prevzatie Twitteru a zapojili sa do súťaže OneNote Quest.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Urobte si čas na Prevzatie Twitteru!

V utorok 9. mája 2017 o 18:00 stredoeurópskeho času (SEČ) prevezme William Devereux z tímu OneNotu na deň oficiálne konto Twitter pre insiderov pre Office. V rámci tejto akcie vám William poskytne pohľad do zákulisia tímu OneNotu. Ak patríte medzi insiderov pre Office a dostávate zostavy Fast, môžete sa zúčastniť súťaže OneNote Quest a získať výhry za to, že ako prví objavíte nové funkcie májovej aktualizácie OneNotu pre Windows 10.

Počas akcie Prevzatie Twitteru môžete na konto @OfficeInsider posielať otázky o OneNote, zdieľať nápady, podebatovať si o aplikácii a objaviť nové funkcie. William, moderátor tejto akcie, vám povie viac:

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Sledujte správy a aktualizácie pre insiderov na konte @OfficeInsider na Twitteri. Ak chcete získať aktualizácie naživo počas Prevzatia Twitteru, použite hashtag #OneNoteQuest.

Zapojte sa do súťaže OneNote Quest

Blížiaca sa aktualizácia Insider Fast pre OneNote pre Windows 10 je zásadná. Je plná nových funkcií a vylepšení a mnohé z nich sme pridali na základe vašich podnetov. (Ďakujeme vám za ne!) Po vydaní tejto aktualizácie vás nebudeme o novinkách informovať okamžite. Namiesto toho organizujeme súťaž OneNote Quest, kde môžete získať výhry za to, že nové funkcie objavíte ako prví.

Priebeh súťaže OneNote Quest:

 1. Nainštalujte si najnovšiu aktualizáciu Insider Fast pre OneNote pre Windows 10.

 2. Vo OneNote kliknite alebo ťuknite na položky Nastavenia > Možnosti a zapnite možnosť Povoliť funkcie Beta.

 3. Vyhľadajte v aplikácii nové funkcie pridané po aprílovej aktualizácii funkcií.

 4. V momente, keď nájdete novú funkciu, odošlite tweet na konto @OfficeInsider s názvom funkcie a verzie/zostavy, ktorú ste nainštalovali. V tweete uveďte aj oba hashtagy #OneNoteQuest#contest. Prvý insider, ktorý nájde novú funkciu a odošle tweet, je oprávnený získať cenu. (Čo ak si nie ste istí, či je daná funkcia nová? Žiaden problém. Odošlite tweet na @OfficeInsider a William vám dá vedieť.)

  Poznámka: Výhru získate za nájdenie nových alebo aktualizovaných funkcií. Malé alebo kozmetické úpravy sa nerátajú. Výhru môže okrem toho získať iba ten, kto patrí medzi insiderov pre Office, žije v USA alebo Kanade a má minimálne 13 rokov. Kompletný zoznam pravidiel sa zobrazí po kliknutí na nadpis Oficiálne pravidlá súťaže Microsoft OneNote Quest nižšie.

 5. William vyhlási výhercov súťaže v reálnom čase počas akcie Prevzatie Twitteru. Ak chcete získať aktuálne informácie o súťaži, sledujte konto @OfficeInsider a použite hashtag #OneNoteQuest.

 1. SPONZOR

  Súťaž Microsoft OneNote Quest sa riadi týmito oficiálnymi pravidlami (ďalej len „pravidlá“). Sponzorom súťaže je Microsoft Corporation (ďalej len „sponzor“).

 2. DEFINÍCIE

  V týchto pravidlách odkazujú výrazy „Microsoft“, „my“, „naše“ a „nami“ na sponzora a výrazy „vy“ a „vás“ na účastníka súťaže. Slovo „akcia“ odkazuje na akciu OneNote Quest, ktorá sa koná v meste Redmond v štáte Washington. Svojou účasťou v súťaži vyjadrujete (vy alebo váš rodič či zákonný zástupca, ak ide o maloletú osobu) svoj súhlas s pravidlami.

 3. TRVANIE SÚŤAŽE

  Súťaž sa bude konať 9. mája 2017 v riadnych hodinách akcie (ďalej len „trvanie súťaže“)

 4. OPRÁVNENOSŤ

  Súťaž je otvorená pre každého registrovaného účastníka akcie vo veku od 13 rokov s legálnym pobytom v 50 štátoch USA + D.C. alebo v Kanade. Neplnoletí účastníci musia mať súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu. Zamestnanci a riaditelia spoločnosti Microsoft a jej pobočiek, osoby zapojené do vykonávania alebo spravovania tejto akcie a rodinní príslušníci týchto osôb (závislé osoby, členovia najbližšej rodiny a osoby žijúce v tej istej domácnosti) nie sú oprávnené zúčastniť sa súťaže. Súťaž neplatí na Kube, v Iráne, Severnej Kórei, Sudáne, Sýrii a tam, kde je zakázaná.

  Pre podnikové akcie a veľtrhy: Ak sa akcie zúčastňujete ako zamestnanec, je vašou výhradnou povinnosťou konať v súlade s pravidlami vášho zamestnávateľa týkajúcimi sa darov. Spoločnosť Microsoft nebude účastníkom žiadnych sporov ani konania súvisiaceho s touto vecou. Spoločnosť Microsoft sa zaväzuje dodržiavať pravidlá prijímania darov a pravidlá etického kódexu platné pre vládu. Z toho dôvodu zamestnanci verejného sektora nie sú oprávnení zúčastniť sa súťaží na podnikových akciách a veľtrhoch.

 5. AKO SA ZÚČASTNIŤ SÚŤAŽE

  Ak sa chcete zúčastniť súťaže, stiahnite si a používajte novú májovú aktualizáciu OneNotu pre insiderov a hľadajte v nej nové funkcie. Po objavení novej funkcie sa môžete uchádzať o výhru zdieľaním svojho objavu na Twitteri.

  Príspevok do súťaže môžete oficiálne odoslať po prihlásení sa do svojho legálne zaregistrovaného konta na Twitteri a publikovaní verejne zobrazenej správy, v ktorej uvediete @OfficeInsider, opíšete používanú zostavu OneNotu a uvediete názov objavenej funkcie. Váš tweet musí obsahovať aj hashtagy #OneNoteQuest a #Contest. Oprávnená správa musí obsahovať všetky prvky. Správa je oprávnená vtedy, keď je nastavenie konta pre túto správu nastavené na možnosť „nezabezpečené“ alebo „verejné“.

  VZOROVÝ TWEET: „@OfficeInsider [práve som v zostave OneNotu [xxxx.xxxx] našiel [NÁZOV FUNKCIE]. #OneNoteQuest #Contest“

  Každá osoba môže počas trvania súťaže odoslať do súťaže len jeden príspevok.

  Za prebytočné, stratené, oneskorené, poškodené alebo neúplné príspevky nezodpovedáme. V prípade sporu budú príspevky do súťaže považované za odoslané oprávneným držiteľom konta s e-mailovou adresou, profilom na sociálnej sieti alebo inou metódou prihlásenia.

 6. POUŽITIE PRÍSPEVKOV

  Na odoslaný príspevok si neuplatňujeme vlastnícke práva. Odoslaním príspevku do súťaže nám však dávate neodvolateľné, bezplatné a všeobecne platné právo a povolenie používať, kontrolovať, hodnotiť, testovať a inak analyzovať váš príspevok a celý jeho obsah v súvislosti s touto súťažou a používať váš príspevok v ľubovoľných aktuálne známych alebo neskôr vynájdených médiách na nekomerčné alebo komerčné účely vrátane (ale nie výlučne) marketingu, predaja či propagácie produktov alebo služieb spoločnosti Microsoft bez vášho ďalšieho súhlasu. Za používanie vášho príspevku vám neprináleží žiadna náhrada ani odmena okrem tej, ktorá sa uvádza v oficiálnych pravidlách.

  Účasťou v súťaži potvrdzujete, že sme mohli vypracovať alebo zadať materiály podobné vášmu príspevku alebo totožné s ním, a vzdávate sa nároku vyplývajúcemu z akejkoľvek podobnosti s vaším príspevkom. Ďalej rozumiete, že nebudeme obmedzovať pracovné úlohy pracovníkov, ktorí mali prístup k vášmu príspevku, a súhlasíte s tým, že z používania informácií, ktoré si títo pracovníci uchovali vo vlastnej pamäti, pri vytváraní a nasadení našich produktov alebo služieb nám nevyplýva záväzok podľa tejto zmluvy ani podľa autorského práva alebo zákona o obchodnom tajomstve.

  Váš príspevok môže byť zverejnený na verejnej webovej lokalite. Za neoprávnené použitie vášho príspevku návštevníkmi tejto webovej lokality nezodpovedáme. Váš príspevok nie sme povinní použiť na žiadny účel, a to ani v prípade, že bol vybratý ako výherný.

 7. VÝBER VÝHERCOV A ICH UPOVEDOMENIE

  Výhercov počas akcie Prevzatie Twitteru vyhlási na konte @OfficeInsiderWilliam Devereux. Sledujte Office Insider na Twitteri, aktuálne informácie o súťaži získajte pomocou hashtagov #TwitterTakeover a #OneNoteQuest. Konečný zoznam výhercov súťaže OneNote Quest bude vyhlásený počas akcie.

  Výhercom do 7 dní po akcii odošleme prostredníctvom priamej správy na Twitteri z konta Office Insider pokyny pre výhercov, ako aj termín, do ktorého si môžu uplatniť nárok na výhru. Ak nám výhercovia neodpovedia do 7 pracovných dní, výhercom sa stane ďalšia osoba v zozname výhercov.

  Ak nastane medzi oprávnenými príspevkami remíza, o výhercovi rozhodne ďalší porotca na základe vyššie opísaných hodnotiacich kritérií. Rozhodnutia poroty sú konečné a záväzné. Ak nedostaneme dostatočný počet príspevkov vyhovujúcich požiadavkám na príspevky, môžeme sa rozhodnúť vybrať nižší počet výhercov, ako je počet súťažných výhier uvedených nižšie. Ak o výhercoch rozhoduje verejné hlasovanie, zakazuje sa získavanie hlasov podvodnými alebo neprimeranými prostriedkami vrátane ponúkania cien alebo iných výhod výmenou za hlasy, automatizovaných programov alebo falošnej identifikácie. Spoločnosť Microsoft bude všetky sporné hlasy považovať za neplatné.

  Na kontaktovanie výhercov o výhre použijeme kontaktné informácie poskytnuté pri prihlásení sa do súťaže a od výhercov môžeme požadovať vyplnenie formulára o uplatnení si nároku na výhru alebo daňového formulára (ďalej len „formuláre“). Ak sa nám nepodarí skontaktovať s vybratým výhercom, výherca nie je oprávnený, neuplatní si nárok na výhru alebo nepredloží požadované formuláre, výhra vybratého výhercu prepadne a v prípade, že to čas dovolí, bude vybratý iný výherca. Vyberajú sa len traja náhradní výhercovia. Potom nevyzdvihnuté výhry zostanú neudelené.

 8. VÝHRY

  Odovzdávajú sa tieto výhry: Osemnásť (18) hlavných výhier. Plášť OneNote na nosenie. Približná maloobchodná hodnota jedného plášťa je 20 USD. Celková približná maloobchodná hodnota všetkých výhier: 360 USD.

  Každá osoba získa len jednu (1) výhru. Odovzdá sa len uvedený počet výhier. Náhrada, prevod ani prepísanie výhry sa nedovoľuje. Výnimkou je prípad, keď ponúkaná výhra nie je k dispozícii. Vtedy si spoločnosť Microsoft vyhradzuje právo nahradiť výhru inou výhrou rovnakej alebo vyššej hodnoty. Od výhercov sa môže požadovať vyplnenie a odovzdanie formulára o uplatnení si nároku na výhru alebo daňového formulára (ďalej len „formuláre“) do termínu uvedeného v oznámení výhercovi. Prípadná úhrada dane z výhry je výhradnou zodpovednosťou výhercu, ktorému sa odporúča vyhľadať nezávislé poradenstvo pre daňové povinnosti spojené so získaním výhry. Prijatím výhry udeľujete spoločnosti Microsoft súhlas s použitím vášho príspevku, mena, fotografie a mesta online aj v tlačenej podobe, respektíve v iných médiách, v súvislosti so súťažou bez nároku na vyplatenie odmeny alebo náhrady, s výnimkou prípadov, ktoré zakazuje zákon.

 9. ŠANCA NA VÝHRU

  Šanca na výhru závisí od počtu a kvality prijatých oprávnených príspevkov do súťaže.

 10. VŠEOBECNÉ PODMIENKY A ZBAVENIE ZODPOVEDNOSTI

  V rozsahu, ktorý umožňujú právne predpisy, vyjadrujete účasťou v súťaži svoj súhlas so zbavením spoločnosti Microsoft a jej materských spoločností, partnerov, dcérskych spoločností, pridružených spoločností, zamestnancov a agentov akejkoľvek zodpovednosti za poranenie, stratu alebo škodu akéhokoľvek druhu vzniknutú v súvislosti s touto súťažou alebo získanou výhrou.

  Platia všetky miestne právne predpisy. Rozhodnutia spoločnosti Microsoft sú konečné a záväzné.

  Vyhradzujeme si právo zrušiť, zmeniť alebo pozastaviť túto súťaž z akéhokoľvek dôvodu vrátane podvodu, zlyhania techniky, katastrofy, vojny alebo iných nepredvídateľných alebo neočakávaných udalostí, ktoré ovplyvňujú čestnosť tejto súťaže, či už boli zavinené ľuďmi alebo zariadeniami. Ak nebude možné obnoviť čestnosť súťaže, môžeme výhercov vybrať spomedzi všetkých oprávnených príspevkov prijatých pred zrušením, zmenou alebo pozastavením súťaže. Porušovatelia pravidiel budú stíhaní v plnom rozsahu právnych predpisov a môžu dostať zákaz zapájať sa do súťaží spoločnosti Microsoft.

 11. ZOZNAM VÝHERCOV

  Zoznam výhercov môžete získať odoslaním e-mailu s predmetom „OneNote Quest winners“ (Výhercovia súťaže OneNote Quest) na adresu willdev@microsoft.com do 30 dní po 9. máji 2017.

 12. VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Spoločnosť Microsoft sa zaväzuje chrániť vaše osobné údaje. Spoločnosť Microsoft používa poskytnuté informácie na to, aby sa mohla skontaktovať s výhercami a mohla vám odosielať informácie o iných produktoch a službách spoločnosti Microsoft, ak o to požiadate. Spoločnosť Microsoft nebude zdieľať poskytnuté informácie s tretími stranami bez vášho súhlasu okrem prípadu, že je to nevyhnutné na dokončenie vami požadovaných služieb alebo transakcií, alebo to požaduje zákon. Spoločnosť Microsoft sa zaväzuje chrániť zabezpečenie vašich osobných údajov. Používame množstvo zabezpečovacích technológií a postupov, aby sme tak pomohli ochrániť vaše osobné údaje pred neoprávneným prístupom, použitím alebo zverejnením. Vaše osobné údaje nikdy nezdieľame so subjektmi mimo spoločnosti bez vášho súhlasu, s výnimkou predtým vysvetlených prípadov.

  Ak ste presvedčení, že spoločnosť Microsoft nekoná v súlade s týmto vyhlásením, oznámte nám to prostredníctvom e-mailu na adresu onenote@microsoft.com alebo prostredníctvom pošty na adresu William Devereux, Microsoft Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052 USA, a my na vyriešenie situácie vyvinieme komerčne primerané úsilie.

Nepatríte medzi insiderov pre Office? Chcete sa ním stať?

Ak sa chcete zúčastniť Prevzatia Twitteru a porozprávať sa s Williamom o rôznych veciach týkajúcich sa OneNotu, nemusíte byť insiderom pre Office. Uvítame všetkých fanúšikov OneNotu! Ak sa však chcete zapojiť do súťaže OneNote Quest, budete potrebovať májovú aktualizáciu funkcií a tú môžete získať len vtedy, keď sa zaregistrujete do programu Office Insider. Ak sa chcete stať insiderom pre Office, zaregistrujte sa do programu Windows Insider a vyberte možnosť Windows Insider Fast. Ako insider pre Windows automaticky získate zostavy pre insiderov pre Office pre OneNote pre Windows 10.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×