Office
Prihlásenie

Inovácia na Office 2016 pomocou služieb Office 365 pre podniky

Nižšie uvedené informácie sú určené pre osoby v organizáciách (vrátane vzdelávacích inštitúcií a vládnych a neziskových organizácií), ktoré používajú Office 365.

Poznámky: 

S vydaním balíka Office 2016 môžete teraz do svojho PC alebo Macu získať najnovšiu verziu balíka Office zdarma, ak máte existujúce predplatné služieb Office 365 pre podniky, ktoré obsahuje počítačové aplikácie balíka Office. Ak postupujete podľa týchto krokov a nezobrazuje sa vám možnosť na inštaláciu najnovších produktov, obráťte sa na správcu. Správca vám možno nepriradil licenciu alebo nedal povolenie nainštalovať Office.

Ste správcom služieb Office 365? Správcovia, ktorí chcú inovovať používateľov v organizácii na najnovšiu verziu balíka Office, by si mali najprv preštudovať podrobné pokyny v téme Inovácia používateľov na najnovšieho klienta balíka Office pomocou služieb Office 365 pre podniky.

Inovácia na Office 2016 pomocou služieb Office 365 pre podniky

Inovácia na Office 2016, Project Professional 2016 alebo Visio Pro 2016

Vyberte produkt balíka Office, ktorý chcete inovovať. Ak si nie ste istí, ktorú verziu balíka Office momentálne používate, pozrite si tému Akú verziu balíka Office používate?

Možnosti inovácie

Čo je potrebné urobiť

Váš správca služieb Office 365 alebo vaše IT oddelenie nainštaluje Office za vás

Nemusíte robiť nič. Správca alebo IT oddelenie pravdepodobne bude aj naďalej spravovať vaše inštalácie a aktualizácie.

Inovácia z predchádzajúcej verzie balíka Office, ako je Office 2010 alebo Office 2007

Ak sa vám nezobrazuje možnosť na inštaláciu balíka Office 2016, keď sa prihlásite na stránku portal.office.com/ols/mySoftware.aspx, obráťte sa na správcu. Správca vám možno nepriradil licenciu alebo nedal povolenie na inštaláciu požadovanej verzie balíka Office. Ak ste správcom vy, pozrite si tému Inovácia používateľov na najnovšieho klienta balíka Office pomocou služieb Office 365 pre podniky.

 1. Odinštalujte Office podľa krokov v téme Odinštalovanie balíka Office 2013, Office 2016 alebo služieb Office 365 z počítača.

 2. Nainštalujte Office podľa krokov v téme Inštalácia balíka Office do PC alebo Macu.

Inovácia z balíka Office 2013

Ak sa vám nezobrazuje možnosť na inštaláciu balíka Office 2016, keď sa prihlásite na stránku portal.office.com/ols/mySoftware.aspx, obráťte sa na správcu. Správca vám možno nepriradil licenciu alebo nedal povolenie na inštaláciu požadovanej verzie balíka Office. Ak ste správcom vy, pozrite si tému Inovácia používateľov na najnovšieho klienta balíka Office pomocou služieb Office 365 pre podniky.

Postup inovácie z balíka Office 2013 závisí od toho, či bola vaša kópia balíka Office nainštalovaná pomocou technológie Klikni a spusti alebo pomocou inštalátora MSI. Zistíte to vykonaním týchto krokov:

Určenie typu inštalácie

 1. Otvorte aplikáciu balíka Office, napríklad Outlook alebo Word.

 2. Kliknite na položky Súbor > Konto alebo Konto Office.

 3. Ak uvidíte položku Možnosti aktualizácie, máte inštaláciu pomocou technológie Klikni a spusti. Ak položku Možnosti aktualizácie nevidíte, máte inštaláciu pomocou inštalátora MSI.

  CTR verzus MSI

Pre verzie balíka Office 2013 inštalované pomocou technológie Klikni a spusti:

 1. Nainštalujte Office 2016 podľa krokov v téme Inštalácia balíka Office do PC alebo Macu.

Verzie balíka Office 2013 inštalované pomocou inštalátora MSI:

 1. Odinštalujte Office 2013 podľa krokov v téme Odinštalovanie balíka Office 2013, Office 2016 alebo služieb Office 365 z počítača.

 2. Nainštalujte Office 2016 podľa krokov v téme Inštalácia balíka Office do PC alebo Macu.

Spôsoby inovácie

Čo je potrebné urobiť

Váš správca služieb Office 365 alebo vaše IT oddelenie nainštaluje Project Online Desktop Client za vás

Nemusíte robiť nič. Správca alebo IT oddelenie pravdepodobne bude aj naďalej spravovať vaše inštalácie a aktualizácie.

Inovácia z predchádzajúcej verzie Projectu, ako je Project Professional 2010 alebo Project Professional 2007

Ak sa vám nezobrazuje možnosť na inštaláciu aplikácie Project Online Desktop Client, keď sa prihlásite na stránku portal.office.com/ols/mySoftware.aspx, obráťte sa na správcu. Správca vám možno nepriradil licenciu alebo nedal povolenie na inštaláciu požadovanej verzie balíka Office. Ak ste správcom vy, pozrite si tému Inovácia používateľov na najnovšieho klienta balíka Office pomocou služieb Office 365 pre podniky.

 1. Odinštalujte Project podľa krokov v téme Odinštalovanie balíka Office 2013, Office 2016 alebo služieb Office 365 z počítača.

 2. Nainštalujte Project podľa krokov v téme Inštalácia Projectu pre Office 365.

Inovácia z Projectu Professional 2013

Ak sa vám nezobrazuje možnosť na inštaláciu aplikácie Project Online Desktop Client, keď sa prihlásite na stránku portal.office.com/ols/mySoftware.aspx, obráťte sa na správcu. Správca vám možno nepriradil licenciu alebo nedal povolenie na inštaláciu požadovanej verzie balíka Office. Ak ste správcom vy, pozrite si tému Inovácia používateľov na najnovšieho klienta balíka Office pomocou služieb Office 365 pre podniky.

Postup inovácie z programu Project 2013 závisí od toho, či bola vaša kópia Projectu nainštalovaná pomocou technológie Klikni a spusti alebo pomocou inštalátora MSI. Zistíte to vykonaním týchto krokov:

Ako zistíte, či bol Project 2013 nainštalovaný pomocou technológie Klikni a spusti alebo MSI   

 1. Otvorte aplikáciu programu Project 2013.

 2. V ponuke Súbor vyberte položku Konto.

 3. Pri inštaláciách programu Project 2013 pomocou technológie Klikni a spusti je k dispozícii tlačidlo Možnosti aktualizácie.

  Pri inštaláciách pomocou inštalátora MSI tlačidlo Možnosti aktualizácie nie je k dispozícii. Pri týchto inštaláciách sa zobrazí len tlačidlo Informácie o Projecte.

  Pri inštaláciách pomocou technológie Klikni a spusti je na stránke Konto k dispozícii tlačidlo Možnosti aktualizácie. Inštalácie s inštalátorom MSI toto tlačidlo nemajú.

Pre verzie Projectu 2013 inštalované pomocou technológie Klikni a spusti:

 1. Nainštalujte Project 2013 podľa krokov v téme Inštalácia Projectu pre Office 365.

Verzie Projectu 2013 inštalované pomocou inštalátora MSI:

 1. Odporúča sa odinštalovať Project podľa krokov v téme Odinštalovanie balíka Office 2013, Office 2016 alebo služieb Office 365 z počítača.

 2. Nainštalujte Project podľa krokov v téme Inštalácia Projectu pre Office 365.

Spôsoby inovácie

Čo je potrebné urobiť

Váš správca služieb Office 365 alebo vaše IT oddelenie nainštaluje Visio Pro for Office 365 za vás

Nemusíte robiť nič. Správca alebo IT oddelenie pravdepodobne bude aj naďalej spravovať vaše inštalácie a aktualizácie.

Inovácia z predchádzajúcej verzie Visia, ako je Visio Professional 2010 alebo Visio Professional 2007

Ak sa vám nezobrazuje možnosť na inštaláciu Visia, keď sa prihlásite na stránku portal.office.com/ols/mySoftware.aspx, obráťte sa na správcu. Správca vám možno nepriradil licenciu alebo nedal povolenie na inštaláciu požadovanej verzie balíka Office. Ak ste správcom vy, pozrite si tému Inovácia používateľov na najnovšieho klienta balíka Office pomocou služieb Office 365 pre podniky.

 1. Odinštalujte Visio podľa krokov v téme Odinštalovanie balíka Office 2013, Office 2016 alebo služieb Office 365 z počítača.

 2. Nainštalujte Visio podľa krokov v téme Inštalácia Visia Pro for Office 365.

Inovácia z Visia Professional 2013

Ak sa vám nezobrazuje možnosť na inštaláciu Visia, keď sa prihlásite na stránku portal.office.com/ols/mySoftware.aspx, obráťte sa na správcu. Správca vám možno nepriradil licenciu alebo nedal povolenie na inštaláciu požadovanej verzie balíka Office. Ak ste správcom vy, pozrite si tému Inovácia používateľov na najnovšieho klienta balíka Office pomocou služieb Office 365 pre podniky.

Postup inovácie z Visia závisí od toho, či bola inštalácia nainštalovaná pomocou technológie Klikni a spusti alebo MSI. Zistíte to vykonaním týchto krokov:

Ako zistiť, či bolo Visio 2013 nainštalované pomocou technológie Klikni a spusti alebo MSI   

 1. Otvorte aplikáciu programu Visio.

 2. V ponuke Súbor vyberte položku Konto.

 3. Pri inštaláciách Visia pomocou technológie Klikni a spusti je k dispozícii tlačidlo Možnosti aktualizácie.

  Pri inštalácii pomocou inštalátora MSI tlačidlo Možnosti aktualizácie nie je k dispozícii. Pri týchto inštaláciách sa zobrazí len tlačidlo Informácie o <Visiu>.

  Pri inštaláciách Klikni a spusti sa tlačidlo Možnosti aktualizácie nachádza na stránke Konto. Inštalácie s inštalátorom MSI toto tlačidlo nemajú.

Pre verzie Visia 2013 inštalované pomocou technológie Klikni a spusti:

 1. Nainštalujte Visio Pro podľa krokov v téme Inštalácia Visia Pro for Office 365

Verzie Visia 2013 inštalované pomocou inštalátora MSI:

 1. Odporúča sa odinštalovať Visio podľa krokov v téme Odinštalovanie balíka Office 2013, Office 2016 alebo služieb Office 365 z počítača.

 2. Nainštalujte Visio podľa krokov v téme Inštalácia Visia Pro for Office 365.

Možnosti inovácie v Macu

Váš správca služieb Office 365 alebo vaše IT oddelenie nainštaluje Office za vás:

Nemusíte robiť nič. Správca alebo IT oddelenie pravdepodobne bude aj naďalej spravovať vaše inštalácie a aktualizácie.

Inovácia z predchádzajúcej verzie balíka Office, ako napríklad Office for Mac 2011:

 1. Nainštalujte Office podľa krokov v téme Inštalácia balíka Office do PC alebo Macu.

  Poznámka: Ak sa vám nezobrazuje možnosť na inštaláciu balíka Office 2016 pre Mac, keď sa prihlásite na stránku portal.office.com/ols/mySoftware.aspx, obráťte sa na správcu. Možno vám nepriradil licenciu alebo nedal povolenie na inštaláciu najnovšej verzie. Ak ste správcom vy, pozrite si tému Inovácia používateľov na najnovšieho klienta balíka Office pomocou služieb Office 365 pre podniky.

 2. Ak máte nainštalovaný Office for Mac 2011, môžete si ponechať obe verzie balíka Office v počítači. Keď si zvyknete na Office 2016 pre Mac, odporúčame odinštalovať balík Office for Mac 2011, pretože po 10. októbri 2017 už nebude podporovaný.

  Dôležité: Office for Mac 2011 už nie je k dispozícii na stiahnutie z portálu, takže po odinštalovaní predchádzajúcej verzie musíte byť pripravení prejsť na Office 2016 pre Mac.

Registrácia nového predplatného na Office 365 for business

V závislosti od vybratého plánu obsahujú plány služieb Office 365 for business najnovšie verzie balíka Office. Ak máte záujem o nastavenie služieb Office 365 vo vašej organizácii a chcete sa o službách dozvedieť viac alebo si ich zakúpiť, pozrite si tému Plány služieb Office 365 Business a Enterprise.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×