Office
Prihlásenie

Inovácia z programu SharePoint 2010

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Microsoft Office SharePoint Server 2010 dosiahne 13 Október 2020, o ukončení poskytovania technickej podpory. Tento článok popisuje zdroje informácií, ktoré ľudia migrovať existujúce údaje SharePoint Server 2010 do služby SharePoint Online alebo inovácia servera SharePoint Server na lokálnom.

Čo je o ukončení poskytovania technickej podpory?

Keď SharePoint Server 2010 a SharePoint Foundation 2010 softvér ukončenia jeho životnom cykle technickej podpory (čas, počas ktorého spoločnosť Microsoft poskytuje nové funkcie, opravy chýb, opravy zabezpečenia a podobne) Táto možnosť nazýva softvér "ukončenie podpory", alebo, Niekedy sa jej "dôchodok". Na koniec podpory (alebo EOS) produkt nič skutočne vypne alebo prestáva fungovať; však na konci podpora softvéru Microsoft už poskytuje:

  • technickú podporu pri problémoch, ktoré sa môžu vyskytnúť,

  • opravy chýb pri problémoch, ktoré sa zistili a ktoré môžu ovplyvniť stabilitu a použiteľnosť servera,

  • opravy chýb zabezpečenia pri rizikách, ktoré sa zistili a ktoré môžu server vystaviť rizikám spojeným s narušením zabezpečenia,

  • aktualizácie časového pásma.

To znamená, že bude žiadne ďalšie aktualizácie, opravy, alebo opravy budú odoslané produktu (vrátane opravy/opravy zabezpečenia) a bude Microsoft Support úplne posunuté úsilí podpora v novších verzií. S blížiacim sa na konci technickej podpory programu SharePoint Server 2010 by mal využiť príležitosti Vystrihnúť údaje, ktoré už nepotrebujete pred inovácii produktu a/alebo migrácia dôležité údaje.

Poznámka: Životný cyklus softvér zvyčajne trvá 10 rokov od dátumu pôvodnej verzie produktov. Môžete vyhľadávať Partnerov spoločnosti Microsoft , ktorí vám pomôžu s inováciou na ďalšiu verziu softvéru alebo služieb Office 365 migrácie (alebo obe). Byť istí, že ste vedomí s informáciami o ukončení poskytovania technickej podpory dátumov v kritických základných technológií rovnako, najmä verziu SQL servera používate so službou SharePoint.

Aké sú možnosti?

Najprv skontrolujte dátum, v ktorom končí technickej podpory na lokalite životného cyklu produktu. Ďalej, uistite sa, že Naplánujte inovácia alebo migrácie čas znalosti tohto dňa. Pamätajte, že váš produkt nebude prestane fungovať v deň uvedený a môžete pokračovať v jeho použitie, ale, pretože inštalácie sa už nie je oprava po uvedenom dátume, budete potrebovať stratégie, ktoré vám pomôžu ľahšie prechod na ďalšiu verziu hodnota produktu.

Táto matica pomáha Zobraziť priebeh, pokiaľ ide o všetkých vlastnostiach produktu v migrácia a používateľské údaje:

o ukončení poskytovania technickej podpory produktu

Dobré

Najlepšie

SharePoint Server 2010

SharePoint Server 2013

SharePoint Online

Hybridné nasadenie SharePointu

SharePoint Server 2016 (lokálne)

SharePoint Cloud hybridného vyhľadávania

Ak vyberiete možnosti na nízku konci stupnice (dobré možnosti), budete musieť začať plánovať na ďalší upgrade krátko po dokončení migrácie zo servera SharePoint Server 2010. (o ukončení poskytovania technickej podpory pre SharePoint Server 2010 a SharePoint Foundation 2010 sú naplánované na 13 Október 2020, ale nezabudnite, že by ste mali vždy skontrolujte životného cyklu produktu lokality pre najpresnejší dátumy!)

Kde sa mám obrátiť ďalej?

SharePoint Server 2013 a SharePoint Foundation 2013 môže byť nainštalovaná lokálne na vašom serveri. V opačnom prípade môžete použiť SharePoint Online, ktorá je služba online, ktorá je súčasťou služieb Microsoft Office 365. Môžete tiež:

  • Migrácia do SharePointu Online

  • Inovácia servera SharePoint Server alebo lokálny SharePoint Foundation

  • Vykonanie oboch vyššie uvedených krokov

  • Implementácia hybridného nasadenia SharePointu

Dávajte skryté náklady súvisiace so zachovaním serverovej farmy do budúcnosti, udržanie alebo migrácia prispôsobenia a inováciu hardvéru, od ktorých závisí servera SharePoint Server. Ak ste vedomí a majú všetky tieto predstavoval, bude jednoduchšie pokračovať v inovácii lokálne. V opačnom prípade, ak spustíte vašej farmy na staršie servery SharePointu bez ťažkej prispôsobenia, mohol využívať plánované migrácie do služby SharePoint Online. Je tiež možné, lokálneho servera SharePoint Server obchody by sa mohli rozhodnúť dať niektoré údaje v službe SharePoint Online na zníženie množstva udržať všetky svoje údaje v lokálnom zahŕňa správu hardvéru. To môže byť viac ekonomické presúvať niektoré vaše údaje do služby SharePoint Online.

Poznámka: Správcovia SharePointu môže vytvoriť predplatného na Office 365, nastavenie nepoužívali lokality SharePoint Online, a potom rez od SharePoint Server 2010, čisto, vzal len najdôležitejšie dokumenty na nové lokality SharePoint Online. Odtiaľ, všetky zvyšné údaje môžu zmizla z lokality SharePoint Server 2010 do lokálneho Archív.

SharePoint Online (SPO)

Lokálny SharePoint Server

Vysoké náklady z hľadiska času (plánovanie, vykonanie, overenie)

Vysoké náklady z hľadiska času (plánovanie, vykonanie, overenie)

Nižšie náklady z hľadiska finančných prostriedkov (žiadne nákupy hardvéru)

Vyššie náklady prostriedkov (hardvérové nákupy)

Jednorazové náklady na migráciu

Jednorazové náklady, ktoré sa opakujú pri každej budúcej migrácii

Nízke celkové náklady na vlastníctvo alebo údržbu

Vysoké celkové náklady na vlastníctvo alebo údržbu

Po migrácii do služieb Office 365, jednorazové presunúť, ťažšie náklady v čase strávi plánovania, vstupné (keď ste usporiadanie údajov a rozhodovanie čo vziať do cloudu a čo zanechať). Však po migrácii údajov inovácie bude automatické od tohto okamihu vidieť, ako sa už nie je potrebné spravovať aktualizácie hardvér a softvér a up time farme bude sprevádzať Microsoft zmluve úrovni služieb (SLA).

Migrácia do SharePointu Online

Uistite sa, že SharePoint Online ponúka všetky funkcie, ktoré potrebujete overovaním popise priradené. Tu je odkaz na všetky popisy služieb Office 365:

Popisy služieb Office 365

V súčasnosti neexistuje spôsob, ktorým môžete priamo migrovať z SharePoint Server 2010 (alebo SharePoint Foundation 2010) do služby SharePoint Online, preto množstvo práce je manuálne. To vám možnosť Archív a prerezávať údajov a lokality, ktoré už nie sú potrebné pred prechod. Iné údaje môžete archivovať do ukladacieho priestoru. Nezabudnite, či SharePoint Server 2010 ani SharePoint Foundation 2010 sa nefunkčnosť v informáciami o ukončení poskytovania technickej podpory, tak, aby správcovia môžu mať obdobie, počas ktorého SharePoint je stále spustený, ak ich zákazníkov zabudnúť presunúť niektoré svoje údaje.

Ak Inovácia na serveri SharePoint Server 2013 alebo SharePoint Server 2016 a rozhodnúť sa, aby údaje do služby SharePoint Online, váš pohyb môže zahŕňať aj pomocou SharePoint migrácie API (na migráciu informácií do OneDrivu for Business).

Výhody online riešenia

Nevýhody online riešenia

Spoločnosť Microsoft dodáva hardvér služby SPO a všetku správu hardvéru.

Dostupné funkcie na lokálnom SharePoint Serveri a v službe SPO môžu byť odlišné.

Pôsobíte ako globálny správca vášho predplatného a môžete priradiť správcov k lokalitám SPO.

Niektoré akcie, ktoré sú k dispozícii na správcu farmy v lokálneho servera SharePoint Server nie sú k dispozícii (alebo nie sú potrebné) v rolu správcu lokality SharePoint v Office 365, ale správa servera SharePoint sú miestne Správa kolekcie lokalít a vlastníctva lokality Ak chcete svoj org.

Spoločnosť Microsoft použije opráv, opravy a aktualizácie základné hardvér a softvér (vrátane serverov SQL Server, na ktorý sa spustí SharePoint Online).

Keďže v službe nie je prístup k základnému systému súborov, niektoré prispôsobenia sú obmedzené.

Spoločnosť Microsoft publikuje zmluvy o úrovni služieb a promptne rieši incidenty súvisiace s úrovňou služieb.

Záloha a obnovenie, ako aj iné možnosti obnovenia, sú v službe SharePoint Online automatizované. Nepoužívané zálohy sa prepisujú.

Spoločnosť Microsoft v službe priebežne vykonáva testovanie zabezpečenia a optimalizáciu výkonu serverov.

Služba inštaluje zmeny používateľského rozhrania a iné sharepointové funkcie. Tieto zmeny a funkcie môže byť potrebné zapnúť alebo vypnúť.

Služby Office 365 spĺňajú mnohé priemyselné normy: Office 365 súlad s požiadavkami.

Článku pomoc pri migrácii je obmedzené.

Veľká časť inovácie sa uskutoční manuálne alebo cez rozhranie API na migráciu do SPO podľa popisu v téme Plán migrácie obsahu do SharePointu Online a OneDrivu.

Pracovníci technickej podpory spoločnosti Microsoft ani zamestnanci dátového centra nemajú neobmedzený správcovský prístup k vášmu predplatnému.

Môžu vzniknúť ďalšie náklady v prípade, že je potrebné inovovať hardvérovú infraštruktúru na podporu novšej verzie SharePointu alebo ak sa na inováciu vyžaduje sekundárna farma.

Partneri vám môžu pomôcť s jednorazovou úlohou migrácie údajov do SharePointu Online.

Nie všetky zmeny v službe SharePoint Online sú vo vašej kontrolou. Po dokončení migrácie, môžu ovplyvniť návrh rozdiely v ponukách, knižníc a ďalších funkcií dočasne vhodnosti použitia.

Produkty online sa automaticky aktualizujú cez službu, čo znamená, že keď funkcie môžu Nepovolenie, nie je splnená koniec životného cyklu podpory.

Rovnako ako základné SQL servery sa o ukončení poskytovania technickej podpory životného cyklu pre SharePoint Server (alebo SharePoint Foundation).

Ak ste sa rozhodli vytvoriť novú lokalitu služieb Office 365 a budete na ňu manuálne migrovať údaje podľa potreby, pozrite si možnosti služieb Office 365 tu:

Možnosti plánov služieb Office 365

Inovácia lokálneho SharePoint Servera

Najnovšiu verziu produktu lokálneho SharePoint (SharePoint Server 2016), upgrade SharePoint servera musí prejsť sériovo, to znamená, nie je možné inovovať zo servera SharePoint Server 2010 pre SharePoint Server 2016 priamo.

Poradové číslo cesta : SharePoint Server 2010 > SharePoint Server 2013 > SharePoint Server 2016

Ak budete chcieť sledovať celú cestu zo SharePointu 2010 do služby SharePoint Server 2016, to začne čas a plánovanie. Vylepšenia zahŕňajú náklady z hľadiska inovovanej hardvér (Majte na pamäti, že SQL servery možné inovovať), softvér a správy. Prispôsobenia tiež musieť upgrade, alebo dokonca opustili. Uistite sa, že zhromaždiť poznámky na všetky kritické prispôsobenia pred inováciou svojej farmy servera SharePoint Server.

Poznámka: Je možné uchovávať svoje informáciami o ukončení poskytovania technickej podpory SharePoint 2010 farmy, inštaláciu vo farme SharePoint Server 2016 na nový hardvér (aby samostatné farmách spustiť vedľa seba), a potom plánovať a vykonávať manuálna migrácia obsahu (pre sťahovanie a opätovné nahrávanie obsahu, pre Príklad). Existuje obsah na tieto kroky manuálneho (napríklad dokumenty pochádzajúce z 2010 so aktuálne posledné upravené konto s alias konta vykonaním manuálne premiestniť) a niektoré práce musia byť vykonané včas (opätovného vytvárania lokalít, podlokality, povolenia a Zoznam štruktúry). Je vhodný čas na zváženie čo údajov môžete presunúť do ukladacieho priestoru alebo už nie je potrebné. Takto môžete zmenšiť vplyv migrácie. Oboch prípadoch Vyčistite svojho prostredia pred inováciou. Byť istí, vaše existujúcej farmy je funkčný pred inováciou a (určite) pred vyradiť!

Nezabudnite skontrolovať podporované a nepodporované cesty inovácie:

Ak máte prispôsobenia, je nevyhnutné naplánovať inováciu pre každý krok cesty migrácie:

Výhody lokálneho riešenia

Nevýhody lokálneho riešenia

Úplný prístup všetky aspekty vašej farme SharePointu a jeho SQL, zo servera hardvér nahor.

Všetky zlomy a opravy zodpovedajú vašej spoločnosti (ale ak váš produkt nie je po ukončení poskytovania technickej podpory, môžete sa zapojiť platené Microsoft Support):

Úplná množina funkcií lokálneho SharePoint Servera s možnosťou pripojenia lokálnej farmy k predplatnému na SharePoint Online cez hybridné nasadenie.

Inovácia, opravy, opravy zabezpečenia, hardvéru a všetky údržba SQL farmy servera SharePoint Server a sú spravované s lokálnym.

Úplný prístup pre väčšie možnosti prispôsobenia ako so službou SharePoint Online.

Normy na zabezpečenie súladu podporované službami Office 365 je nutné manuálne konfigurovať lokálne.

Testovanie zabezpečenia, a optimalizácia výkonu servera, vykonané vo svojich zariadeniach (pod kontrolou).

Služby Office 365 môžu pre SharePoint Online sprístupniť funkcie, ktoré nespolupracujú s lokálnym SharePoint Serverom.

Partneri môžu poskytnúť pomoc s migráciou údajov do nasledujúcich verzií SharePoint Servera.

Vaše lokality SharePoint Servera nebudú automaticky používať certifikáty SSL/TLS tak, ako je to v SharePointe Online.

Úplná kontrola nad konvenciami pomenovania, zálohou a obnovením, ako aj inými možnosťami obnovenia na lokálnom SharePoint Serveri.

Lokálneho servera SharePoint Server je citlivý na produkt cykly projektov.

Zdroje inovácie

Začnite tým, že porovnanie požiadavky na hardvér a softvér. Ak nespĺňajú základné požiadavky na inováciu na aktuálny hardvér, môžete to, že je potrebné najprv inovovať hardvér farme alebo serverov SQL Server, alebo môžete presunúť určité percento lokalít "evergreen" hardvér v SharePointe Online. Po vytvorení vaše hodnotenie podľa podporované cesty inovácie a metódy.

Vytvoriť hybridné riešenie SharePointu medzi SharePointom Online a SharePoint Server s lokálnym

Ďalšou možnosťou (ten, ktorý môže byť najlepšie lokálne a online titulu niektoré migráciu potrebuje) je hybrid, SharePoint Server 2013 alebo 2016 farmách môžete pripojiť k SharePointu Online na vytvorenie lokality SharePoint hybrid: Ďalšie informácie o hybridné nasadenie riešení SharePoint.

Ak sa rozhodnete, že hybridné nasadenie farmy servera SharePoint Server je váš cieľ migrácie, uistite sa, že plánovanie popis lokality a používateľov by ste mali presunúť do online a ktoré je potrebné zostať v lokálnom. Revízia a poradie obsahu vašej farmy servera SharePoint Server (určiť, aké údaje sa vysoká, Stredná alebo nízka vplyv vašej spoločnosti) môže byť užitočné, aby sa toto rozhodnutie. Je možné, že jediné, čo je potrebné zdieľať so službou SharePoint Online je * používateľské kontá pre prihlásenie a (b) na serveri SharePoint Server index hľadania – to nie je jasné, kým pozriete používania lokality. Ak vaša spoločnosť rozhodne neskôr všetok obsah migrovať do služby SharePoint Online, môžete premiestniť všetky zostávajúce kontá a údaje online a následnú vašej lokálnej farmy a riadenie a správa farmy SharePointu sa uskutoční prostredníctvom služieb Office 365 konzoly od tohto okamihu.

Uistite sa, že oboznámenie s existujúcich typov hybridné nasadenie a ako nastaviť pripojenie medzi vašej lokálnej farmy SharePointu a predplatného služieb Office 365.

Jednou z možností, ako funguje farme SharePoint hybrid je vytvorením prostredie služieb Office 365 pre vývojárov/testovanie. Keď máte si skúšobnú verziu alebo zakúpiť predplatné na Office 365, budete sa na základné na vytvorenie kolekcie lokalít, webové lokality a knižnice dokumentov služby SharePoint Online, do ktorého môžete migrovať údaje (buď manuálne, použitím migrácie API alebo – ak chcete vykonať migráciu moje Lokalita obsahu do služby OneDrive for Business – Pomocník pre hybridné sprievodcu).

Poznámka: Nezabudnite, že farme SharePoint Server 2010 najprv potrebné inovovať, lokálne a SharePoint Server 2013 alebo SharePoint Server 2016 použite možnosť hybridné nasadenie. SharePoint Foundation 2010 a SharePoint Foundation 2013 je možné vytvoriť hybridné nasadenie pripojenia so službou SharePoint Online.

Súvisiace témy

Zdroje informácií, ktoré ste inováciu z balíka Office 2007 alebo 2010 serverom a klientom
Prehľad procesu inovácie zo SharePointu 2010 do SharePointu 2013
najvhodnejšie postupy pri inovácii zo SharePointu 2010 do SharePointu 2013
Riešenie databázy inovácie problémy v SharePointe 2013
vyhľadávanie partnerov spoločnosti Microsoft pomôžu s inováciou
Aktualizácia produktu servis politiky pre SharePoint 2013
aktualizované produktu Servis politiky pre SharePoint Server 2016

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×